Maquines electromagnètiques

1,330 views

Published on

Maquines electromagnètiques

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maquines electromagnètiques

  1. 1. MÀQUINES ELECTROMAGNÈTIQUES<br />Les màquines electromagnètiques més importants són:<br />Els generadors: transformen l'energia mecànica en elèctrica<br />Els motors: transformen l'energia elèctrica en mecànica.<br />
  2. 2. GENERADORS ELECTROMAGNÈTICS DE CC o DINAMOS<br />Un generador transforma l'energia mecànica en elèctrica.<br />Es basen en el fenomen conegut com a inducció electromagnètica que<br />diu:<br />“Si es mou un imant dins d'una bobina de fil conductor o a l'inrevés, es<br />genera (indueix) un corrent elèctric a la bobina”<br />
  3. 3. COMPONENTS D'UN GENERADOR DE CC<br />INDUÏT: Bobina (on es genera el corrent) ≡ ROTOR<br />INDUCTOR : Imant o electroimant (crea el camp magnètic)≡ ESTATOR<br />COL·LECTOR: Format per lamel·les i les escombretes (duu el corrent a l'exterior)<br />Estator<br />Col·lector:<br />Lamel·les<br />Escombretes<br />Rotor<br />
  4. 4. MOTORS ELÈCTRICS DE CC<br />És una màquina motriu que transforma l'energia elèctrica en energia mecànica.<br />Avantatges dels motors elèctrics:<br />- Tenen una construcció mecànica senzilla, per tant, tenen poques avaries.<br />- Tenen un funcionament fiable<br />- Necessiten poc manteniment<br />- Tenen un rendiment elevat que pot ser superior al 95%, els motors tèrmics<br />arriben com a màxim al 40%.<br />
  5. 5. COMPONENTS D'UN MOTOR DE CC<br />Els motors de CC tenen la mateixa constitució que els generadors de<br /> CC, ja que es fonamenta amb la seva reversibilitat.<br /> Component elèctric: induït i el inductor<br />Component mecànic: rotor, estator, col·lector ( lamel·les - escombretes)<br />Induït<br /> Rotor<br />Col·lector<br /> Lamel·les<br /> Escombretes<br />Inductor<br />Estator<br />
  6. 6.
  7. 7. Aplicacions del motors<br />Motors de CC<br />Joguines<br />Aparells electrònics<br />Al cotxe: netejavidres, vidres de les finestres, equip de climatització<br />Motor de CA<br />Monofàsics: accionen electrodomèstics.<br />Trifàsic: motors industrials<br />Motor universal<br />Pot funcionar amb CC i CA<br />S'utilitza per màquines petites que necessiten una freqüència de<br />rotació elevada (eines portàtils, trepants, aspiradora, batedora...)<br />
  8. 8. FUNCIONAMENT D'UN MOTOR ELÈCTRIC<br />El funcionament dels motors de CC es fonamenta en un principi, que diu que si<br />un conductor pel qual circula corrent elèctric es troba dins de l'acció d'un camp<br />magnètic, el conductor tendeix a desplaçar-se perpendicularment al camp<br />magnètic i al sentit del corrent.<br />http://www.tecno12-18.com/mud/me/me.swf<br />http://www.xtec.es/~jasensio/pelis_flash/motor6.swf<br />

×