Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disseny habitatges

3,742 views

Published on

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Disseny habitatges

 1. 1. Disseny i construcciód’habitatges<br />
 2. 2. Disseny i construcció d’un habitatge<br />
 3. 3.
 4. 4. El projecte<br />
 5. 5. La construcció<br />
 6. 6. Avaluació<br />L’avaluació també la fan els usuaris de l’habitatge en entrar-hi a viure, ja que tenen dret a una sèrie de garanties.<br />Garantia de deu anys per als defectes greus i de sis mesos per als petits defectes, tot i que hi ha altres terminis per a defectes específics<br />
 7. 7. Representació gràfica d’habitatges. Els plànols<br />Conjunt de plànols del projecte arquitectònic<br />
 8. 8. Planta de cotes i simbologia d’elements constructius<br />
 9. 9. Plànols de seccions generals i plantes de distribució<br />Símbols de cuina, safreig i sanitaris <br />
 10. 10. Plànols d’instal·lacions<br />Plànol de la instal·lació elèctrica i símbols elèctrics<br />
 11. 11. Construcció d’habitatges<br /> Elements costructius<br />
 12. 12. Materials de construcció<br />Els aglomerants<br />
 13. 13. Els conglomerats<br />Amb barres d’hacer: formigó armat<br />
 14. 14. Els fonaments<br />Els fonaments són l’element constructiu encarregat de transmetre al terra totes les forces de l’edificació per tal que siguin contrarestades<br />Fonaments mitjançant :<br />sabates seguides<br />excavació de rases<br />
 15. 15. L’estructura<br />L’estructura està destinada a suportar tots els esforços de l’edifici i transmetre’ls als fonaments per tal que siguin compensats<br />Estructura metàl·lica<br />Elements d’una estructura<br />Estructura de formigó armat<br />
 16. 16. L’estructura de formigó armat<br />Per fer les estructures de formigó armat cal construir prèviament un encofrat <br />
 17. 17. Les cobertes<br />Les cobertes separen horitzontalment l’edifici del l’exterior <br />En les cobertes s’utilitzen diferents peces de ceràmica<br />
 18. 18. Tancaments<br />Els tancaments estan formats per les parets, que serveixen per aïllar i separar les diferents estances entre elles o de l’exterior<br />Maó o totxo<br />Totxana<br />Maó calat o gero<br />
 19. 19. Revestiments<br />Els revestiments amaguen les irregularitats i imperfeccions de les parets, els forjats i els altres elements constructius i els preparen per rebre l’acabat final<br />

×