Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Franquisme: La construcció d'una dictadura (1939-1959)

2,542 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

El Franquisme: La construcció d'una dictadura (1939-1959)

 1. 1. Característiques del franquisme:-El totalitarisme. El franquisme va néixer com unadictadura. Només es va permetre l’existència d’unpartit únic i d’un únic sindicat oficial.-El cabdillisme. Franco investit amb el títol deCaudillo d’Espanya, concentrava tots els poders enla seva persona.-Concepció unitarista i centralista de l’Estat. Vafomentar l’espanyolització de la població amb unaidentitat pròpia.-La repressió. Moviment encarregat d’eliminaropositors, atemorir als possibles i combatrequalsevol manifestació.-El control dels mitjans de comunicació.Sotmesos a una rígida censura i utilitzats com apropaganda franquista.
 2. 2. Pilars del régim i suport social• Tres pilars: Exèrcit, partit únic, i esglesia catòlica• Suport segons: classes mitjanes, propietaris agricoles i clases populars.• Passivitat política, i silenci.
 3. 3. Franquistes catalansPropietaris agraris, industrials, grans comerciants i financers.Personal polític(extrema dreta)Mai carrecs de influenciaDesconfiança en els polítics catalans
 4. 4. Els instruments de la repressió:• Van crear una sèrie de lleis per dur a terme la repressió, que pretenia eliminar opositors, atemorir als possibles i combatre qualsevol manifestació:- 1939, Llei de responsabilitats polítiques (Depuració de 1939 republicans)- 1940, Llei de repressió del comunisme i de la maçoneria 1940 (Respecte a la pàtria i les seves institucions)- 1963, Creació del Tribunal d’Ordre Públic (TOP) 1963 (Causes jutjades per tribunals militars)* Aquestes lleis tenien la finalitat d’exterminar qualsevol opositor a Franco.
 5. 5. Confiscació de béns i depuracions:• Les mesures de repressió van anar acompanyades d’un ampli procés de confiscació i espoliació del pratimoni:- Es van confiscar les propietats de la majoría d’exiliats i de polítics republicans.- Es van impossar sancions econòmiques i confiscació de béns.- El franquisme va expulsar del món laboral a tot republicà u opositor a ell (depuració generalitzada dels funcionaris).
 6. 6. La política franquista envers catalunyaCatalunya i Pais Basc atemptaven contra identitat espanyolaFranco posa fi a l’autogovern i l’estatut (catalunya espanyola)Regim centralista i uniformistaImposicio del castellàGenocidi cultural.
 7. 7. La Segona Guerra Mundial( 1939-1945)• Neutralització de lestat – Franco va demostrar suport potencies de lEix, però Espanya acabava de sortir duna guerra civil i no estava en condicions econòmiques de involucrar-se en un altre. – Va declarar la neutralitat dEspanya.
 8. 8. No- beligerànciaPolítica interior: Paper hegemònic de la Falange Espanyola i les JONS,volien construir nou estat a semblança dels règims Feixistes.( RamónSerrano Suñer gran paper amb relacions amb règims Franquistes).•Veient que Alemanya anava guanyant terreny a França, la situació vaportar a Franco a considerar entrar a la guerra al bándol feixista. Es vaentrevistar amb Hitler y Mussolini. A canvi Franco demanaba unescompesacions económiques i territorials( terres dAfrica y Giblart...),però Hitler va considerar que era un preu massa alt.•Igualment Espanya va col·laborar en lesforç Bèlic( enviant materialestratègic( Tungsté) i aprovisaments).•I lany 1941, crea una unitat de voluntaris( unidad azul) va ser enviadaa lURSS per combatre al costat de les tropes alemanes. A causadaixò uns 10500 espanyols van despassar-se a Alemanya a treballar.
 9. 9. Retornada a la neutralitat• Octube de 1943, la guerra comença a ser desfavorable per a les potències de lEix.• Neutralizació de lestat• América i Anglaterra pressionen a Franco per que surti de la guerra.• Retirada de les forces espanyoles i dissolució de la División Azul• Retornada a la Neutralitat
 10. 10. Boicot internacional( 1945-1947)• La fi de la Segona Guerra Mundial, va suposar per al Franquisme una etapa Daïllament i de rebuig internacional.• Les Nacions Unides( creades recentment) condemnen el règim Franquista imposat a la força i amb lajut dels altres règims feixistes.• El govern de França tanca fronteres amb Espanya.• Nacions Unides recomanen la retirada Dambaixadors de Madrid.• Espanya no es va poder beneficiar del programa dajuda nord-americà a Europa( Pla Mashall)
 11. 11. • Canvi dimatge 1947-1953• Lacceptació del règim anava obrint camí. EEUU van negar a imposar noves sancions a Espanya i van pressionar per que lONU no ratifiqués la condemna de lany anterior.• Any 1950 nova resolució revocava lacord de la retirada dembaixadors a Espanya• Franco decideix fer una remodelació del govern ( 1951) per facilitar•• Lapropament a les potències occidentals. Predomini del nacionalcatolicisme( Luis Carillo Blanco---subsecretari de presidència)• 1953 Franco rep el reconeixement internacional del règim amb la signatura dels acords amb els EEUU i el concordat amb la Santa Seu.• Lacceptació del vaticà demanava a canvi la restauració de lestat confessional.
 12. 12. L’OPOSICIÓ: EXILI -Camps de refugiats Fase final de la guerra civil: 450.000 republicans marxen a França o al nord d’Àfrica. Situacions diferents: -Camps de concentració nazis -G.B. i Amèrica -Incorporació a la resistència francesa -Hispanoamèrica Oposicions polítiques al franquisme Reorganització dels partits Govern i corts Feblesa i Govern de la catalans i bascs, dels republicanes a l’exili. divisions Generalitat a l’exili:sindicats i de les institucions internes Mèxic (1945), govern Irla (1940) republicanes republicà fins 1977 Tarradelles (1954)
 13. 13. L’OPOSICIÓ: INTERIOR -Moviment Socialista de Catalunya el 19451º Etapa (1939-1944) -Creació del Front Nacional de Catalunya en 1940, París -Reconstrucció dels partits i dels sindicats en la clandestinitat -Organització de guerrilles (maquis), la invasió de la vall d’Aran2º Etapa (1945-1947) -Esperança d’una intervenció aliada: organismes unitaris Creació de plataformes unitàries de l’oposició Creació de l’Aliança Nacional de Forces Democràtiques3º Etapa (1948-1951) Desmoralització pel fracàs contra el franquisme, liquidació de la resistencia a l’interior (CNT, POUM, UGT…)
 14. 14. El ressorgiment de la conflictivitat social• Primeres petites protestes i actuacions obreres en contra de la dictadura (1940)• Conflictes laborals en sectors tèxtil i metal·lurgics, primera vaga general• Conflictes socials: - vagues i boicot (tramvies, 1951 i 1957) - revoltes d’estudiants (Fets del Paranimf, 1957)
 15. 15. RECONEIXEMENT INTERNACIONAL (1953-1959)• A partir de 1947 a causa del conflicte entre la URSS i els EUA i l’inici de la Guerra Freda el regim que hi havia a Espanya va deixar de ser el més important, cosa que va permetre que el franquisme i el seu regim s’obrissin pas cap a l’acceptació internacional.
 16. 16. Finalment, el 1953, Franco obté aquestreconeixement internacional, gràcies a la signaturad’acords amb els Estats Units i al concordat amb laSanta Seu. També va ajudar al reconeixement internacional l’acceptació de l’Estat en organismes internacionals (Pg. 309 quadre)
 17. 17. • A la meitat dels cinquanta la situació econòmica era molt dificil i les ajudes nord-americanes no van poder salvar a Espanya de la crisi interna. A causa d’aquesta crisi entre el 1956 i el 1958 va haver onades de protestes obreres.
 18. 18. • Amb l’intenció de millorar la situació, a 1957, Franco va fer una remodelació del govern en l’ambit executiu: va a apartar als falangistes i va promoure els sectors catolics. Això va fer que entrèssin com a tecnòcrates Navarro Rubio i Ullastres, membres de l’Opus Dei, proposats per Carrero Blanco
 19. 19. AUTARQUIA ECONÒMICA (1939-1959)• L’autosificiència econòmica o autarquia fomentava una política econòmica d’aïllament exterior. El que volia l’Estat era controlar tant les importacions com les exportacions, fins i tot calia una autorització administrativa per fer-ne. Es pretenia reduïr les importacions per ser un pais autosuficient.• L’any 1941 es va fundar l’Instituto Nacional de Industria (INI), que pretenia ser el promotor d’aquesta nova politica que havia pasat també a l’ambit industrial. L’INI impulsa creacció d’empreses publiques-> objectiu= producció de bens que el sector privat no fabricava.
 20. 20. • - Mètode-• Es crea una llei de mans del cap destat( Franciso Franco), amb lobjetiuslobjectiu de promoure la creació de noves empreses industrials i es va plantejar com un mètode segur i actiu de promoure el desenvolupament de la nació dins duna visió autàrquica de leconomia: article 1. ° de la seva llei fundacional: «Propulsar i finançar, en servei de la Nació, la creació i el ressorgiment de les nostres indústries, en especial de les que es proposen com a fi principal la resolució dels problemes imposats per les exigències de la defensa del país o que sadrecin al desenvolupament de la nostra autarquia econòmica ».
 21. 21. Conseqüències• Els resultats d’això van ser: l’encariment de productes que l’Estat havia d’importar, com el petroli per exemple.• Aquestes situacions van afectar el sector agrari, els baixos preus oficials van provocar un descens de la producció i això va fer disminuir la productivitat per hectàrea. Aquesta situació va fer que els productors amaguessin la producció per vendrela al mercat negre, on obtenien més diners.• A conseqüència de tot aixó, el nivell de vida de la població va disminuir molt i es calculava que el poder adquisitiu d’un treballador de la industria, l’any 1942, era nomès el 28% del que tenia l’any 1936.
 22. 22. La Segona Guerra Mundial( 1939-1945)• Neutralització de lestat – Franco va demostrar suport potencies de lEix, però Espanya acabava de sortir duna guerra civil i no estava en condicions econòmiques de involucrar-se en un altre. – Va declarar la neutralitat dEspanya.
 23. 23. No- beligerànciaPolítica interior: Paper hegemònic de la Falange Espanyola i les JONS,volien construir nou estat a semblança dels règims Feixistes.( RamónSerrano Suñer gran paper amb relacions amb règims Franquistes).•Veient que Alemanya anava guanyant terreny a França, la situació vaportar a Franco a considerar entrar a la guerra al bándol feixista. Es vaentrevistar amb Hitler y Mussolini. A canvi Franco demanaba unescompesacions económiques i territorials( terres dAfrica y Giblart...),però Hitler va considerar que era un preu massa alt.•Igualment Espanya va col·laborar en lesforç Bèlic( enviant materialestratègic( Tungsté) i aprovisaments).•I lany 1941, crea una unitat de voluntaris( unidad azul) va ser enviadaa lURSS per combatre al costat de les tropes alemanes. A causadaixò uns 10500 espanyols van despassar-se a Alemanya a treballar.
 24. 24. Retornada a la neutralitat • Octube de 1943, la guerra comença a ser desfavorable per a les potències de lEix. • Neutralizació de lestat • América i Anglaterra pressionen a Franco per que surti de la guerra. • Retirada de les forces espanyoles i dissolució de la División Azul • Retornada a la Neutralitat
 25. 25. Boicot internacional( 1945-1947)• La fi de la Segona Guerra Mundial, va suposar per al Franquisme una etapa Daïllament i de rebuig internacional.• Les Nacions Unides( creades recentment) condemnen el règim Franquista imposat a la força i amb lajut dels altres règims feixistes.• El govern de França tanca fronteres amb Espanya.• Nacions Unides recomanen la retirada Dambaixadors de Madrid.• Espanya no es va poder beneficiar del programa dajuda nord-americà a Europa( Pla Mashall)
 26. 26. • Canvi dimatge( 1947-1953)•• Lacceptació del règim anava obrint camí. EEUU van negar a imposar noves sancions a Espanya i van pressionar per que lONU no ratifiqués la condemna de lany anterior.• Any 1950 nova resolució revocava lacord de la retirada dembaixadors a Espanya• Franco decideix fer una remodelació del govern ( 1951) per facilitar•• Lapropament a les potències occidentals. Predomini del nacionalcatolicisme( Luis Carillo Blanco---subsecretari de presidència)• 1953 Franco rep el reconeixement internacional del règim amb la signatura dels acords amb els EEUU i el concordat amb la Santa Seu.• Lacceptació del vaticà demanava a canvi la restauració de lestat confessional.

×