Quines lleis-regeixen-les-relacions-laborals

1,417 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
249
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quines lleis-regeixen-les-relacions-laborals

 1. 1. Quines lleis regeixen les relacions laborals ?
 2. 4. Lliure disponibilitat de les parts per arribar acords Activitat: role –playing 65 hores
 3. 6. .La Relació laboral <ul><li>L’Estatut dels Treballadors és el text normatiu bàsic que regula la matèria del dret laboral; en el seu article primer defineix quin és l’àmbit d’aplicació de les normes que anomenem laborals, és a dir, ens explica a quines relacions s’aplicarà aquestes normes i a quines no, delimitant quines són les formes de treball que es consideren com a laborals. </li></ul>
 4. 7. La Relació laboral <ul><li>Segons la definició de l’art. 1.1. ens trobarem davant una  relació laboral  (i això implicarà, per tant, que s’apliquin les normes de dret laboral) quan es compleixin aquestes característiques: </li></ul><ul><li>. voluntarietat , el treball ha de ser realitzat de manera voluntària.  . retribució dels serveis , el treballador ha de ser retribuït pel seu treball, ha de rebre un salari a canvi de la seva feina. . per compte aliena , el fruit del treball no serà del treballador sinó de l’empresari a compte de qui treballa. .  dependència . El treballador està sotmès al poder d’organització i disciplina de l’empresari. </li></ul>
 5. 8. <ul><li>  Relacions laborals especials </li></ul><ul><li>Existeixen unes relacions de treball que, tot i considerar-se com a laborals, reuneixen unes característiques molt peculiars que fa que s’hagin de regular per una normativa pròpia , s’anomenen  relacions laborals especials. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A aquestes relacions només se’ls aplicarà la regulació laboral general en aquells casos que no estiguin regulats per la normativa específica que els regula. </li></ul><ul><li>Son relacions laborals especials: </li></ul><ul><li>.  el personal d’alta direcció .  les persones al servei de la llar familiar .  els penats en institucions penitenciàries .  els esportistes professionals .  els artistes en espectacles públics .  els representants de comerç que intervenen en operacions mercantils sense assumir el risc de l’operació .  els estibadors portuaris </li></ul>
 6. 9. <ul><li>Existeixen també relacions de treball a les que no és possible aplicar el Dret laboral, be perquè no reuneixen tots els requisits que estableix l’art. 1.1. de l’E.T. per considerar-les laborals, o be perquè, tot i reunir-los, la llei expressament estableix que no són relacions laborals. </li></ul><ul><li>Algunes d’aquestes relacions no laborals són les que segueixen: </li></ul><ul><li>. funcionaris públics . prestacions personals obligatòries . consellers en les societats, quan no facin cap altra activitat a l’empresa . treballs familiars, i realitzats a títol d’amistat. . transportistes amb autorització administrativa . treballs per compte pròpia. </li></ul>La Relació laboral
 7. 11. <ul><li>1.4.1.Concepte de font </li></ul><ul><li>Font és un conjunt de normes i principis d’aplicació general que contenen el dret aplicable a cada cas. Dins del Dret del treball podem trobar dos tipus de regles jurídiques: aquelles que són compartides amb la resta de branques del dret,(Constitucio, llei, reglament i normes internacionals) i una de gran importància i que és específica de l’ordre jurídico-laboral; el conveni col.lectiu. </li></ul>La Relació laboral
 8. 12. Fonts del Dret. DICTADES PER L’EXECUTIU DICTADES PEL PODER LEGISLATIU CONSTITUCIÓ 1978 Tractats Internacionals LLEIS ORGÀNIQUES LLEIS ORDINÀRIES DECRETS LEGISLATIUS DECRETS ORDRES DECRETS-LLEI FONTS DEL DRET LABORAL
 9. 13. Jerarquia normativa. Fonts específiques D.Laboral Constitució Lleis Orgàniques Lleis Ordinàries i Decrets Legislatiu Decrets i Ordres CONVENIS COL.LECTIUS ORDENANCES LABORALS CONTRACTE DE TREBALL USOS I COSTUM LABORAL D.LABORAL Decrets-llei
 10. 14. Classes de Conv.Col.lectius CONVENI MARC Conveni col.lectiu propiament dit ACORDS SOBRE MATÈRIES CONCRETES C.FRANJA C. GRUPS EMPRESES PACTES D’EMPRESA
 11. 15. Relacions Llei-conveni <ul><li>RELACIONS DE SUPLETORIETAT </li></ul><ul><li>RELACIONS DE COMPLEMENTARIETAT </li></ul><ul><li>RELACIONS DE SUPLEMENTARIETAT </li></ul><ul><li>RELACIONS D’EXCLUSIÓ . </li></ul>
 12. 16. Principis aplicació normes laborals PRINCIPI DE NORMA MES FAVORABLE PRINCIPI DE CONDICIÓ MÉS BENEFICIOSA PRINCIPI PRO-OPERARI PRINCIPI DE IRRENUNCIABILITAT DELS DRETS
 13. 17. <ul><li>2.1. Drets i deures que se’n deriven </li></ul><ul><li>La Constitució Espanyola de 1978 estableix una sèrie de drets laborals: </li></ul><ul><li>Dret a la igualtat (art. 14) </li></ul><ul><li>Dret a la llibertat sindical (art. 28.1.) </li></ul><ul><li>Dret a la vaga (art. 28.2) </li></ul><ul><li>Dret al treball, a la lliure elecció d’ofici, a la promoció pel treball i a la remuneració suficient (art.35.1) </li></ul><ul><li>Dret a la negociació col.lectiva (art.37.1) </li></ul><ul><li>Dret a l’adopció de mesures de conflicte col.lectiu (art.37.2) </li></ul><ul><li>Dret a la seguretat i higiene en el treball (art.40) </li></ul><ul><li>Dret a la Seguretat Social (art.40) </li></ul><ul><li>Així mateix fruit del contracte de treball que uneix a empresari i treballadors neixen uns drets i deures recíprocs : </li></ul><ul><li>DEURES DE L’EMPRESARI </li></ul><ul><li>Deure de donar ocupació efectiva al treballador </li></ul><ul><li>Deure de protegir la seguretat i salut dels treballadors </li></ul>La Relació laboral
 14. 18. <ul><li>DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR </li></ul><ul><li>Dret a l’ocupació efectiva </li></ul><ul><li>Dret a la promoció i formació professional </li></ul><ul><li>Dret a no ser discriminat , en l’ingrés a la feina i en ella, per raó de sexe, estat civil, edat, llei, raça, condició social, idees religioses o polítiques, afiliació o no a un sindicat, o per raó de llengua dins l’Estat espanyol. Tampoc podran ser discriminats per raó de minusvalideses físiques, psíquiques o sensorials, si es troben en condicions de realitzar la feina </li></ul><ul><li>Dret a la integritat física i a una adequada política de seguretat i salut en el treball </li></ul><ul><li>Respecte a la intimitat i a la consideració deguda a la dignitat deltreballador </li></ul><ul><li>Dret a percebre puntualment la remuneració </li></ul><ul><li>Dret a exercir les accions derivades del contracte de treball </li></ul><ul><li>En relació als deures del treballador: </li></ul><ul><li>Respectar les mesures de seguretat i higiene </li></ul><ul><li>Complir les ordres i instruccions que rebi de l’empresari </li></ul><ul><li>No concórrer amb l’activitat de l’empresari, fent competència deslleial. </li></ul>La Relació laboral

×