Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teoria 1a Avaluació 1r Eso

787 views

Published on

Published in: Education, Sports, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teoria 1a Avaluació 1r Eso

  1. 1. 1r D’E.S.O. I.E.S. 25 D’ABRIL CURS 2009-2010 TEORIA 1ª AVALUACIÓ.
  2. 3. <ul><li>El calfament </li></ul><ul><li>És un conjunt d’exercicis físics previs a una activitat física principal que requereix un esforç superior a l’habitual, per posar en marxa tots els òrgans i disposar al subjecte per un màxim rendiment. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Objectius del calfament </li></ul><ul><li>Millora el rendiment de l’activitat que anem a realitzar perquè ens prepara física, fisiològicament i psicològicament per a l’esforç posterior </li></ul><ul><li>Evita lesions perquè augmenta la temperatura muscular i millora la coordinació muscular. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tipus de calfament </li></ul><ul><li>Hi ha dos tipus de calfament: general i específic </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Calfament general : Es fan exercicis globals independentment de la activitat que anem a realitzar. Es tracta de fer exercicis localitzats d’estiraments i exercicis que mobilitzen tot el cos (desplaçaments, salts...) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Calfament específic:es fan exercicis propis adequats a l’esport que anem a practicar </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Recordeu que al finalitzar els exercicis heu de fer-ho de forma progressiva per a que l’organisme torne a la calma amb tranquil·litat. Són bons els exercicis respiratoris, estiraments, carrera suau, caminar... </li></ul>
  3. 4. <ul><li>La Condició Física </li></ul><ul><li>És el conjunt de capacitats que té l’organisme per fer treballs físics amb la màxima eficàcia i rendiment. </li></ul><ul><li>La Condició Física depèn de: </li></ul><ul><li>De la edat i del sexe </li></ul><ul><li>De la herència genètica </li></ul><ul><li>De la coordinació del sistema Nerviós </li></ul><ul><li>De les capacitats Psíquiques </li></ul><ul><li>De la experiència prèvia </li></ul><ul><li>Dels hàbits de la vida (nutrició, alcohol, tabac, entrenament...) </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Les Capacitats Físiques Bàsiques </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Milloren la condició física . Són quatre: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Resistència : capacitat que permet realitzar esforços prolongats i la possibilitat de recuperar-se ràpidament (marató, carrera ciclista...). Tipus: </li></ul><ul><ul><li>Aeròbica: capacitat de suportar esforços de gran duració i intensitat baixa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anaeròbica: capacitat de superar esforços de gran intensitat el major temps possible. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Força : capacitat per a vèncer o oposar-se a un pes. Tipus: </li></ul><ul><ul><li>màxima: la càrrega és molta i es mou a velocitat baixa.(culturisme, halterofília) </li></ul></ul><ul><ul><li>Força-resistència: la càrrega es mou a velocitat mitjana.(ciclisme, alpinisme, rem...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Explosiva: La càrrega és baixa i es pot moure a molta velocitat.( voleibol, salts, futbol...) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Flexibilitat : capacitat per realitzar moviments amplis en tot el seu recorregut articular. Tipus: </li></ul><ul><ul><li>Estàtica: es realitza sense moviment en l’articulació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinàmica: Es treballa amb moviments de l’articulació. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Velocitat : capacitat per realitzar moviments en el menor temps possible. </li></ul><ul><ul><li>Reacció: el temps que tarda un individu en donar resposta davant un estímul. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desplaçament: distancia recorreguda en la unitat de temps. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestual: realització d’un gest motriu en la unitat de temps. </li></ul></ul>

×