Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gpd 2012 seconde_vie

3,707 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gpd 2012 seconde_vie

 1. 1. Seconde Vie Good Practice Day Leiden, 27 januari 2012
 2. 2. Even voorstellen <ul><li>Antoine van Dinter </li></ul><ul><li>Docent Frans Varendonck College Asten </li></ul><ul><li>Edublogger: http://www.antoinevandinter.nl </li></ul><ul><li>Webmaster Levende Talen </li></ul>
 3. 3. En u bent …? <ul><li>Even voorstellen </li></ul><ul><li>Hoe pakt u spreekvaardigheid aan? </li></ul>
 4. 4. De theorie: Neuner (1) <ul><li>Fase A: aanbieden van taalmiddelen (semantiseringsfase) </li></ul><ul><li>Fase B: inslijpen van taalmiddelen (consolideringsfase) </li></ul><ul><li>Fase C: gestuurde productie </li></ul><ul><li>Fase D: vrije productie </li></ul>
 5. 5. De theorie: Neuner (2) <ul><li>De fases lopen van receptief naar productief. </li></ul>
 6. 6. De praktijk: Leerling A Leerling B - Begroet leerling B. - Groet terug. - Vraag hoe het met leerling B gaat. - Zeg dat het goed gaat. - Vraag welke vakken leerling B heeft. - Zeg dat je Nederlands, Engels en Wiskunde hebt.
 7. 7. Het probleem: <ul><li>De ene leerling kan zien wat de ander gaat zeggen. </li></ul><ul><li>De leerlingen hoeven niet te luisteren naar wat de ander zegt. </li></ul><ul><li>Er is geen echte reden tot communicatie. </li></ul>
 8. 8. De oplossing: <ul><li>Zorg dat er een reden is om te praten. </li></ul><ul><li>Zorg dat er een reden is om te luisteren. </li></ul><ul><li>Zorg voor een ‘information gap’. </li></ul>
 9. 9. Information gap: <ul><li>Met een ‘information gap’ wordt bedoeld dat leerling A niet weet over welke informatie leerling B beschikt en omgekeerd. Door vragen te stellen kan deze kloof overbrugd worden. </li></ul>
 10. 10. Seconde Vie: <ul><li>Laat leerlingen een andere identiteit aannemen . </li></ul>
 11. 11. Voorbereiding: <ul><li>Kijk eerst welke grammatica en welk vocabulaire de leerlingen nodig hebben. </li></ul><ul><li>Verwerk deze zaken aan het begin van de les. </li></ul><ul><li>Oefen eerst klassikaal waarbij er sprake is van een ‘ information gap’. </li></ul><ul><li>Vraag deze informatie terug. </li></ul><ul><li>Laat leerlingen nu in groepjes oefenen. </li></ul>
 12. 12. Een voorbeeld: <ul><li>Leerlingen moeten eerst een andere identiteit aannemen. </li></ul><ul><li>http://www.magixl.com/caric./poir.php </li></ul><ul><li>http://www.prenoms.com/ </li></ul><ul><li>http://www.geopatronyme.com/ </li></ul><ul><li>http://maps.google.fr/ </li></ul><ul><li>http://www.lesmetiers.net/orientation/accueil </li></ul><ul><li>http://www.horoscope.fr/horoscopes/horoscope_gratuit.php </li></ul>
 13. 13. Grammatica en vocabulaire: <ul><li>Grammatica: vragen stellen. </li></ul><ul><li>Vocabulaire: spellen + oefening . </li></ul>
 14. 14. Présentez-vous! <ul><li>Stel om de beurt een vraag. </li></ul>
 15. 15. Activerende werkvormen <ul><li>WAT: vul de eerste kolom in van het schema. </li></ul><ul><li>HOE: individueel </li></ul><ul><li>HULP: woordenboek N-F </li></ul><ul><li>TIJD: 2 minuten </li></ul><ul><li>RESULTAAT: eerst andere leerlingen interviewen (wandel-wissel uit), daarna klassikaal bespreken. </li></ul><ul><li>KLAAR: werk door aan je weektaak </li></ul>
 16. 16. Andere mogelijke onderwerpen
 17. 17. Leestips: <ul><li>Basisboek Activerende didactiek en samenwerkend leren – Carel van der Burg </li></ul><ul><li>Actief met taal – Didactische werkvormen en het talenonderwijs </li></ul><ul><li>Parle-moi un peu! – Helene NEU </li></ul><ul><li>Mobiles / Mobilettes / Mobiles bis </li></ul>
 18. 18. Vragen? <ul><li>http://www.antoinevandinter.nl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Twitter: ahcvandinter </li></ul>

×