Presen iru

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presen iru

 1. 1. 9-ти симпозиум помеждународна частно право Женева, 24.02.2012 г. Страница 1 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 2. 2. 9-ти симпозиум по международна частно право Нови общи условия замеждународен превоз по шосе на IRU Женева, 24.02.2012 г. Page 2 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 3. 3. Необходимост от нови Общи условия CMR Национално законодателство Сфера на Обкръжаваща средадоговорните •Митници отношения •Транспорт •Социални условия •Нови технологии Страница 3 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 4. 4. Сфера на договорните отношенияДвустранни търговски споразумения •Устни договоркиСтандартен договор Страница 4 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 5. 5. Сфера на договорните отношенияОбщи условия 1994 г. – Общи условия за международен превоз на товари по шосе на IRU 2002 г. – Общи условия за международен превоз по шосе и логистични услуги на IRU 2002 г. – Рамков договор за транспортни и взаимосвързани логистични услуги 2005 г. – Ревизирани Общи условия за международен превоз на товари по шосе & Ревизирани обще условия за международен превоз на товари по шоке и взаимосвързани логистични услуги на IRU Страница 5 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 6. 6. Външно влияние върху договорната сфераЗаконодателство на ЕС/равнище на регулиранеЗаконодателство в сферата на безопасността натранспорта/регулиранеСоциално законодателство/регулиранеМитническо законодателство/регулиране Страница 6 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 7. 7. External Influence of the Contractual SphereРазвитие на нови технологии и телекомуникацииCMRENS-EXS (задължение за деклариране на данни поелектронен път)Оторизиран икономически оператор(статут на страна, критерии митническосъответствие, поддържане на база данни, финансовастабилност и стандарти за сигурност и безопасност) Страница 7 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 8. 8. Промени в Общите условия на IRU Подготовка за бъдещето (RR)Защита на правните интереси на транспортните оператори Опростяване на подхода Страница 8 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 9. 9. Промени в Общите условия на IRU - иновацииХронология на договора за превоз на стоки пошосе : Преговори Сключване на договор Изпълнение Заплащане Уреждане на рекламации Страница 9 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 10. 10. Промени в Общите условия на IRU - иновации Подготовка за бъдещето (RR)•1. Общи условия и сключване на договор замеждународен превоз на стоки по шосе•1.1 Всеки договор (...) се управлява от CMR (…) дориако въпросният договор е в рамките на международенпревоз, който се реализира изцяло или частично с морскитранспорт.Наличие на търговска прозрачност•1.3 Допълнителните услуги (…) трябва да са изброенистепенувано в рамките на предварителната оферта. Страница 10 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 11. 11. COMMISSION ON LEGAL AFFAIRS Page 11 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 12. 12. COMMISSION ON LEGAL AFFAIRS Page 12 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 13. 13. Промени в Общите условия на IRU - иновации Защита на икономическите интереси на превозвача•14. Възмездяване на Превозвача и начини на плащане•14.2 (…)•Ако необходимото време за изпълнение на договора запревоз и/или допълнителните услуги надвишававремето, посочено в предварителнатаоферта, Превозвачът има право на допълнителнозаплащане пропорционално на допълнителнотовреме/услуги. Страница 13 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 14. 14. Промени в Общите условия на IRU - иновации Защита на икономическите интереси на превозвача•14.4 Превозвачът прехвърля задължението зазаплащане на разликата в цената, произтичаща отпромени в цените на горивата върху страната, дължащапревозните цени и допълнителните такси …•14.5 Превозвачът прехвърля задължението за плащанена пътните и магистрални такси върхустраната, дължаща превозните цени и допълнителнитетакси …•14.6 Плащането следва да се извърши в срок от 30 дни Страница 14 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 15. 15. Промени в Общите условия на IRU - иновации Използване на ИКТ•3 Прилагане на електронни товарителници•3.1 Страните по договора за превоз осигуряватвъзможността за издаване на електронна товарителницаCMR, с помощта на автентичен електронен подпис илидруга форма на идентифициране по електроненпът, съгласно действащото в страната законодателство.•3.2 Електронната товарителница притежава идентичнаправна и търговска валидност, включително идоказателствена сила, като е напълно равноправна нахартиения си носител. Страница 15 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 16. 16. Промени в Общите условия на IRU - иновации Използване на ИКТ•4 Задължения на Изпращача и Превозвача пообявяване на данни за товарите и предаване на даннипо електронен път•4.1 (…) Изпращачът се наема да предостави всичкиданни, свързани със сигурността и безопасността, коитопревозвачът…•(…) Страница 16 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 17. 17. Промени в Общите условия на IRU - иновации Използване на ИКТ•Процедурата за допълване или нанасяне на поправкивърху товарителницата или митническата декларацияпозволява всяко допълване или поправяне да бъдеотразено в електронните товарителница и митническадекларация, при запазване на първоначалнитереквизити.•Ако Изпращачът поема задължението да предавадиректно данни на митническите служби, на Превозвачаследва да се предоставят под брой съответнитемитнически декларации. Страница 17 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 18. 18. Промени в Общите условия на IRU - иновации Защита на позициите на превозвача• Клауза засягаща фалшиви стоки/обявени за други•4.5 Изпращачът носи отговорнст пред Превозвача завсички разходи, загуби и щети(обезщетения, глоби, закъснения, мобилизиране на МПСи пр.), възвикнали в резултат на предаване нафалшифицирани/неправилно обявени стоки, беззначение от естеството им. Страница 18 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 19. 19. Промени в Общите условия на IRU - иновации Защита на позициите на превозвача•5 Застраховка•5.2 По искане на Изпращача, Превозвачът трябва дазастрахова за сметка на Изпращача поверената му запревоз стока. В този случай се предполага, чеИзпращачът не е правил от своя страна допълнителназастраховка на същата стока. Страница 19 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 20. 20. Промени в Общите условия на IRU - иновации Разграничаване на допълнителните от логистичните услуги Транспортно Ancillary Търговско Logistic законодателство законодателство • Freight forwarding (organising the movement of goods• Provision of vehicle and driver for agreed carriage with a view to delivering these to the consignee(s) designated by the Client/Sender• Loading by the driver • Preparation for transport/preparation for delivery• Load stowing and securing services • Customs formalities/procedures (customs• Unloading by the driver store, bonded warehouse, suspensive procedure, etc.)•• Предполагаема Warehousing by the driver Declaration of a special interest in delivery (if required Стриктна • Warehousing, storage, stock management, sorting, supervision and control• отговорност by the sender) Declared value, insurance premium if insurance отговорност • Buffer stock management • Order assembling requested • Handling (preparation and movement of shipments)• Idle time during loading and unloading (2 hours • Assembly/packaging/repackaging of goods included) (packing, marking, labelling with a view to preparing an• Customs export, import or transit formalities including order or shipment)• Задължителни security safety Return of supports of loads and pallets Грешките са обект на • Supplying the customers of the Client/Sender as per the latter’s instructions резултати доказване • Distribution of the goods to the customers of the Client/Sender according to the latter’s instructions Page 20 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012
 21. 21. www.iru.orgБЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Старинца 21 (c) International Road Transport Union (IRU) 2012

×