Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IZDAJE SAVEZ DRUŠTVA VOJVODINE ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI ● GODINA XII ● BROJ 39/40 ● 2013 GODINA

http://www.savezme...
YOU ARE NOT ALONE

Me-Dij, glasilo Saveza društava
Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti
Za izdavača:
Erne Lazar, dipl...
Sadržaj

5.
8.
11.
14.
16.
18.
20.
24.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
37.
38.
40.
42.

Šta bi trebalo da zna svaka osoba
koja...
Pitanje koje nam se nameće je zašto u dijabetesu tako često stradaju
bubrezi?
Poznatno je da u dijabetesu istovremeno delu...
Oboljenja krvnih sudova srca i mozga koja mogu
da se završe i srčanim ili moždanim udarom, koji su
vodeći uzroci smrti kod...
Namirnice sa niskim
glikemijskim indeksom
15 – glikemijski indeks (GI)

badem, crna ribizla, kupus, rogač, tikvice, krasta...
„ Sveobuhvatne“ preporuke su sledeće i odnose se na:
1. zbrinjavanje osoba sa viškom
kilograma/gojaznost		
2. otkrivanje o...
Dijabtes i druga oboljenja

ŠEĆERNA BOLEST
I ŠTITASTA ŽLEZDA
Piše: As.dr Jovanka Novaković Paro
internista endokrinolog, K...
Komplikacije dijabetesa

DIJABETESNA KETOACIDOZA
Piše: As.dr Ivana Bajkin, internista
Klinika za endokrinologiju, dijabete...
Deca i dijabetes

NEOPHODNOST
OSAMOSTALJIVANJA
Piše: Sanja Treter-Arsenijević,
specijalista medicinske psihologije

R

azl...
NOVE IDEJE- NOVI PROJEKTI

Specijalizovane prodavnice i edikativni centri za dijabetičare
i gojazne osobe u AP Vojvodini

...
(Zainteresovani Izveštaj o sprovedenim Javnim radovima mogu pogledati na web sajtu www.diabetzr.org, link aktivnosti 2009....
JUBILEJ

OBELEŽENO 90 GODINA
KOMPANIJE NOVO NORDISK
Devedeset godina brige o pacijentima obolelim od dijabetesa i hemofili...
Na sednici Upravnog odbroa Republičkog
fonda za zdravstveno osiguranje, održanoj
07.06.2013. izmenjen je i dopunjen pravil...
Aktivnosti društava za borbu protiv šećerne bolesti u Subotici

PREPOROĐENO SUBOTIČKO
UDRUŽENJE DIJABETIČARA
Četvrtu godin...
Članovi Društva za borbu protiv šećerne bolesti u Kikindi su 18.07.2012.
godine otvorili specijalizovanu prodavnicu-edukat...
Aktivnosti društava za borbu protiv šećerne bolesti Sremski Karlovci

JEDANAEST GODINA
RADA DRUŠTVA

K

arlovačko Društvo ...
Drugim putem do boljeg zdravlja

MUZIČKI RECEPTI
Pripremila: dr Slavica Dautović

Z

pedijatar, endokrinolog

adivljujuću,...
Casopis Me-Dij, Dijabetes dr Petar Borovic
Casopis Me-Dij, Dijabetes dr Petar Borovic
Casopis Me-Dij, Dijabetes dr Petar Borovic
Casopis Me-Dij, Dijabetes dr Petar Borovic
Casopis Me-Dij, Dijabetes dr Petar Borovic
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Casopis Me-Dij, Dijabetes dr Petar Borovic

2,686 views

Published on

Dijabetes ili secerna bolest je najrasprotstranjeniji metabolicki poremecaj hronican i neizleciv. Pravilnom i kontinuiranom regulacijom nivoa glikoze u krvi moze se ziveti potpuno kvalitetan i dug zivot. Zbog svega gore navedenog prevencija secerne bolesti je izuzetno vazna. Nastavak texta procitajte na linku u casopisu Me-Dij gde je dr Petar Borovic dao opsirnije informacije i veoma vredne savete.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Casopis Me-Dij, Dijabetes dr Petar Borovic

 1. 1. IZDAJE SAVEZ DRUŠTVA VOJVODINE ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI ● GODINA XII ● BROJ 39/40 ● 2013 GODINA http://www.savezme-dij.org.rs; e-mail: savezmedij@open.telekom.rs BESPLATAN PRIMERAK ISSN-1451-446X 90 godina NovoNordisk-a Savremeni pristup u lečenju DM T2 Dobre akcije u korist obolelih MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE
 2. 2. YOU ARE NOT ALONE Me-Dij, glasilo Saveza društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti Za izdavača: Erne Lazar, dipl.ecc Redakcijski odbor Prof. dr sc.med. Miroslava Zamaklar, predsednik R.O. Prof dr Branka Kovačev- Zavišić, zamenik predsednika R.O. Članovi Readkcijskog odbora Prof. dr sc.med. Ljiljana Bajović, Prim. dr Miodrag Đorđević, Prof. dr sc.med., Dragan Katanić, Prof. dr sc.med. Radivoj Kocić, Prof.dr sc.med. Nebojša Lalić, Doc. dr sc.med.Milena Mitrović, Dr Mile Novković, Prof. dr sc.med. Georgina Pudar, Dr sc. med. Predrag Radošević – „Novo Nordisk, Prof. dr sc.med. Edita Stokić, Prof. dr sc.med. Dragan Tešić, Dr Vladimir Veličković, Dr Dragoljub Vrbaški Počasni članovi Redakcijskog odbora Prof. dr sc.med. Teodor Kovač, Prof.dr sc.med. Lazar Lepšanović, Prof dr sc.med. Ljiljana Đilas , Prof.dr sc.med. Predrag Đorđević, Prof.dr Tatjana Ivković - Lazar, Ing. Milan Kolarić – “Spektol” Redakcija časopisa Me-Dij dr Božana Peregi, v.d. glavnog i odgovornog urednika, Iris Peregi – Kopčanski, pomoćnik gl. i odg. urednika Dragan Nešić, sekretar Redakcijskog odbora i redakcije časopisa Me-Dij Rade Gardinovački, prelom i dizajn Časopis štampa: MAXIMAGRAF, Petrovaradin, Vladana Desnice 13 List izlazi tromesečno i besplatan je. Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Adresa redakcije: Bulevar oslobođenja 6-8, Novi Sad Tel/fax: 021/444-235 http://www.savezme-dij.org.rs, e-mail: savezmedij@open.telekom.rs Glasilo je upisano u Registar sredstava javnog informisanja Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije pod br. 3204. PIB 101645463, Tekući račun: 160-920803-33 BANKA INTESA CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 061:616.379(497.113) ME-Dij: glasilo Saveza društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti - God. 1, br. 1 (2001) - Novi Sad: Savez društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti, 2001 - Ilustr.; 29 cm. Tromesečno. ISSN 1451-446X COBISS.SR-ID 186115335 HODAJMO PARALELNO SA PRIPADNICIMA GRUPE D Nekada davno pročitala sam priču starih Indijanaca o vukovima, tim ponosnim divljim životinjama koje se, kad dostignu određenu starost, osame, tražeći partnera sa kojim će nastaviti zajedno da hodaju, sa kojim će osnovati novu zajednicu... Mislim, kada bi bili u stanju da govore, da bi rekli: „Ćao, da li ti se čini da možemo hodati jedno pored drugog za duže vreme, u sopstvenoj zajednici koju bismo stvorili?“ Znate, oni nisu iz iste porodice. Možda su, čak, sa vrlo udaljenih teritorija. Dugo sam u poslednje vreme razmišljala o tome, naročito pri nekim nepotrebnim žučnim raspravama. Kada se radi o običnoj razmeni mišljenja – to je u redu. Međutim, neke osobe se “nepotrebno zagreju” zbog dominacije kojoj teže, zbog sopstvenog ega koji je često prepreka na putu humanih odnosa. Mnogi od nas misle da je neophodno da su uvek “u pravu“ i da imaju “poslednju reč“. Ali, život ide dalje, a kod većine nas je retko sve dobro, ili sve pogrešno. Ponekad nam je potrebno da se opustimo. U životu nije uvek neophodno da o svemu imamo svoje mišljenje i svoj stav. Potrebno je duboko udahnuti, i dozvoliti u trenutku tišine da se nečiji ego sam istopi. A onda da rastemo i napredujemo, otvorenog srca, sa nekim ko pored nas paralelno hoda. Šetnja sa prijateljem, koji je pored nas, a koji je oboleo od šećerne bolesti, zaista je na istom putu, putu života. Dodirnimo ruke i srca jedni drugima, za trenutak. Svi mi trebalo bi da budemo posvećeni ovoj specijalnoj, D porodici, porodici obolelih od dijabetesa. Nije to baš tako teško kako se, ponekad, čini. Kada to budete uradili nekoliko puta, osećaćete se bolje, više povezani sa celim čovečanstvom. Na kraju krajeva, to je ispravan put pravog čoveka, u svim njegovim osećanjima. (News from TuDuabetes, blog by Judith in Portland- prevod sa engleskog) Dakle, bez da previše pamtujemo, pružimo onima koji imaju problema sa povišenim nivoom šećera u krvi – ruku, iskreno pokušajmo da pomognemo tamo gde je to moguće, nađimo vremena i prave emocije – i to će biti dovoljno... Dr B. N. P.
 3. 3. Sadržaj 5. 8. 11. 14. 16. 18. 20. 24. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 37. 38. 40. 42. Šta bi trebalo da zna svaka osoba koja ima dijabetes? DIJABETES I FUNKCIJA BUBREGA Dijabetes godinama ne daje simptome Savremeni pristup u zbrinjavanju obolelih od diabetes mellitus-T2 Šećerna bolest i štitasta žlezda Dijabetesna ketoacidoza Neophodnost osamostaljivanja Dobre akcije u korist obolelih od dijabetesa Obeleženo 90 godina kompanije Novo Nordisk Program edukacije u Vrnjačkoj Banji vraćen na 10 dana Preporođeno subotičko udruženje dijabetičara Bačka Palanka: Za kvalitetniji život Aktivnosti društva za borbu protiv šećerne bolesti u Kikindi Bela Crkva: Primer prekogranične saradnje Sremski Karlovci: Jedanaest godina rada društva Muzički recepti Poznati i dijabetes Škola života Zanimljivosti Veliki ljudi ŠTA BI TREBALO DA ZNA SVAKA OSOBA KOJA IMA DIJABETES? B ubrezi imaju veoma važnu ugrožava život bolesnika. Ovo stanje ulogu u organizmu čoveka zahteva dugotrajno i skupo lečenje - da otklanjaju nepotrebne, (hemodijaliza, peritonealna dijaliza ili ali brojne štetne produkte transplantacija bubrega). koji nastaju tokom različitih Piše: prof.dr sc. med. Miroslava Medić-Zamaklar, metaboličkih procesa. Oni uklanjaju iz organizma ureu, koja nastaje razpredsednica Redakcijskog odbora časopisa Me-Dij gradnjom belančevina, kao i kreatinin i oslobađaju čoveka viška vode i soli, ali i šećera ako je njihov nivo u krvi visok. Oni održavaju normalan balans minerala u organizmu kao što su kalijum i natrijum. Učestvuju u kontroli metabolizma i nivoa kalcijuma i fosfora, zbog čega imaju značajnu ulogu i u održavanju normalne građe i funkcije kostiju. Bubrezi takođe, mogu da stvaraju neke materije kao što su neki hormoni. Tako stvaraju hormon koji stimuliše koštanu srž da stvara crvena krvna zrnca, ali i hormon koji učestvuje u kontroli krvnog pritiska. Bubrezi rade neprestalno svih 24h, tokom celog života. Kada dođe do njihovog oštećenja trpe mnogi organi, a ako je gubitak funkcije veoma veliki, onda je ugrožen i život bolesnika. Postoje brojna obolenja koja mogu oštetiti građu i funkciju bubrega, a šećerna bolest je jedan od najvažniji uzročnika. U vreme postavljanja dijagnoze dijabetesa tip 2, oko tri odsto obolelih već ima i dijabetesnu nefropatiju. Sa trajanjem dijabetesa broj osoba sa nefropatijom se značajno povećava. Kada dijabetes traje 10 ili više godina, kod preko 30 odsto obolelih razvije se i dijabetesna nefropatija. Posebno zabrinjava podatak da od njih, kod skoro svakog četvrtog pacijenta razvija se takav stepen oštećenja bubrega koji znači skoro potpun gubitak njihove funkcije, što 5
 4. 4. Pitanje koje nam se nameće je zašto u dijabetesu tako često stradaju bubrezi? Poznatno je da u dijabetesu istovremeno deluje više faktora koji oštećuju građu i funkciju najsitnijih krvnih sudova, a koji čine osnovne jedinice funkcije bubrega. Preko tih finih kapilarnih struktura vrši se filtriranje plazme u bubrezima, pri čemu se stvara mokraća putem koje se mogu izbaciti nepotrebne ili štetne materije. Visok nivo šećera i masnoća u krvi, kao i soli ili vode, dovodi do porasta pritiska unutar pomenutih finih kapilarnih struktura - osnovnih jedinica funkcije bubrega. To nije samo mehaničko nego i hemijsko opterećenje i oštećenje bubrega, koje izaziva i neku vrstu zapaljenske reakcije u samim kapilarima bubrega. Iz navedenih podataka jasno proizilazi da je dobra regulacija dijabetesa i to praktično od samog postavljanja dijagnoze dijabetesa i trajanja bolesti, najbolji način da se rizik za nastanak dijabetesne nefropatije smanji na minimum. Ovo se može postići ako je nivo HbA1c 7 odsto ili čak i ispod 6,5 odsto, ako je to moguće (ako rizik od hipoglikemija nije velik i ako ne postoje druge KVB). Ceo proces razvoja dijabetesne nefropatije odvija se relativno sporo i, što je još važnije, vrlo podmuklo. Kada se zid tih kapilara ozledi iz plazme izlaze najpre manje a potom i znatne količine belančevina koje dalje oštećuju bubrežnu strukturu. Tako membrane preko kojih se vrši filtracija plazme, dobijaju nepravilnu građu, postaju zadebljane, ali sa većim porama-propustima preko kojih izlaze i gube se sve veće količine belančevina. Posledica je i opadanje nivoa belančevina u krvi zbog čega se povećava sklonost ka nastajanju otoka. Na ovaj proces utiče i to što oštećene strukture bubrega nisu u mogućnosti da iz organizma izbace višak vode i soli. Zbog ovih razloga, ali i zbog ozlede krvnih sudova i izlučivanja jednog hormona iz bubrega, dolazi do pojave povišenog krvnog pritiska. On sa druge strane dodatno oštećuje krvne sudove kako u bubregu, tako i u svim drugim tkivima i organima. Zato je važno u lečenju ili usporavanju progresije dijabetesne nefropatije i da se krvni pritisak na najbolji način reguliše a poželjne vrednosti su 130/85mmHg ili niže. U tom smislu se predlaže i smanjenje unosa soli ispod 3g za 24h, kao i primena odgovaraju- 6 U početku je skoro nemoguće utvrditi da li postoje bilo kakva oštećenja bubrega samo standardnim pregledima mokraće, krvi ili ultrazvučnim pregledom bubrega . Kako sačuvati bubrege u dijabetesu? -Regulišite dijabetes što bolje (cilj je: HbA1c7% ili 6,5%) -Regulišite krvni pritisak što bolje (cilj je: 13080mmHg ako je moguće) -Kontrolišite mokraću na mikroalbuminuriju jednom godišnje -Smanjite dnevni unos soli na 3g ili manje -Izbegavajte lekove koji imaju toksične efekte na bubreg(mnogi antibiotici, neki statini i lekovi za srce i dr.) -Izbegavajte radiološka snimanja sa kontratnim sredstvima -Lečite svaku infekciju mokraćnih puteva -Smanjite unos belančevima životinjskog porekla -Regulišite njivo masnoća u krvi( obazrivo uz redovnu kontrolu transaminaza, CK i kreatinina u krvi) ćih lekova. Neki od ovih lekova imaju U početku je skoro nemoguće utvri povoljne efekte i na same bubrege, diti da li postoje bilo kakva oštećenja što lekari poznaju i koriste. bubrega samo standardnim preglediVrlo je važno da se se izbegava ko- ma mokraće, krvi ili ultrazvučnim prerišćenje svih lekova koji imaju štetne gledom bubrega . efekte na bubrege, kao i olaka primena Prva promena koja se standardnim kontrastnih sredstava u različitim radi- pregledima može utvrditi je pojava alološkim snimanjima, jer i ona mogu bumina u mokraći- mikroalbuminurija. dodatno da oštete bubrege. Osim toga, I normalno se mogu naći male količipotrebno je da se redovno kontroliše ne albumina u mokraći (manje od 30 urin radi utvrđivanja urinarnih infek- mg/24h) i to obično kod veće fizičke cija koje se moraju uporno lečiti, jer i aktivnosti, ili kod porasta temperature. one dodatno oštećuju bubrege. Ako su količine izlučenih albumina 30-300mg/24h onda se može govoriti o početnom oštećenju funkcije bubrega- tj. o stadijumu mikroalbuminurije. U ovom stanju se dobrom regulacijom Kada su bubrezi ozbiljno oštećeni, iz dijabesa, korigovanjem krvnog pritiorganizma se otežano izbacuju i štet- ska ili lečenjem eventualno pratećih ne materije, pa raste nivo kreatinina i infekcija može zaustavirti, ili usporiti uree u krvi. Vremenom dolazi do sve progresija oštećenja. Preporučuje se, većeg gubitka funkcije bubrega i kada da se osobama sa dijabetesom tip 1, preostane samo jedna desetina funcio- obavezno jednom godišnje određuje nih jedinica bubrega, nastaje tkz. ter- mikroalbuminurija i to počev od pete minalna faza ili završna faza hronične godine trajanja dijabetesa. Kod osoba sa dijabetesom tip 2, mikroalbuminuslabosti bubrega. Pitanje koje se nameće je i da li mo- rija se određuje jednom godišnje i to žemo na vreme da otkrijemo početne od postavljanja dijagnoze dijabetesa promene u bubrezima kako bi se na pa nadalje. pravi način korigovali faktori progreKada se tokom 24h izluči više od sije bolesti? 300mg belančevima, onda govorimo Terminalna faza slabosti bubrega da postoji stadijum makroalbuminurija, a to je znak ozbiljnijeg oštećenja bubrega. I u tom stadijumu se moramo truditi da se sprovedu mere što bolje regulacije dijabetesa i krvnog pritiska, a preporučuje se i smanjenje unosa belančevina životinjskog porekla koje mogu dodatno da ozleđuju strukture bubrega. Kasnije, kada je gubitak belančevima velik, kada se javljaju otoci uz visok krvni pritisak, obično postoji i visok nivo masnih materija u krvi, što dodatno oštećuje krvne sudove. Tada se savetuje primena odgovarajućih lekova radi regulacije njihovog nivoa, ali se mora voditi računa i o nivou kreatinina u krvi, da se ne bi dodatno pogoršala funkcija bubrega. U terminalnoj fazi popuštanja funkcije bubrega koriste se različite tehnike kojima se manje - više stabilizuje oslobađanje organizma od svih nepoželjnih materija, sve do trenutka dok se ne steknu uslovi da se izvrši transplantacija bubrega. Na kraju, moramo istaći da je zaista moguće sprečiti ili usporiti progresiju dijabetesne nefropatije, ali to zahteva dobru zdrastvenu organizaciju i dobru edukaciju obolelih. 7
 5. 5. Oboljenja krvnih sudova srca i mozga koja mogu da se završe i srčanim ili moždanim udarom, koji su vodeći uzroci smrti kod dijabetičara. DIJABETES Prevencija šećerne bolesti godinama ne daje simptome Piše: prim.dr Petar Borović D ijabetes ili šećerna bolest ili veća potvrđuje se dijagnoza šećerne Trudnička šećerna bolest je najrasprostranjeniji me- bolesti javlja se u trudnoći. Ako OGTT posle dva sata pokazutabolički poremećaj, hroniDrugi specifični tipovi: autoimuni i čan i neizlečiv. Pravilnom i je vrednosti glikoze između 7,8 – 11,1 idiopatski – nepoznatog uzroka kontinuiranom regulacijom mml/l radi se o takozvanoj oštećenoj Najzastupljeniji je tip 2, koji se nalanivoa glikoze (šećera) u krvi može se toleranciji glikoze. zi u preko 90 odsto obolelih od šećerne U slučaju da su vrednosti glikoze na- bolesti, dok je Tip 1 zastupljen u maživeti potpuno kvalitetan i dug život. Prema podacima SZO, od dijabetesa tašte izmedju 6,1 – 7,0 mml/l radi se o nje od 10 odsto slučajeva. u svetu boluje oko 360 miliona ljudi a, poremećenoj glikemiji natašte Komplikacije šećerne bolesti dele Oštećena tolerancija glikoze ne na žalost, za petnaestak godina ta brojka se na akutne i hronične. može da preći 550 miliona obolelih. U mora se uvek razviti u šećernu bolest, Srbiji od dijabetesa boluje oko 630 hi- ali najčešće dovodi do nastanka še1.Akutne komplikacije ljada stanovnika od čega je 2500 dece, ćerne bolesti. Ona predstavlja i veliki Hiperglikemija – porast glikoze rizik za nastanak kardio - vaskularnih odnosno - svaki dvanaesti sugrađanin. u krvi Dijagnoza šećerne bolesti postavlja oboljenja. Hipoglikemija – pad glikoze u krvi se merenjem glikoze u krvi. Ako se u dva merenja natašte nađu Dijabetička ketoacidoza i koma koncentracije 7,0 mmol/l ili više, reč može da nastane kod velikog povećaT I p 1 - zbog razaranja beta ćelija je o šećernoj bolesti. pankreasa dolazi do potpunog nedo- nja glikoze u krvi i povećane, nekonU nejasnim slučajevima radi se test trolisane kiselosti u krvi opterećenja glikozom (OGTT) kada statka insulin. Hiperosmolarno neketotičko stanje i T I p 2 kod ovog tipa oboljenja koma – može da nastane kod velikog se natašte popije 75 g glikoze u 2,5 dl vode, pa ako se posle 2 sata nađe kon- može biti ili eosetljivost na insulin ili porasta glikoze u krvi uz istovremeni centracija glikoze u krvi 11,1 mmol/l nedostatak insulin. gubitak tečnosti u organizmu. Tipovi šećerne bolesti 2.Hronične komplikacije nastaju u slučajevima kada u dugom vremenskom periodu nije kontrolisan nivo glikoze u krvi. To su: Mikroangiopatije - progresivno sužavanje i oštećenje malih krvnih sudova – oka, bubrega, nervnih vlakana… Makroangiopatije - progresivna aterosklerotična oštećenja većih krvnih sudova koji ishranjuju mozak, srce, bubrege, noge… Nefropatije – oštećenje bubrega do potpunog prestanka rada kada je neophodna dijaliza ili transplantacija… Retinopatije – oboljenja očiju sa oštećenjem vida a može da se završi i potpunim gubitkom vida Neuropatije – oboljenja nervnog sistema 8 Zbog svega gore navedenog prevencija šećerne bolesti je izuzetno važna. Potrebno je uložiti kontinuirani napor u regulisanju povećane telesne težine, korigovati nepravilnu ishranu, svakodnevna se baviti nekom fizičkom aktivnošću na svežem vazduhu, amortizovati stres, potpuno eliminisati nikotin, kofein i alkohol. Osobe sa dijabetesom tip 2 u 80 odsto slučajeva imaju povećanu telesnu masu. Na prevenciji dijabetesa se može mnogo učiniti ako se, osim navedenog, izbegavaju slatkiši, slatki gazirani napici, suvišne masnoće - posebno životinjskog porekla, uzimanje hrane između obroka, kofein u svim oblicima (kafa, kola pića, pravi čaj...). Lečenje šećerne bolesti Budući da lečenje šećerne bolesti traje doživotno, neophodno je steći kompletno znanje o ovoj bolesti, komplikacijama, načinima njihovog sprečavanja i lečenju Uspešnost lečenja u velikoj meri zavisi od informisanosti bolesnika, njegovoj prilagođenosti novonastaloj situaciji, adekvatnoj promeni ponašanja u novom načinu ishrane i kontinuiranoj telesnoj aktivnosti. U početku, kada se postavi dijagnoza bolesti, mogućnosti lečenja i održavanja dobrog stanja organizma su vrlo velike. Na žalost, motivacija je obično slaba jer se komplikacije bolesti još nisu u potpunosti razvile te nedostaju subjektivne tegobe. Sa razvitkom komplikacija i subjektivnih tegoba motivacija raste, ali je mogućnost lečenja sve manja dok na kraju neke komplikacije ne postanu nerešiv problem. Zato je izuzetno važno da motivacija bude velika odmah na početku kako bi se komplikacije izbegle ili maksimalno odložile OSNOVNA NAČELA ISHRANE  Više manjih obroka u toku dana  Ne preskakati obroke  Zabranjeno izostavljanja ili spajanje obroka  Umerenost u toku obroka  Potpuno eliminisati alkohol, nikotin kofein  Uvek tečnost par minuta pre obrokaGlikemijski indeks – brzina podizanja šečera u krvi nakon obroka. Namirnice sa niskim glikemijskim indeksom su poželjnije da se nađu u obroku jer ne izazivaju naglo povećavanje nivoa glikoze u krvotoku GE 132+ POMOĆ PREVENCIJI BOLESTI Kompleks GE132+Natural Dodatak ishrani sastavljen od 5 jakih antioksidanata koji jačaju prirodne odbrambene sposobnosti organizma imunodulatornim delovanjem. Kompleks GE132+Natural Pored toga, sastojci GE132+Natural povećavaju Dodatak ishrani sastavljen od 5 jakih antioksidanata koji i senzitivnost tumorskih ćelija na antitumorske lekove jačaju prirodne odbrambene sposobnosti organizma imui ublažuju osećaj muke i gađenja, kao sporednih efekata nomodulatornim delovanjem. radio i toga, sastojci GE132+Natural povećavaju i senhemoterapije. Takođe sastojci GE132+Natural Pored imaju i antibiotska i ćelija na antitumorske lekove pozitivne zitivnost tumorskih antiinflamatorna svojstva, a i ublažuefekte ispoljavaju i na kardiovaskularni sistem, radio i heju osećaj muke i gađenja, kao sporednih efekata metaboličkeTakođe, sastojci GE132+Natural imaju i moterapije. parametre itd. Povoljno utiče na vrednosti šećera i masnoće u krvi. antibiotska i antiin amatorna svojstva, a pozitivne efekte ispoljavaju i na kardiovaskularni sistem, metaboličke paraKompleks GE132+Natural sadrži: metre itd. .• ekstrakt Genoderma lucidum (Relši pečurka), .•Kompleks GE132+Natural sadržI: matični mleč, ekstrakt Ganoderma lucidum (Reiši pečurka), .• resveratrol (iz crvenog grožđa), matični mleč, .• likopen (iz paradajza), resveratrol (iz crvenog grožđa), .• sulforafan (iz brokolija) likopen (iz paradajza), sulforafan (iz brokolija). Svi sastojci ove japanske formule, kompleksa su u potpunosti prirodnog porekla, efikasnosti pokazane u Svi sastojci ove japanske formule, kompleksa su u potpuistraživanjima. Uzimanje GE132+Natural se nosti prirodnog porekla, e kasnosti pokazane u istraživapreporučuje u cilju očuvanja zdravlja,se preporučuje u cinjima. Uzimanje GE132+Natural prevencije bolesti i lju u dozi odzdravlja, prevencije bolesti i to u dozi od jeto očuvanja jedne kapsule dnevno, tokom prepodnevnih sati. tokom prepodnevnih sati. dne kapsule dnevno, Osobama koje su obolele ii već uzimaju redovnu prepisaOsobama koje su obolele već uzimaju redovnu propisanu terapiju za lečenje hroničnih bolesti. nu terapiju za lečenje hroničnih bolesti, GE132+Natural se preporučuje u dozi od dve kapsule GE132+Natural se preporučuje dozi od dve kapsule dnevno radi pospešivanjalekova, snaženja organdnevno radi pospešivanja dejstva dejstva lekova, izma i ubrzavanja izlečenja. snaženja organizma i ubrzavanja izlečenja. GE132+Naturalkompleks snažnih antioksidanata GE132+Natural kompleks snažnih antioksidanasta s imunomodulatornim efektom pomaže zaštiti orimunomodulatornim efektom pomaže zaštiti ganizma od brojnih bolesti; takođe,pomaže lakšem organizma od brojnih bolesti; takođe pomože lakšem podnošenju hemo i radioterapije umanjujući muku podnošenju hemo i radioterapije umanjujući muku i i gađenje, glavobolju, infekcije, malaksalost. gađenje, glavobolju, infekcije, malaksalost. AKCIJA! za korisnike Kupovinom jedne kutije Ge 132 + natural od 60 kapsula, International Health poklanja aparat za merenje šećera u krvi. INTERNATIONAL HEALTH, Ul. Stanka Vraza 10-II Beograd, Srbija, tel 011/3446808 www.internationalhealth.biz 9
 6. 6. Namirnice sa niskim glikemijskim indeksom 15 – glikemijski indeks (GI) badem, crna ribizla, kupus, rogač, tikvice, krastavac, lešnik, pečurke, masline, pistaći, rotkvice, zelena salata. Kiseli kupus, soja, spanać, orasi... 25 GI trešnja, malina, ogrozd, jagoda, artičoka ... 30 GI džem bez šećera, grejp, marakuja, kruška, dud, kupina borovnica... 35 GI sveža jabuka, pasulj, integralni Fizička aktivnost Fizička aktivnost je životna potreba kod dijabetičara kao i kod potpuno zdravih ljudi jer poboljšava cirkulaciju a potrošnja glikoze povećava se i do petnaestak puta. Uz sve ovo značajnu pomoć može da pruži novi preparat GE 132 NATURAL, dijetetski proizvod koji sadrži kombinaciju pet veoma snažnih imunomodulatora. Svi sastojci su prirodnog porekla, ekstrahovani iz voća i povrća. U sastav GE 132 NATURAL ulaze: Likopen – izuzetno jak antioksidans u nekim segmentima efikasniji i od E vitamina: sprečava nastanak malignih oboljenja različitih organa (prostate, pluća, debelog creva, grlića materice, dojke...a ima i inhibitorni efekat na nastanak katarakte. hleb, sveže smokve, grašak, nektarine, naradže, breskve, šljive, seme suncokreta, jogurt... Sulforafan – ima posebna terapijska svojsva kod obolelih od dijabetesa, kardiovaskularnih i malignih oboljenja: ublažava zapaljenske procese u organizmu, uništava izazivače različitih oboljenja, jača odbrambene snage organizma. Namirnice sa srednjim glikemijskim indeksom Ganoderma lucidum- posebno deluje na normalizaciju nivoa: šećera u krvi, masnoća u krvi, povišenog pritiska, ima korisna antibakterijska i antivirusna dejstva 40 GI integralni hleb, heljda – kaša, Matični mleč - Blagotvorno deluje na normalizaciju šećera u krvi: stimuliše imunološki sistem posebno u procesu oporavka od teškog psihičkog i fizičkog opterećenja sok šargarepe nezaslađen, kokosovo mleko, zobene pahuljice... 45 GI banana, ječam, kokos, brusnica, grožđe, grašak, sok narandže nezaslađen, ananas... 50 GI sok jabuke nezaslađen, mekinje, sok brusnice nezaslađen, kivi, neke vrste breskve, mango svež, sok ananasa nezaslađen Namirnice sa visokim glikemijskim indeksom 55 GI kečap, manioka, nutela, papaja sveža, breskva iz konzerve.... 60 GI banana zrela, dinja, zobena kaša .. 65 GI džem, suvo groždje, griz, kus kus... 70 GI beli šećer, urme, kroasan, koka kola, peciva, beli hleb, kuvani kropir, rezanci, palenta, pirinač.. 75 GI lubenica, bundeva, krofne... 80 GI pire krompir, bob kuvani, belo brašno, espandirani pirinač, pirinčano mleko, kokice, tapioka, med, kukuruzne pahuljice.. .90 GI beli hleb ... 95 GI pečeni krompir... 110 GI pivo.. 10 Resveratol - Poseduje snažno antioksidativno dejstvo: Povoljno utiče na vrednosti šečera i masnoća u krvi, a kardiovaskularni sistem, izuzetno je značajan u prevenciji ateroskleroze. Ljudi koji imaju dovoljno insulina a Poželjno je uzimati hranu koja sauzimaju hranu bogatu ugljenim hidra- drzi biljna vlakna – povrće, neke vrste tima organizam višak energije pretvara voća, namirnice od celog zrna... koje u masnoće (trigliceride) koji se depo- imaju niz korisnih dejstava na organuju u masnim ćelijama a mogu poseb- nizam: smanjuju masnoće u krvi, pono da oštete krvne sudove srca, mozga, sebno trigliceride, ukupan holesterol i oka, bubrega... LDL holesterol... SAVREMENI PRISTUP U ZBRINJAVANJU OBOLELIH OD DIABETES MELLITUS-a T2 Piše: prof. dr sc. med. Ljiljana M. Bajović KC Kragujevac D iabetes mellitus T2 je tiha epidemija koja ima neprocenjive ljudske, socijalne i ekonomske troškove, rečeno je u Ujedinjenim Nacijama još 2006. godine. Te iste godine isto zaključuje i Laoura Lazouras iz grupe najrazvijenih zemalja G77. Evropski parlament takođe zaključuje da jedna od najozbiljnijih bolesti koja predstavlja veliki problem širom Evrope jeste upravo dijabetes. Institut za javno zdravlje „Batut“ iznosi podatak da 2010. godine približno 600.000 osoba u Srbiji ima dijabetes, a da će kod nas 9,5% odraslog stanovništva 2030. godine bolovati od ove bolesti. Iz gore navedenog može se zaključiti da je Diabetes mellitus veliki globalni, ali i nacionalni problem. Ovo potvrđuju sledeći podaci: na globalnom nivou - 366 miliona ljudi boluje od dijabetesa, za zbrinjavanje osoba obolelih od dijabetesa potroši se 465 milijardi američkih dolara na godišnjem nivou, a 4,6 miliona ljudi godišnje umire od posledica dijabetesa. Kao nacionalni problem: oko 600.000 ljudi (8,2%) boluje od dijabetesa u Srbiji (2030. očekuje se prevalenca od 10,2%), žene češće boluju od dijabetesa (53% - 320 000) u odnosu na muškarce (46,7%280 000). Danas, klasični koncept definicije Podsetimo se da nastanak i razvoj ostaje, ali otkrićem novih patofizio- dijabetesa ima svoj prirodni tok i da loških poremećaja, pogotovo u DMT2, pre nego što se klinički ispolji, postogovori se o složenosti mehanizama u ji jedan duži vremenski period od 9 nastanku ove bolesti. Ne radi se samo do 12 godina koji nazivamo predijao nedostatku hormona insulina, već betes (dysglycemia). Ako se registruje otkrivena uloga i drugih hormona ju osobe sa ovim stanjem moguća je u razvoju dijabetesa, tako da nova de- prevencija razvoja kliničkog dijabefinicija glasi: DM (diabetes mellitus) tesa. (sl.1). je endokrina bolest uslovljena disfunkZbog toga se svakodnevno ulažu cijom više hormona - deficitom insu- veliki napori i traže najbolji načini za lina ( koji luči beta ćelija endokrinog zbrinjavanje osoba koje imaju, pre svepankreasa) povećanom koncentraci- ga, DMT2. Ovo, izuzetno složeno stanje, praćeno je velikim brojem pridruInstitut za javno zdravlje „Batut“ iznosi podaženih bolesti (gojaznost, hipertenzija, hiperlipoproteinemija i dr.) Od svih tak da 2010. godine približno 600.000 osoba obolelih od dijabetesa, preko 90 odsto u Srbiji ima dijabetes, a da će kod nas 9,5% pripada osobama koje imaju DMT2. Aprila 2013.god. u američkom časoodraslog stanovništva 2030. godine bolovati pisu (Endokrine Practice), objavljene od ove bolesti. su nove preporuke od strane AACE ( Američka Asocijacija Kliničkih EnPodsetimo se klasične definicije jom hormona glukagona (alfa ćelija dokrinologa) koje obuhvataju skoro dijabetesa koja kaže da je Diabe- pankreasa), povećanjem amilina ( beta sve aspekte za zbrinjavanje osoba sa tes mellitus metabolička bolest, sa ćelije), deficitom hormona inkretina dijabetesom tipa 2. Pre svega, ugrađeprisutnom hiperglikemijom, koja je (stvaraju se u digestivnom traktu). In- ne su preporuke, uz potenciranje lečeposledica defekta insulinske sekre- kretini imaju ulogu modulatora (po- nja gojaznosti, predijabetesa i faktora cije, insulinske akcije, ili oba pore- jačavaju lučenje insulina, smanjuju rizika za KVB (kardiovaskularnih mećaja. nivo glukagona). bolesti). 11
 7. 7. „ Sveobuhvatne“ preporuke su sledeće i odnose se na: 1. zbrinjavanje osoba sa viškom kilograma/gojaznost 2. otkrivanje osoba koje imaju stanje predijabetesa i lečenje 3. uticaj na modifikaciju faktora rizika za KVB 4. postizanje ciljnih vrednosti glikemijske kontrole 5. lečenje hiperglikemije 6. profili antidijabetesnih lekova 7. uvođenje insulina u terapiju/ intenziviranje insulinske terapije intraabdominalna. Preporuke: date su indikacije za bariatrijsku hirurgiju, takođe se ispituju i uvode novi medikamenti za lečenje gojaznosti (GLP1 receptor agonisti - liraglutid; zatim lorkaserin, phonternine/topiramat, metformin). Takođe, ne sme se zaboraviti da pravilna ishrana i fizička aktivnost imaju efekta. Predijabetes je stanje poremećene tolerancije na glikozu koja se manifestuje kroz najraniji poremećaj – povećanje glikoze našte (IFG), ili IGT (glikointolerancija) sa povišenom vrednošću postobročne - dvosatne glikemije od 7,8 -11,1mmol/l, a glikemija našte ne prelazi 7,0 mmol/l, čak može biti i normalna vrednost. Postprandijalna glikemija (PPG) je rani marker za ispoljavanje dijabetesa, dobar prediktor pojave ateroskleroznih hroničnih komplikacija u DMT2 (infarkt miokarda). Povišena Gojaznost je prateća bolest i registru- PPG je značajno povezana sa većim je se u 80% - 90% svih slučajeva DMT2. mortalitetom. Smanjenje PPG za Distribucija masnog tkiva je abdominal- 2mmol/l dovodi do smanjenja mortana i ta gojaznost se naziva visceralna ili liteta za 21%. Ukratko, o osnovnim smernicama predloženih preporuka. Modifikacija faktora rizika za KVB: kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu T2, koji je najčešći oblik dijabetesa, su tako česte, da se ovaj oblik bolesti može smatrati kardiovaskularnim oboljenjem. Postizanje ciljnih vrednosti glikemijske kontrole: cilj- ne vrednosti glikemije i HbA1c, usvojene i prihvaćene 2012. godine od strane ADA/EASD (Američka Dijabetesna Asocijacija/ Evropska Dijabetesna Asocijacija) predlažu da za većinu obolelih od dijabetesa HbA1c bude niži od 7% ( našte glikemija niža od 7,0mmol/l, postobročna manja od 10,0mmol/l). Naglašava se da ključni pristup kod postavljanja cilja, mora i treba da bude individualni. Kod mladih, bez komplikacija ili pridruženih bolesti, cilj za vrednost HbA1c treba da bude „tesan“ (6,0% - 7,0%), a „labaviji“ kod osoba koje su starije životne dobi, sa komorbiditetima, sklonosti- Uvođenje insulina, kao i intenziviranje insulinske terapije je opcija za lečenje DMT2, koja se nalazi u preporukama i zasniva se na vrednostima HbA1c. ma ka hipoglikemijama i dr. (7,5%8,0%). Izuzetno je važno da se izbegnu kritične hipoglikemije. Lečenje hiperglikemije DMT2: terapija treba da bude indivi- dualno postavljena. Željena vrednost glikemijske kontrole se prilagođava prema vrednosti HbA1c. Ciljevi terapije se određuju konsultujući pacijenta (razmotriti medicinske, socijalne pokazatelje, način života, životnu dob, sposobnost da razume i primeni ponekad složene režime lečenja, težinu komplikacija dijabetesa, sposobnost prepoznavanja hipoglikemije i dr.). Treba da se postigne dobra glikoregulacija ( HbA1c od 6,5% – 7,5%), da se izbegne hipoglikemija i dobijanje u telesnoj masi (gojaznost). Preporuke za lečenje dijabetes T2 (ADA/EASD), iz 2012g., uzimaju u obzir efikasnost leka na glikoregulaciju ( na HbA1c), na učestalost ispoljavanja hipoglikemije, uticaj na telesnu masu, nuzpojave. Uzeta je u obzir i cena leka, uz preporuku za pridržavanje pravilne ishrane, kontrole telesne težine i dozirane fizičke aktivnosti. 12 sa mnogobrojnim patofiziološkim poremećajima u organizmu. Pored endokrinog dela gušterače gde postoji poremećaj insulinske sekrecije, registrovano je povećano stvaranje glukagona i jetra učestvuje sa povećanom produkcijom glikoze. Zatim, skeletni mišići sa smanjenom potrošnjom glikoze ( periferna rezistencija), masno tkivo u kome se povećava proces lipolize i smanjeno preuzimanje glikoze. Digestivni trakt sa smanjenim dejstvom hormona koje nazivamo inkretini, zatim bubreg u kome se registruje povećana reapsorpcija glikoze, a na nivou mozga uočena je disfunkcija neurotransmitera. Danas postoji veći broj grupa lekova koji upravo treba da deluju na pomenute organe i sisteme, odnosno patofiziološke mehanizme koji su registrovani u dijabetesu T2. Antidijabetesni lekovi: poslednjih godina ulažu se veliki napori Grupe lekova: u pronalaženju novih medikamenata  bigvanidini: Metformin (jetra, u lečenju dijabetesa T2, bazirani na skeletni mišići,digestivni trakt) dokazima da u nastanku ove bolesti učestvuje veći broj organa i sistema  sulfonilurea: (endokrini pankreas)  meglitinidi: (endokrini pankreas)  alfa glikozidaza inhibitori: (digestivni trakt)  thiazolidinedioni: (jetra, mišići, masno tkivo)  inkretini: GLP-1 receptor agonisti; DPP-4 inhibitori (endokrini pankreas, mozak)  blokatori reapsorpcije glikoze –SGLT2, povećavaju eliminaciju glikoze preko urina  insulinski preparati: (jetra, mišići) Pre 50 i više godina u časopisu Diabetic Manual (1959.) lekar Elliot P.Joslin je napisao: Dijabetes je ozbiljna bolest i zahteva veliki napor u lečenju od strane doktora i pacijenata od početka do kraja. 60 godina iskustva u lečenju pacijenata sa dijabetesom uverili su me da je agresivno i kontinuirano lečenje, sa striktnom kontrolom svih potrebnih parametara, jeste najisplativije. 13
 8. 8. Dijabtes i druga oboljenja ŠEĆERNA BOLEST I ŠTITASTA ŽLEZDA Piše: As.dr Jovanka Novaković Paro internista endokrinolog, Klinički centar Vojvodine A utoimune bolesti nastaju kao Poremećaji funkcije štitaste žlezde posledica povećane reaktiv- mogu biti u smislu smanjene funkcijenosti imunološkog sistema hipotireoidizma kada postoji nedovoljprotiv supstanci, ćelija i na količina hormona štitaste žlezde u tkiva normalno prisutnih u organizmu i povećane funkcije-hiperorganizmu. Najčešće autoimune endo- tireoidizma kada je povećano stvaranje krine bolesti su tip 1 šećerne bolesti i hormona štitaste žlezde. Pri smanjenoj autoimune bolesti štitaste žlezde. Sa- funkciji štitaste žlezde javljaju se umor, mim tim, poremećaji funkcije štitaste malaksalost, usporenost, bezvoljnost, žlezde češće su prisutni u šećernoj bo- pospanost, emocionalna labilnost, zalesti tip 1 nego u šećernoj bolesti tip boravnost, slabija koncentracija, ne2. Takođe, češće se javlja poremećaj podnošenje hladnoće, porast telesne funkcije štitaste žlezde u već prisutnoj težine uz uobičajni, ili nešto slabiji šećernoj bolesti nego obrnuto, kao i apetit. Koža je bleđa, suvlja, javlja se da pri postojanju poremećaja funkcije opadanje kose, pojava otoka očnih kaštitaste žlezde dođe do pojave šećerne paka, podbulost lica, otok oko skočnih bolesti. zglobova do otoka celog tela, neredovnost stolice uz dominaciju zatvora, gojaznost, bolovi u mišićima, poremećaj Štitasta žlezda sintetiše i luči hor- menstruacionog ciklusa. Kada je povemone tiroksin (T4) i tironin (T3) čije ćana funkcija štitaste žlezde javlja se stvaranje i izlučivanje je regulisano od nervoza, nemir, emocionalna nestabilstrane hipofize putem tireotropnog hor- nost, nesanica, preterano znojenje, slamona (TSH). Hormoni štitaste žlezde bo podnošenje vrućine, osećaj ubrzasu važni za pravilan rast i razvoj od sa- nog i jačeg rada srca, učestale stolice, mog začeća i normalno psihofizičko i malaksalost, gubitak telesne težine uz reproduktivno funkcionisanje organiz- očuvan apetit, slabost mišića i porema tokom celog života. Za sintezu tire- mećaj menstruacionog ciklusa. Koža oidnih hormona potrebna je dovoljna je topla, vlažna, kosa tanka i pojačano količina joda, čije se dnevne potrebe opada, nokti su krti. Dijagnoza poremećaja funkcije štikreću od 120-200 mcg, a koja se obezbeđuju pravilnom ishranom. Da bi se taste žlezde se postavlja određivanjem sprečio nedostatak joda u ishrani i po- hormona štitaste žlezde T3, T4 (ili jave tzv. endemske gušavosti uvedeno njihovih slobodnih frakcija FT3, FT4) uz nivo TSH. U cilju utvrđivanja auje obavezno jodiranje kuhinjske soli. Funkcija štitaste žlezde Poremećaji funkcije štitaste žlezde mogu biti u smislu smanjene funkcije-hipotireoidizma kada postoji nedovoljna količina hormona štitaste žlezde u organizmu i povećane funkcije-hipertireoidizma kada je povećano stvaranje hormona štitaste žlezde 14 toimune etiologije vrši se određivanje nivoa antitela i to: antitela na tireoidnu peroksidazu (TPO-antitela) koja su i najčešće prisutna, a potom antitela na tireoglobulin ili TSH receptor. U okviru dalje dijagnostike radi se ultrazvuk štitaste žlezde kojim se sagledava morfološko stanje štitaste žlezde. Pri poremećaju funkcije štitaste žlezde, ultrasonografski ona može izgledati normalno, smanjeno ili uvećano bez ili sa prisustvom nodusa (čvorova) koji zahtevaju dodatnu dijagnostiku. Dijagnostika poremećaja funkcije štitaste žlezde Pored klinički jasnih poremećaja funkcije štitaste žlezde (kada postoje simptomi i znaci bolesti) češće se javljaju tzv. subkliničke forme koje su asimptomatske, ili praćene blagim nespecifičnim simptomima, a u biohemijskim analizama krvi postoji normalna vrednost T3 i T4 uz povišene ili snižene vrednosti TSH. Neretko, pri određivanju T3, T4, TSH i TPO antitela dobije se nalaz da su T3, T4 i TSH u granici normale uz povišen titar antitela. Kod dijabetesa tip 1 porast nivoa TPO antitela uz normalan nalaz hormona je čak do 40%. Kod postojanja šećerne bolesti tip 2, preporučuje se određivanje T3, T4, TSH i anti TPO antitela ukoliko postoji sumnja na poremećaj funkcije štitaste žlezde, a kod postojanja šećerne bolesti tip 1 u vidu tzv. skrining metode, odnosno, kada i ne postoji sumnja na poremećaj funkcije štitaste žlezde. Posebno je značajno određivanje hormona štitaste žlezde i antitela kod bolesnica sa tipom 1 šećerne bolesti koje planiraju trudnoću. Samo prisu- stvo šećerne bolesti za sobom povlači veći rizik za komplikacije u trudnoći i preporučuje se da trudnoća bude planirana i tokom celog trajanja pod intenzivnijim nadzorom endokrinologa i ginekologa. Ukoliko je prisutan i poremećaj funkcije štitaste žlezde ili samo postoji porast antitela, rizik za dobar ishod trudnoće i pojavu komplikacija se značajno povećava. Zato je obavezno da se kod žena sa tipom 1 šećerne bolesti pre trudnoće, ili ukoliko to nije uradjeno, bilo kada u toku trudnoće, odredi nivo hormona štitaste žlezde i to slobodnih frakcija (FT3, FT4), TSH i antitela ( prvenstveno anti TPO antitela ). Sa rezultatom navedenih biohemijskih analiza potrebno je obraćanje endokrinologu radi donošenja odluke o eventualnom uvođenju terapije i daljim kontrolama, a sve u cilju pozitivnog ishoda trudnoće. Kada se tokom trudnoće utvrdi postojanje gestacijskog dijabetesa, preporučuje se određivanje hormona štitaste žlezde, TSH i antitela, jer se neretko utvrde i poremećaji funkcije štitaste žlezde, ili postojanje porasta titra antitela, uz normalan nalaz hormona. Tada je takođe neophodna kontrola kod endokrinolga. Posebno je značajno određivanje hormona štitaste žlezde i antitela kod bolesnica sa tipom 1 šećerne bolesti koje planiraju trudnoću Bitno je da se napomene da plod nije u mogućnosti, skoro do polovine trudnoće ( u skladu sa gestacijskim, fiziološkim razvojem tokom trudnoće), a sigurno u prva tri meseca trudnoće, da sintetiše hormone štitaste žlezde koji su mu neophodni za rast i razvoj naročito nervnog sistema. Hormone dobija od majke, a ukoliko ih ona nema dovoljno neophodno je da se oni unose u vidu medikamenata tzv. supstitucije. Poznato je da se ako se tokom trudnoće ne leči smanjena funkcija štitaste žlezde dolazi do rađanja dece sa smanjenim koeficijentom inteligencije tzv. kretenizmom. Ukoliko se tokom trudnoće ne leče blaži oblici smanjene funkcije štitaste žlezde, pored rizika za ishod trudnoće, utvrđeno je da deca pokazuju smanjen stepen kognitivnih funkcija (mišljenje, opažanje, pamćenje, učenje) koji dolazi do izražaja tokom školovanja. 15
 9. 9. Komplikacije dijabetesa DIJABETESNA KETOACIDOZA Piše: As.dr Ivana Bajkin, internista Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad D ijabetesna ketoacidoza je izuzetno ozbiljna akutna komplikacija šećerne bolesti. Prema savremenim podacima, javlja se kod 5 do 8 od 1000 dijabetesnih pacijenata, a u čak 5% slučajeva može dovesti i do smrtnog ishoda. Daleko češće se javlja kod pacijenata sa tipom 1 šećerne bolesti, 16 kod kojih postoji apsolutni nedostatak insulina, međutim, može da se javi i kod pacijenata sa tipom 2 šećerne bolesti. Registrovana je pojava ove ozbiljne komplikacije dijabetesa čak i kod pacijenata koji se leče najsavremenijom terapijom u vidu insulinske pumpe. Najčešći razlog pojave dijabetesne ketoacidoze su značajne greške u ishrani i primeni terapije, tj. izostavljanje obično insulinske, ali i terapije oralnim hipoglikemicima. Može da bude prva manifestacija šećerne bolesti, ukoliko se na vreme ne primete simptomi u vidu pojačanog žeđanja, učestalog mokrenja, mršavljenja...Kod pacijenata kod kojih je već ranije postavljena dijagnoza šećerne bolesti, dijabetesna ketoacidoza se javlja i kao posledica: akutne infekcije (najčešće infekcije mokraćnih puteva), šloga, srčanog udara, akutne upale gušterače, prekomerne upotrebe alkohola, primene lekova kao što su kortikosteroidi. Posebno ugrožene kategorije pacijenata su mladi od 18 do 25 godina i stariji od 65 godina, kao i trudnice i pacijenti sa srčanim i bubrežnim oboljenjima. Simptomi koji se nipošto ne bi smeli ignorisati i koji mogu da sugerišu eventualnu pojavu ove opasne komplikacije šećerne bolesti su izraženo pojačano žeđanje i učestalo mokrenje, uz bolove u trbuhu praćene povrećenjem, lupanje srca, nizak krvni pritisak, povišena ili snižena temeratura, zbunjenost, slabost i malaksalost. Karakteristično je da zadah i mokraća mirišu na aceton. Vrlo često se uz navedene simptome javljaju i simptomi akutne bolesti, koja je u stvari i dovela do ketoacidoze - znaci infekcije, šloga, pogoršanja srčane funkcije, bol u grudma... Da bismo postavili dijagnozu dijabetesne ketoacidoze, potrebno da je da šećer u krvi bude preko 11 mmol/l, serumski bikarbonati manji od 15 mmol/l, pH krvi manji od 7,3, uz prisutvo šećera i acetona u urinu. Ova dijagnoza je indikacija da se pacijent hitno primi na bolničko lečenje, gde se odmah započinje sa primenom infuzije uz kontinuirano intravensko davanje insulina preko posebnih pumpi. Daju se i drugi lekovi kojima se sprečava dalje komplikovanje ketoacidoze, na primer heparin da ne bi došlo do pojave tromboza, zatim lekovi kojima se sprečava pojava čira izazvanog stresom... Kao i kod mnogih drugih bolesti i ovde je prevencija vrlo važna. Potrebno je edukovati pacijente sa šećernom bolešću da prepoznaju rane znake ketoacidoze. Vrlo je korisno sprovođenje samokontrola nivoa šećera u krvi u kućnim uslovima. Idealno bi bilo da su pacijentima na raspolaganju i aparati kojima bi mogli, takođe u kućnim uslovima, da provere prisustvo ketonskih tela-acetona u urinu. Ukoliko je nivo šećera povišen više sati i pored redovne primene terapije za dijabetes (i prisutan je aceton u mokraći), pacijenti bi trebalo da daju sebi dodatnu dozu insulina, uz povećanje unosa teč- nosti. Pored vode, savetuje se i konzumiranje blago posoljenog soka od paradajza i čorbe, pošto u ketoacidozi dolazi do poremećaja nivoa elektrolita u krvi (kalijum, natrujum...). U svakom slučaju, važno je imati na umu da ovakva vrsta komplikacija šećerne bolesti postoji, da bi se pacijenti, čim uoče prve simptome, javili svom lekaru, jer, ukoliko je terapija pravovremena, može da se spreči komplikovani tok i teški stepen dijabetesne ketoacidoze, samim tim i dužina boravka u bolnici i ozbiljnost ishoda. Korisnicima Precision aparata za samokontrolu šećera u krvi Kao što je poznato, Precision test trake za merenje šećera u krvi u državnim apotekama se ne mogu podići na lekarski recept. S obzirom da se u pojedinim apotekama mogu čuti razna objašnjenja, u smislu da se Precision test trake više ne mogu naći, obaveštavamo Vas da nema nikakvih problema u njihovoj distribuciji i snabdevaSve informacije u vezi apoteka u nju i da trake na lekarski recept kojima možete na lekarski recept možete podići u svim bolje snab- podići test trake Precision možete devenim privatnim apoteka širom dobiti pozivanjem Srbije, sa kojima smo sklopili ugovor. BESPLATNE KORISNIČKE Što se tiče slobodne prodaje, traLINIJE 0800-10-10-09 ka ima i u državnim i u privatnim apotekama. Vaš SPEKTOL 17
 10. 10. Deca i dijabetes NEOPHODNOST OSAMOSTALJIVANJA Piše: Sanja Treter-Arsenijević, specijalista medicinske psihologije R azlozi pandemije dijabetesa su promena načina ishrane i povećan energetski unos, smanjena fizička aktivnost. Brz tempo života, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost ili neka stresna situacija podjednaki su okidači za pojavu dijabetesa kako kod odraslih, tako i kod dece. Bez obzira na uzrast dece, njihovu kognitivnu i emocionalnu zrelost, neophodno je da se deca i mladi ljudi sa dijabetesom uključe u gnitivni i emocionalni razvoj, redovno školovanje i profesionalnu osposobljenost. Važna uloga roditelja U svetu, ali i kod nas sve je veći broj dece i odraslih obolelih od dijabetesa, te je Svetska zdravstvena organizacija prepoznala dijabetes kao prvu nezaraznu bolest kojoj je neophodna pažnja na globalnom nivou (do sada je pažnja bila posvećena zaraznim oboljenjima - tuberkulozi, malariji, HIV). Ako je malo dete obolelo od bilo koje hronične bolesti, pa i dijabetesa, roditelji uglavnom razvijaju hiperprotektivan (zaštitnički, prezaštićujući) odnos prema njemu. Kada se dijagnoza dijebetesa postavi malom detetu, koje je još uvek nesamostalno, nije dovoljno je da se roditelj „izmiče“, da postaje samo „kontrolor“ koji će pratiti dete, pružati mu podršku, ali ne i donositi odluke umesto njega. Samo, iz ugla roditelja, to je mnogo lakše reći nego učiniti. Roditelji smatraju da „znaju bolje“, da je dete “neodgovorno“, da je „nesamostalno“... U pojedinim situacijam su i u pravu, ali samostalnost, odgovornost, znanje se uči, stiče, i upravo to je i najvažniji zadatak roditelja „naučiti ih da budu samostalni“, a to mogu naučiti upravo od roditelja. Druženja sa vršnjacima redovne tokove svakodnevnog života. Da bi se to ostvarilo neophodna je podrška i šire društvene zajednice, pre svega predškolskih ustanova, škole, sportskih društava i udruženja. Deci je potrebno obezbediti noramalan telesni, ko- 18 zrelo da preuzme brigu o samokontroli, neminovno je da tu ulogu preuzimaju roditelji. Vrlo često roditeljiski strahovi, njihove lične zebnje i strepnje u osnovi su pomenutog hiperprotektivnog stava. Rastom i razvojem deteta neophodno Predškolska ustanova, škola, sportska udruženja, institucije su koje umnogome mogu da doprinesu osamostaljivanja deteta. Zato je veoma važno da deca sa dijebetesom idu redovno na ekskurzije, škole u prirodi, da provode vreme sa svojim vršnjacima. Na taj način im odrasli daju do znanja da u njih veruju, da su i oni odgovorni. Neretko se dešava, da roditelji budu GlucoLab Auto-coding™ Kontrolišimo šećer u krvi! Rezultati su vidljivi u prvih 5 sekundi. Veliki ekran. Vrlo mala količina krvi – 1 µl. Automatsko prepoznavanje koda traka za merenje. Ručno kodiranje nije potrebno. Memorija 365 merenja. Kontrola temperature u prostoru za utvrđivanje preciznosti merenja. Plazma kalibracija za lakše poređenje sa laboratorijskim metodama. Jednostavan način merenja. Samostalno isključivanje aparata 3 minuta po prestanku rada. Podešeno izračunavanje proseka: 7, 14, i 30 dana. Mogućnost podešavanja računanja proseka. Mogućnost 5 dnevnih alarma. Beleženje aktivnosti i obroka uz merenje. Mogućnost prebacivanja podataka na PC. Zastupnik za Srbiju: iznenađeni zrelošću deteta, kada se od njih odvoji, i načinom na koji preuzmu kontrolu nad svojom bolešću. Često i strahovi prosvetnih radnika bivaju razlozi zbog koji deca sa dijabetesom ne odlaze na eksurzije i ostala zajednička dešavanja, što je u najmanju ruku nedopustivo, jer strahovi odraslih ne smeju da budu smetnja za pravilan razvoj deteta. Međutim nisu uvek, i samo odrasli, odgovorni za nesamostalnost dece. Svako dete je različito. Neka deca su više, neka manje senzitivna, neka ekstrovertna, neka introvertna... Postavljanje dijagnoze dijabetesa, ili bilo koje druge hronične bolesti, određene osobine ličnosti može „pojačati“, prenaglasiti. Zato je važna kontinuirana pomoć, podrška pre svega porodičnog okruženja, vršnjačke grupe, ali i profesionalaca (lekari, sestre, psiholozi...), koji bi osnažili detetove adaptibilne kapacitete, i pomogli im da na adekvatan način preuzmu brigu i kontrolu nad svojim oboljenjem. Značaj „Škole života“ Jedan od načina da manje „sigurna deca“ steknu samopouzdanje, da roditelji „budi mirni“ kada se dete od njih odvoji, jeste i Škola života za decu obelelu od dijabetesa, koja će se i ove godine održati u Vrdniku početkom avgusta. Pod nadzorom lekara, endokrinološkoih sestara, psihologa i rekreatora, deca obolela od dijabeta zajedno provode vreme, zajedno mere nivo šećera u krvi, daju insulin, idu na zajedničke obroke, učestvuju u redovnim, njihovom uzrastu prilagođenim fizičkim aktivnostima, učestvuju u psihološkim radionicama, imaju mogućnost individualnih razgovora sa psihologom, lekarom, medicinskom sestrom u svako doba, bez zakazivanja, bez belog mantila. Prave žurke, proslavljaju rođendane, učestvuju u kvizovima.... Lekar, sestra, rekreator, psiholog dostupni su im sve vreme, otvoreni su za njihova pitanja i nedoumice. Vršnjačko učenje je učenje koje ima najjači efekat, a sa decom su sve vreme njihovi vaspitači, mladi ljudi koji su punoletni, imaju dijabetes i najbolje iz svog iskustva znaju kako se određene prepreke i neodumice prevazilaze. Kontinuirani nadzor stručnih odraslih, garancija su roditeljima da su njihova deca sigurna, a vršnjaci koji „su isti kao i oni“, najbolja „pomoć“ i najosetljivijem detetu, da preuzme brigu i kontrolu nad svojim dijabetesom. Odgovornost za sopstveno zdravlje Da bi dete sa dijabetesom izraslo u sigurnu, odgovornu osobu veoma je važno da na vreme preuzme odgovornost za brigu o svojoj bolesti, da dijabetes prilagodi svom načinu života, ne da dozvoli da dijabetes bude vodič kroz njegov život. Zadatak svih nas je da im na tom putu osamostaljivanja pomognemo. 19
 11. 11. NOVE IDEJE- NOVI PROJEKTI Specijalizovane prodavnice i edikativni centri za dijabetičare i gojazne osobe u AP Vojvodini Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ima 1.916.889 stanovnika, dok je po popisu iz 2002. godine bilo 2.031.992 stanovnika. Za devet godina broj stanovnika je opao za 115.103 osobe. Broj registrovanih dijabetičara u AP Vojvodini 2002. godine bio je oko 150.000 osoba a 2012. godine broj registrovanih dijabetičara popeo se na više od 250.000 osoba. Broj registrovanih dijabetičara porastao je za više od 100.000 osoba, dok je broj stanovnika opao za 115.103 osoba 20 A ko se ovome doda podatak da na svaku registrovanu osobu sa dijabetesom ide još po jedna osoba koja ne zna da boluje od ove teške i komplikovane bolesti, onda se može sa sigurnošću reći da je ovaj broj udvostručen i trenutno u AP Vojvodini iznosi oko pola miliona ljudi. Uzimajući u obzir da je dijabetes postao prava epidemija u svetu sa tendencijom rasta, da je stopa progresije kod mladih u porastu i do 70% u nekim zemljama, dijabetes je postao svetski problem, koji ima razarajuće humane, socijalne i ekonomske posledice i čini jedan od najvećih javno zdravstvenih izazova 21. veka. Prevencija- pola zdravlja DOBRE AKCIJE U KORIST OBOLELIH OD DIJABETESA Znajući sve ove podatke tj. činjenice, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Zrenjanina, koje postoji od 1974. godine, svoje aktivnosti usmerilo je ka što boljoj prevenciji i edukaciji celokupnog stanovništva, kako bi sprečili ili odložili nastanak dijabetesa, a onima koji već imaju dijabetes, da se spreče ili odlože komplikacije koje ova bolest izaziva, za šta se prioritetno zalaže i međunarodna dijabetološka federacija. Klubovi dijabetičara Prvi zadatak koji je realizovan bilo je osnivanje Klubova dijabetičara po mesnim zajednicama, sa ciljem da se što veći broj dijabetičara i članova njihovih porodica uključi u aktivnosti koje je Društvo do tada organizovalo na nivou opštine, u kojoj ima 22 naseljena mesta i 14 mesnih zajednica. Ova organizaciona novina dala je izuzetne rezultate, jer sve aktivnosti, od besplatnog merenja šećera u krvi, krvnog pritiska, telesne težine, indeksa telesne mase, predavanja, organizuju se po mesnim zajednicama u Klubovima dijabetičara, najbliže moguće onima kojima je to zaista i potrebno. Finansijsku podršku i pomoć ovim aktivnostima davalo je republičko Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. Kada se broj članova povećao i kada je svaki od njih, sa nekim iz svoje porodice redovno počeo da dolazi na sastanke u Klubove, uočeno je da izuzetno malo znaju o svojoj bolesti, o simptomima hipoglikemije i hiperglikemije, o pravilnoj ishrani, pravilnim fizičkim aktivnostima i pravilnoj samokontroli Zbog pomenutih nedostataka osmišljen je i sačinjen Projekat javnih radova, sa kojim se konkurisalo kod Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ovaj Projekat je prepoznat kao neophodan, jer je potrebno što bolje edukovati osobe obolele od dijabetesa i članove njihovih porodica, te je odobreno 2.842.858,00 dinara za sprovođenje Javnog rada pod nazivom „Edukacija i pružanje pomoći obolelima od dijabetesa“. Dvadeset sedam osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, koji su i sami dijabetičari, ili su iz porodice dijabetičara bilo je na desetodnevnoj obuci, a 20 najboljih zaposlilo se na određeno vreme u trajanju od četiri meseca. Sa koordinatorom Projekta realizovan je program Javnog rada. Rezultati sprovedenih radova prezentovani su javnosti i dobijeni su od Pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, gospodina Miroslava Vasina ocenu najuspešnije realizovanog Javnog rada u AP Vojvodini u toj godini. 21
 12. 12. (Zainteresovani Izveštaj o sprovedenim Javnim radovima mogu pogledati na web sajtu www.diabetzr.org, link aktivnosti 2009.) Osposobljeni edukatori, njih 20, za vreme trajanja Javnih radova, lično su kontaktitali i edukovali 4.897 osoba. Anketirano je 1.668 dijabetičara i kod 3.229 osoba izvršena je procena rizika za dobijanje dijabetesa Tip-2. Izvršeno je besplatno merenje šećera u krvi kod 4.700 osoba i otkrivene su 202 osobe koji su dijabetičari, a da to nisu ni znali. Anketiranjem 4.897 osoba, što je dovoljno veliki uzorak, došlo se do poražavajućih činjenica. Prvo, da je izuzetno nizak nivo znanja kod anketiranih osoba o šećernoj bolesti, o rizicima koji izazivaju ovu bolest, a kod već registrovanih dijabetičara izuzetno je nizak nivo znanja o simptomima hipoglikemije (nizak nivo šećera u krvi) i hiperglikemije (visok nivo šećera u krvi), kao i o tome šta sami ili članovi njihovih porodica mogu da učine ako dođe do ovih promena. Posebno je evidentno da se velika većina nepravilno hrani, nema potrebnu fizičku aktivnost i ne vrši redovne kontrole ili samokontrole nivoa šećera u krvi. 22 Specijalizovane prodavnice i Edukativni centri Zbog svih ovih razloga i poražavajućih činjenica do kojih se došlo pri realizaciji projekta pod nazivom „Edukacija i pružanje pomoći obolelima od dijabetesa“, a da bi Projekat bio trajno održiv, Izvršni odbor Društva za borbu protiv šećene bolesti grada Zrenjanina usvojio je Projekat otvaranja specijalizovanih prodavnica i edukativnih centara za dijabetičare i gojazne osobe koji je osmislio i uradio gospodin Erne Lazar podpredsednik Društva i koordinator Projekta javnih radova. -Za realizaciju ovog Projekta dobili smo podršku od lokalne samouprave i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i 21.aprila 2011. godine svečano je otvorena prva u Srbiji, Specijalizovana prodavnica i Edukativni centar za dijabetičare i gojazne osobe, u centru grada, u divno uređenim prostorijama koje smo dobili od grada – kaže gospodin Erne Lazar. Ceo Projekat, za godinu dana postojanja, koštao je dva miliona dinara, 50% sredstava obezbedila je lokalna samouprava a 50% Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. (Kako je izgledalo svečano otvaranje zainteresovani mogu da pogledaju na YouTube ukoliko ukucaju „Specijalizovana prodavnica za dijabetičare u Zrenjaninu“. Takođe, na YouTube, se može pogledati i Izveštaj o efektima realizacije Projekta u Zrenjaninu ako ukucate „Specijalizovane prodavnice za dijabetičare i u drugim gradovima u Vojvodini“) Posle godinu dana rada Specijalizovane prodavnice i Edukativnog centra za dijabetičare i gojazne osobe, sačinjen je detaljan Izveštaj o efektima, koji su postignuti i sve to prezentovano javnosti i predsednicima društava za borbu protiv šećerne bolesti iz AP Vojvodine, koji su bili zainteresovani za ovaj Projekat i njegove rezultate. Sastanku, koji je održan u Zrenjaninu, prisustvovao je i tadašnji Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila Čengeri, koji je bio oduševljen rezultatima rada Specijalizovane prodavnice i Edukativnog centra u Zrenjaninu i javno je rekao da će Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obezbediti finansijsku pomoć i podršku svim društvima za borbu protiv šećerne bolesti u AP Vojvodini, koja budu zainteresovana da realizuju ovakav Projekat i gde će Lokalne samouprave u tim sredinama obezbediti podršku, kao što je to učinila lokalna samouprava u Zrenjaninu, učešćem od 50%. Podrška pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Gospodin dr Atila Čengeri ispunio je svoje obećanje u celosti i sredstva za realizaciju Projekta obezbedjena su za društva u Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Bačkoj Palanci, gde su predsednici društava i njihovi Upravni odbori usvojili Prodavnica-edukativni centar za dijabetičare i gojazne osobe u Zrenjaninu Projekat, uložili izuzetan napor i za njegovu realizaciju obezbedili podršku lokalne samouprave. Tako su na svečan način 21. juna 2012. u Sremskoj Mitrovici, a 18. jula 2012. u Kikindi otvorene Specijalizovane prodavnice i Edukativni centri za dijabetičare i gojazne osobe a 7. decembra 2012. u Bačkoj Palanci otvoren je Edukativni centar za dijabetičare i gojazne osobe. Rezultati koji se ostvaruju otvaranjem specijalizovanih prodavnica i edukativnih centara za dijabetičare i gojazne osobe su višestruko korisni Neki se mogu izraziti u novcu i u uštedama državnom budžetu, dok se mnogi ne mogu izraziti u novcu, ali su za osobe obolele od dijabetesa izuzetno korisni, kao što je vremenski neograničena, celodnevna, sigurnost u činjenicu da imaju kome da se obrate ukoliko im nešto zatreba. Takođe, prisutna je i svakodnevna mogućnost ukoliko neko ima potrebu da sazna nešto novo, ili da pita lekare, farmaceute i ostale stručnjake, s obzirom na to, da su ukinuta Savetovališta za dijabetičare u Srbiji. Izuzetno su važni i efekti trajnog zapošljavanja po tri osobe u svakom društvu, sa evidencije nezaposlenih lica kod NSZZ, među kojima je i sekretar Društva, koji obezbeđuje Društvu sve aktivnosti i trajnu održivost. Kriterijum prilikom zapošljavanja je da su kandidati i sami osobe obolele od dijabetesa, ili da imaju nekoga u porodici ko je oboleo od dijabetesa. Kandidati su u obavezi da prođu stručnu obuku za edukatore. Drugi, izuzetno značajan rezultat, je da u velikoj besparici i niskoj kupovnoj moći, svi zainteresovani mogu sve što im je potrebno (imamo preko 300 proizvoda) da kupe u Specijalizovanoj prodavnici za 20 do 30 odsto jeftinije nego u bilo kojoj apoteci ili prodavnici, iz tog razloga, što društva nisu profitne organizacije i postoje zbog toga da pomognu osobama obolelim od dijabetesa onoliko, koliko je to u njihovoj mogućnosti. O ostvarenim efektima i rezultatima snimili smo film, koji smo prezenovali javnosti i isti se može pogledati na You Tube, na srpskom, engleskom i mađarskom jeziku. Na srpskom jeziku treba da se ukuca rečenica „Zrenjaninski primer kako se može menjati dijabetes u Srbiji“. -Na kraju, želim svim zainteresovanim čitaocima i društvima za borbu protiv šećerne bolesti u Srbiji, koje ovaj Projekat interesuje, da naglasim, da smo mi u zrenjaninskom Društvu spremni, da sva svoja znanja i iskustva prenesemo svima koji to budu hteli i uspeju da obezbede neophodne uslove u svojoj sredini da se ovakav Projekat i u njihovom gradu realizuje – rekao je na kraju za časopis „Me-Dij“ gospodin Erne Lazar. Kontakti su mogući na telefon broj 023/563-772, mobilini broj 064/176-5854 ili E-mail adrese drustvo@beotel.net ili elazar@beotel.net KOORDINATOR PROJEKTA Erne Lazar dipl. ecc 23
 13. 13. JUBILEJ OBELEŽENO 90 GODINA KOMPANIJE NOVO NORDISK Devedeset godina brige o pacijentima obolelim od dijabetesa i hemofilije. K ompanija Novo Nordisk obeležila je 4. juna, u rezidenciji kraljevine Danske, devedeset godina brige o pacijentima obolelim od dijabetesa i hemofilije. Tom prilikom, direktor kompanije Novo Nordisk, dr Predrag Radošević, rekao je: „Novo Nordisk je nastao kao rezultat želje danskog nobelovca Avgusta Kroga da pomogne voljenoj ženi Mariji i mnogima koji su u to vreme bolovali od dijabetesa, a nisu imali lek za svoju vrlo ozbiljnu bolest. Kompaniju i Davne 1921. godine tim kanadskih stručnjaka, koji su predvodili Frederik Banting i Džon Mekleod, otkrili su insulin. Kao lekar i osoba sa dijabetesom, Marija Krog odmah je shvatila važnost ovog otkrića. Tokom posete SAD, Marija je ubedila supruga Avgusta Kroga, danskog naučnika i dobitnika Nobelove nagrade da otputuju u Kanadu i zatraže dozvolu za proizvodnju leka koji bi mogao da spase mnoge živote. Nakon dobijanja dozvole, marta 1923. godine proizveden je prvi lek u Danskoj. Od tada, kompanija Novo Nordisk je posvećena unapređenju insulinske terapije! Naši najbolji dijabetolozi prisustvovali su obeležavanju jubileja Novo Nordisk-a 24 Nj. E.Mette Kjuel Nielsen i dr Predrag Radošević, direktor kompanije Novo nordisk danas karakteriše naučni pristup svemu što radi, kao i briga da se pomogne obolelima u terapijskim oblastima u kojima se vrši razvoj lekova. To je i uslovilo da je najveći broj otkrića i inovacija u insulinskoj terapiji potekao baš iz Novo Nordiska. Ovde sigurno treba spomenuti: NPH insulin, koji se i danas najviše koristi; MC insulin, kao prvi potpuno prečišćeni svinjski insulin; prvi humani insulin; razvoj pen brizgalica za primenu insulina; razvoj koncepta insulinskih analoga i drugo. U oblasti lečenja obolelih od hemofilije, to je uvođenje rFVIIa u lečenju krvarenja pacijenata sa inhibitorima na FVIII I FIX. Pošto je kompanija Novo Nordisk uvek u centru pažnje imala pacijente, ova proslava nija samo godišnjica nastanka kompanije, već i proslava borbe protiv dijabetesa i hemofilije, kao i borbe za bolji život obolelih.” Rad Novo Nordiska na poboljšanju uslova lečenja ovih pacijenata podržava i Ambasadorka Kraljevine Danske u Srbiji, Njena ekselen- cija Mette Kjuel Nielsen, koja je ustupila svoju rezidenciju za obeležavanje devedesetog jubileja ove danske kompanije. „Devedesetogodišnjica je značajan jubilej. Jubilej koji se slavi širom sveta. Drago mi je da se u Srbiji obeležava ovde, u Rezidenciji Danske. Novo Nordisk je jedna od najvećih danskih kompanija i predstavlja lidera među modernim kompanijama, koje rezultate zasnivaju na znanju. Novo Nordisk je takođe poznat po svom integritetu i doprinosu društvu. Posebno su važni napori koje Novo Nordisk ulaže u promociju ranog otkrivanja i podizanja svesti o značaju zdravog načina života za prevenciju komplikacija dijabetesa. Ambasada Danske blisko sarađuje sa timom Novo Nordiska u Srbiji, koji se sastoji od visokoprofesionalnih ljudi, posvećenih i veoma motivisanih u naporima da se obezbedi bolja nega za pacijente u Srbiji. Važno je naglasiti i da Novo Nordisk nije samo jak tržišni brend visokog integriteta, već i kompanija koja ima čvrste vrednosti – Novo Nordisk Fondacija podržava projekte koji doprinose unapređenju društva. Najznačajnije inicijative u ovom pogledu su Svetska dijabetes fondacija i Novo Nordisk Fondacija za hemofiliju“, napomenula je Nj. E.Mette Kjuel Nielsen, Ambasadorka Kraljevine Danske. Novo Nordisk, vodeća svetska kompanija u unapređenju zdravstvene zaštite osoba sa dijabetesom, proizvodi najpotpuniju listu preparata za lečenje dijabetesa, kao i najsavremenija medicinska sredstva za primenu insulina. Pored proizvodnje insulina, kompanija proizvodi i preparate za regulaciju poremećaja koagulacije, poremećaja rasta i hormonsku supstitucionu terapiju kod žena. Centrala kompanije je u Kopenhagenu, u Danskoj, a Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd, osnovano je 1. juna 2006. godine. S poštovanjem, Nj. E.Mette Kjuel Nielsen i kompanija Novo Nordisk 25
 14. 14. Na sednici Upravnog odbroa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, održanoj 07.06.2013. izmenjen je i dopunjen pravilnik o upućivanju na produženu rehabilitaciju – edukaciju osoba obolelih od dijabetesa Program edukacije u Vrnjačkoj P romenama i izmenama pravilnika svim osobama obolelim od dijabetesa, starijim od 18 god, na terapiji insulinom, odobreno je desetodnevno lečenje u Merkuru u Vrnjačkoj Banji o trošku Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje. Korišćenje programa edukacije omogućeno je jednom u 4 godine. U toku je potpisivanje i početkom jula se očekuje realizacija nastalih izmena. Specijalna bolnica „Merkur“ je avgusta 2008.god. postala prvi Nacionalni edukacioni centar za obolele od šećerne bolesti na insulinskoj terapiji i ujedno prva ustanova takvog tipa u ovom delu Evrope. Zna se da se lečenje šećerne bolesti ne sprovodi samo da bi nivo šećera u krvi bio normalan, ili u optimalnim granicama za dobru glikoregulaciju kod obolelih, već da bi se sprečila i pojava komplikacija na krvnim sudovima i ukoliko komplikacije postoje, da se uspori njihovo napredovanje. U tom smislu je u ovoj ustanovi sproveden kompleksan pristup koji obuhvata: edukaciju, prevenciju komplikacija i lečenje u okviru timskog rada različitih specijalnosti i užih specijalnosti. Cilj edukacije je sticanje znanja o svojoj bolesti i o različitim problemima koji se javljaju tokom njenog trajanja, a radi postizanje kvalitetnijeg načina života. Program edukacije je prilagođen svakom pacijentu ponaosob, starosnoj dobi, psihosocijalnom statusu obolelog, pratećim hroničnim komplikacijama i pridruženim bolestima. Program se sprovodi u vidu individualne i grupne edukacije. Značaj preventivnih mera Dobar primer koliki je značaj prevencije i vezano s tim, edukacije, govori primer VelikeBritanije. Naime, troškovi amputacija zbog diabetičnog stopala u Velikoj Britaniji iznosili su u 1987/88.godini oko 15 miliona funti sterlinga. Kada je formirana Klinika za diabetično stopalo, broj amputacija smanjen je za 50 odsto. A u Centru za lečenje diabetesa u Atlanti (SAD), ističu da se broj amputacija smanjio za 50 odsto, samo time što je uvedeno da se pri svakom pregledu bolesniku prekontrolišu stopala. Na ova jnačin ne samo što su spaseni pacijenti, već je ostvarena i značajna ukupna ušteda u lečenju. 26 Banji vraćen na 10 dana Individualnu edukaciju prolazi svaki oboleli od šećerne bolesti tokom primene terapije od strane medicinskih tehničara i svakodnevnih konsultacija kod ordinirajućeg lekara, vizita i konsultacija ostalih specijalista. Grupna edukacija se sprovodi kroz Školu za obolele od šećerne bolesti. Škola je petodnevnog trajanja i organizovana u ciklusima. Najčešće teme koje se obradjuju su:  šta treba znati o šećernoj bolesti  pravilna ishrana  fizička aktivnost  značaj samokontrole i kako je sprovoditi  insulinska terapija i gde su moguće greške  hronične i akutne komplikacije (svi aspekti )  profesija, radna sredina i šećerna bolest Način rada se sprovodi kroz predavanja, praktičnih demonstracija, deljenja publikacija, prikazivanja filmova, razmenjivanja iskustava, uključivanja interne televizije i lokalnih medija, kao i uvek aktuelne “Mini klinike” koja obuhvata predavanja i konsultacije profesora medicinskih fakulteta iz Beograda, Kragujevca, Niša i Novog Sada. Tokom celokupnog procesa edukacije potencira se značaj samokontrole, vrši upoznavanje sa cilj- rizika i dalje konsultativne preglede specijalista različitih oblasti koji su uključeni u timski rad (endokrinolog, dijetolog, neurolog, oftalmolog, kardiolog, gastroenterolog, urolog, ginekolog...). Dijagnostičke procedure se sprovode na najsavremenijim aparatima, a takođe se radi i LFC-laser foto koagulacija, kao i interventna endoskopija po potrebi. nim vrednostima dobre metabličke kontrole u skladu sa preporukama Nacionalnog vodiča za dijabetes i akcenat je na stalnoj motivaciji za promenom stila života. Rezultati edukacije  3,24% - isključena insulinska terapija  Oko 70% - poboljšana glikoregulacija  25% - korigovana doza insulina  Redukcija tel. mase prosečno 700 g  Oko 95% polaznika “Škole za obolele od dijabetesa” prihvatilo je predložene mere u cilju zdravstveno odgovornog ponašanja Metodologija lečenja obuhvata:  pravilnu ishranu sa rasponom dijeta od 1400kcal/145 gUH-2800 kcal/240 gUH Svaki pacijent dobija aparat za  doziranu fizičku aktivnost samokontrolu glikemija, zatim se  stalnu edukaciju vrši praktična obuka o korišćenju  medikamentnu terapiju glukometra i ukazivanje na moguće po najnovijim saznanjima i greške, obuka o pravilnoj pripremi  kreno-balneo-terapiju kao i upotrebi pen-brizgalica, pravilnoj akcesorni vid tj. upotrebu aplikaciji insulina, mestima davanja, mineralnih voda u vidu kura korišćenju test traka za glikozuriju pijenja, kupki i drugih i ketonuriju uz davanje uputstava o balneoloških procedura postupcima pri hiperglikemijskim Prednost jednog ovakvog Nacistanjima, pomoć pri sprovođenju programa Accu-Chek pogled 360, onalnog centra je što se edukacija, Accu-Chek Assist i u pravilnom vo- prevencija i lečenje obolelih od šećerne bolesi sprovodi na jednom đenju dnevnika samokontrole. Program prevencije obuhvata do- mestu pod svakodnevnom kontrodatne dijagnostičke procedure i pre- lom, u relativno kratkom vremenglede organa kod kojih se kao posle- skom roku uz timski rad različitih dica šećerne bolesti komplikacije specijalnosti i pre svega na očinajčešće i javljaju ((pregled srca, glednom primeru, što se pokazalo očiju, bubrega, perifernih krvnih da u današnjim uslovima u svetu sudova i nervnog sistema),procenu daje najbolje rezultate. 27
 15. 15. Aktivnosti društava za borbu protiv šećerne bolesti u Subotici PREPOROĐENO SUBOTIČKO UDRUŽENJE DIJABETIČARA Četvrtu godinu predsednica sam „Udruženja dijabetičara - Subotice“, a sama bolujem 42 godine od dijabetesa. Te 2009. godine, kada sam imenovana natu funkciju nisam ni slutila šta me čeka. Udruženje je praktično bilo blokirano u svom radu. Bez važećeg statuta, bez ikakve dokumentacije o Udruženju, bez ovlašćenog potpisnika u banci, kao podstanari. Postojala je samo dobra volja predsedništva i nadzornog odbora ali, na žalost, nisu znali da mi pomognu, jer niko i nikada nije imao uvid u rad Udruženja. Počela sam sama od nule, uz pomoć članova svoje porodice, uz podršku članova Udruženja. Čim sam nešto saznala, naučila, informisala sam članove Udruženja. Morali smo da se okrenemo za 180 stepeni kada je u pitanju rad i samo funkcionisanje Udruženja. To je bilo novo za sve članove, koji su od tada sami određivali visinu članarine, ali su imali uvid i u finansiranje naše organizacije – od koga su sredstva dobijena i gde su tačno potrošena. Trebalo je da znaju sa kojim osnovnim sredstvima raspolažemo.Upoznala sam ih sa činjenicom da je Skupština najviši or- gan, a da oni sami mogu da odlučuju ciju, edukaciju onima koji su zainteu svemu, da nema više tajni. Da je resovani i brinu o svom zdravlju. Na neophodno da se svake godine održi žalost, ljudi često zaborave da humaredovna godišnja Skupština. Polako, nost štiti život i zdravlje, da obezbeali sigurno, uspela sam. đuje poštovanje ljudske ličnosti, raIskoristila bih priliku da se zahvalim zumevanje, toleranciju, prijateljstvo, svim članovima Udruženja koji su ve- mir, itd. rovali u mene i dali mi ogromnu poOduvek sam se bavila humanitardršku i pozitivnu energiju! Bez njih ne nim aktivnostima (u mesnim zajednibih uspela! Naravno, uvek ima i po- cama, u Crvenom krstu ), a možda je i jedinaca, koji i „uz brdo koče“, ali mi dijabetes od koga bolujem od detinjidemo napred sa pozitivnim stavom, stva doprineo, da pomažem onima, jer „zajedno je lakše“. kome je pomoć najpotrebnija. Poput Dobili smo na korišćenje kance- tigrice branim i štitim naše Udruženje lariju od Opštine Subotice u centru od takvih koji u svemu gledaju novac grada, tako da više nismo podstanari. i korist, da ne bi došli opet u situaciju Redovno održavamo sve aktivnosti, u kojoj smo nekad bili. Nadam se da ćemo ove godine uskoje su isplanirane od strane Skupštine. Predavanja, okrugle stolove, pešno realizovati projekat gospodina testiranja članova, kao i redovna Lazara Ernea, predsednika Saveza kontrola šećera u krvi i krvnog priti- društava Vojvodine za borbu protiv ska. Kada imamo dovoljno sredstava šećerne bolesti „Specijalizovana prokontrolišemo i HbA1c, mikroalbumi- davnica i edukativni centar za dijabenuriju, Indeks telesne mase. Do sada tičare i gojazne osobe“. Na kraju, zahvalila bih se u ime člasmo podelili 114 aparata za merenje šećera u krvi. Povremeno organizu- nova Udruženja na podršci i savetima jemo i jednodnevne izlete za naše za naš uspešan rad Savezu društava Vojvodine za borbu protiv šećerne članove. Svi znamo da se radi o humanitar- bolesti. Dević Terezija, nom organizaciji. Humanost je jedina predsednica Udruženja koja može da obogati i unapredi naše dijabetičara Subotice društvo, da pružimo pomoć, preven- Humanost je jedina koja može da obogati i unapredi naše društvo, da pružimo pomoć, prevenciju, edukaciju onima koji su zainteresovani i brinu o svom zdravlju 28 Aktivnosti društava za borbu protiv šećerne bolesti u Bačkoj Palanci ZA KVALITETNIJI ŽIVOT Sa otvaranja Savetovališta i Edukativnog centra za dijabetičare i gojazne osobe Veoma živo je bilo u Ulici Kralja Petra Prvog 26, u suterenu Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ pored laboratorije početkom dsecembra prošle godine kada je zvanično otvoreno Savetovalište i Edukativni centar za diabetičare i gojazne osobe. Članovi društva diabetičara „DIABAP“ okupili su se da zajedno sa svojim gostima obeleže ovaj svečani trenutak. U ime svih njih prisutne je pozdravio Ivan Osvald, predsednik DD „DIABAP“, a zatim im se obratio Erne Lazar, koordinator u Sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju AP Vojvodine. -Čast i zadovoljstvo mi je da u Bačkoj Planci otvorimo Savetovalište i edukativni centar. Za ovaj projekat Pokrajinki sekretarijat je izdvojio 1,2 miliona dinara. Zahvaljujući tome, mi smo danas u prilici da ga delimično i otvorimo. Kažem delimično, jer projekat ima još jednu funkciju- specijalizovanu prodavnicu. Nadam se da će biti sluha od strane lokalne samouprave, da će se obezbediti odgovarajući lokal i da će tako biti projekat zaokružen - rekao je između ostalog Erne Lazar i podsetio da je ovaj projekat pokrajinski Sekretarijat prepoznao kao izuzetno važan za prevenciju, edukaciju i kontrolu osoba sa dijabetesom, kojih u Pokrajini ima registrovanih – 250.000. Medicina je utvrdila da na jednog registrovanog dolazi bar još jedan koji i ne zna da je oboleo od ove bolesti. Dakle, radi se o ozbiljnoj brojci i tome se mora posvetiti pažnja. - Ovo Savetovalište i Edukativni centar pružiće jako puno građanima. Ovde će dijabetičari moći da se učlane, povežu, svaki dan da dođu i izmere nivo šećera u krvi, težinu i sve ostale parametre koji su im važni za samokonrtrolu. Čestitam rukovodstvu i predsedništvu vašeg društva što su smogli snage da ovo realizuju. Hvala i Domu zdravlja i direktoru, jer bez njihove dobre volje i pomoći ne bismo ovo mogli uraditi, dodao je Erne Lazar.- Na istom smo poslu, samo vi to radite profesionalno, a mi volonterski, sve u želju da pomogmenmo koliko možemo. Pozdravljajući prisutne direktor Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Momir Antolović pohvalio je Društvo diabetičara i obećao da će i nadalje obezbeđivati prostor za predavanja, ali i da će ih srtručno podržati kad god to bude bilo potrebno. U ime Opštine Bačka Palanka član Opštinskog veća zadužen za društvene delatnosti i za zdravstvo, Stevan Jurić, pozdravio je prisutne uz obećanje da je lokalna samoupravna spremna da i naredne godine pomogne, u okviru svojih mogućnosti, rad onih udruženja čiji je cilj povećanje kvaliteta života, kao i da će se truditi da pronađu odgovarajući prostor za specijalizovanu prodavnicu. Podsetimo da su specijalizovane prodavnice veoma važne jer u njima ima više od 300 artikala namenjenih dijabetičarima i gojazinim osobama, ali po cenama za 25 do 30 odsto nižim nego na drugim mestima. Zahvaljujući tome, građani mogu da kupuju adekvatne namirnice i tako ispoštuju savete lekara. Osim toga što je značaj tih prodavnica vrlo velik, u njima neko mora i da radi. N. Dedijer 29
 16. 16. Članovi Društva za borbu protiv šećerne bolesti u Kikindi su 18.07.2012. godine otvorili specijalizovanu prodavnicu-edukativni centar za dijabetičare i gojazne osobe. Na ovom mestu, svi zainteresovani građani mogu po povoljnijim cenama da kupe proizvode namenjene dijabetičarima i gojaznima koji žele da smršaju, ali i svi oni koji se zdravo hrane i vode računa o svojoj ishrani. Takođe, u ovoj ustanovi, dele se saveti, edukativni materijal o šećernoj bolesti, vrše se usluge vađenja šećera u krvi, meri se stepen gojaznosti ili BMI (body mass index)... i savetuju se ljudi kako i na koji način da vode zdraviji život, kako bi bolje regulisali šećer i sami bili zdraviji i zadovoljniji. Kada su u pitanju aktivnosti Društva, svakog petka u mesecu organizuje se besplatno određivanje šećera u krvi od 8 do 10 časova, uz savete lekara, koji su članovi našeg tima. Takođe, obilaze se i mesne zajednice u okviru opštine, okolna sela, jednom mesečno, gde se vrši edukacija i meri se šećer u krvi. Povremeno u goste dolaze predavači, lekari, edukatori, predstavnici firmi sa kojima imamo saradnju, kako bi održali predavanje ili radionicu na određenu temu o šećernoj bolesti. Na ovim predavanjima uvek se sazna nešto novo i ona budu veoma korisna za sve članove Društva. Kada se u gradu održavaju neki bitni događaji kao što su: Dan grada, Dani ludaje, itd. trudimo se da i mi učestvujemo, da predstavimo Društvo i napravimo akciju kontrole šećera u krvi. Na ovim akcijama građani mogu besplatno da prekontrolišu šećer u krvi, a ukoliko se nekom pojavi povišena vrednost šećera u krvi upućuje se kod lekara, ili na dalje kontrole i analize. Naglasio bih da su ove aktivnosti veoma korisne i da uvek bude zainteresovanih građana. Dodao bih i to, da na ovim akcijama uvek otkrijemo novog šećernog bolesnika i zbog toga ćemo nastaviti sa ovakvim aktivnostima. Aktivnosti društava za borbu protiv šećerne bolesti Bela crkva PRIMER PREKOGRANIČNE SARADNJE Aktivnosti Društva za borbu protiv šećerne bolesti u Kikindi Slike sa akcije besplatne kontrole šećera u krvi koja je održana u kikindskoj prodavnici-edukativnom centru, na kojoj je bilo prekontrolisano više od 100 građana 30 Kongresu u Klužu prisustvovale su delegacije iz brojnih evropskih država. Naš Savez pretstavljao je Stanko Spasojević, predsednik Društva iz Bele Crkve Naš predstavnik Stanko Spasojević U dobrom društvu (sleva) Cristian Andriciuc, Maria Mesaroš, Ardelean I. Cristinel, Radu Martin G ospodin Stanko Spasojević, predsednik Društava za borbu protiv šećerne bolesti Bela Crkva i član upravnog odbora Saveza društava Vojvodine, prisustvovao je, po pozivu, X Kongresu Rumunskog saveznog društva dijabetičara, nutricionista i metaboličara. Skup je održan od 7. do 9. novembra prethodne 2012. godine, a upriličen je u Klužu - Napoka (Rumunija), u svečanoj Sali tamošnjeg Grand hotela, koji krasi pet zvezdica. Na ovaj reprezentativni skup, kojem je prisustvovalo oko 650 delegata i akreditovanih predstavnika društava iz država u okruženju, gospodin Spasojević je došao po pozivu svojih starih znanaca, gospode Radu Martina, predsednika Asocijacije ŽupanijeKaraš - Severin i Ardeljan J. Kristinela, predsednika Društva grada Temišvara, sa kojima održava prisnu prekograničnu saradnju. Kongresom je predsedavala predsednica Rumunskog saveznog društva gospođa Marija Mesaroš. Tokom radnog dela kongresa, koji je trajao tri dana, podnet je veći broj referata od strane eminentnih stručnjaka, a sve je propraćeno odgovarajućim audio-vizuelnim prezentacijama. U toku tog dela Kongresa prisutnima se obratio g. Spasojević, uz pomoć prevodioca Dejana Kokara, iznevši probleme sa kojima se suočava Društvo u svom radu. Istovremeno, u holu Grand hotela vodeće svetske farmaceutske kompanije upriličile su prezentaciju svojih najnovijih preparata i medicinske opreme, kako za prevenciju, tako i za lečenje dijabetesa. U pauzama kongresnog zasedanja, domaćini su za sve učesnike organizovali razgledanje znamenitosti Kluža, tog drevnog univerzitetskog centra. Završna konvencija je pak, organizovana u čuvenoj „Ursovoj“ pivari, uz bogato posluženje. Putne troškove, kao i troškove smeštaja snosio je u celosti rumunski Savez. Kako Spasojević veli – Bila je to zgodna prilika da se uspostavi saradnja sa našim susedima, koja tek treba da prave rezultate, u bliskoj budućnosti, konkretnim akcijama. O.M.R. 31
 17. 17. Aktivnosti društava za borbu protiv šećerne bolesti Sremski Karlovci JEDANAEST GODINA RADA DRUŠTVA K arlovačko Društvo za borbu protiv šećerne bolesti osnovano je pre jedanaest godina sa ciljem da omogući normalan život licima obolelim od šećerne bolesti i njihovim porodicama, sa područja naše Opštine. Društvo je osnovano zahvaljujući grupi entuzijasta koji su svojim nesebičnim radom u proteklom periodu ostvarili nesporan rezultat rada. To se danas vidi u samoj organizaciji Društva, sistemu njegovog funkcionisanja i radu na svim nivoima. U momentu osnivanja Društva, lica obolela od šećerne bolesti bila su prepuštena sama sebi i svako se snalazio kako je znao i umeo, srazmerno svojim materijalnim i intelektualnim mogućnostima. Edukacije, detekcije i redovne kontrole ŠUK-a nije uopšte bilo. Sve svoje potrebe oboleli realizovali su u Novom Sadu na poliklinici i u domovima zdravlja. Obzirom na zatečeno stanje i nedostatak finansijskih sredstava Društvo je analiziralo stanje, te s tim u vezi i isprojektovalo svoj budući rad. Kao prvo pristupili smo organizaciji i edukaciji same naše organizacije i lokalnih institucija kao što su Dom zdravlja, Školske ustanove, radne organizacije i udruženja građana. Obezbedili smo im odgovarajuću edukaciju preko časopisa „Me-dij“, „Partner“ i „Bilten Društva“ koji su im redovno dostavljani. Takođe održano je i više predavanja iz problematike šećerne bolesti od strane eminentnih stručnjaka. Detekciju ŠUK-a rešili smo na taj način što smo obezbedili besplatno aparate za merenje ŠUK-a, 32 trakice i lancete svim pomenutim institucijama. Kontrolu i merenje ŠUK-a su vršili članovi Društva, Patronažna služba i Opšta praksa Doma zdravlja-Ambulanta Sremski Karlovci, na šest punktova koji pokrivaju područje naše Opštine u potpunosti. Rezultati nisu izostali. U svom jedanaestgodišnjem radu izvršeno je preko 30.000 hiljada merenja ŠUK-a i na desetine hiljada merenja krvnog pritiska i težine, svim građanima Sremskih Karlovaca. Na korišćenje tj. za upotrebu je podeljeno preko 400 aparata za merenje ŠUK-a članovima Društva i pomenutim organizacijama (besplatno). Svake godine slali smo decu i omladince obolelu od šećerne bolesti, besplatno, u „Letnju školu života“ u Vrdnik na edukaciju kako bismo im omogućili to jest naučili ih kako se živi sa ovom bolešću. Decu i omladince edukovali smo u svim školskim centrima sa područja naše Opštine. Tom prilikom smo vršili i detekciju ŠUK-a kod zaposlenih. Obilazili smo Radne organizacije sa područja naše Opštine svake godine, povodom meseca borbe protiv šećene bolesti (April) i dana borbe protiv šećerne bolesti (14.11) i tom prilikom vršili detekciju ŠUK-a, merenje krvnog pritiska i težine. Organizovali smo edukativne skupove i lokalna druženja sa populacijom osoba sa dijabetesom iz Srbije i Vojvodine. Tradicionalne „Susreti osoba sa dijabetesom Vojvodine i Srbije“, „Vuk Vrhovac“ organizujemo od 2006. godine, Ove godine pokušaćemo da organizujemo internacionalan skup na kome će se prezentovati svetska i evropska asocijacija dijabetičara kao i najeminentniji stručnjaci sa područja Dijabetologije kako iz Srbije tako i iz zemalja iz okruženja.. Edukativno rehabilitacioni centar za osobe sa dijabeteso je krunski Projekat našeg Društva. Ovim projektom želimo da obezbedimo sveopšti boljitak za osobe sa dijabetesnom sa područja Vojvodine i za naš Savez. Projektom je predviđeno da se Savez finansira od prihoda ovog centra, odnosno sva Društva, članice Saveza bi ostvarivala pravo na materijalnu podršku. Korisnik usluga smo mi, osobe sa dijabetesom iz Vojvodine. Finansijer je Republički fond za zdravstveno osiguranje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Nedostaje još samo sloga svih nas da sprovedemo ovaj projekat u realnost. Sarađivali smo sa Savezom društava Vojvodine, Savezom društava Srbije, Dijabetološkim savezom Srbije, Crvenim Krstom... Rezultati nisu izostali. Naši aktivisti su svojim radom prisutni u svim pomenutim organizacijama a njihov rad je bio priznat i cenjen. Uspostavili smo saradnju sa Savezima Dijabetičarskih organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Crne gore, Bosanske federacije, Makedonije, Rumunije, Francuske ..... Na području naše Opštine uspostavili smo saradnju sa udruženjima građana a naročito ističemo saradnju sa Udruženjem penzionera Sremski Karlovci „Platan“, Klubom penzionera i starijih građana „Dudara“, Udruženjem invalida rada, itd.... Da bi se zacrtane aktivnosti sprovele potrebna su bila znatna finansijska sredstva, koja smo ostvarivali svojim projektima preko Ministarstva rada i socijalne politike, SO Sremski Karlovci i malog broja donatora, U donacijama isticao se Novo Nordisk koji nas je pratio od prvog dana našeg rada Sva pribavljena sredstva smo usmerili direktno na rad Društva i njegovo članstvo kao i na građane naše opštine. Jedina smo organizacija na podrućju naše Opštine koja tako funkcioniše, odnosno jedino smo udruženje koje donosi u našu Opštinu materijalna sredstva i direktno ih ulaže za dobrobit svih gradjana naše Opštine!. Pored finansijskih problema koje imamo, radni prostor nam predstavlja najveći problem. Pre tri godine dobili smo od SO Sremski Karlovci prostorije za rad društva. Dobijene prostorije su ruinirane i nisu u funkciji. Da bi se iste privele nameni potrebna su znatna sredstva. Očekujemo da će SO Sremski Karlovci, donatori i sponzori imati razumevanja i obezbediti nam sredstva kako bi društvo moglo normalno funkcionisati. Perspektiva našeg Društva ogleda se u sprovođenju sadašnjih aktivnosti, iznalaženju novih kao i uređenju radnog prostora. Nameravamo da u novim prostorijama, kad se privedu nameni, uvedemo petodnevno radno vreme uz angažovanje jednog zaposlenog lica. Time bi članovi Društva a ima nas dvanaest procenata od ukupnog broja stanovnika (malo li je), kao i građani Sremskih Karlovaca dobili još bolji kvalitet praćenja, kontrole, merenja i edukacije šećerne bolesti. Projekti su nam realni, situacija je svima dobro poznata,.Nadamo da ćemo svojim radom i podrškom svih institucija sa područja naše Opštine doprineti boljoj i kvalitetnijoj borbi protiv ove progresivne bolesti i da ćemo na taj način doprineti poboljšanju kvaliteta života osoba sa dijabetesom i njihovih porodica.. Predsednik Društva Nešić Dragan Otvorena je specijalizovana prodavnica i edukativni centar za dijabetičare i gojazne osobe u Sremskoj Mitrovici Dr Atila Čengeri svečano je otvorio novu prodavnicu i centar 33
 18. 18. Drugim putem do boljeg zdravlja MUZIČKI RECEPTI Pripremila: dr Slavica Dautović Z pedijatar, endokrinolog adivljujuću, burnu i neverovatnu reakciju izazvala je knjiga Dona Kembela Mocartov efekat 1997. Godine, kada je prvi put štampana, posle dugogodišnjeg istraživanja, proučavanja, ličnog iskustva, predanog rada i vere u čudesnu moć muzike. Mocartov efekat doprineo je stvaranju globalnog pokreta u kojem su ljudi čitave naše planete počeli svojim sluhom da istražuju potencijal zvuka na nov i kreativan način. Početnu pretpostavku da nas muzika čini pametnijima zamenilo je razumevanje i prihvatanje višestrukog moćnog efekta, koji muzika ima na naše emocionalne, fizičke i psihičke poneo je na putovanje kosmosom devedeset minuta muzike (Bah, Betoven, Mocart, džez, rok, narodna muzika nekoliko zemalja) nekoj civilizaciji koju će sresti, kako bi nas predstavila. Inovativnim istraživanjima u Centru za neurobiologiju i pamćeMuzika-izvan nje Univerziteta u Kaliforniji 1990. i iznad svega godine skrenuta je pažnja javnosti Muzika nadrasta sve materijalne na moćne efekte muzike. Tim dr nivoe, narode, rase, polove, jezike, Frensis H. Raušer dokazao je da je nivoe obrazovanja, religije – ona se veza između slušanja muzike i prosastoji od univerzalnih elemenata i stornog rezonovanja toliko snažna obraća se svima. Suština života je da samo deset minuta slušanja Momuzičke prirode. Ptice je stvaraju, cartove sonate za dva klavira u D zmije su njom hipnotisane, kitovi duru (K. 448) poboljšava rezultate i delfini pevaju jedni drugima se- na testovima prostorne inteligenrenade. Svemirski brod Vojadžer cije (deo Stenford-Bineove skale reakcije. Od prvog plača novorođene bebe i sve vreme otkucavanja našeg srca obavijeni smo zvukom i vibracijom u svakom trenutku života. Muzika, kao vibracija, suštinski je duh naše planete. inteligencije) za devet podeoka. Potom su sledila brojna slična ispitivanja i istraživanja na Stenfordu, Harvardu i u ostalim eminentnim univerzitetima i ustanovama. Svi rezultati su dokazali da složena muzika olakšava funkcionisanje izvesnih kompleksa neuronskih obrazaca uključenih u aktivnosti višeg mozga, a da je Mocartova muzika unutrašnji jezik viših moždanih funkcija’’. Još je snažniji efekat slušanja Mocartovih Koncerta za violinu broj 3 i 4. Isceljujući efekti muzike Međutim, moć muzike je mnogo dramatičnija. Premda su timovi Irvina, Gordona, Rojšera, Šoa i ostalih istraživača vodećih univerzitetskih i naučnih ustanova stavili efekte muzike, tzv. Mocartov efekat, u centar pažnje javnosti, istraživanja Alfreda Tomatisa, francuskog fizičara iz druge polovine dvadesetog veka, ustanovila su isceljujuće i kreativne moći zvuka i muzike uopšte. Tomatis je posvetio svoj život razumevanju uha i mnogim dimenzijama slušanja. Za kolege, on je Ajnštajn zvuka, Šerlok Holms u otkrivanju zvuka, a za njegove pacijente jednostavno dr Mocart. Alfredo Tomatis je tokom života pokazao pozitivne isceliteljske efekte zvuka na više od 100.000 ljudi u svojim Centrima za slušanje širom sveta. Iz sedišta u Parizu radi sa ljudima širokog spektra – od profesionalnih muzičara do dece ometene u razvoju i osoba sa teškim povredama glave. Njegov rad i očigledni isceliteljski efekti njegove terapije zvukom postavljaju nove paradigme u pogledu obrazovanja, lečenja i rehabilitacije. Dostignuća su mu višestruka, ali najveće je da fetus čuje zvuke unutar materice. Kakva je korist od toga? Pre nekoliko godina, muzički producent grupa Temptejšns i Sjuprims, izdao je traku uspavanki, između ostalih i sa uspavankom 34 Baby – go – to – sleep (Spavaj, spavaj, bebo) koje su puštane u više od 7.000 bolnica i u posebnim centrima za negu dece, kao i u 400 instituta za zdravstvenu negu novorođene dece u Sjedinjenim Američkim Državama, a usvojene su i od strane Vojnih i Vazduhoplovnih snaga SAD, te su puštane deci vojnih lica. Ova muzika pomogla je oporavak i preživljavanje naročito beba koje su bile zavisne od respiratora, imale opekotine, novorođenim bebama majki narkomana, deci koja boluju od malignih bolesti. U Japanu je Tai kio, ili embrionalno podučavanje, sve do Drugog svetskog rata bio sastavni deo učenja i pripreme porodice za prinovu, a osnovni pristup je da se nerođena beba izlaže samo harmoničnim vibracijama – mirnim toplim glasovima i pesmi ljudi, pre svega roditelja, da se pevaju određene pesme, sviraju joj instrumenti i/ili čitaju određeni stihovi i priče čija muzika i reči utiču na zdravlje i dugovečnost. Muzika (Mocartova, ali i Bahova, srednjovekovni crkveni kanoni, ritualne narodne pesme) ima smirujući uticaj na sve slušaoce, poboljšava njihovu orijentaciju u prostoru i omogućava im da se jasnije izražavaju, jednostavnije rečeno – da uspostave kontakt i sa svojim srcem i sa svojim umom. Ritmovi, melodije i visoke frekvencije Mocartove muzike podstiču i aktiviraju kreativne i motivacione regije mozga. Muzika je zvuk, sa svim svojim fizičkim karakteristikama: frekvencijom, jačinom, tonom, bojom. Zvuk stvara fizičke oblike i stanja koja utiču na naše svakodnevno zdravlje, svest i ponašanje. Hans Dženi, švajcarski inženjer i doktor, u svom izuzetno zapaženom delu Sajmatiks (www.saimatix), naučno objašnjava način na koji se zvuk i vibracija (muzika) nalaze u uzajamnom odnosu sa materijom. Zvuk može da stvori beskonačan broj struktura i oblika koji se mogu menjati jednostavnom promenom visine zvuka, njegovim harmonskim tonom i materijalom koji vibrira. Kada se dodaju akordi, nastaje lepota ili haos. Npr. nizak ton reči Om stvara nekoliko koncentričnih krugova sa tačkom u njihovoj sredini, više oktave note E stvaraju mnogo krugova sa kolebljivim završecima. Ovi oblici menjaju se istog trenutka kad zavibrira zvuk druge note ili tona. Naše telo je najviše tečnost sa svojim kristalima. Zamislite kakav efekat onda imaju zvuci na osetljive ćelije ljudskog organizma, tkiva i organe. Vibrirajući zvuci formiraju obrasce i stvaraju energetska polja rezonancije i pokreta koje nas okružuje i koje se prenose na nas i suptilno utiču na naš puls, disanje, krvni pritisak, mišićnu napetost, temperaturu i druge ritmove. Zvuk nas, poput grnčara koji oblikuje krčag na točku koji okreće, uobličava i vaja, kako unutar nas samih, tako i spolja. Napajajući i/ili opuštajući efekat U zavisnosti od njihovih karakteristika, zvuk ima napajajući i/ili opuštajući efekat. Zvuci visoke frekvencije (3000–8000 Hz) odjekuju u mozgu i utiču na kognitivne funkcije – mišljenje, pamćenje, opažanje prostora. Zvuci srednje frekvencije (750–3000Hz) podstiču rad srca, pluća i emocije. Niskofrekventni zvuci (125 –750Hz) utiču na fizičko kretanje. Jednolični zvuci niske frekvencije nas ošamućuju, dok nas visokofrekventni zvuci brzog ritma sprečavaju da se skoncentrišemo i budemo mirni. Buka iscrpljuje naše telo. Jedan od zvukova koji nas ispunjava najpozitivnijom energijom jesu oni koje stvaramo sopstvenim glasom. Niskofrekventni zvuci mogu da prodru u telo, probiju bubnu opnu i stvore stres, mišićnu napetost i bol. Kada se ovome doda intenzitet zvuka, njegova boja i harmonija, nebrojeni su putevi i načini na koji zvuk, uobličen kroz muziku ili kao buka, deluje na naše telo. Buka je opasna. Čak je i slavna operska diva Marija Kalas, jednom ogluvela od sopstvenog glasa. Ni 35

×