Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.pham sanh chau vietnamese

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.pham sanh chau vietnamese

 1. 1. Bộ Ngoại giaoBộ Ngoại giao Vụ Văn hoá Đối ngoại và UNESCOVụ Văn hoá Đối ngoại và UNESCO NGOẠI GIAO VĂN HOÁNGOẠI GIAO VĂN HOÁ
 2. 2. GIỚI THIỆU CHUNGGIỚI THIỆU CHUNGII IIII NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA MỘT SỐ NƯỚCNGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA MỘT SỐ NƯỚC IIIIII NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAMNGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM
 3. 3. Xu thế của thời đạiXu thế của thời đại Giao lưu văn hóaGiao lưu văn hóa aa Văn hóa và xung đột quốc tếVăn hóa và xung đột quốc tế Văn hóa và xung đột quốc tế/ văn hóa vàVăn hóa và xung đột quốc tế/ văn hóa và xung đột văn hóa.xung đột văn hóa. bb cc dd GIỚI THIỆU CHUNGGIỚI THIỆU CHUNGII Khái niệm về Ngoại giao Văn hóaKhái niệm về Ngoại giao Văn hóa
 4. 4. Xu thế của thời đạiXu thế của thời đại I. GIỚI THIỆU CHUNG aa Ngoại giao Văn hoáNgoại giao Văn hoá Ngoại giao Chính trịNgoại giao Chính trị Ngoại giao bóng bànNgoại giao bóng bàn Ngoại giao Âm nhạcNgoại giao Âm nhạc Ngoại giao GấuNgoại giao Gấu trúctrúc Ngoại giao GolfNgoại giao GolfNgoại giao Kinh tếNgoại giao Kinh tế
 5. 5. Giao lưu văn hóaGiao lưu văn hóabb Là các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa các nước nhằmLà các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa các nước nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhautăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG
 6. 6. Văn hóa và xung đột quốc tếVăn hóa và xung đột quốc tếcc Xung đột giữa các nền văn minhXung đột giữa các nền văn minh I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG
 7. 7. QuanQuan niệmniệm khikhi vềvề giàgià Quây quần bên cháuQuây quần bên cháu Vui đùa với chóVui đùa với chó Việt NamViệt Nam PhPhươương Tâyng Tây I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG Văn hóa và xung đột văn hóa.Văn hóa và xung đột văn hóa.cc
 8. 8. QuanQuan niệmniệm vềvề cáicái đẹpđẹp Trắng trẻo mới đẹpTrắng trẻo mới đẹp Đen thui mới đẹpĐen thui mới đẹp I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG Việt NamViệt Nam Châu PhiChâu Phi Văn hóa và xung đột văn hóa.Văn hóa và xung đột văn hóa.cc
 9. 9. Ngày chủ nhậtNgày chủ nhật Chen chúc và hít bụiChen chúc và hít bụi Ở nhà và ít ra đườngỞ nhà và ít ra đường Việt NamViệt Nam PhPhươương Tâyng Tây I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG Văn hóa và xung đột văn hóa.Văn hóa và xung đột văn hóa.cc
 10. 10. Biểu hiện của tức giậnBiểu hiện của tức giận Bằng hànhBằng hành độngđộng Bằng khuôn mặtBằng khuôn mặt Việt NamViệt Nam PhPhươương Tâyng Tây I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG Văn hóa và xung đột văn hóa.Văn hóa và xung đột văn hóa.cc
 11. 11. Xếp hàngXếp hàng Chen lấnChen lấn Trật tựTrật tự Việt NamViệt Nam PhPhươương Tâyng Tây I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG Văn hóa và xung đột văn hóa.Văn hóa và xung đột văn hóa. cc
 12. 12. QuanQuan NiệmNiệm vềvề giờgiờ giấcgiấc Méo mó, cao suMéo mó, cao su Chuẩn xác, đúng giờChuẩn xác, đúng giờ Việt NamViệt Nam PhPhươương Tâyng Tây I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG cc Văn hóa và xung đột văn hóa.Văn hóa và xung đột văn hóa.
 13. 13. Khái niệm về Ngoại giao Văn hóaKhái niệm về Ngoại giao Văn hóa dd Văn hóa là mộtVăn hóa là một khái niệm trừukhái niệm trừu tượng và có nộitượng và có nội hàm rât rộnghàm rât rộng Ngoại giao văn hóa là việc sử dụng công cụ văn hóa để phục vụ các mục tiêuNgoại giao văn hóa là việc sử dụng công cụ văn hóa để phục vụ các mục tiêu ngoại giao và dùng các biện pháp ngoại giao để nâng tầm văn hóa.ngoại giao và dùng các biện pháp ngoại giao để nâng tầm văn hóa. Khái niệm được chấp thuận rộng rãiKhái niệm được chấp thuận rộng rãi I. GIỚI THIỆU CHUNGI. GIỚI THIỆU CHUNG
 14. 14. IIII NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA CÁC NƯỚCNGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA CÁC NƯỚC
 15. 15. NGOẠI GIAO VĂN HOÁ CỦA HOA KỲNGOẠI GIAO VĂN HOÁ CỦA HOA KỲ Ngoại giao Văn hoá có mụcNgoại giao Văn hoá có mục đích truyền bá tư tưởng, hệđích truyền bá tư tưởng, hệ giá trị, thành tựu khoa họcgiá trị, thành tựu khoa học công nghệ, lối sống Mỹ, xáccông nghệ, lối sống Mỹ, xác lập sự lãnh đạo thế giới củalập sự lãnh đạo thế giới của Mỹ, gia tăng sức thu hút đốiMỹ, gia tăng sức thu hút đối với giới trẻ và đề cao hìnhvới giới trẻ và đề cao hình ảnh nước Mỹ trên thế giới.ảnh nước Mỹ trên thế giới. Ngoại giao Văn hoá có mụcNgoại giao Văn hoá có mục đích truyền bá tư tưởng, hệđích truyền bá tư tưởng, hệ giá trị, thành tựu khoa họcgiá trị, thành tựu khoa học công nghệ, lối sống Mỹ, xáccông nghệ, lối sống Mỹ, xác lập sự lãnh đạo thế giới củalập sự lãnh đạo thế giới của Mỹ, gia tăng sức thu hút đốiMỹ, gia tăng sức thu hút đối với giới trẻ và đề cao hìnhvới giới trẻ và đề cao hình ảnh nước Mỹ trên thế giới.ảnh nước Mỹ trên thế giới. I AM AMERICANI AM AMERICANI AM AMERICANI AM AMERICAN
 16. 16. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA TRUNG QUỐCNGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA TRUNG QUỐC Mục tiêu mở rộng ảnhMục tiêu mở rộng ảnh hưởng, sức hút củahưởng, sức hút của một cường quốc mớimột cường quốc mới nổi lên và kích thíchnổi lên và kích thích tinh thần dân tộc củatinh thần dân tộc của cộng đồng người Hoacộng đồng người Hoa trong và ngoài nướctrong và ngoài nước Mục tiêu mở rộng ảnhMục tiêu mở rộng ảnh hưởng, sức hút củahưởng, sức hút của một cường quốc mớimột cường quốc mới nổi lên và kích thíchnổi lên và kích thích tinh thần dân tộc củatinh thần dân tộc của cộng đồng người Hoacộng đồng người Hoa trong và ngoài nướctrong và ngoài nước ONE WORLD, ONE DREAMONE WORLD, ONE DREAMONE WORLD, ONE DREAMONE WORLD, ONE DREAM
 17. 17. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA NHẬT BẢNNGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA NHẬT BẢN Thông qua các biện pháp phi quân sự nhưThông qua các biện pháp phi quân sự như kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, Ngoạikinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, Ngoại giao Văn hoá nhằm mục tiêu xây dựnggiao Văn hoá nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường quốc tế hoà bình, hợp tácmột môi trường quốc tế hoà bình, hợp tác cho sự phát triển của đất nước.cho sự phát triển của đất nước. Thông qua các biện pháp phi quân sự nhưThông qua các biện pháp phi quân sự như kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, Ngoạikinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, Ngoại giao Văn hoá nhằm mục tiêu xây dựnggiao Văn hoá nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường quốc tế hoà bình, hợp tácmột môi trường quốc tế hoà bình, hợp tác cho sự phát triển của đất nước.cho sự phát triển của đất nước.
 18. 18. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA HÀN QUỐCNGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA HÀN QUỐC Thông qua các hoạtThông qua các hoạt động giao lưu, giớiđộng giao lưu, giới thiệu và quảng báthiệu và quảng bá văn hóa, Ngoại giaovăn hóa, Ngoại giao Văn hóa Hàn QuốcVăn hóa Hàn Quốc thúc đẩy việc xuấtthúc đẩy việc xuất khẩu các sản phẩmkhẩu các sản phẩm đặc trưng cho đờiđặc trưng cho đời sống, xã hội của Hànsống, xã hội của Hàn Quốc như thời trang,Quốc như thời trang, đồ gia dụng và nhiềuđồ gia dụng và nhiều sản phẩm mang hàmsản phẩm mang hàm lượng văn hoá kháclượng văn hoá khác Thông qua các hoạtThông qua các hoạt động giao lưu, giớiđộng giao lưu, giới thiệu và quảng báthiệu và quảng bá văn hóa, Ngoại giaovăn hóa, Ngoại giao Văn hóa Hàn QuốcVăn hóa Hàn Quốc thúc đẩy việc xuấtthúc đẩy việc xuất khẩu các sản phẩmkhẩu các sản phẩm đặc trưng cho đờiđặc trưng cho đời sống, xã hội của Hànsống, xã hội của Hàn Quốc như thời trang,Quốc như thời trang, đồ gia dụng và nhiềuđồ gia dụng và nhiều sản phẩm mang hàmsản phẩm mang hàm lượng văn hoá kháclượng văn hoá khác DYNAMIC KOREADYNAMIC KOREADYNAMIC KOREADYNAMIC KOREA
 19. 19. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA SINGAPORENGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA SINGAPORE Ngoại giao Văn hóaNgoại giao Văn hóa Singapore nhằm mụcSingapore nhằm mục tiêu tăng cường sựtiêu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau,hiểu biết lẫn nhau, nâng cao ý thức dânnâng cao ý thức dân tộc và thúc đẩy sự ổntộc và thúc đẩy sự ổn định kinh tế, xã hộiđịnh kinh tế, xã hội trong khu vựctrong khu vực Ngoại giao Văn hóaNgoại giao Văn hóa Singapore nhằm mụcSingapore nhằm mục tiêu tăng cường sựtiêu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau,hiểu biết lẫn nhau, nâng cao ý thức dânnâng cao ý thức dân tộc và thúc đẩy sự ổntộc và thúc đẩy sự ổn định kinh tế, xã hộiđịnh kinh tế, xã hội trong khu vựctrong khu vực UNIQUELY SINGAPOREUNIQUELY SINGAPOREUNIQUELY SINGAPOREUNIQUELY SINGAPORE
 20. 20. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA THÁI LANNGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA THÁI LAN Mục tiêu của NgoạiMục tiêu của Ngoại giao Văn hóa là bảo vệgiao Văn hóa là bảo vệ và phát huy hình ảnhvà phát huy hình ảnh đất nước trên trườngđất nước trên trường quốc tế.quốc tế. Thái Lan đang xâyThái Lan đang xây dựng thông điệp quốcdựng thông điệp quốc gia là “Nền dân chủ trỗigia là “Nền dân chủ trỗi dậy, nền kinh tế năngdậy, nền kinh tế năng động, người Thái mếnđộng, người Thái mến khách, xã hội mở vàkhách, xã hội mở và nền văn hóa đặc trưng”nền văn hóa đặc trưng” Mục tiêu của NgoạiMục tiêu của Ngoại giao Văn hóa là bảo vệgiao Văn hóa là bảo vệ và phát huy hình ảnhvà phát huy hình ảnh đất nước trên trườngđất nước trên trường quốc tế.quốc tế. Thái Lan đang xâyThái Lan đang xây dựng thông điệp quốcdựng thông điệp quốc gia là “Nền dân chủ trỗigia là “Nền dân chủ trỗi dậy, nền kinh tế năngdậy, nền kinh tế năng động, người Thái mếnđộng, người Thái mến khách, xã hội mở vàkhách, xã hội mở và nền văn hóa đặc trưng”nền văn hóa đặc trưng” AMAZING THAILANDAMAZING THAILANDAMAZING THAILANDAMAZING THAILAND
 21. 21. III. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM 1. Lịch sử 2. Vị trí trong nền ngoại giao toàn diện 3. Nội hàm 4. Thành công trong thời gian vừa qua 5. Khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm 6. Phương hướng trong thời gian tới
 22. 22. Lịch sử Ngoại giao Văn hóa Việt NamLịch sử Ngoại giao Văn hóa Việt Nam11 Thêm bạn bớt thùThêm bạn bớt thùThêm bạn bớt thùThêm bạn bớt thù Tặng rùa thầnTặng rùa thầnTặng rùa thầnTặng rùa thần Coi trọng hoà hiếuCoi trọng hoà hiếuCoi trọng hoà hiếuCoi trọng hoà hiếu Đem đại nghĩa thắng hung tànĐem đại nghĩa thắng hung tànĐem đại nghĩa thắng hung tànĐem đại nghĩa thắng hung tàn Cử biện sĩ bàn hoàCử biện sĩ bàn hoàCử biện sĩ bàn hoàCử biện sĩ bàn hoà Ngoại giao tâm côngNgoại giao tâm côngNgoại giao tâm côngNgoại giao tâm công
 23. 23. Vị trí của NGVH trong chính sách NG toàn diệnVị trí của NGVH trong chính sách NG toàn diện22 Ngoại giao Chính trịNgoại giao Chính trị NGVHNGVH là mộtlà một trong 3trong 3 trụ cột củatrụ cột của nền Ngoại giao toàn diện, hiệnnền Ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam bên cạnh Ngoại giao Chính trị và Ngoại giaođại của Việt Nam bên cạnh Ngoại giao Chính trị và Ngoại giao Kinh tếKinh tế.. III. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAMIII. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM Ngoại giao Kinh tếNgoại giao Kinh tế Ngoại giao VNgoại giao Văăn hoán hoá Công tác ngCông tác ngườiười Việt ởViệt ở nnướcước ngoàingoài
 24. 24. Nội hàm của Ngoại giao Văn hóa Việt NamNội hàm của Ngoại giao Văn hóa Việt Nam33 III. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAMIII. NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM
 25. 25. 44 Thành công của Ngoại giao Văn hóa ViệtThành công của Ngoại giao Văn hóa Việt NamNam
 26. 26.  TTạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức vàạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành độnghành động
 27. 27. MỞ ĐƯỜNGMỞ ĐƯỜNG XÚC TÁCXÚC TÁC QUẢNG BÁQUẢNG BÁ VẬN ĐỘNGVẬN ĐỘNG TiẾP THUTiẾP THU  HHình thành được Chiến lược Ngoại giao Văn hóa qua hìnhình thành được Chiến lược Ngoại giao Văn hóa qua hình ảnh 5 cánh hoa:ảnh 5 cánh hoa:
 28. 28. MỞ ĐƯỜNGMỞ ĐƯỜNG Địa bàn mớiĐịa bàn mới
 29. 29. MyanmarMyanmar
 30. 30. South AfricaSouth Africa
 31. 31. BrazilBrazil
 32. 32. VenezuelaVenezuela
 33. 33. ““Meet Vietnam in San FranciscoMeet Vietnam in San Francisco””
 34. 34. XÚC TÁCXÚC TÁC Kết hợp với Ngoại giao Chính trịKết hợp với Ngoại giao Chính trị
 35. 35. Đưa nhã nhạc cung đình Huế giới thiệu tới công chúng NhậtĐưa nhã nhạc cung đình Huế giới thiệu tới công chúng Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nướcBản nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2008).Nguyễn Minh Triết (2008).
 36. 36. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Italia và Tây Ban Nha (12/2009).
 37. 37. Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Mathăm chính thức Ma Cao và Hồng Kông củaCao và Hồng Kông của (4/2009)(4/2009)
 38. 38. Các hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịchCác hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịch Asean 2010.Asean 2010. Phục vụ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat ) Đà Nẵng 1/2010. Phục vụ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat ) Đà Nẵng 1/2010.
 39. 39. Các hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịchCác hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịch Asean 2010.Asean 2010. Tổ chức triển lãm tranh cát Ý Lan nhân hội nghị Bộ trưởng ASEAN 7/2010. Quà tặng là chân dung các Ngoại trưởng bằng Cát, rất độc đáo. Tổ chức triển lãm tranh cát Ý Lan nhân hội nghị Bộ trưởng ASEAN 7/2010. Quà tặng là chân dung các Ngoại trưởng bằng Cát, rất độc đáo.
 40. 40. Các hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịchCác hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịch Asean 2010.Asean 2010. Tổ chức Gala Dinner nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (22/7/2010) với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ…… Tổ chức Gala Dinner nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (22/7/2010) với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ……
 41. 41. Các hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịchCác hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịch Asean 2010.Asean 2010. Đi bộ “Vì cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng”. Hà Nội 8/2010 Đi bộ “Vì cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng”. Hà Nội 8/2010
 42. 42. Các hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịchCác hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịch Asean 2010.Asean 2010. Tổ chức “Ngày ẩm thực ASEAN mở rộng” và chương trình nghệ thuật “M’jor Cà phê” (theo tiếng Êđê có nghĩa là “Dâng cà phê”). 8/2010 Tổ chức “Ngày ẩm thực ASEAN mở rộng” và chương trình nghệ thuật “M’jor Cà phê” (theo tiếng Êđê có nghĩa là “Dâng cà phê”). 8/2010
 43. 43. Các hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịchCác hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịch Asean 2010.Asean 2010. Tổ chức chương trình biểu diễn Dàn nhạc Giao hưởng ASEAN 2010 nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị liên quan, tháng 10 năm 2010 với sự tham gia biểu diễn của các Nghệ sỹ tài năng đến từ các nước ASEAN. Tổ chức chương trình biểu diễn Dàn nhạc Giao hưởng ASEAN 2010 nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các Hội nghị liên quan, tháng 10 năm 2010 với sự tham gia biểu diễn của các Nghệ sỹ tài năng đến từ các nước ASEAN.
 44. 44. Các hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịchCác hoạt động phục vụ năm Việt Nam làm chủ tịch Asean 2010.Asean 2010. Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Việt Nam trong cộng đồng ASEAN” Tháng 10 năm 2010 Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Việt Nam trong cộng đồng ASEAN” Tháng 10 năm 2010
 45. 45. QUẢNG BÁQUẢNG BÁ Hình ảnh đất nướcHình ảnh đất nước
 46. 46. 1.1. Xây dXây dựnựngg ĐĐềề án “Tôn vinh Chán “Tôn vinh Chủủ ttịịch Hch Hồồ Chí MinhChí Minh””
 47. 47. Tại Pháp Tại Mexico Tại Trung Quốc Tại Moscow Tại Madagasca Tại Singapore VVậận đn độộng chính quyng chính quyềềnn ssởở ttạạii vàvà ccộộng đng đồồng ngng ngườười Vii Việệtt ở nướcở nước ngongoàiài có các hình thcó các hình thứức tôn vinhc tôn vinh CTCT HHồồ ChChíí MinhMinh phù hphù hợợpp::
 48. 48. 2.2. PhPhối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, địa phươngối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, địa phương và doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác quảng bá hìnhvà doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh Việt Namảnh Việt Nam
 49. 49. 2.1. Ph2.1. Phốiối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành,hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành,
 50. 50. Hợp tác tốt đẹp và chặt chẽ với Bộ VHTT và DLHợp tác tốt đẹp và chặt chẽ với Bộ VHTT và DL
 51. 51. - Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên 2 kênh truyền hình quốc tế danh tiếng CNN và BBC; 10 tạp chí Du lịch quốc tế; taxi ở London (Vương quốc Anh)
 52. 52. Tổ chức Tuần Việt Nam, Ngày Việt Nam ở nước ngoài:Tổ chức Tuần Việt Nam, Ngày Việt Nam ở nước ngoài:
 53. 53. 2.2 Ph2.2 Phối hợp với các địa phươngối hợp với các địa phương
 54. 54. Thoả thuận hợp tác giữa BNG và UBND TP Hà Nội triển khai kếThoả thuận hợp tác giữa BNG và UBND TP Hà Nội triển khai kế hoạch hành động 16 điểm hướng tới 1000 năm TL - HN.hoạch hành động 16 điểm hướng tới 1000 năm TL - HN.
 55. 55. Vận động thành công UNESCO ra Nghị quyết “Tham gia Kỷ niệmVận động thành công UNESCO ra Nghị quyết “Tham gia Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long HN”1000 năm Thăng Long HN”
 56. 56. Tổ chức Diễn đàn UNESCO – Các trường Đại học lần thứ 12 vớiTổ chức Diễn đàn UNESCO – Các trường Đại học lần thứ 12 với chủ đề “Cảnh quan đô thị lịch sử” tại Hà Nộichủ đề “Cảnh quan đô thị lịch sử” tại Hà Nội
 57. 57. Tổ chức “Giao lưu Quan họ với NGĐ” tại Bắc NinhTổ chức “Giao lưu Quan họ với NGĐ” tại Bắc Ninh
 58. 58. Tổ chức chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị cho NGĐTổ chức chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị cho NGĐ
 59. 59. Ngoại giao đoàn thăm quan Địa đạo Vĩnh Mốc - Quảng TrịNgoại giao đoàn thăm quan Địa đạo Vĩnh Mốc - Quảng Trị
 60. 60. Đặc biệt, lần đầu tiên ĐNG tham dự các hoạt động tri ân kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 tại Quảng Trị do BNG tổ chức.
 61. 61. Tổ chức chuyến thăm và làm việc cho Ngoại giao đoàn tại HuếTổ chức chuyến thăm và làm việc cho Ngoại giao đoàn tại Huế
 62. 62. Tổ chức Hội nghị Toàn quốc các Khu dự trữ sinh quyển và DSTGTổ chức Hội nghị Toàn quốc các Khu dự trữ sinh quyển và DSTG của Việt Nam tại Quảng Bìnhcủa Việt Nam tại Quảng Bình
 63. 63. Festival Biển quốc tế tại Nha TrangFestival Biển quốc tế tại Nha Trang
 64. 64. Tại Bắc KạnTại Bắc Kạn
 65. 65. Lễ hội Cồng chiêng Quốc tế tại DaklakLễ hội Cồng chiêng Quốc tế tại Daklak
 66. 66. Tại Hà GiangTại Hà Giang
 67. 67. Lễ hội Hoa Quốc tế Đà LạtLễ hội Hoa Quốc tế Đà Lạt
 68. 68. “Những ngày Du lịch – Văn hóa Mê Kông” tại Cần Thơ
 69. 69. - Lễ hội “Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” tại Hội An
 70. 70. 2.3 Ph2.3 Phối hợp với các doanh nghiệp và các tổối hợp với các doanh nghiệp và các tổ chức xã hộichức xã hội
 71. 71. Phối hợp với Trung Nguyên Cà phê tổ chức “Đêm giao lưu Văn hóa Cà phê và Âm nhạc Việt Nam” với Đoàn NG nhằm giới thiệu văn hóa đậm đà bản sắc VN tới bạn bè quốc tế.
 72. 72. Phối hợp với công ty “Ngôi nhà Nghệ thuật” tổ chức LễPhối hợp với công ty “Ngôi nhà Nghệ thuật” tổ chức Lễ hội “Ký ức cầu Long Biên”.hội “Ký ức cầu Long Biên”.
 73. 73. PhPhốiối hhợợp vp vớới CLB Doanh nghii CLB Doanh nghiệệp tp tổổ chchứức buc buổổi Toi Toạạ đàđàm “Doanhm “Doanh nghinghiệệp vp vàà NgoNgoạiại giao Vgiao Văăn hn hóóa” nhằm giao lưu và chia sẻ kinha” nhằm giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà Ngoại giao và giới doanh nghiệp.nghiệm giữa các nhà Ngoại giao và giới doanh nghiệp.
 74. 74. VẬN ĐỘNGVẬN ĐỘNG Các danh hiệu Quốc tếCác danh hiệu Quốc tế
 75. 75. Vận động thành công UNESCO công nhận HoàngVận động thành công UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hóa Thế giớithành Thăng Long là Di sản Văn hóa Thế giới
 76. 76. Hội Gióng là di sản văn hóa phi vật thểHội Gióng là di sản văn hóa phi vật thể
 77. 77. Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới côngCao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (10/2010)viên địa chất toàn cầu (10/2010)
 78. 78. Ủy viên HĐ chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2009 – 2013.Ủy viên HĐ chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2009 – 2013.
 79. 79. Quan họ Bắc Ninh và Hát Ca trù là Di sản Văn hóa PhiQuan họ Bắc Ninh và Hát Ca trù là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loạivật thể của Nhân loại
 80. 80. Vận động thành công UNESCO đưa Mộc bản Triều Nguyễn vàoVận động thành công UNESCO đưa Mộc bản Triều Nguyễn vào danh sách di sản tư liệu thuộc chương trình “Ký ức Thế giới”.danh sách di sản tư liệu thuộc chương trình “Ký ức Thế giới”.
 81. 81. Vận động thành công Hồ sơ “82 Bia Tiến sỹ VănVận động thành công Hồ sơ “82 Bia Tiến sỹ Văn miếu thời Lê-Mạc” trở thành Di sản tư liệu thuộcmiếu thời Lê-Mạc” trở thành Di sản tư liệu thuộc chương trình “Ký ức Thế giới” khu vực châu Áchương trình “Ký ức Thế giới” khu vực châu Á Thái Bình DươngThái Bình Dương
 82. 82. Cù lao Chàm – Hội An và Mũi Cà Mau là khu dự trữ sinh quyển thế giới CÙ LAO CHÀM MŨI CÀ MAU
 83. 83. Lăng Cô trở thành thành viên của CLB Những Vịnh biển đẹp TG (6/2009).
 84. 84. Hạ Long lọt vào vòng chung kết 7 Kỳ quan TNTG mớiHạ Long lọt vào vòng chung kết 7 Kỳ quan TNTG mới
 85. 85. Các hồ sơ đang xây dựng và đệ trìnhCác hồ sơ đang xây dựng và đệ trình
 86. 86. Thành nhà HồThành nhà Hồ
 87. 87. Phong Nha Kẻ BàngPhong Nha Kẻ Bàng (tiêu chí đa dạng sinh học)(tiêu chí đa dạng sinh học)
 88. 88. Hát XoanHát Xoan
 89. 89. Xây dựng hồ sơ vận động Mộc bản kinh Phật củaXây dựng hồ sơ vận động Mộc bản kinh Phật của Thiền phái Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm.Thiền phái Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm.
 90. 90. TIẾP THUTIẾP THU Tinh hoa văn hóa nhân loạiTinh hoa văn hóa nhân loại
 91. 91. Toạ đàm “Ngoại giao Văn hoá: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”
 92. 92. Tọa đàm giữa BNG với NGĐ và Cộng đồng Doanh nghiệpTọa đàm giữa BNG với NGĐ và Cộng đồng Doanh nghiệp
 93. 93. Hội thảo “Tăng cường quảng bá hình ảnh ASEM thông qua cácHội thảo “Tăng cường quảng bá hình ảnh ASEM thông qua các hoạt động văn hóa” (4/2010).hoạt động văn hóa” (4/2010).
 94. 94. Tiếp thu, học hỏi cách tổTiếp thu, học hỏi cách tổ chức của nước ngoài quachức của nước ngoài qua các hoạt động NGVH nhưcác hoạt động NGVH như lễ hội đường phố Đan Mạchlễ hội đường phố Đan Mạch nhân dịp Nữ hoàng Đannhân dịp Nữ hoàng Đan Mạch sang thăm VN…Mạch sang thăm VN…
 95. 95. New York và Berlin Philharmonic biểu diễn tại Nhà hátNew York và Berlin Philharmonic biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nộilớn Hà Nội
 96. 96. Cùng với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhânCùng với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, NGVH còn được sử dụng như công cụ tích cựcloại, NGVH còn được sử dụng như công cụ tích cực đấu tranh chống lại những tư tưởng văn hóa độcđấu tranh chống lại những tư tưởng văn hóa độc hại và các luận điệu xuyên tạchại và các luận điệu xuyên tạc
 97. 97.  Ngoại giao Văn hóa gắn kết với cộng đồng người Việt ở Nước ngoài
 98. 98. Kiều bào đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo tồnKiều bào đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcvà phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
 99. 99. Thanh niên Việt kiều chào cờ tại Lăng Bác khai mạcThanh niên Việt kiều chào cờ tại Lăng Bác khai mạc “Trại hè Việt Nam 2009”“Trại hè Việt Nam 2009”
 100. 100. Kiều bào vừa là đối tượng thụ hưởng và là đối tác tuyênKiều bào vừa là đối tượng thụ hưởng và là đối tác tuyên truyền quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giớitruyền quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới
 101. 101. Chương trình Xuân quê hương dành cho kiều bào nhân dịp năm mới
 102. 102. Kiều bào cũng là chất xúc tác góp phần thắt chặt quanKiều bào cũng là chất xúc tác góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giớihệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới
 103. 103.  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đào tạo.
 104. 104. Hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp Bộ năm 2009:Hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp Bộ năm 2009: “Tác động KTXH của các danh hiệu UNESCO đối với“Tác động KTXH của các danh hiệu UNESCO đối với các địa phương”.các địa phương”.
 105. 105. - Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo kiến thức NGVH cho cán bộ- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo kiến thức NGVH cho cán bộ làm công tác đối ngoại của các Tỉnh, tăng cường kiến thức vănlàm công tác đối ngoại của các Tỉnh, tăng cường kiến thức văn hóa cho các cán bộ chuẩn bị đi luân chuyển...hóa cho các cán bộ chuẩn bị đi luân chuyển...
 106. 106. Tổ chức buổi “Đối thoại giữa PTTg, BT Phạm Gia Khiêm với thanh niên” và toạ đàm “Thanh niên với NGVH” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
 107. 107. Tổ chức buổi nói chuyện về Hoàng thành của Gs. Phan Huy LêTổ chức buổi nói chuyện về Hoàng thành của Gs. Phan Huy Lê với cán bộ công nhân viên của Bộ, kết hợp thăm thực tế Hoàngvới cán bộ công nhân viên của Bộ, kết hợp thăm thực tế Hoàng ThànhThành
 108. 108. Tổ chức buổi Giao lưu, giới thiệu về Quan Họ - DSVHPVT của nhân loại - cho cán bộ công nhân viên trong Bộ
 109. 109. 55 Khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệmKhó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm
 110. 110. Khó khăn, hạn chếKhó khăn, hạn chế Hành lang pháp lý chưa đầy đủHành lang pháp lý chưa đầy đủ • Cơ chế phối hợp còn chồng chéo;Cơ chế phối hợp còn chồng chéo; • Nguồn nhân lực và tài chính hạn chếNguồn nhân lực và tài chính hạn chế  chưa đáp ứng được yêu cầu của cácchưa đáp ứng được yêu cầu của các CQĐD và các địa phươngCQĐD và các địa phương • Nghiên cứu dự báo chưa sâuNghiên cứu dự báo chưa sâu  Hiệu quảHiệu quả chưa caochưa cao
 111. 111. Cần có sự quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao củaCần có sự quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp;lãnh đạo các cấp; • Tính kế hoạch;Tính kế hoạch; • Tính chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơTính chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ • Tính phối hợpTính phối hợp BÀI HỌC KINH NGHIỆMBÀI HỌC KINH NGHIỆM
 112. 112. 66 Phương hướng trong thời gian tớiPhương hướng trong thời gian tới
 113. 113. Thúc đẩy thành lập Quỹ NGVH;Thúc đẩy thành lập Quỹ NGVH; • Xây dựng và trình TTCP Đề án “Chiến lược NGVHXây dựng và trình TTCP Đề án “Chiến lược NGVH VN đến năm 2020”VN đến năm 2020” • Làm tốt nhiệm vụ Uỷ viên Hội đồng chấp hànhLàm tốt nhiệm vụ Uỷ viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2009 – 2013UNESCO nhiệm kỳ 2009 – 2013 • Tiếp tục phục vụ tốt các hoạt động trong năm VNTiếp tục phục vụ tốt các hoạt động trong năm VN làm chủ tịch ASEANlàm chủ tịch ASEAN PHƯƠNG HƯỚNGPHƯƠNG HƯỚNG
 114. 114. • Tích cực hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoàiTích cực hỗ trợ cộng đồng người VN ở nước ngoài duy trì bản sắc và văn hóa truyền thống của dânduy trì bản sắc và văn hóa truyền thống của dân tộc, ổn định và hội nhập với nước sở tại;tộc, ổn định và hội nhập với nước sở tại; • Phục vụ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000Phục vụ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm TLHNnăm TLHN • Tích cực vận động UNESCO công nhận các loạiTích cực vận động UNESCO công nhận các loại hình danh hiệu văn hóa quốc tếhình danh hiệu văn hóa quốc tế • Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh VN thông qua việcĐẩy mạnh quảng bá hình ảnh VN thông qua việc triển khai đề án “Tôn vinh CT Hồ Chí Minh”triển khai đề án “Tôn vinh CT Hồ Chí Minh”
 115. 115. Xin cảm ơnXin cảm ơn

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

662

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×