Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AntCompany presentatie 2009

987 views

Published on

Bedrijfspresentatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AntCompany presentatie 2009

 1. 1. “bouwen aan onze toekomst” De markt voor vastgoed zal de komende jaren sterk veranderen. De traditionele vastgoedstructuur zal plaats maken voor een meer divers, consumentgericht landschap. Door deze verschuiving zien wij volop kansen voor “nieuw” vastgoed en dus ook voor nieuwe ontwikkeling. Wel wordt er meer creativiteit, expertise en durf gevraagd om concepten tot volle wasdom te kunnen brengen. De komende jaren zal onze organisatie zich verder richten op Locaties, Klanten en Concepten Voor ons zijn de kritische succesfactoren voor de komende jaren als volgt; Locaties: wij zullen de rendement bepalende omloopsnelheid in gronden verbeteren, deze is te verhogen door: de juiste mix tussen koude en warme locaties, voldoende in omvang, schaalgrootte en mogelijkheden en door focussen op ‘simpele’ projecten met ontwikkelingsmogelijkheden met een bijzonder gevoel en benadering voor locatiescouting. Klanten: Het aantrekken van de juiste klanten is de “key” succes factor voor onze klantgerichte ontwikkelorganisatie. Hiervoor is van belang dat wij investeren in verdere kennis en het uitbouwen van onze klantenportefeuille, de projecten simpel houden en het juiste gevoel hebben voor de ‘interessante’ klant. Concepten: Het succes voor ons als conceptgerichte ontwikkelaar is met het juiste idee een plek veroveren in het ontwikkeltraject. Hiervoor is nodig: creativiteit, flexibiliteit en durf (inhoud én presentatie). Het durven kiezen voor de moeilijke trajecten en het goede gevoel hebben voor en bij de juiste partners
 2. 2. AntCompany | mentaliteit Hands-on, en wat betekent dit voor ons? Eigenlijk is die hands-on mentaliteit waarover wij het hebben niets meer dan een door ons aangemeten denk en doe wijze waarbij wij ons vooral prettig bij voelen! En dingen doen welke prettig en goed aanvoelen word je goed in! “vanzelfsprekend en heel simpel “ Binnen onze organisatie heerst een “hands-on” mentaliteit. Verder gaan wij zowel in- als extern uit van een persoonlijke benadering en aanpak. Initiatieven worden bij ons erg gestimuleerd en gewaardeerd. Ook heerst er een collegiale, vriendschappelijke en informele werksfeer. Uiteraard staan wij voor ons pakket van diensten en producten. Hiermee durven wij, in tegenstelling tot vele anderen in de vastgoedketen, ook daadwerkelijk “committent” te nemen op vastgoed resultaten. Ons team houd dus van snelheid en aanpakken. Uw vastgoedprobleem zien wij altijd als een nieuwe uitdaging voor onze vastgoedproblemen, en deze zijn door ons in de regel in negen van de tien keer ook daadwerkelijk op te lossen. Hoe onze 'hands-on' mentaliteit voor uw vastgoed kan werken, laten wij u graag nader ervaren.
 3. 3. AntCompany | onderneming Wij durven! als AntCompany te kiezen voor een non traditionele benadering en zo samen te werken aan vastgoed, de bevordering van leefbaarheid van gebouwen en de gebouwde omgeving. Hierin nemen wij vernieuwende, stimulerende en ondersteunende rollen aan. De huidige en traditionele bouwsector staat voor de uitdaging van omgang met grote cultuurveranderingen. Om kwaliteit te waarborgen en succesvol te blijven zal er meer gebouwd worden op basis van de behoeften van de gebruikers, afnemers en de Omgeving. Partijen zullen gebruikerswensen en het economisch rendement op elkaar moeten gaan afstemmen en daarbij flexibiliteit en aanpasbaarheid in oogschouw moeten nemen. De gebruikelijke samenwerkingen en contracten veranderen hierdoor snel, waardoor alle partijen steeds vaker andere rollen op zich gaan nemen. AntCompany bied in deze toenemende complexiteit al vanaf 2005 inzicht en ondersteuning. Door onze expertise in vastgoed, tezamen met een unieke non traditionele zienswijze, een heldere aanpak en inzet van onze ervaring, kennis en technologie, zijn wij een onafhankelijke partij en strategisch partner of initiator als geen ander in staat om binnen alle aspecten van vastgoedontwikkeling, op te treden. Hierdoor kunnen wij binnen het gehele levensproces van vastgoed adviseren, richting geven en te sturen. Deze unieke combinatie maakt ons binnen onze sector nu al tot een erkende, deskundige, integere en vooral unieke vastgoedpartner met bezieling voor het vak.
 4. 4. AntCompany | onderneming onderscheidende factoren Zijn volstrekt onafhankelijk Zijn vernieuwend door onze “out of the box” denkwijze Hebben en willen geen risicovolle posities of participaties Onderhouden een groot netwerk binnen en buiten onze branche Stellen een “no nonsense” mentaliteit voorop Zijn kieskeurig in onze samenwerkingen Geloven niet in het “veel voor weinig” principe Hebben een duidelijke horizon binnen de “verdien”modelen
 5. 5. AntCompany | onderneming Beleid & Strategie AntCompany heeft vanaf haar oprichting in 2005 tot 2008 ieder jaar nog een omzetgroei kunnen bewerkstellingen. Het is nu de tijd voor de onderneming om de komende jaren, 2009 naar 2012, onze focus naar een aantal speerpunten te verleggen: Om vooruit te kunnen “DENKEN” ofwel inspelen op de veranderende markt heeft Antcompany in al 2008 bewust gekozen voor de toevoeging van drie bijzondere aandachtgebieden: Food Chain & Distribution (voedselketen) Energy Sustainable (energievoorziening) Health Cure & Care (zorgsectoren) Wij zoeken in deze gebieden de voor ons onderscheidende zaken welke leiden tot succes zoals ketenintegratie, efficiency verbetering (uptime), kostenreductie en procesbeheersing. Met de uitbreiding en toevoeging van deze sectoren zal AntCompany de komende jaren de inspanning naar een verdere groei gaan inzetten. Onze huidige opdrachtenportefeuille geven nu reeds een positief beeld voor deze gewenste kennis en technologische groei naar deze sectoren.
 6. 6. AntCompany | maatschappelijk “staat midden in de maatschappij “en bovendien“laat van zich horen” Opinies en publicaties; Met enige regelmaat publiceren wij vanuit onze ondernemingen artikelen rond de veranderende markt en onze visie hierop. Al deze artikelen worden gepubliceerd op onze website www.antcompany.nl en binnen diverse netwerk- en nieuwsgroepen. In maart waren onze artikelen “best read articles” in tien netwerk- en nieuwsgroepen, waaronder “LinkedIn”. Educatie; AntCompany geeft frequent colleges en lezingen over de veranderende vastgoedmarkt aan bijvoorbeeld Saxion Hogescholen in Deventer en de Academie voor Ruimtelijk ordening en Bouwkunde in Enschede. Netwerken: Antcompany presenteert zich regelmatig bij vooraanstaande netwerkorganisaties: • Lighthouse Club Nederland • Sociëteit Stedendriehoek • Club Heeren • Jonge Vastgoed Ondernemers Stedendriehoek (JOS) • Netwerk voor vernieuwers in de bouw
 7. 7. AntCompany | maatschappelijk “staat midden in de maatschappij “en bovendien“laat van zich horen” Innovatie: AntCompany neemt deel aan diverse (door overheid gestuurde) innovatie initiatieven en kennisplatforms zoals: • Regie Raad 2008 • PSI Bouw 2009 • Bouw Informatie Raad 2008 • Bouw Game 2008 • NUSEP (energie & bouwplatform) 2007 - 2010 Sponsering: AntCompany sponsort doorlopend of periodiek diverse organisatie zoals; • Deventer Kano Vereniging 2008 • Stichting KiKa 2008 • Cruijff Foundation (Amsterdam) 2009 - 2012 • Nierstichting Nederland doorlopend • Dierenbescherming doorlopend
 8. 8. AntCompany | publiecaties “De mier in de manager” Best read at Linkedin newsgroups “march and april 2009” ! Je hoeft niet intelligent te zijn om slim over te komen. Mieren weten meestal de kortste weg naar voedsel te vinden, enkel door een paar eenvoudige vuistregels te volgen. Het ziet er slim uit, maar zonder verdere verdieping is dit ook alles. Managers zijn natuurlijk anders, die kunnen immers denken. Maar dan moeten ze wel hun denkkracht gebruiken. Dit is niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Als de waan van de dag regeert, dan zie je de meeste managers in een soort instinctief gedrag schieten. Dan steekt de mier in de manager de kop op. Als dat gebeurt, dan betekent het in het algemeen weinig goeds. De mierenwereld toont daarvoor een pijnlijk herkenbaar voorbeeld. Als legermieren vinden dat het om hen heen te druk wordt, dan gaan ze blindelings achter elkaar aan lopen. Zo kan er een mierencirkel ontstaan, waarin de mieren steeds maar cirkeltjes blijven draaien. Dat blijven ze doen tot er uiteindelijk genoeg van uitputting omvallen waardoor de cirkel uiteenvalt. Dat het voorbeeld van legermieren, zo herkenbaar is, komt omdat je maar al te vaak ziet dat managers in ganzenmars achter elkaar aanhobbelen. Ze hebben het meestal te druk om zelf een mening te kunnen vormen over hoe ze het werk slim kunnen aansturen en vertrouwen daarom maar onvoorwaardelijk op hoe ze het bijvoorbeeld hun baas hebben zien doen. Achterhaalde managementdenkbeelden kunnen zo lang blijven bestaan of de kop op steken. Hiermee winnen ze natuurlijk niet de voortdurende inspanning en strijd om hun bedrijf de beste te laten zijn. Zoals zo vaak is er niet veel voor nodig om managers doortastender te laten zijn. Maar dat moeten ze wel als een vuistregel aangeboden krijgen. Daarom een mogelijkheid: focus op drie zaken durf -te ondernemen, denk -alle zaken goed door doe -deze goed! Zo ontstaat namelijk vanzelf de gewenste voedingsbodem waarop doorlopend slimmere werkwijzen en methoden worden ontwikkeld.
 9. 9. AntCompany | diensten & producten Projectontwikkeling ► Zakelijk, inventief en volhardend optreden Projectontwikkeling is een risicovolle onderneming. Hierdoor opereert AntCompany om met minimale risico's en een uiterst beperkt budget een rendementvol project tot stand te brengen. Door de financieele beperking is dit veelal beperkt mogelijk. AntCompany maakt oplossing mogelijk door als risicodragende partij in zeer beperkte mate te anticiperen in het projecten. Daarbij de gunstige voordelen om vervolgens zakelijk, inventief en volhardend te kunnen optreden binnen de projectontwikkeling. Planontwikkeling ► In opdracht ontwikkelen Onder planontwikkeling verstaat AntCompany het aanbieden van haar expertise in de vastgoedsector. Door intensieve, directe en persoonlijke betrokkenheid zijn wij in staat om talloze keuzes inzichtelijk te maken. Daarbij wordt gezocht naar een sterke relatie tussen marketing, conceptontwikkeling, bouwkundige kennis en de commerciële en financiële haalbaarheid van de projecten. Tezamen met diverse opdrachtgevers hebben wij reeds op een verantwoorde wijze de beoogde resultaten behaald.
 10. 10. AntCompany | diensten & producten Conceptontwikkeling ► Vernieuwend en integraal Een vernieuwend, integraal concept is het wenselijke resultaat binnen de conceptontwikkeling. Aan de hand van structuurvisies, ontwikkelvisies en beleidsvisies is het mogelijk om grenzeloze ideeën te beperken tot doordachte ontwikkelscenario's. AntCompany is als kleine onafhankelijke partij in staat gebleken om de haalbaarheid, functionele relevantie en creativiteit te waarborgen. De eerste succes hierin heeft AntCompany reeds behaald. Gebiedsontwikkeling ► De kwaliteit van ruimte Gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door het bij elkaar brengen en samenvoegen van verschillende belangen met als doel een ruimte kwalitatief te verbeteren. AntCompany wordt tezamen met Borchvast als onafhankelijke deskundige partij ingezet om de processen te leiden en de beoogde meerwaarde van het gebied te concretiseren. Zodra AntCompany niet optreedt als mediator behartigen wij de belangen van de opdrachtgever in een bepalende fase van het ontwikkeltraject.
 11. 11. AntCompany | diensten & producten Consultancy en management ► 'De bewuste keuze, maakt het voelen tot weten.' De toenemende complexiteit en veranderingen in vastgoedprojecten vragen om een interdisciplinaire benadering. AntCompany is zich bewust van de veranderende trends, processen en strategieën en weet als geen ander hierop in te spelen. Door de ruime ervaringen kunnen wij strategieën voorstellen met daarbij aanbevelingen en afraders. Zowel als adviseur en manager zijn wij een partij die inmiddels een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan diverse projecten. Investeerders en Beleggers ► Investeren en beleggen in vastgoed Het investeren in vastgoed is investeren in de toekomst. Elke investeerder, particulier of rechtspersoon, heeft een andere portefeuille. Door marktgerichte analyses en een omvangrijk extern netwerk is AntCompany in staat gebleken om interessante, bij de portefeuille passende projecten voor zijn investeerder te selecteren, te verwerven of aan te bieden en de daarbij behorende werkzaamheden uit te voeren. AntCompany adviseert in vastgoedbeleggingen en biedt ook onroerende goederen aan om in te beleggen. Het beleggen in vastgoed neemt toe tijdens het uitbreken van de kredietcrisis.
 12. 12. T. G.Gibsonstraat 39 Postbus 54 7400 AB Deventer 0570 64 22 33 0570 64 22 94 www.antcompany.nl info@antcompany.nl

×