Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp Of Rapportpresentasjon2

561 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pp Of Rapportpresentasjon2

  1. 1. www.vestforsk.no Presentasjon av resultater fra en analyse av miljøbelastningen fra norsk forbruk og norsk produksjon i perioden 1987-2007 Presentasjon under fagseminaret ”Bærekraftig forbruk og det økologiske fotavtrykket 1987-2007” Onsdag 26.mars 2008, Regjeringskvartalet, R5, Akersgt. 59, Oslo. Arrangert av Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet. Carlo Aall John Hille

×