Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Innlegg på seminaret ”Klimaendringer i norsk Arktis – ekstremvær og konsekvenser for samfunnet”. Forskningsparken i Oslo, ...
Ulike måter å forstå klima og samfunn Påvirkning (ekstremvær) Sårbarhet Skade Klimaendring Samfunns- endring Klimatil...
Tre kategorier av klimasårbarhet Lokalsamfunn Klima-endringer Samla lokal klimasårbarhet Endringer i institusjoner Naturli...
Eksempel på vurdering av klimasårbarhet <ul><li>Naturlig sårbarhet </li></ul><ul><ul><li>Vind </li></ul></ul><ul><ul><li>N...
Vurdering av sårbarhet ifht ekstremvær <ul><li>Naturlig sårbarhet: Gir klimaendringer ”mer” ekstremvær? </li></ul><ul><ul>...
” The uncertainty explosion”
Skalausikkerhet Grad av usikkerhet Lokale vurderinger Globale modeller Grad av lokal detaljering Dataoppløsning i de gl...
Hvordan fordele virkninger geografisk? RegClim baserer seg på et gjennomsnitt for to modeller når det gjelder dominerende ...
Derfor: skalausikkerheten varierer ” Liten” skalausikkerhet ” Stor” skalausikkerhet
Forslag til en usikkerhetstypologi
Eksempel 1: flomsikring av veger Konklusjon : stor usikkerhet ved nedskalering til kommunenivå. Vanskelig å se for seg opp...
Eksempel 2: sikring av veger mot havnivåstigning Konklusjon : mangler grunninnsikt i årsak-virkning. Gitt at denne reduser...
Og konklusjonen blir da…. <ul><li>Alt er usikkert – vi kan ikke gjøre noe? </li></ul><ul><li>Eller </li></ul><ul><li>Vi gj...
Eksempel på top-down analyse: andel veinett gjennom mulige skredområder
Eksempel på bottom-up analyse: Fare for stormflo i Kirkenes
<ul><li>Takk for oppmerksomheten! </li></ul><ul><li>Carlo Aall </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.ves...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

P Ke Noracia Oslo

687 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P Ke Noracia Oslo

 1. 1. Innlegg på seminaret ”Klimaendringer i norsk Arktis – ekstremvær og konsekvenser for samfunnet”. Forskningsparken i Oslo, 24-25. september 2007. Arrangert av NorACIA Carlo Aall, Vestlandsforsking Risikovurdering av endret ekstremvær
 2. 2. Ulike måter å forstå klima og samfunn Påvirkning (ekstremvær) Sårbarhet Skade Klimaendring Samfunns- endring Klimatil- passing Utslipps- reduksjoner ” Klimasamfunnet” ” Beredskapssamfunnet”
 3. 3. Tre kategorier av klimasårbarhet Lokalsamfunn Klima-endringer Samla lokal klimasårbarhet Endringer i institusjoner Naturlig sårbarhet Samfunnsøk. sårbarhet Institusjonell sårbarhet Endringer i samfunnet Endringer i naturen
 4. 4. Eksempel på vurdering av klimasårbarhet <ul><li>Naturlig sårbarhet </li></ul><ul><ul><li>Vind </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedbør/slagregn </li></ul></ul><ul><ul><li>Stormflo </li></ul></ul><ul><ul><li>Skred </li></ul></ul><ul><ul><li>Flom </li></ul></ul><ul><ul><li>Frostnedbryting </li></ul></ul><ul><li>Institusjonell sårbarhet </li></ul><ul><ul><li>Bygningskontroll og tilsyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Planlegging og oppfølging av planer </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskap om klimaskader på bygg </li></ul></ul><ul><ul><li>Vedlikehold av byggesaksarkiv </li></ul></ul><ul><li>Samfunnsøkonomisk sårbarhet </li></ul><ul><ul><li>Sammensetting av bygningsmassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokalisering av boliger </li></ul></ul><ul><ul><li>Valg av bygningstype </li></ul></ul>
 5. 5. Vurdering av sårbarhet ifht ekstremvær <ul><li>Naturlig sårbarhet: Gir klimaendringer ”mer” ekstremvær? </li></ul><ul><ul><li>Frekvens? </li></ul></ul><ul><ul><li>Styrke? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokalisering? </li></ul></ul><ul><ul><li>” Nye” mekanismer? </li></ul></ul><ul><li>Samfunnsøkonomisk sårbarhet: Får vi et mer sårbart samfunn? </li></ul><ul><ul><li>Svakere fysisk infrastruktur? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer kompleks fysisk infrastruktur? </li></ul></ul><ul><ul><li>Større mobilitet? </li></ul></ul><ul><li>Institusjonell sårbarhet: Får vi mindre kapasitet til å gjøre samfunnet mer klimarobust? </li></ul><ul><ul><li>Svakere offentlig styring? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lavere aksept for å innrette seg etter fare for ”naturskade”? </li></ul></ul>
 6. 6. ” The uncertainty explosion”
 7. 7. Skalausikkerhet Grad av usikkerhet Lokale vurderinger Globale modeller Grad av lokal detaljering Dataoppløsning i de globale klimamodellene!
 8. 8. Hvordan fordele virkninger geografisk? RegClim baserer seg på et gjennomsnitt for to modeller når det gjelder dominerende lavtrykksmønster L eller
 9. 9. Derfor: skalausikkerheten varierer ” Liten” skalausikkerhet ” Stor” skalausikkerhet
 10. 10. Forslag til en usikkerhetstypologi
 11. 11. Eksempel 1: flomsikring av veger Konklusjon : stor usikkerhet ved nedskalering til kommunenivå. Vanskelig å se for seg oppslutning om omfattende tilpassingstiltak lokalt (tilpassing til usikkerhet)
 12. 12. Eksempel 2: sikring av veger mot havnivåstigning Konklusjon : mangler grunninnsikt i årsak-virkning. Gitt at denne reduseres eller fjernes er grunnlaget godt for å nedskalere til kommunenivå og få oppslutning om tilpassingstiltak.
 13. 13. Og konklusjonen blir da…. <ul><li>Alt er usikkert – vi kan ikke gjøre noe? </li></ul><ul><li>Eller </li></ul><ul><li>Vi gjør analyser som om usikkerheten ikke finnes? </li></ul><ul><li>Eller </li></ul><ul><li>Kanskje noe midt i mellom? </li></ul><ul><li>Kombinasjon av top-down og bottom-up, der poenget er: </li></ul><ul><ul><li>At analyseprosessen (og diskusjonen lokalt om den) er vel så viktig som resultatene fra analysen </li></ul></ul><ul><ul><li>Effektene av sårbarhetsanalysen ifht økt oppslutning om utslippsreduserende tiltak er vel så viktig som det å gjennomføre tilpassingstiltak </li></ul></ul>Det nye skitrekket i min hjemkommune!
 14. 14. Eksempel på top-down analyse: andel veinett gjennom mulige skredområder
 15. 15. Eksempel på bottom-up analyse: Fare for stormflo i Kirkenes
 16. 16. <ul><li>Takk for oppmerksomheten! </li></ul><ul><li>Carlo Aall </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.vestforsk.no </li></ul>

×