Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bærekraftig reiseliv i praksis

4,050 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bærekraftig reiseliv i praksis

 1. 1. Bærekraftig reiseliv i praksis 1) Hva er bærekraftig reiseliv? 2) Reiselivets rolle 3) Hva kan vi gjøre? Forskningssenter for bærekraftig reiseliv, Ståle Brandshaug & Agnes Brudvik Engeset
 2. 2. Hva er bærekraftig reiseliv? “Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov og sikre grunnleggende behov for alle i dag og for all framtid” Økologisk bærekraft Sosial bærekraft - Generasjonsrettferdighet - Global rettferdighet www.vestforsk.no
 3. 3. Hva er geoturisme? ”Reiseliv som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer et lokalsamfunn til gode.” (National Geographic Society, 2005) www.vestforsk.no
 4. 4. eks. energisparing eks. redusere klimagassutslipp i hotellet fra reisen til/frå destinasjonen. Volum Stasjonære aktivitetar Mobile aktivitetar FOKUS SÅ LANGT Intensitet eks. passe på at landskapet eks. redusere køproblemer ikke blir ødelagt av mange skitrekk fra lokal turisttrafikk www.vestforsk.no
 5. 5. Hvilke tilnærminger velger man? 0) ”Business as En reiselivsutvikling fri for miljøhensyn Mye av reiselivsutviklingen som har vært usual” så langt i Norge 1) ”Green- Redusere miljøbelastningen fra egen Eks ”ikke legg håndkleet på gulvet …” washing” virksomhet ut i fra bedriftsøkonomiske hensyn 2) Miljøbasert Utvikle ”miljø” som ressursgrunnlag uten Eks snøscooterbasert turer i urørte reiseliv samtidig å være opptatt av hvordan redusere fjellområder miljøbelastningen fra egen virksomhet. 3) Miljøtilpasset Redusere miljøbelastningen fra egen Miljøsertifisering som Miljøfyrtårn, ISO reiseliv virksomhet, også hvis dette er ulønnsomt på 14001, Debio eller Svane. kort sikt. Avgrenset til lokale miljøproblemer og den ikke-mobile delen av reiselivet. 4) Bærekraft- Som over, men også fokus på globale Bilfrie destinasjoner i Sveits (GAST) tilpasset reiseliv miljøproblemer og miljøproblemer fra som gir besøkende rabatter hvis de kan transport innen og til/fra destinasjonen dokumentere at de har kommet med tog eller buss 5) Bærekraftig Et ideal som kan nås bare (hvis og) når resten Økologisk landbruk viser at det ikke er reiseliv av samfunnet også arbeider for en bærekraftig mulig å lage en fullt ut “bærekraftig øy” i utvikling (jf Whistler som Ståle skal et ikke-bærekraftig samfunn presentere). www.vestforsk.no
 6. 6. Reiseliv og klima www.vestforsk.no
 7. 7. De tre bærekraftsutfordringene for reiselivet …som del av problemet …som offer for klimaendringer …som del av løsningen www.vestforsk.no
 8. 8. Reiseliv som del av problemet: Utslipp og energi 10 % 17 % Reise Overnatting Restaurant/kafé 8% Opplevelser 65 % Kjelde: Vestlandsforsking www.vestforsk.no
 9. 9. ‘Business as Usual’-bilde av framtiden og CO2utslipp fra turismen 3500 3000 2500 Air Transport 52% Car Transport Mt CO2 2000 Other Transport 1500 16% Accommodation 1000 40% Activities 32% 25% 500 21% 4% 7% 0 2005 2035 Source: UNWTO-UNEP-WMO (United Nations World Tourism Organization, United Nations Environment Programme, World Meteorological Organization) (2008) ‘Climate Change and Tourism: www.vestforsk.no * Excluding same-day visitorsMadrid, Spain. Responding to Global Challenges’.
 10. 10. Reiseliv som del av problemet: miljøpåvirkning Overnatting og servering Energibruk DIREKTE Avfall Utslipp til luft og vann Arealinngrep (bygningar, parkeringsplasser) Støy og lys Aktivitet Drift av anlegg (støy, lys, energi, kjemikalier) Arealinngrep (anlegg, bygningar, parkeringsplassar) Transportopplevingar som snøscooterturisme, turgåing (støy, utslipp, forstyrrelse av vilt, slitasje i terrenget) Utstyr Sko, ski, fritidsklær…… Energibruk og utslipp fra produksjon av utstyr Transport Til/fra og innen destinasjonen Energibruk og utslipp fra transport INDIREKTE www.vestforsk.no
 11. 11. Reiseliv som offer for utviklingen 1) Dobbel sårbarhet Særlig sårbar for klimapolitikken Særlig sårbar for klimaendringer 2) Skeiv sårbarhet og tilpasningsevne turister turoperatører, hoteller, attraksjoner, transportselskap, destinasjoner reisebyrå HØY LAV www.vestforsk.no
 12. 12. Reiseliv som del av løsningen: Endringstema Biff (hva vi spiser) Bil (hvordan og hvor mye vi reiser) Bustad (hvordan vi bor) Reiselivets bidrag i bærekraftarbeidet vinn-vinn tilnærmning: prioriter miljøtiltak som har en læringseffekt tilbake til ”hverdagen” www.vestforsk.no
 13. 13. Hvilke typer relasjoner mellom bærekraft- og reiselivshensyn fokuserer man på? Konsekvens for bærekrafthensyn Positiv Nøytral Negativ Konsekvens for reiselivshensyn Drahjelp 2: til Drahjelp 2: til Konflikt 1: ifht Konflikt 1: ifht Vinn-Vinn 1: Vinn-Vinn 1: “plukke reiselivet (eks bærekraft (eks Positiv lønnsomme tiltak reiselivet (eks støtte bærekraft (eks økt de lavthengende støtte opp om god økt flyturisme til opp om god flyturisme til (eks(eks ENØK) frukter” ENØK) byggeskikk) byggeskikk) Norge) Norge) Drahjelp 1: til Drahjelp 1: til Drahjelp 3: til Drahjelp 3: til bærekraften (eks bærekraften (eks bærekraften (eks bærekraften (eks Nøytral ikke-naturbasert ikke-naturbasert (Ikke relevant) tap av biologisk tap av biologisk reiseliv støtter reiseliv støtter mangfold ii mangfold naturvern) naturvern) storbyer) storbyer) Konflikt 2: ifht Vinn-Vinn 2: Konflikt 2: ifht Drahjelp 4: til Vinn-Vinn 2: reiseliv (eks “felles fiende” Negativ reiseliv (eks avgift reiselivet (eks ”felles fiende” (tap storskala (tap av på transport) støyproblemer) av kulturlandskap) vindkraftutbygging) kulturlandskap) www.vestforsk.no
 14. 14. Bærekraftig reiseliv i praksis www.vestforsk.no
 15. 15. Sertifisering, styring og måling Kartlegging Styringssystem - Intern styring, for eksempel årsmelding, sjekkliste, innkjøpspolicy, rapportering Sertifiseringsordningar Indikatorar på utvalde område www.vestforsk.no
 16. 16. Eksempel på miljøkartlegging frå Scandic hotell www.vestforsk.no
 17. 17. Demings sirkel DE BREDE RAMMENE DE SMALE RAMMENE Interne suksessfaktorer Systemet Administrativ kapasitet Prosedyrer, forpliktelser og dokumentasjon Kompetanse blant ansatte og i ledelsen performance Økonomiske ressurser Styringsvilje Andre ting…? Eksterne “push”-faktorer Formelt krav om dokumentasjon av stadig forbedring Offentlige reguleringer Økonomiske ressurser (tilskudd ol.) Krav fra markedet el. Andre ting….? time “Achilleshelen“ i Demings sirkel www.vestforsk.no
 18. 18. Debio/ Ø- EU- Norsk Innhold ISO 14001 Miljøfyrtårn merket Svanemerket blomsten EMAS økoturisme Prosess- Prestasjons- Prestasjons- Prestasjons- Prosess- Kombina- Kategori basert Kombinasjon basert basert basert basert sjon Miljøstyring Miljøstyring Miljømerking Miljømerking Miljøstyring Næringsmiddel Forbruker- Forbruker- Hva blir Virksom- Virksomheten Virksomheten -produkt og produkt og produkt og Virksomheten sertifisert? heten prosess tjenester teneste Krav til Kontinuerlig Ved nye krav Ved nye krav Ved nye krav Ved nye krav Kontinuerlig Ved nye krav miljøforbedring Fornying av 1-3 år 3 år 3-5 år 3-5 år 3-5 år 1-3 år 3 år sertifikat Hvor er merket Internasjonalt Norge Norge Norden Europa Europa Norge kjent? Krav til miljønivå over myndighets- Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja krav før sertifisering? Krav om Verifisert Miljørapport til Merking av Merking av Merking av Merking av miljøinforma- Ingen krav miljørapport til kommunen produkt produkt produkt produkt sjon offentligheten www.vestforsk.no
 19. 19. Konkrete tiltak – eksempel på tema og resultat Innkjøp, leverandører Stena Line reduserte kjemikalieprodukt fra 156 til 10 Avfall og avfallshåndtering Reso hotellene (i sin tid) sparte 14.000 kr/år og 30.000 begere ved å gå over fra å servere syltetøy i engangsbegere til krukker Energi PC-basert energisparingssystem avslørte at Bolkesjø hotell hadde betalt 2,2 mill kr for mye i avgift til energiverket Vann, avløp og utslipp Varmepumpesystem ved Reso Hotell Norge (i sin tid) førte til 200.000 kr i sparte utgifter til kjøling om sommeren Kjøkken Kvaliteten på mat som blir servert på norske hotell har økt, bl.a. som følge av å kombinere fokus på miljø og lokale råvarer etter inspirasjon fra Arne Brimi Transport Fellestaxi er innført ved flere flyplasser (bl.a. Leikanger-Haukåsen) som har redusert personbiltransporten www.vestforsk.no
 20. 20. Workshop Oppgave 1: Styringssystemer Bruk av styringssystemer i bedriften Hvilke muligheter gir bruken av miljøstyringssystemer? Til bedriften; til omlandet; til lokalsamfunnet Vil en ordning/flere ordninger være interessant å bruke for din bedrift? Hvorfor/hvorfor ikke? www.vestforsk.no
 21. 21. WORKSHOP: Hva kan din bedrift gjøre for å bli mer bærekraftig? Definere hvilke hoved- og delområder som er viktige for din bedrift Hovedtema Undertema Bedrift/destinasjon: Omland transport servering overnatting aktivitet markedsføring Lokal egenart og stedsidentitet Mat - lokal mat - økologisk mat Kulturelle aktiviteter Byggeskikk Suvenirer Klima Transport Energiforbruk Forbruk av varer og tjenester Energi Stasjonær Mobil Bio Urørt natur mangfold Kulturlandskap Sjeldne natur-typer Sjeldne arter Lokale miljøproblem Støy Estetikk www.vestforsk.no Utslipp til lokale resipienter
 22. 22. Werfenweng mobil + Ny vei som lønner seg „Myk mobilitet“ og reiseliv www.vestforsk.no
 23. 23. Deltakelse i Alpine Space Prosjektet INTERREG III B EU-Projektet Alpine Awareness Bevissthet rundt temaet „Myk Mobilitet“ . EU-Projektet MOBILALP Nettverk „Mobilitetsmanagement“ EU-Projektet Alps Mobility II – Alpine Pearls Transnasjonalt pilotprosjekt for Bærekraftig Mobilitet. www.vestforsk.no
 24. 24. The Pearls of the Alps at a Glance www.vestforsk.no
 25. 25. Togreise ELLER hvis du leverer fra deg bilnøklene: FORDELSKORTET „MYK MOBILITET“ („En ny verden åpner seg - pur mobilitetsglede!“) Tilbudene i Vorteils-Pass SAnfte Mobilität er GRATIS. www.vestforsk.no
 26. 26. „Myk Mobilitet“- Hoteller - målgruppe: Ferie fra bilen 42 overnattingsbedrifter er med. Gjestene får alle fordelene i „Myk Mobilitets“-kortet www.vestforsk.no
 27. 27. www.vestforsk.no
 28. 28. Solenergi Sol-gatelykter Sol-“tanksteder“ Solkraftverket i Werfenweng Solarpark www.vestforsk.no
 29. 29. Informasjon og bestilling: www.werfenweng.eu - Tourismusverband Werfenweng www.werfenweng-austria.com - Info Sanfte Mobilität in 8 Sprachen www.mobilito.at - Zugauskunft, Reservierung, Tickets www.alpine-pearls.com - Netzwerk Alpine Pearls www.vestforsk.no
 30. 30. Takk for oss! Namn: Ståle Brandshaug og Agnes Brudvik Engeset Kontaktinformasjon: E-post: Stale.brandshaug@hisf.no abe@vestforsk.no Tlf: Ståle Brandshaug: 57 67 60 00 Agnes Brudvik Engeset: 906 33 600 www.vestforsk.no

×