Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google Apps and Postini Services

259 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google Apps and Postini Services

 1. 1. Google приложения итехнологията PostiniАннаТимофеева, ИУ- Варна2013
 2. 2. Google приложенияТехнологичният гигант предлага множество полезникакто за индивидуалния потребител, така и забизнеса продукти. Широкият набор от услуги сеизползва от потребителите в ежедневието закомуникация, работа, забавление.
 3. 3. Google Календар служи за организиране на срещи и задачи,планиране на събития; не е необходим специален софтуер, информациятасе съхранява в облачна памет; възможност за споделяне на календара междупотребителите; възможност за коментиране на определени събития; налична е опция за изпращане на напомняния чрезSMS на мобилен телефон.
 4. 4. Google Диск облачна услуга, която предлага безплатновиртуално пространство; отговаря на нуждите на потребителите, що се отнасядо съхранение, пренос, разглеждане и редактиранена файлове онлайн; предоставя възможност за споделяне на файлове иподобряване на колективната работа; работи с приложения, които могат да бъдатинсталирани от уеб магазина на Chrome; с пакет от приложения могат да се създаватдокументи, електронни таблици, презентации,чертежи, формуляри и др.
 5. 5. Google Analytics инструмент, който се използва за проследяване ианализ на трафика към даден сайт; показва как хората намират сайта, как го разглеждати как може да се подобрят впечатленията напосетителите; предоставя информация, с която може да се повишивъзвръщаемостта на инвестициите в уебсайта
 6. 6. GoogleWebmaster tools инструмент, който се използва за анализ на уебсайт; представлява уеб-базирана система и интуитивенинтерфейс; дава представа по какъв начин Google вижда ииндексира уебсайт; предоставя информация, която е от значение заоптимизация, SEO за търсачки, реклама в интернет.
 7. 7. Google AdSenseПредставлява рекламна програма на Google, коятопозволява на собствениците на интернет сайтове дапечелят пари, като показват на страниците си рекламина различни рекламодатели. Това става по три начина,чрез: GoogleAdSense за съдържание; GoogleAdSense за търсене; GoogleAdSense – Референции.
 8. 8. Google AdWordsПредставлява платена рекламна програма, коятопозволява да се позиционира уебсайт в резултатите оттърсене на Google. Избират се ключови думи, свързанис продуктите и/или услугите, които предлагауебсайтът. Написват се кратки рекламни текстове.Плаща се само за посещения, а импресиите/покаванията/ са безплатни.
 9. 9. Технологията PostiniПредставлява набор от услуги за сигурност наелектронната поща на Google /Google PostiniServices/. Тя е известно решение за корпоративнаборба със спама, активна е за т. нар. instantmessaging програми, а също и за мeйл архиви.Включва следните продукти: Google MessageSecurity; Google Message Discovery; GoogleMessage Continuity.
 10. 10. Google Message SecurityПредставлява уеб услуга за сигурност, коятопредоставя защита от вируси и спам, филтриранесъдържание на електронна поща, като дававъзможност за: защита на входяща и изходяща електронна пощаот спам, вируси, фишинг и др.; определени имейл правила за управление насъдържанието; получаване на имейл съобщения когато сървърътне работи.
 11. 11. Google Message DiscoveryПредставлява услуга за защита от спам, вируси и заархивиране на електронни съобщения. Заплахите себлокират преди да достигнат до дадена организация.Услугата се хоства в облак, тип SaaS /Software as a Service/.Не съществува риск от загуба на данни в случай на повредана сървъра. Google Message Discovery позволява: защита от спам, вируси, фишинг и др.; определени имейл правила за управление насъдържанието; да се създаде имейл хранилище с възможност за търсене; бързо претърсване на имейл архиви.
 12. 12. Google Message ContinuityПредставлява система, която позволява на потребителитеда имат непрекъснат достъп до акаунта си, независимо отевентуален срив на имейл сървъра /намалява се рискът отзагуба на данни/. Услугата е от типа „cloud computing“ – несе изисква допълнителен софтуер. Предназначена е заорганизации, използващи Microsoft Exchange Server. GoogleMessage Continuity позволява: защита на електронната поща от спам, вируси, фишинг идр.; поддържане на постоянен достъп до електронната поща; намаляване на риска от загуба на данни при повреда насървъра; решения за възстановяване на информация следбедствия.
 13. 13. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×