Google Apps and Postini Services

420 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Google Apps and Postini Services

 1. 1. Икономически университет – ВарнаРефератпо дисциплината" БЕЗОПАСHОСТ И ЗАЩИТА"на темаИзготвил: Проверили:Анна Тимофеева, ф.н. 10526 доц. д-р Стефан ДражевV курс, група 59, спец. Информатика ас. Видилина КръстеваВарна, 2013
 2. 2. 2СъдържаниеI. GOOGLE ПРИЛОЖЕНИЯ...........................................................................31. Google Calendar..........................................................................................32. Google Диск................................................................................................53. Google Analytics.........................................................................................84. Google Webmaster tools ...........................................................................135. Google AdSense ........................................................................................176. Google AdWords.......................................................................................18II. ТЕХНОЛОГИЯТА POSTINI......................................................................201. Google Message Security..........................................................................202. Google Message Discovery.......................................................................213. Google Message Continuity ......................................................................22Използвана литература:....................................................................................23
 3. 3. 3I. GOOGLE ПРИЛОЖЕНИЯGoogle остава най-известна с ненадминатата си услуга за интернет търсене и соперационната система Android. Технологичният гигант обаче предлага и множестводруги полезни както за индивидуалния потребител, така и за бизнеса продукти.Широкият набор от услуги се използва от потребителите в ежедневието закомуникация, работа, забавление. В настоящия реферат са разгледани някои отосновните приложения на Google.1. Google CalendarКалендарът като софтуер може да бъде многополезен. Заетите хора могат да разчитат на еднаподобна програма, за да организират всичките сисрещи и важни задачи. Google Calendar дававъзможност на потребителите да създават личен илиобществен календар, след като си направят акаунт вGoogle (Фиг.1). Регистрацията и използването науслугата са безплатни, а информацията се съхранява воблачна памет на Google. Не е необходимо да сесваля специален софтуер, за да е достъпноприложението. Достъпът се осъществява през браузър.С традиционните програми, потребителите пазят данните си на личните компютри,което означава, че когато пожелаят да погледнат записките си е необходимо да сеизползва едно и също устройство (РС/лаптоп). С Google Calendar могат да сепреглеждат или да се правят промени в календара от всяко устройство с достъп доИнтернет. Съхраняването на календари в онлайн просранството означава, че по-лесноще се споделя информация с други потребители. Планирането на събития исъздаването на покани също се улеснява чрез споделяне на календара междупотребителите.
 4. 4. 4Фиг.1. Google Calendar изглед.Цялостното оформление на Google Calendar е опростено. Изгледът къмкалендара се появява в колона от лявата страна на дисплея. Той показва текущия месеци подчертава текущия ден. Календарът има множество възможности как да се появявана дисплея, с възможност да се вижда по ден, седмица, месец или да се показватплановете в следващите четири дни. Има и „график“, който представя всичкипланирани събития като списък, а не като част от календара.Във всеки един отрежимите е възможно да се нанасят промени и корекции. Към бележките могат да седобавят местоположение и кратко описание. Функцията „повторение“ се използва засъбития, които се състоят редовно, като напр. седмично заседание, ежегодно събитиеили рождени/имени дни. Повечето от тези функции са подобни на опциите на другикалендарни услуги на пазара. От Google полагат усилия да се разграничи календарътим от тези на конкурентите, като в това приложение са интегрирани част отвъзможностите на търсачката. В приложението има функция за търсене за събития,дейности, празници и др., които могат да бъдат синхронизирани с календара. По тозиначин се съждава детайлна програма в собствения календар. Ако потребителятразполага с няколко различни календара, някои от които публични, други - не,функцията за търсене, с цел откриване на конкретни събития, би била много полезна.
 5. 5. 5Фиг. 2. Обвързаност на Google Calendar с мобилно устройство.Други възможности на Google Calendar са изпращане на кратки текстовисъобщения – потребителите могат да използват тази опция за изпращане нанапомняния чрез SMS на техните мобилни телефони (Фиг.2). Когато датата напланирано събитие наближава, приложението автоматично изпраща съобщение дотелефонния номер на собственика. Този софтуер дава възможност да се изпращатпокани до други потребители. Първо се създава събитие в собствения си календар, следтова се „добавят гости“. Отваря се поле, в което да се въведе имейл адреси. След катосъбитието бъде запазено, приложението изпраща имейл до поканените. Ако гоститеотговорят на поканата, резултатите ще бъдат показани в календара. При създаване напубличен каледндар от даден потребител, други потребители могат да оставяткоментари за отбелязаните от него събития. Това позволява да се обсъждат предстоящисрещи или отминали мероприятия. Страницата на събитието придобива изглед нафорум за гости и наблюдатели.2. Google ДискОблачни услуги предлагат безплатно виртуално пространство, в което всекипотребител може да запазва файловете си онлайн, да има постоянен достъп до тях откое да е устройство. Поради големия брой ползватели на Gmail и Google Docs, Googleсъщо пуснат своя облачна услуга наречена Google Диск. Представлява безплатнауслуга, която отговаря на нуждите на потребителите, що се отнася до съхранение,пренос, разглеждане и редактиране на файлове онлайн. Потребителите могат даопределят точно с кого да споделят файловете и да ги редактират съвместно от всякоустройство. Google Диск дава незабавен достъп до Google Документи, набор
 6. 6. 6инструменти за редактиране, които подобряват колективната работа. Google Дискследи всяка извършена промяна, така че, когато се натисне бутонът за запазване, сезапазва новата корекция. Възможно е връщане до 30 дни назад автоматично или изборна корекция, която да се запази завинаги. Дискусия чрез създаване, отговаряне накоментари и получаване на отзиви улеснява сътрудничеството по файловете. Удобствое търсенето на съдържание по ключова дума, филтриране по файлов тип, собственик идр.Google Диск може да разпознава обекти в изображения и текст в сканиранидокументи.Google Диск предоставя 5 GBбезплатно дисково пространство винтернет. Виртуалният облак служиза съхранение, пренасяне на файлове,така че да има достъп до тях от койтои да е компютър или мобилноустройство от по-нов тип. Освенудобството на отдалечения достъпима опция за работа с 30 различнифайлови формата, без да енеобходимо да се инсталира допълнителен софтуер на устройството/телефон,компютър/. Размерът на използваното пространство може да се увеличи чрез платенабонамент, стартиращ от 2,50$ на месец за 25GB.Системни изисквания: За компютри Windows - XP, Vista, Win 7 Macintosh - Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) За мобилни устройства и таблети телефони и таблети с Android - Eclair и по-нови версии (Android 2.1+) iPhone и iPad - iOS 5.0+Google Диск работи с увеличаващ се брой приложения, които могат да бъдатинсталирани от уеб магазина на Chrome. С тях могат да се редактират изображения ивидеоклипове, да се подписват документи и да се изпращат по факс, да се управляватпроекти, да се създават блок-схеми и др. Независимо от броя инсталирани приложенияза Google Диск всички файлове са достъпни на едно място: Google Диск в мрежата. Сприложенията може да се:
 7. 7. 7 Осъществява достъп и отваряне на файлове в Google Диск; Създават нови файлове от типа, обработван от приложението; Осъществява достъп до файлове в Google Диск от външно приложение; Запазва файл в Google Диск от външно приложение; Споделя произволен файлов тип, включително файлове, създадени сприложение за Google Диск.С пакета от приложения могат да се създават документи, електронни таблици,презентации, чертежи, формуляри /налични са и шаблони/. Процесът на извършване напромени по тях може да се наблюдава в реално време.Възможностите за работа с документите включват: Качване и преобразуване на документи от Word ифайлове във формат OpenOffice, RTF, HTML, текст (.txt),Open Office (.odt) и StarOffice Writer (.sxw) (или създаванена нови документи); Форматиране на документи, проверка на правопис; Покана на други потребители по имейл да редактират или преглеждатдокументите; Редактиране на документи онлайн; Разглеждане историята на корекциите на документите и възстановяване на кояда е тяхна предишна версия; Публикуване на документи онлайн за достъп от целия свят във вид на уебстраници или в блог; Изтегляне на документи на работния плот във формат Word, OpenOffice, RTF,PDF, HTML или zip; Изпращане на документи по имейл като прикачени файлове.Възможностите за работа с електрнните таблицивключват: Импортиране и преобразуване на данни във формат.xls, .csv, .txt и .ods; Експортиране на данни във формат .xls, .csv, .txt и.ods , както и PDF, и HTML файлове;
 8. 8. 8 Използване на форматиране и формули за изчисляване на резултати с изглед пожелание на потребителя; Разговор в реално време с останалите потребители, които редактирателектронната таблица; Вграждане на цяла електронна таблица или отделни листове от нея в блог илиуебсайт.Възможностите за работа с презентации включват: Споделяне и редактиране на презентации; Импортиране и преобразуване на съществуващипрезентации от файлови типове .ppt и .pps; Изтегляне на презентациите като файлове въвформат PDF, PPT или TXT; Вмъкване на изображения и видеоклипове, форматиране на слайдовете споредпредпочитанията на потребителите; Разглеждане на презентациите в реално време онлайн от различни отдалечениместоположения; Публикуване и вграждане на презентациите в уебсайт, за да бъдат достъпни заширока аудитория.3. Google AnalyticsGoogle Analytics е инструмент, който се използва в Интернет пространството запроследяване и анализ на трафика към даден сайт. Той показва как хората намиратсайта, как го разглеждат и как може да се подобрят впечатленията на посетителите. Стази информация може да се повиши възвръщаемостта на инвестициите в уебсайта, дасе увеличат реализациите и да се печели повече в мрежата. Google Analytics еинструмент за мониторинг на всички аспекти на уебсайт трафика от рефералите доактивността в търсачките. След извършването на някои настройки, може да се получиполезна информация за това кой посещава сайта, за какво го използва и как е стигналдо него.Преди да се започне работа с Google Analytics трябва да се създаде акаунт. Следуспешна регистрация, се предоставя уникален идентификатор, който се добавя къмуебсайта. Достъпната информация се отнася само до уебсайт. Достъпът до другисайтове е възможен при условие, че собственикът на дадения сайт го предостави. Следсъздаването на Google Analytics акаунта, входът към него се осъществява чрез
 9. 9. 9електронна поща. Необходимо е уеб адресът, който ще се анализира, да се предоставина Google. Препоръчително е акаунтът да е лесно запомнящ се. Следващатанеобходима настройка е избор на държавата, за която е създаден сайтът. След това сеизбира съответната часова зона. Но ако например, уебсайтът е за България, а голямачаст от посетителите са от САЩ е подходящо да се избере тяхната часова зона. Позиначин се дава по-ясна представа кога през техния ден посетителите предпочитат даизползват сайта. Кодът, който предоставя Google Analytics, трябва да се постави къмвсяка страница, която ще се следи. Необходимо е да се използват HTML формат настраниците. В случай че се използва WordPress трябва да се отвори footer. php файла, зада се постави кодът.След създаването на акаунта и поставянето на кода, Google Analytics може даосигури графики, които да дадат обща представа за характеристиката на сайта. За да сепровери ефективността на сайта, трябва да влезе в акаунта - в центъра на страницата еУебсайт профилът (Website Profiles), който се преглежда в полето Виж репортите(View reports). Най отгоре на страницата се намира графика, която дава визуалноизображение на трафика към сайта през последния месец. Тази графика даваинформация от момента, в който е поставен кодът. Възможно е да се променят датитеза периода, който показва графиката, за да се проследи трафика за по-специфиченпериод. Google Analytics предоставя възможност да се сравнят два отделни времевипериода. Под датите е разположено меню за посетителите, което показва графика спреглежданията на страниците, колко страници са прегледани на посещение, среднопрекарано време в сайта, степента на отпадане или процента нови посещения. Под тазиграфика се намира поле за употреба на сайта (Site Usage). То показва информация заразлични статистики, отнасящи се до трафика на сайта за избрания период къмглавната графика.
 10. 10. 10Фиг. 3. Таблото за управление /Dashboard/.От основния изглед на „Таблото за управление” /Dashboard/ (Фиг.3): Visits / ПосещенияТази стойност показва колко души са попаднали на страницата. В началото на уебанализа тази стойност е била най-важна за рекламодатели, клиенти, създатели -колкото повече посещения, толкова сайтът е по-работещ. Сега различните стойности сепресичат, след което се прави анализ на данните и се определят резултатите. Показвания на странициТази стойност показва колко страници общо са разгледани в уебсайта. Друготонаименование на тази стойност е ИМПРЕСИЯ. Ако един човек попадне на уебсайта,Google Analytics ще отчете 1 посещение и 1 показване на страницата, ако същия тозичовек излезе веднага от сайта, то тогава той е генерирал 1 посещение на страницата.Ако същият посетител разгледа началната страница, след това зареди друга и след товасе върне на началната страница, то той генерира 3 посещения. Тази стойност сеизползва, като един основен показател за ценообразуване на реклама в интернетсайтовете. CPM / CPT (Cost Per Mile / Cost Per Thousand) – в превод Плати-За-Хиляда -използва се като стойност за ценообразуване. Клиентът купува 1000прегледа/импресии на рекламата си за определена сума пари. Страници/посещение
 11. 11. 11Това е усреднена стойност от броя посетители и броя прегледани страници иликолко страници средно е разгледал човек, посещавайки уебсайта. Степен на отпадане / Bounce RateТази стойност е един от най-важните показатели, който трябва да се пресече спосещенията на сайта, за да може да се даде по-точна преценка за функционирането насайта и поведението на потребителите. „Степен на отпадане / Bounce Rate” е процентноотчисление от всички посетители, които са попаднали на даден уебсайт и след това саго напуснали без да разгледат нито една друга страница. Този процент е важен завсички сайтове, които са насочени в сектора на онлайн продажбите. При уебсайтове,които имат за цел потребителят да извърши някакво действие, да генерира печалба (отпродажба, абонамент или др.), посетителят на уебсайта трябва да разгледа повече отедна страница.Google Analytics дава възможност да се гледа „Степента на отпадане „ за всяка еднастраница на сайта. Това е полезно, например, за страницата с регистрационната форма.Ако „Степента на отпадане „ е голяма (условно за голяма се счита над 55-60%) товаозначава, че всеки 5.5/6 човек, който е на тази страница, се отказва от нея, не извършвадруго действие или натиска бутона back. Това води до нужда от ревизия на формата,опростяване, ако е възможно, или добавяне на помощни и пояснителни полета, за даможе посетителите да се чувстват по-комфортно. Този процент е по-маловажен присайтове, които предлагат цялата налична и/или нужна на посетителя информация напървата си страница (само на 1 страница). Такива са: Блогове - всички статии са на първа страница. В повечето случаи посетителитесе връщат на сайта да погледнат, дали има нещо ново - ако няма излизат, ако нее интересно – също. Флаш сайтове – сайтове, изградени изцяло с технология Adobe © Flash. В тезислучаи посетителят не зарежда друга страница.Този процент е необходимо да се следи, за да се анализират по-точносъществуващи проблеми и да се отстранят своевременно. Сравнително време, прекарано на сайтаТази стойност показва сравнителното време, което един посетител прекарва вуебсайта. Стойността е важна, ако уебсайтът е например новинарски, социална мрежа,готварски и други - уебсайтове, които са заредени с информация и чиято цел е тазиинформация да бъде прочетена или сайтове насочени към свободното време на хората.
 12. 12. 12 Нови посещенияТази стойност показва процентно отчисление от всички посетители на уебсайта натези, които го посещават за пръв път. Тя е важна за стартиращи рекламни кампании засайта или за рекламиране продукт/услуга, които са част от сайта. Колкото по-голям епроцентът, толкова по-успешен е маркетингът и рекламата, която е предприета. Референтни сайтовеТук се получава съкратен списък с топ 5 сайтове, които пораждат посещения. Потози начин може да се следи от къде идва основният трафик на сайта и да секонцентрира повече от рекламния бюджет там. Наслагване върху картатаИнформация за географското положение на посетителите. Най-популярно съдържаниеОтново съкратен списък с 5 най-посещавани страници от сайта. Тук в повечетослучаи най-посещаваната страница е / , което е всъщнст началната страница. Тазиинформация е полезна, за да се следи коя част от сайта представлява най-голям интересза посетители. По този начин може да се наблегне на подобно съдържание и да сеувеличи трафика.Полезна е възможността да се проследи дали трафикът към уебсайта идва оттърсачки или други сайтове (Фиг. 4).Фиг. 4. Табло за проследяване на трафика.
 13. 13. 13След като се избере някоя от 5-те най-посещавани страници, може да сепроследите кои са основните източници, от които идват посетителите /директно, отреферентни сайтове, от търсачки/. Може да се провери съответният брой посетители отвсеки един източник поотделно за дадената страница. Следваща опция е да се разберекои от тези посетители са уникални или такива, които не са посещавали досегаизбраната страница през изследвания период. Друга преференция е да се провериколко време потребителите, дошли от съответния източник, прекарват в страницата.Също така има възможност да се види колко от посетителите, стигнали до страницатана сайта, го напускат без да прегледат друга страница от него. Другата възможност е дасе види колко от посетителите, дошли до дадената страница, са отишли до друг сайтпрез нея.4. Google Webmaster toolsGoogle Webmaster tools е инструмент, счиято помощ може да се анализира уебстраница. Той дава представа по какъв начинGoogle вижда и индексира уебсайт, както иинформация за възникнал проблем. GoogleWebmaster tools представлява уеб базиранасистема, в която всеки безплатно може да серегистрира, ако разполага с Google account (например Gmail адрес на ел. поща). Следвход в основния панел на системата, подканващо съобщение с бутон дава възможностда се добави интернет страница в account на Webmaster tools (Фиг.5):Фиг. 5. Бутон за добавяне на страница.За да се добави уебсайт в системата с възможност да се получава информация занего, е необходим достъп до файловете му чрез FTP или друг начин за манипулация.Това условие е за да се потвърди по няколко алтернативни начина собствеността насайта, който ще се регистрира /потвърждение за собственост чрез upload на файл вкореновата директория на сайта или чрез включване на meta-tag в индекса му/ (Фиг.6).
 14. 14. 14Фиг. 6. Верификация за собственост.След успешно потвърждение функционалната и информативна част на Webmastertools системата са достъпни. Информацията е организирана в 3 основни секции(Фиг.7):1) Конфигурация на уебсайт (Site Configuration)2) Вашия сайт в уеб пространството (Google) ( Yoursite on the web)3) Диагностика на уебсайта (Diagnostics)Секции 2 и 3 съдържат основите, а секция 1 съдържаопции за вече добре развит уебсайт. В „Your site on theweb“ се намира базисната информация, която дава тазиплатформа на Google за регистрираната интернетстраница. Тя съдържа: статистика за ~20 ключовифрази/думи, за които се класира страницата и съответнатапозиция, на която се появява сайтът при търсене на всякаедна от тях; информация за външни линкове, които сочаткъм сайта; гъстота на ключови думи - кои са най-споменаваните думи в съдържанието на страниците;вътрешни линкове от подстраници към други такива насайта; статистика за абонати /на RSS feed/.Фиг. 7. Опции в Google Webmaster tools.В „Top Search Queries“ се виждат данни във вид на таблица, организирана вследната последователност: номер на думата (не позиция), процентаимпресии/появявания в класиранията които осигурява думата/фразата, самата дума илифраза, позиция в резултатите на Google при търсене от потребителите на търсачката(Фиг.8).
 15. 15. 15Фиг. 8. Top Search Queries.Тази информация е от значение за оптимизация, SEO за търсачки, реклама винтернет. Таблицата бива обновявана от Google редовно периодично, като по тозиначин може да се следят и записват позициите и думите в класирането. Това впоследствие показва къде има нужда от оптимизация, при кои думи лесно се класира икъде има спад/покачване в позициите /отражение на ранга на сайта/. Тази информациясъщо така спомага да се избере с какви думи е по-добре да се рекламира и съответно закакви да се оптимизира, ако в дадена ниша конкуренцията в резултатите е висока, а врекламата ниска и обратното.Подсекция „Links to your site“ отразява във вид на друга таблица линковете,които сочат към уебсайта и подстраниците му (Фиг.9):Фиг. 9. Links to your site.
 16. 16. 16Срещу всяка от страниците от сайта има линк с броя линкове към нея, койтоводи към информация за това конкретно кои външни сайтове сочат с препратка къмрегистрирания сайт и подстраници. Това е другият основен фактор за добраоптимизация за търсачки както и постигане на висока релевантност за реклама. От тезиданни може да се направят изводи кои страници биват достъпвани чрез външнисайтове и къде може да се подсили достъпването за по-добро класиране на съответнитеподстраници. По този начин могат да се открият линкове от нежелани външниинтернет страници и да се предотврати нежелано препращане.„Keywords“ са най-много използваните в съдържанието на интернет страницатаключови думи. Те са подредени йерархично, като 1ва бива думата, използвана най-много пъти в текстовете по всички подстраници. Тази подредба дава информация затова как съдържанието влияе на релевантността на сайта към определени фрази идуми, от които има интерес да се получават посещения от Google. След анализ наданните, те могат да спомогнат за оптимизиране съдържанието на уебсайта, така че тода е максимално релевантно по тематика с думите, от които се желаят най-многопосещения.Освен чрез външни линкове, които покачват ранга на класиране на интернетстраницата, вътрешните също имат значение за това как бива класирана даденаподрстраница или индекс на уебсайт. В секцията на Google Webmaster tools – „InternalLinks“ се получава информация как е организирано вътрешното свързване на всяка отподстраниците от гледна точка на Google crawler-ите, които са я обходили. След анализна тези данни може да се открият пропуски във вътрешното линкване на важнистраници или ненужно претрупване на вътрешно свързване към такива, които не ежелателно да над-рангват други, по-важни подстраници.Статистика за това колко абоната съществуват за даден RSS feed може да севиди от „Subscriber stats“. Това е полезно за блогове, новинарски секции или друг типпериодична информация, организирана във вид на feed.Секция „Diagnostics“ дава информация за грешки при обхождане на уебсайта отавтоматизираните алгоритми на Google. Информацията от нея се появява на началнототабло Dashboard и може да се види дали има проблем в събирането на информация отGoogle от уебсайт.Секция „Site Configuration“ дава възможност за контрол върху някоиспецифики, които могат да се дефинират относно уебсайт. По-значими са: Crawleraccess – вида на robots.txt файла, където може да се опишат кои страници и/или
 17. 17. 17файлове да не бъдат индексирани от Google; Sitemaps, където е препоръчително да секачи sitemap файл или да се укаже път до такъв, с цел по-добър crawl rate.Ако много от гореспоменатите полета не съдържат никаква или почти никакваинформация и сайтът е нов, не разполага с линкове или няма добър индекс на събиранена информация от Google. Това предполага оптимизация, линк билдинг и своеобразнопромотиране.5. Google AdSenseGoogle AdSense е рекламна програма наGoogle, която позволява на собствениците наинтернет сайтове да печелят пари, като показват настраниците си реклами на различни рекламодатели.Това става по три начина, чрез: Google AdSense засъдържание; Google AdSense за търсене; GoogleAdSense – Референции.Google AdSense за съдържание е най-разпространеният начин за употреба наGoogle AdSense. Собствениците на сайтове копират в страниците си специалногенериран код, който вземат от акаунта си в Google, след което Google проверявацялото съдържание на съответните страници и показва възможно най-близкитереклами, публикувани от рекламодатели в Google, в отделна рекламна програма –Google AdWords. Рекламите, които се показват са контекстуални, имат връзка с думитеи комбинациите от думи и изрази, които се срещат в сайтовете на различнисобственици. Това позволява да се показват реклами, които не дразнят читателите,възможно е да са полезни за тях, ако са пряко свързани с темата на сайта, който четат.Възможно е в сайта да се показват и други реклами, ако липсват достатъчнорекламодатели от тематиката на сайта или ако рекламодатели от Google AdWords саизбрали рекламите им да се показват изрично по конкретни ключови думи.При Google AdSense за търсене се поставя специален код, който се взема отстраницата с акаунт в Google в собствените интернет страници, след което на тях сеизобразява поле за търсене – както в сайта, така и в интернет по принцип.Потребителите на сайта могат да изпитат потребност да потърсят нещо в него – поключова дума или фраза – и тогава те биха използвали това поле за търсене. Предпотребителя ще се покаже екран с резултатите от търсенето, в т.ч. и със спонсориранилинкове, за които по линия на Google AdWords рекламодатели са избрали да сепоказват. Ако потрбителите на сайта натиснат върху някой от тези спонсорирани
 18. 18. 18линкове, Google AdSense за търсене ще заплати определена сума. Вариантът GoogleAdSense за търсене е приложим за сайтове с особено голям трафик. И при GoogleAdSense за съдържание, и при Google AdSense за търсене заплащането за сайт е напринципа Pay Per Click – т.е. посетителят на сайта следва да натисне с мишката върхунякаква реклама, за да получи собственикът възнаграждение.Google AdSense – Референции са третата опция за генериране на приходи, коятопредлага Google AdSense. При нея се поставят на страниците на сайта реклами наопределени продукти (може да са реклами на продукти Google, а може и реклами напродукти на други компании), след което се получава възнаграждение катопосетителят не само натисне върху съответната реклама, но и предприеме някакводействие в сайта на рекламодателя – закупи продукт, регистрира се и др. Тъй като заразлика от другите две разновидности на Google AdSense, при референциите активнатастрана в началото са собствениците на сайтове, те следва внимателно да избератреклами на кои продукти ще поставят в сайтовете си. Общо правило е, че рекламитеследва да са контекстуални, т.е. свързани, близки, релевантни на съдържанието насайта.6. Google AdWordsGoogle AdWords е платена рекламнапрограма, която позволява да се позиционирауебсайт в резултатите от търсене на Google. Зада бъде възможно това, се избират ключовидуми свързани с продуктите и/или услугите,които предлага уебсайтът. Написват се краткирекламни текстове, които се състоят от заглавие,два реда текст и адрес на уеб страница. Когатопотенциален клиент търси с ключова дума, която присъства в избраните, то рекламатасе показва от дясно или над резултатите от търсенето в секцията, обозначена с етикет„реклама“. Позицията, на която ще се показват реклами, се определя според цената наклик, която е зададена предварително. Плаща се само за посещеня, а импресиите/покаванията/ са безплатни. Adwords дава възможност да се избере къде да се показварекламата, като може да се зададат географски положения, а също и да се избератопределени дни или часове, в които да се показва. Допълнителна възможност е да серекламира в съдържателната мрежа на Google (Google Display Network – GDN), по тозиначин рекламите се показват и на други сайтове в партньорската мрежа на Google
 19. 19. 19/рекламата ще се показва на тези сайтове, ако има съвпадение на ключовите думи исъдържанието на тези сайтове отговаря на ключовите думи, които са зададени/.Предимства на Google AdWords: Гъвкавост – рекламата в Google Adwords позволява често да се променятключовите думи и рекламите. Това е преимущество, тъй като много от фирмитечесто представят нови продукти, оферти и услуги, а от друга страна пазарът сепроменя динамично. За да може една фирма да остане конкурентноспособна,трябва отговаря на изискванията на потребителите своевременно; Таргетиран Трафик – мрежата за търсене на Google AdWords е един от най-точно таргетираните формати за реклама /рекламите се покават само на хора,които ги търсят/. Задава се набор от ключови думи, като по този начин всякопредставяне на рекламно послание е пред аудитория, която проявява интерескъм предлаганите продукти или услуги. Това условие е предпоставка заувеличаване на ефективността на рекламата и прави трафика от мрежата затърсене качествен, съответно гарантира възвращаемост на инвестицията; Детайлна Статистика – налична е базова статистика, която се среща в повечетоонлайн рекламни формати като кликове, импресии, CTR / Click-through rate –честота на кликване/, цена на клик, разходи. Има подробна статистика и пъленконтрол относно това колко пъти се е показал даден текстов блок и колко пъти екликвано на него. Google AdWords е софтуер, чрез който може да се измеривъзвращаемост на инвестицията. Това е целта на всяка една реклама – печалбатаот нея.Други предимства на Google AdWords включват: Ниски цени на клик за Българския пазар; Контрол върху реклания бюджет; Бърз вариант за постигане на челни позиции в Google; Няма ограничение в броя ключови думи и реклами; Плаща се само за посещения, импресиите са безплатни; Обширна партньорска мрежа от сайтове, на които може да се рекламира чрезбанерни, видео и текстови реклами.Google AdWords платформата не влияе директно върху СЕО оптимизацията на единуебсайт, но спомага за по-честото му обхождане. Преди да се стартира кампания,AdWords дава възможност да се изпробват ключови думи и да се провери колко щеструва един клик върху тях и на коя позиция ще излезе рекламата при търсене. Това
 20. 20. 20спомага за определяне рекламния бюджет, за планиране на разходите и организиранена успешна рекламна кампания.II. ТЕХНОЛОГИЯТА POSTINIPostini е една от най-големите анти-спам компании в света, закупена от Google през2007г. Технологията Postini представлява набор от услуги за сигурност наелектронната поща на Google /Google Postini Services/. Тя е известно решение закорпоративна борба със спама, активна е за т. нар. instant messaging програми, а също иза мeйл архиви. Google Postini Services включва следните продукти: Google Message Security Google Message Discovery Google Message Continuity1. Google Message SecurityGoogle Message Security е уеб услуга за сигурност, която предоставя защита отвируси и спам, филтриране съдържание на електронна поща, като дажа възможност за(Фиг.10):- защита на входяща и изходяща електронна поща от спам, вируси, фишинг и др.;- определени имейл правила за управление на съдържанието;- получаване на имейл съобщения когато сървърът не работи.Фиг. 10. Google Message Security.Google Message Security автоматично прилага политики за сигурност, за да осигуридобро управление на входяща и изходяща поща. Услугата предоставя удобен
 21. 21. 21потребителски интерфейс за управление и конфигуриране. Поддържат се мейлсървъри, включително Microsoft Exchange Server, Postfix, Sendmail, Lotus Domino,Macintosh OS X Server.2. Google Message DiscoveryGoogle Message Discovery е услуга за защита от спам, вируси и за архивиране наелектронни съобщения. Заплахите се блокират преди да достигнат до даденаорганизация (Фиг.11). Услугата се хоства в облак, тип SaaS /Software as a Service/модел. Не съществува риск от загуба на данни в случай на повреда на сървъра. GoogleMessage Discovery позволява:- защита от спам, вируси, фишинг и др.;- определени имейл правила за управление на съдържанието;- да се създаде имейл хранилище с възможност за търсене;- бързо претърсване на имейл архиви.Фиг. 11. Google Message Discovery.Основни характеристики на услугата са:- сигурност;- мащабируемост;- защита;
 22. 22. 22- управление и намаляване на риска;- бързо и лесно експортиране на информация.3. Google Message ContinuityGoogle Message Continuity е система, която позволява на потребителите да иматнепрекъснат достъп до акаунта си, независимо от евентуален срив на имейл сървъра./намалява се рискът от загуба на данни/ (Фиг.12). Услугата е от типа „cloud computing“– не се изисква допълнителен софтуер. Предназначена е за организации, използващиMicrosoft Exchange Server. Управлението се извършва чрез удобен потребителскиинтерфейс. Входящите имейл съобщения се филтрират преди да бъдат доставени насървъра. Google Message Continuity позволява:- защита на електронната поща от спам, вируси, фишинг и др.;- поддържане на постоянен достъп до електронната поща;- намаляване на риска от загуба на данни при повреда на сървъра;- решения за възстановяване на информация след бедствия.Фиг. 12. Google Message Continuity.Google Message Continuity предоставя постоянен достъп до електронната поща,вкл. мобилен, автоматично копие на имейлите, като по този начин се осигурявасигурност и цялостност на информацията.
 23. 23. 23Използвана литература:1. http://www.alabala.org/70.html2. http://blog.ardes.bg/2012/04/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%8A%D0%BC-google-calendar/3. http://www.design2you.org/bg/Adwords-Google.html4. http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2013/03/21/2026497_google_predstavi_novoto_si_prilojenie_google_keep/5. http://getproweb.com/reklama-v-google-vuvedenie6. http://www.google.bg/postini/7. http://idit.bg/bg/blog/view/4/Analiz-na-Google-Analytics.html8. http://irenasirakova.webs.com/apps/blog/entries/show/20884463-google-analytics-for-idiots9. http://marketing.atsense.com/seo-google-webmasters-tools/10. http://www.publicity.bg/services-internet-marketing-consulting-google-website-optimizer11. https://violleta.com/programi-na-google-za-seo-optimizirane/prilojenie-na-gugal-google-analytics12. https://violleta.com/programi-na-google-za-seo-optimizirane/prilojenie-na-gugal-google-webmasters13. http://www.webdesign-optimization.com/google-webmasters-tools.php

×