Successfully reported this slideshow.

Prezentace projekt ESF ANRČR

2,316 views

Published on

Prezentaci zpracovala vedoucí manažerka projektu Jana Lexová.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace projekt ESF ANRČR

 1. 1. Profesionalizace NRP v ČR Realizace 7/2010 - 3/2013
 2. 2. <ul><li>Základní info o projektu: </li></ul><ul><li>5 klíčových aktivit projektu </li></ul><ul><li>Realizace s dopadem v 15 místech ČR </li></ul><ul><li>Hlavní partner Asociácia náhradných rodín </li></ul><ul><li>Počet proškolených osob 65 </li></ul><ul><li>Počet podpořených osob 150 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Realizační tým </li></ul><ul><li>Manager projektu, úvazek 0,5 </li></ul><ul><li>Finanční manager, úvazek 0,4 </li></ul><ul><li>Koordinátor projektu, úvazek 1,0 </li></ul><ul><li>Administrativní pracovnice, úvazek 0,5 </li></ul><ul><li>Koord.konfer. a metod.přípravy 0,5 </li></ul><ul><li>Lektoři DPČ </li></ul><ul><li>Pedagogičtí pracovníci DPP </li></ul>
 4. 4. Klíčová aktivita 01 Vytvoření metodik dvou vzdělávacích modulů a akreditace Modulu č.1 Odborná a metodická příprava dvou vzdělávacích modulů.Modul č.1 bude akreditován MPSV.
 5. 5. Klíčová aktivita 02 Modul I. Zahrnuje 7 dvoudenních setkání ve třech bězích,pro 15-20 osob ,celkem 100 h. výuky zakončené závěrečným testem. Náplň : sociální práce, speciální pedagogika, psychická deprivace dětí, syndrom CAN, FASD, děti s hendikepem, zážitkové workshopy, dotyková terapie,arteterapie, úvod do psychoterapie,efektivní komunikace, právo,krizová intervence, sociální služby.
 6. 6. Klíčová aktivita 02 Modul II . Zahrnuje 10-denní pobyt , Prázdninová škola, 2běhy za projekt.Celkem 50 h. výuky, účast 10-15 osob. Doprovodná služba hlídání dětí s programem. Náplň: témata osobnostního rozvoje a témata problematiky vstupu na trh práce Součástí modulů je také aktualizace metodik a vzděl.materiálů a supervize.
 7. 7. Klíčová aktivita 03 Šíření příkladů dobré praxe a vytváření podmínek pro legislativní změny -5x setkání Profes.rodičů a odb. NRP ze Slovenska s náhradními rodinami a poslanci PS ČR za daný region. -2x Celorepubliková odborná konference o problematice NRP za účasti ANR, MPSV, slov.ANR a dalších NNO z oboru. -1x příprava návrhu na legislativní změny -3x návštěva poslaneckých klubů
 8. 8. Klíčová aktivita 04 Poradenství pro náhradní rodiče Vyškolení účastníci kurzů provádí poradenství na půdě místních klubů. 45 proškolených osob v průběhu projektu poskytuje poradenství pro 2 náhradní rodiny ve svém regionu ( klubu).
 9. 9. Klíčová aktivita 05 Závěrečná mezinárodní konference Dvoudenní pracovní konference pro 50 osob . účastníci : ANR ČR , MPSV, Poslanci Evropského parlamentu, zástupci IFCO,NNO z oboru NRP.
 10. 10. Spolupráce: Pořádání konferencí,odborná spolupráce Univerzita Karlova, Katedra sociální práce. Doc.Oldřich Matoušek, PhDr. Hana Pazlarová Odborná spolupráce Asociácia náhradných rodín PhDr. Mária Kerekešová Metodické vedení a supervize Ing. et Mgr. Leona Hozová
 11. 11. Finanční zajištění Nadace táta a máma Formou bezúročné půjčky v případě pozdržení platby v průběhu realizace. Záruky organizace * ANR ČR ručí za realizaci projektu celým svým majetkem * Je možné s vedoucím projektu sepsat dohodu o odpovědnosti nad rámec pracovní smlouvy . * V případě osobní odpovědnosti vedoucího projektu je ten také zodpovědný za sestavení pracovního týmu.

×