Cham soc heo con sau cai sua

6,559 views

Published on

CÔNG TY THỨC ĂN GIA SÚC VÀ GIA CẦM ANOVAFEED - CHUYÊN ĐỀ CHĂM SÓC HEO CON SAU CAI SỮA - www.anovafeed.vn

Published in: Technology
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
 • Chăm sóc heo con sau cai sữa
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cham soc heo con sau cai sua

 1. 1. KỸ THUẬ T CHĂM SÓC HEO CON CAI SỮ A
 2. 2. I.MỞ ĐẦ UHeo con sau cai sữ a (từ 21 - 60 ngày) , trọ ng lượ ng (từ 6-23 kg)cầ n sự chăm sóc hế t sứ c đặ c biệ t củ a ngườ i chăn nuôi vì đây làgiai đoạ n heo con phả i tách rờ i khỏ i mẹ và số ng độ c lậ p.
 3. 3. II.NHỮ NG Y U CẦ U KHI CAI SỮ A Có tỷ lệ nuôi sống cao từ 98% trở lên  Có sức khỏe tốt, đồng đều
 4. 4. II.NHỮ NG Y U CẦ U KHI CAI SỮ ALớn nhanh (500-600g/ngày)Ít tốn thức ăn (FCR: 1,2-1,4)
 5. 5. III.NHỮ NG NGUY N TẮ C KHI CAI SỮ AThời gian cai sữa thíchhợp : Từ 21-28 ngày tuổi Phụ thuộc vào heo con Phụ thuộc vào heo mẹ Trọng lượng trên 6,0 kg
 6. 6. III.NHỮ NG NGUY N TẮ C KHI CAI SỮ ATraùnh nhöõng thay ñoåi ñoät ngoät Chuyeån heo meï ñi, ñeå heo con laïi treân chuoàng ñeû theâm 1 tuaàn Khoâng thay ñoåi thöùc aên heo con Khoâng tieâm phoøng tröôùc vaø sau cai söõa khoaûng 3 ngaøy
 7. 7. IV. CHUỒ NG TRẠ I Tùy theo điều kiện chăn nuôi, chúng ta xây dựng khu trại sau cai sữadạng kín hoặc hở nhưng phải đảm bảo khí hậu thông thoáng, tránh giólùa, tránh gió Đông Bắc và Tây Nam. Nhiệt độ tối ưu: 28OC-32OC C hu ồng h ở Chuồng kn í
 8. 8. IV. CHUỒ NG TRẠ ISàn chuồng: Sắt – Nhựa – Bê tông Sà n sắt Sà n nhựa Sà n bt ng êô
 9. 9. IV. CHUỒ NG TRẠ I Chuaån bò chuoàng nuoâi: veä sinh, saùt truøng thật kỹ Maät ñoä 1 m2/3 con; ≤ 10 con/oâ chuoàng (3 m2/chuồng); che chắn gió
 10. 10. V. CHĂM SÓC HEO CON CAI SỮ A Phân lô, phân đàn hợp lýChia ñaøn: lôùn – nhoû, ñöïc – caùi
 11. 11. V. CHĂM SÓC HEO CON CAI SỮ AChuyeån heo luùc saùng sôùm hoaëc chieàu maùt Để heo ñoùi khi chuyeån baày, pha chaát ñieän giaûi(electrolytes) vaøo nöôùc cho uoáng Taäp tieâu, tieåu ñuùng choã Giöõ chuoàng khoâ raùo, saïch seõ, haïn cheá taém heo, traùnh gioù luøa
 12. 12. V. CHĂM SÓC HEO CON CAI SỮ AChuẩn bị sẳn sàng các thiết bị giữ ấm cho heo
 13. 13. V. CHĂM SÓC HEO CON CAI SỮ A HEO BỊ LẠNH
 14. 14. V. CHĂM SÓC HEO CON CAI SỮ A HEO THIẾU NƯỚC
 15. 15. V. CHĂM SÓC HEO CON CAI SỮ A Cung caáp ñaày ñuû nöôùc saïch, maùt cho heo N hu A ù p lö ïc Môùi G oùc g a é n C h ie à u c a o c aàu ( m l /p h u ù nuùm uoá ng nuùm uoá ng( l í t /n g a ø t) (c m) y) 2 5 0 -5 0 0 N g h ie â n g 1 - 2 25 - 35 m l /phút xuoá ng 8 – 10 h e o / 1 n u ù m u o á n g G a é n nuùm uoá ng ôû pha à n s a øn hôû, g a à n nô i tho a ù t nö ô ù c Ñ öôøng oá ng da ã n nöôùc khoâ ng ñe å lo ä t h ie â n
 16. 16. VI. THỨ C ĂN Thức ăn thích hợp Thứ c ăn có dinh dưỡ ng tố t, giàu đạ m và nhiề u men tiêu hóa sẽ giúp heo con cai sữ a lấ y lạ i sự cân bằ ng dinh dưỡ ng  phát triể n bộ xươ ng và cơ bắ p  tăng trưở ng nhanh Tập ăn – 7kg 7kg – 15kg 15kg-30kg
 17. 17. VII. CÁCH CHO ĂN Cho heo ăn ít vào 2 ngày đầu sau cai sữa Sau đó tăng dần lượng thức ăn theo nhucầu của heo Nên cho heo ăn ướt
 18. 18. T i ê u c h u ẩn t h ức ăn c ủa A no va Fe e d
 19. 19. Giai đ oạ n heo con tậ p ă n -7kg BABY A kích thích tính thèm ăn của heo con bằng hương sữa, hương chocolate-mật ong, vị chua ngọt của hoạt chất chiết xuất từ một loại thực vật ở Châu Mỹ. BABY A còn có các thành phần nguyên liệu cung cấp đạm dễ tiêu hóa giúp heo con làm quen và dễ dàng thích nghi với nguồn thức ăn mới.BABY A: Tập ăn – 7kg KHÔNG TI U CHẢ Y
 20. 20. LƯU Ý KHI CAI SỮAS ö û d u ï n g t h ức ăn t ập ăn ( B a b y A ) t h e â m 1- 2 tua à n s a u c a i s öõ a Baby BC h o ăn t ự d o( khoảng 2 0 0 - 3 5 0 g /c o n /n g ày)
 21. 21. Giai đ oạ n heo sau cai s ữ a 7-15kg Giai đoạn này nhạy cảm nhất trong vòng đời của heo. Hệ tiêu hoá heo con đối mặt với tác động lớn bởi sự thay đổi hoàn toàn nguồn thức ăn, suy giảm hệ vi sinh vật có lợi cũng như các nhóm men tiêu hoá trong đường ruột. BABY B tổng hợp các thành phần nguyên liệu như các nhóm acid hữu cơ làm hạ pH dạ dày, các nhóm men tiêu hoá hỗ trợ và các nguyên liêu giàu đạm giúp heo con lấy lại cân bằng dinh dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc.BABY B: 7kg-15kg KHÔNG TI U CHẢ Y
 22. 22. CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂNNGÀY BABY A BABY B 1 75% 25% 2 50% 50% 3 25% 75% 4 0% 100%
 23. 23. BABY B BABY C
 24. 24. Giai đ oạ n heo sau cai s ữ a 15-30kg BABY C bổ sung khoáng vô cơ thúc đẩy quá trình phát triển hoàn thiện hệ cơ xương heo con. BABY C còn cân đối hợp lý các nguồn dưỡng chất trong nguyên liệu để tạo nguồn thức ăn tối ưu cho heo con ở giai đoạn tăng trưởng, tạo sức đề kháng cao, ngăn ngừa bệnh tật.BABY C: 15kg-30kg
 25. 25. Khaåu phaàn cho heo con giai ñoaïn cai söõa: Cho aên töï do (khoảng 450-800 g/con/ngaøy)
 26. 26. BẢNG TOÙM TAÉT CAÙC LOAÏI THÖÙC AÊNANOVAFEED GIAI ĐOẠN TẬP ĂN - CAI SỮA 1. BABY A: Tập ăn - 7kg 2. B A B Y B : Heo 7kg - 15kg. 3. B A B Y C : Heo 15kg - 30kg. CHO HEO ĂN TỰ DO
 27. 27. Bảo quản thức ăn cẩn thận
 28. 28. Xử lý một số trường hợp hay gặp trên heo sau cai sữa
 29. 29. Sưng mắt – phù đầu (E coli)Sưng mắt – co giật – phù nề (Edema) Toàn đàn nhịn ăn 1 ngày Cho uống acid hữu cơ (lactic, formic)
 30. 30. Đặc trị sưng phù đầu, viêm phổi cấp tính trên GSGC
 31. 31. BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA
 32. 32. . Điềutrị tụ huyết trùng.Thương hàn. Viêm phổi. Viêm khớp.Tiêu chảy do E.coli. Salmonella. Nhiễm trùng máu do E.coli. Viêm teo mũi truyền nhiễm. Phụ nhiễm vi trùng trong cácbệnh do virus.
 33. 33. Bệnh ở đường hô hấp
 34. 34. Đặc trị viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm vú, viêmtử cung, nhiễm trùng vết thương
 35. 35. Đau chân, viêm khớp Đặc trị viêm khớp, đau móng, viêm vú.
 36. 36. CÒI CỌ C Ố M YẾ U
 37. 37. Bệnh ngoài da (á sừng, ghẻ, đậu, nấm) Heo bị đậuHeo bị ghẻ
 38. 38. Phòng ngừa và điều trị ghẻ, các loại giun tròn như: giun đũa, giun thận, giun tim.
 39. 39. Nóng sốt, bỏ ăn không rõ nguyên nhân
 40. 40. Đặc trị thương hàn, sốt không rõ nguyên nhân.
 41. 41. Bệnh ngoại khoa Nuoâi lôïn uùng,loã thuùng tieàn
 42. 42. TI M PHÒNG CHO HEO
 43. 43. TI M PHÒNG CHO HEONgày Liều Đường Thuốc & Vaccine Phòng bệnhtuổi dùng dùng 3 NOVA-Fe + B12 2ml tiêm bắp Thiếu máu do thiếu sắt 20 BSL-PS100 2ml tiêm bắp Hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản23−28 PEST-VAC 2ml tiêm bắp Dịch tả heo PARAPLEURO Viêm dính màng phổi, dung huyết, tụ35−40 2ml tiêm bắp SHIELD P huyết trùng 45 FMD 2ml tiêm bắp Lở mồm long móng 63 PEST-VAC 2ml tiêm bắp Dịch tả heo PARAPLEURO Viêm phổi dính sườn, sưng phù dầu, 70 2ml tiêm bắp SHIELD P tụ huyết trùng 77 SUVAXYN-AUZESKY 2ml tiêm bắp Giả dại

×