Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hashvetvutyun

2,042 views

Published on

 • Be the first to comment

Hashvetvutyun

 1. 1. ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ www.annaohanyan.wordpress.com www.anohanyan@mskh.am Լոգոպեդ` Աննա Օհանյան
 2. 2. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ և ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆՈՐ ԴՊՐՈՑ•ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ/6 ՍՈՎՈՐՈՂ /•ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ / 12 ՍՈՎՈՐՈՂ/•ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ / 4 ՍՈՎՈՐՈՂ/•ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ/ 3 ՍՈՎՈՐՈՂ /•ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ / 2 ՍՈՎՈՐՈՂ/
 3. 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ ԵՆ.•ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ` 23 ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՀԵՏ:•ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ, և‘ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ ` 6 ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՀԵՏ:•ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ` 1 ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՀԵՏ:
 4. 4. ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ•Հոգեբանական զարգացման խանգարումներ/ 6 սովորող/•Լսողության խանգարումներ / 3 սովորող/•Մտավոր հետամնացություն / 1 սովորող/•Խոսքային խանգարումներ / 1 սովորող/•Ուսումնական ունակությունների խանգարումներ/ 4 սովորող/Դասարանում աշխատանքը կազմակերպվում է 10սովորողի հետ, անհատական`5 սովորողի հետ:
 5. 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂԻ ևԴԱՍՏԻԱՐԱԿԻ ՀԵՏ• Մեթոդական աջակցություն, խորհրդատվություն:• Անհատական ուսումնական պլանների կազմում, վերանայում, գնահատում:• Անհատական առաջադրանքների կազմում :• Անհատական դասացուցակների կազմում /ըստ անհրաժեշտության/:• Տնային այցելությունների կազմակերպում:
 6. 6. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ևՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
 7. 7. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻՆ
 8. 8. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԵՐԿՐՈՐԴԿՈՒՐՍՈՒՄՇտկողական խաղ 1Շտկողական խաղ 2Շտկողական խաղ 3ՄշակումներՄշակումներ 2Մշակումներ 3
 9. 9. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻՆ, ԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ,ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ:
 10. 10. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԿԱԿԱԶՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՍ 1)ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԳՈՒՅՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԼՈԳՈՊԵԴԻԱՅՈՒՄԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԷՊԻԼԵՊՍԻԱԴԱՈՒՆԻ ՍԻՆԴՐՈՄԿԱԿԱԶՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՍ 2)

×