Budaya sekolah

22,011 views

Published on

Tajuk 11

Published in: Education
5 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Syukran Jazillan. Teruskan usha yang murni demi agama bangsa dan negara. Selamt Hari Guru
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih atas perkongsian maklumat amat berguna sebagai panduan kpd golongan pendidik, hanya allah jua yang dapat membalsNya.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih atas perkongsian maklumat yang amat berguna ini. Ianya akan menjadi panduan kpd golongan pendidik, sebagai amal jariah. semoga Allah akan melimpahkan balasan yang setimpal Amin........
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih atas perkongsian maklumat amat berguna sebagai panduan kpd golongan pendidik, hanya allah jua yang dapat membalsNya.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bahan yang bagus untuk pentadbir sekolah renungkan.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
22,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
732
Actions
Shares
0
Downloads
1,040
Comments
5
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Budaya sekolah

 1. 1. BUDAYASEKOLAH
 2. 2. SUZANA BINTI AYOB M20111000355 NOR ASHIKIN BINTI SUED M20111000451SITI RAUDHAH BINTI ISMAIL M20111000737 SITI KHALIJAH BINTI AB. RAHIM M20111000735
 3. 3. • Budaya sekolah terdiri daripada nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan dan tradisi, cara berfikir dan tingkah laku yang semuanya berbeza daripadaMarimuthu institusi-institusi sosial lain. (1990) • Pola maksud yang disampaikan oleh warga sesebuah sekolah. Pola-pola ini termasuk norma, nilai, kepercayaan, upacara-upacara, tradisi, dan mitos. Sistem maksud ini akan membentuk cara individu berfikir danStolp (1994) bertindak. • Budaya sekolah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai cara hidup di sekolah yang sebenarnya dihasilkan oleh pelajar dan sebahagiannya oleh guru. Terdapat dua jenis budaya iaitu budaya formal dan budayaKamaruddin informal. Budaya formal ini mementingkan pencapaian akademik dan kaedah untuk mencapai matlamat tersebut. Manakala budaya informal (1995) sekolah pula ialah apa sahaja selain untuk mencapai kepentingan budaya formal sekolah seperti budaya bertutur, berpakaian, berbahasa dan lain- lain.
 4. 4. • Budaya sekolah adalah di persepsi sebagaiHarris mempunyai fungsi interpretasi dan normative. Ia menyediakan petunjuk kepada ahli-ahli bagaimana et.al acara-acara dan tindakan-tindakan di interpretasikan dan pada masa yang sama menyelaraskan cara mana(1997) mereka dikehendaki bertingkah laku. • Budaya sekolah boleh di ertikan sebagai cara hidup sekolah yang meliputi segala amalan sekolah di luar dan di dalam bilik darjah yang mencerminkanSharifah nilai, kepercayaan dan norma yang dikongsi bersama oleh warganya, ada yang telah di warisi turun- (2000) temurun, ada yang telah dibentuk oleh warga sekolah itu sendiri.
 5. 5. Dalam bidang pendidikan, tidak terdapat satu definisi yang tepat dalam mendefinisikan budaya sekolah (Stolp 1994) Budaya sekolah merupakan cara warga sekolah itu melakukan sesuatu yang telah dipersetujui berdasarkan norma, nilai dan kepercayaan mereka.
 6. 6. (Bolman&Deal,1991. (Dubrin & Ireland 1993; (Morgan 1986) Sharifah Md Nor, 2000). Robbins 1997) • Sebaliknya sebuah• Unsur budaya sekolah • Sekolah yang sekolah yang dikatakan penentu mempunyai budaya mempunyai budaya kepada keberkesanan yang lemah yang kuat akan sesebuah sekolah mencerminkan mempunyai guru-guru kelemahan dalam yang mengikut pengurusan. Budaya arahan, bekerjasaama, organisasi yang lemah mempunyai iltizam yang boleh menimbulkan tinggi, semangat konflik dalaman. Konflik kekitaan yang dalaman yang tidak tinggi, mempunyai nilai dapat dikawal ini akan yang dikongsi menjejaskan misi dan bersama, berpegang matlamat sekolah dan teguh kepada nilai teras pada masa yang sama dan dikongsi secara akan menjejaskan meluas, menunjukkan usaha-usaha ke a rah persetujuan yang tinggi kecemerlangan di kalangan ahli terhadap sesuatu perkara dan patuh pada nilai-nilai organisasi
 7. 7. ISU 1:SIAPAKAH YANG MEMBENTUK BUDAYA SEKOLAH
 8. 8. Memandangkan budaya sekolah dibentuk oleh warganya maka budaya boleh berubah danorang yang paling berpengaruh untuk mengubah dan mencorakkan budaya sekolah ialah kepemimpinan pengetua/guru besar sekolah (Sergiovanni, 2000)
 9. 9. Sebagai ketua pentadbir sekolah, pengetua adalah orang yang penting dan bertanggungjawab dalam membentuk budaya yang positif. Budayasekolah yang positif dapat mewujudkan pola-pola perhubungan manusiayang baik, suasana yang tenteram, keadaan persekitaran sekolah yang bersih serta dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti keilmuan. Keadaan ini akan dapat melahirkan kesan positif terhadap proses pembelajaran dan penghayatan nilai murni. Dengan cara demikian, usaha untuk pembentukkan akhlak dan sahsiah pelajar dapat berjalan dengan lancar dan berkesan (Pusat Perkembangan Kurikulum 1991). Oleh itu pengetahuan tentang budaya sekolah adalah penting bagi mereka (Fiore 2000).Walau bagaimanapun budaya sekolah yang diinginkan oleh seseorangpengetua itu tidak wujud dengan sendirinya. Ia adalah hasil pengurusan dan di sinilah peranan pengurus itu menjadi sangat penting, lebih khusus lagi peranan pengurus sebagai pemimpin organisasi.
 10. 10. Bagi pengetua yang baru bertugas di sesebuah sekolah pula, beliauharus peka terhadap budaya sekolah yang sedia ada. Pengetua baru ini akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas, jika beliau tidak memahami budaya sekolah itu. Pembaharuan dan perubahan akan sukar dilaksanakan jika beliau tidak memahami apakah nilai-nilai yang dianggap penting oleh guru, ibu bapa dan pelajar sekolah itu. •Budaya sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan pengetua. Pengetua mempunyai kuasa dalam membentuk budaya sekolahnya sendiri dan untuk melakukan perubahan ini, ia mungkin memakan masa yang lama. •Ini adalah kerana warga sekolah yang berada itu telah biasa dengan budaya yang sedia ada. Tetapi perubahan ini akan menimbulkan konflik. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah dengan melakukan perubahan itu secara perlahan dan meningkatkan masa berinteraksi dengan para guru. •Pengetua yang mengetuai sistem pengurusan sekolah mestilah memupuk semangat kekitaan dan kepunyaan di kalangan warga sekolah dan melibatkan guru-guru dalam proses perancangan dan membuat keputusan.
 11. 11. Dalam merealisasikan matlamat pendidikannegara, kepemimpinan pengetua berperanan sebagai tunggakutama kepada pembangunan pendidikan berkualiti iaitu merujukkepada pengurusan sekolah yang cemerlang dan kemantapandalam kepemimpinan pendidikan. Dalam erti katalain, kemantapan kepemimpinan sekolah dilihat sebagai pemacuke arah penghasilan pendidikan yang berkualiti (Lokmanet. al. 2008).Seseorang pengetua perlu mempunyai pengetahuan dan latihanmencukupi dalam melaksana peranan mereka khususnya untukmempengaruhi, memimpin dan menggerakkan seluruhorganisasi sekolah ke arah mencapai matlamat. Ini memerlukanpengetua yang berketrampilan dan mempunyai sikap sertasahsiah yang terpuji.
 12. 12. Cabaran terbesar kepada pengetua ialah mmemastikanorganisasi sekolah berjalan dengan efisien dan efektif. MenurutAl Ramaiah (1999) kepemimpinan pengetua mempunyai kesanyang signifikan terhadap inovasi pendidikan. Kejayaan dankegagalan sekolah bergantung kepada kebolehan pengetuamemimpin stafnya.Menurut Hussein (1993) berdasarkan kajian sekolah berkesanperanan pengetua sering dibicarakan sebagai faktor yangmenyebabkan kejayaan sesebuah sekolah. Oleh itu, pengetuaperlu memainkan peranannya dengan berkesan supaya sekolahterus cemerlang.
 13. 13. ISU 2:KEPEMIMPINAN PENGETUA / GURU BESAR DI MALAYSIA BELUM MENCAPAI TAHAP PROFESSIONAL
 14. 14. • Pentadbiran sekolah di bawah pimpinan seorang pengetua telah menjadi suatu bidang yang memerlukan pengetahuan, kecekapan, pengalaman mengajar dan mentadbir yang tinggi.• Kepimpinan dan pengurusannya dengan misi dan visinya boleh menentukan hala tuju institusi pendidikan yang diamanahkan kepadanya.• Professional bererti pengetua adalah orang yang pakar dalam bidangnya dan yakin akan keunggulan pekerjaan yang dijalankan kerana ciri-ciri professional itu ialah kecekapan, komitmen,dedikasi,pengorbanan dan kepakaran.• Ciri-ciri yang ada ini pula tidak dibiarkan statik > meningkatkan kecemerlangan > menambah kemahiran-kemahiran baru, membawa sikap baru yang lebih positif. Beliau tidak membiarkan kepentingan peribadi berkonflik dengan kepentingan rasmi.
 15. 15. • “Taraf pendidikan dan pengurusan pendidikan di negara ini belum mencapai tahap professional, maka dengan itu pengurusan• Budaya sekolah berkualiti yang biasanya dapat wujud daripada Mohd Noh (2001) merealisasikan program- sistem sekolah program peningkatan melalui amalan pendidikan sukar dicapai. Untuk pengurusan • Pengetua-pengetua sekolah mencapai taraf pendidikan yang pengetua. Jika menengah belum mencapai tinggi, terlebih dahulu taraf pengurusan tahap sebagai pengurus pengurusan perlu dibaiki pendidikan negara sekolah yang berkesan. sehingga mencapai tahap ini belum mencapai Pengurus-pengurus sekolah professional. Sekiranya tahap di Malaysia didapati kurang pengurus terutama di peringkat professional, sukar mahir mengurus sekolah sekolah tidak berusaha masing-masing sedangkan bagi sekolah untuk mereka merupakan orang meningkatkan kemahiran menjalankan yang penting bagi mencapai mereka maka taraf profesional program-program matlamat sekolah. tersebut sukar untuk dicapai”. peningkatan pendidikan Hussein (1993) Abdul Shukor (2001)
 16. 16. Akta Pelajaran 1961 Di Malaysia, jawatan pengetua sekolah belum diberi status pentadbir ataupun profesional. Hal ini demikian kerana Akta Pelajaran 1961 masih menganggap pengetua sebagai guru sekolah dan jawatan itu tidak dimasukkan ke dalam senarai pegawai pentadbiran.Dalam Laporan Aziz ( 1971 ) : Jawatan pengetua sekolah tidak di masukkan ke dalam kategori profesional.
 17. 17. 2.1 Lantikan Jawatan Pengetua• Perkhidmatan Pendidikan Malaysia ialah perkhidmatan yang terbuka. Oleh itu, mana-mana pegawai dalam perkhidmatan tersebut boleh dilantik sebagai pengetua sekolah menengah oleh Kementerian Pelajaran. Walaubagaimanapun, mengikut amalan biasa, guru sekolah lah yang dipilih untuk kenaikan pangkat sebagai pengetua berdasarkan kepada pengalamannya dalam pengajaran atau pentadbiran.• hanya mendapat latihan asas dalam bidang pendidikan perguruan sahaja > bergantung kepada pengalaman kerja, panduan dan nasihat rakan sejawat, mengikut kaedah “trial and error” atau surat-surat pekeliling pentadbiran dan ikhtisas yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran.• Di luar negara; (Amerika Syarikat) : jawatan pengetua dimohon oleh individu yang berkelayakan.• Menurut Ketua Pengarah Pendidikan (2001), Datuk Seri Dr. Abdul Shukor Abdullah : `` di Amerika Syarikat (AS), pentadbiran sesebuah sekolah tidak diganggu kerajaan, katanya.
 18. 18. • Dalam konteks lantikan jawatan pengetua di Malaysia, jawatan pengetua lazimdiberikan kepada guru kanan yang berada pada akhir perkhidmatan tanpamengambil kira sama ada mereka mempunyai pengalaman dan ilmu tentangpengurusan sekolah atau sebaliknya.• Hussein Hj Ahmad (2001) ; Brown et. al. (2002) : lantikan pengetuaberdasarkan kekananan sebagai guru tidak akan menjamin kecekapan dalampengurusan malah menimbulkan persoalan adakah pengetua dapat memimpinsekolah dengan berkesan jika hanya tinggal beberapa tahun untuk bersara?Malahan mereka dikatakan tidak sempat merealisasikan visi mereka keranakekangan masa.
 19. 19. Apabila seseorang guru dilantikmenjadi pengetua tanpa latihan profesional, ia akan menghadapi satu dilema tentang tugasnya kerana tidakada bidang tugas atau panduan tertentu untuk ia berfungsi sebagai pengetua sekolah yang berkesan.
 20. 20. Laporan Aziz ( 1971 ) berbunyi: “ ..... taraf pentadbiran sekolah- sekolah kita masih rendah daripada jangkaan. Terdapat pengetua/gb yang dilantik memegang jawatan pentadbiran sekolah didapati tidak mempunyai latihan pengurusan yang mencukupi malah terdapat antara mereka yang dilantik tidak pernah mengikuti latihantentang pengurusan sekolah. Olehitu, ketika membuat keputusan di sekolah mereka hanya berpandukan kepada institusi dan pertimbangan mereka sendiri”
 21. 21. Profesion pengetua sekolah atau ‘principalship’ adalah unik jikalaudibandingkan dengan profesion lain kerana sesiapa yang ingin menjadi pengetua sekolah tidak perlu dilatih terlebih dahulu W.G. Walker ( 1989 ) berkata : “ If a man is to be a teacher we train him to be a teacher; if an engineer, we train him to be an engineer. But if a man is to be a good principal? Of course, we do not, unless we wish to delude ourselves by referring to several years of class teaching which may or may not provide some vicarious experiences in administration as "training".
 22. 22. Ishak Sin (2007) telah mendedahkan bahawa terdapat pentadbir pendidikan yang tidak diberikan latihan formal sebelum dilantik ke jawatan pentadbiran sedangkan ia amat perlu dalam menentukan keberkesanan kepemimpinan. Implikasinya….• Kelemahan dalam kepemimpinan pengetua• Sekolah menjadi tempat latihan pengetua.Contohnya….• Laporan Aziz 1971 jelas menunjukkan kelemahan sistem lantikan pentadbiran sekolah berdasarkan kekananan sebagai guru tanpa mengambil kira aspek latihan pengurusan. Akibat tidak mempunyai ilmu tentang pengurusan, pengetua didapati kerap menggunakan institusi ketika membuat keputusan dan mentadbir yang menyebabkan sering berlakunya salah tafsiran dan kesilapan membuat perancangan di sekolah.• Laporan Jemaah Nazir Sekolah 2001 dan Audit Sekolah 2001 turut mendapati bahawa 40% sekolah di Malaysia menghadapi masalah pengurusan kewangan yang berakar umbi kurangnya pengetahuan dan tidak peka pengetua terhadap ilmu pengurusan sekolah khususnya pengurusan kewangan.
 23. 23. Institut Aminuddin Baki (IAB)Bertanggungjawab memastikan dimensi penting pengurusan pendidikan diberi keutamaan dalam menjamin kejayaan pemantapan kualiti pendidikan negara, selaras dengan hasrat KPM di bawah NKRA bagisektor pendidikan. Kualiti dan profesionalisme kepimpinan pendidikan perlu dibangunkan dalam persekitaran budaya kecemerlangan yang berpaksikan kepada etos masyarakat berpengetahuan.Latihan merupakan fungsi utama IAB dalam usaha melahirkan parapengurus dan pemimpin pendidikan yang profesional, progresif dandinamik. Pelabagai kursus jangka panjang dan jangka pendek yangdijalankan.
 24. 24. Kursus-Kursus Jangka Panjang • Kursus asas yang meliputi asas-asas pengurusan. Para peserta akan didedahkan KURSUS kepada konsep-konsep, prinsip-prinsip dan KEPIMPINAN teknik-teknik asas pengurusan yang berkaitan secara langsung dengan tugasPENGURUSAN utama mereka. Diharap kursus ini akan PENDIDIKAN dapat membantu pengurus sekolah (KKPP) mengurus sekolah secara lebih berkesan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. • Kursus ini direka bentuk dengan mengambil kira keperluan pengurus dan pemimpin sekolah dalam mengurus dan memimpin PROGRAM sekolah. Tujuan utama ialah menyediakan barisan pelapis pemimpin pendidikan yang KELAYAKAN mampu menerajui sekolah ke arah PROFESIONAL kecemerlangan. Telah dilaksanakan buatKEPENGETUAAN pertama kalinya pada tahun 2010, dengan KEBANGSAAN pengambilan kohort pertamanya pada bulan jun2010. (NPQEL) • Sasaran : guru-guru penolong kanan, pegawai-pegawai di PPD, JPN dan KPM
 25. 25. • Kesinambungan kepada program ini, peserta yang layak ditemu duga untuk mengikuti Program Persiswazahan Guru Besar (PPGB) selama dua tahun dengan separuh gaji. Apabila tamat dengan jayanya peserta dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. • Sehingga tahun 2010, 1,438 orang gb telah terpilih PROGRAM KHAS untuk mengikuti program ini yang dilaksanakan secara usahasama dengan beberapa buah PENSISWAZAHAN universiti tempatan di seluruh Negara. ProgramGURU BESAR (PKPGB) yang mensasarkan usaha untuk memastikan sekurang-kurangnya 50% gb di sekolah rendah memiliki ijazah sarjana muda menjelang tahun 2010 ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2005 dengan pengambilan seramai 300 orang peserta sebagai permulaan.
 26. 26. • Kursus – kursus jangka pendek yang dianjurkan IAB, PPD, JPN• Kursus-kursus di Universiti-universiti tempatan: menawarkan program sarjana pengurusan pendidikan• Sarjana Kepengetuaan : Pada tahun 1999 ini, satu usaha telah dilaksanakan oleh Institut Aminuddin Baki (IAB) untuk membekalkan program latihan kepada bakal-bakal pengetua dengan ciri-ciri kepimpinan dan kepakaran yang mereka perlukan apabila menerajui sesebuah institusi pendidikan. Sebagai satu kesinambungan kepada program yang dijalankan oleh IAB itu, sebuah Institut Pengetua telah ditubuhkan di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya pada tahun 1999 untuk menawarkan program-program yang komprehensif untuk pengetua mendalami ilmu pengetahuan akademik dan kepakaran dalam bidang kepengetuaan, dan akhirnya boleh dianugerahkan ijazah dalam bidang berkenaan. Sebagai rancangan masa hadapan, program Sarjana Kepengetuaan akan ditawarkan kepada calon-calon daripada institusi lain.
 27. 27. Di England– Sesiapa yang ingin menjadi seorang pentadbir sekolah diwajibkan menyertai dan menyempurnakan program latihan National professional Qualification for Leadership (NPQH). – (Bush & Jackson 2002).– Mulai 1 April 2004, semua guru besar atau pengetua yang dilantik buat pertama kalinya ke jawatan tersebut mestilah mempunyai atau sedang berusaha mendapatkan kelayakan dalam latihan NPQH.– Menjelang 1 April 2009, NPQH merupakan syarat mandatori bagi semua guru besar & pengetua baru seperti yang termaktub dalam seksyen 135, akta pendidikan 2002 (DFES 2004a). Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan dan pengurusan telah diiktiraf sebagai faktor penting dalam mempertingkatkan standard pendidikan.
 28. 28. Petikan Utusan Malaysia: 24/9/98• Soal memperkasa kepimpinan pengetua yang dibincangkan oleh 250 pengetua dalam persidangan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah di Taman Negara Resort (TNR), Kuala Tahan,• Pengetua masa depan ialah guru-guru yang terpilih dan kemudian dilatih dengan teori dan amali kepengetuaan, supaya akhirnya mampu menjadi pemimpin dan bukan sekadar pentadbir sekolah.• Pemilihan pengetua di kalangan guru paling kanan yang menjadi antara faktor pelantikan sebagaimana amalan sekarang tidak lagi relevan.
 29. 29. • Pengetua masa depan ialah mereka yang memiliki ciri-ciri dan kemahiran tertentu, yang prosesnya dibuat melalui latihan dan bukannya melalui pengalaman mengajar di kelas semata-mata. Mereka adalah kalangan guru-guru terpilih yang pada umur awal 30-an lagi sudah dilatih dan didedahkan dengan pelbagai aspek sistem pendidikan negara.• Persidangan kelolaan Persatuan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah (PKPSM) yang mewakili 1,565 pengetua, mencapai kata sepakat meluluskan resolusi menyokong langkah Kementerian Pendidikan supaya guru dilatih dahulu sebelum dilantik sebagai pengetua. Resolusi ini bertepatan dengan tema persidangan ke-37 persatuan tersebut iaitu Memperkasa Kepimpinan Pendidikan Ke Arah Sekolah Berkesan.
 30. 30. • Berdasarkan kenyataan Datuk Dr. Zulkarnain Awang, KS KPM (21 Jan 2007), Pengenalpastian calon gb/pengetua boleh dibuat melalui kelayakan mereka sendiri dan melalui permohonan. Beliau turut menyatakan bahawa mulai tahun 2007, permohonan perlu dibuat calon untuk menjadi pengetua/gb. Ini bermaksud faktor kekananan atau senioriti bukan lagi keutamaan untuk pelantikan. (Hasni dan Mariam 2007)• PIPP 2006-2010 : hanya calon yang berdedikasi dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap jawatan pengurusan & bukannya berasaskan kelulusan akademik semata-mata akan dilantik menjadi gb/pengetuap)
 31. 31. NKRA: Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar4. Mempertingkatkan dengan ketara prestasi guru besar dan pengetua melalui pengurusan prestasiMulai tahun 2010:• prestasi sekolah akan berasaskan kepada skor komposit yang mengandungi 70% gred Purata sekolah dan 30% skor SKPM• pencapaian kesemua 9,900 sekolah akan disenaraikan mengikut kedudukan dan diumumkan pada setiap tahun mulai tahun 2010.• untuk melayakkan diri bagi anugerah, sekolah harus mencapai sasaran skor komposit yang ditetapkan atau sasaran penambahbaikan dalam kedudukan prestasi. Memperoleh laporan audit tanpa teguran dan mencapai sasaran literasi dan numerasi (sek. Rendah).• Selain itu gb dan pengetua mestilah memperoleh LNPT lebih dari 90 dan bebas dari tindakan disiplin
 32. 32. • gb dan pengetua yang mengatasi sasaran akan diberi ganjaran kewangan dan bukan kewangan (misalnya program pendidikan, kenaikan pangkat yang dipercepatkan dan sijil pengiktirafan)• guru-guru di sekolah yang mempunyai gb atau pengetua yang layak menerima ganjaran juga berkelayakan untuk menerima ganjaran kewangan.• kira-kira 10% yang berprestasi tercorot akan dikenalpasti berdasarkan kepada skor komposit yg terendah. Mereka akan diberi latihan dan bimbingan dalam usaha untuk membantu mereka mempertingkatkan tahap prestasi mereka. Jika usaha- usaha ini tidak efektif, maka tindakan seperti pemindahan dan persaraan pilihan akan diambil.
 33. 33. SKPM 2010: Standarad Kualiti Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti – Menjadikan SKPM 2010 rujukan induk standard pendidikan Negara – Terdiri daripada lima standard iaitu: • Kepimpinan dan Hala tuju • Pengurusan Organisasi • Pengurusan Kurikulum, kokurikulum dan sukan, HEM • Pembelajaran dan Pengajaran • Kemenjadiaan Murid• Kelima-lima standard tersebut digunakan untuk mengukur tahap kecemerlangan sekolah. Setiap standard terdiri daripada satu senarai aspek. Setiap aspek terdiri kriteria kritikal. Bagi setiap kriteria kritikal pula, disediakan deskripsi skor.
 34. 34. Standard 1: Kepimpinan Dan Hala TujuNo.aspek Aspek Kriteria Kritikal Skor1.1 Gaya Kepimpinan Kepimpinan sekolah mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk mengembleng tenaga warga sekolah kea rah pencapaian matlamat sekolah.1.2 Penetapan dan Pelaksanaan Kepimpinan sekolah memastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju hala tuju seluruh warga sekolah kea rah pencapaian matlamat dan objektif sekolah.1.3 Kemahiran komunikasi Kepimpinan sekolah mengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan maklumat1.4 Kemahiran merancang Kepimpinan sekolah menerajui penyediaan perancangan strategic (pelan strategik, taktikal, operasi) untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah1.5 Kemahiran memotivasi dan Kepimpinan sekolah memotivasikan warga sekolah untuk meningkatkan menggerakkan warga kualiti kerja sekolah1.6 Kemahiran membuat Kepimpinan sekolah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah keputusan dan untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah. menyelesaiakan masalah1.7 Kepimpinan instruksional Kepimpinan sekolah menerajui pelaksanaan kurrikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajar1.8 Perkongsian kepimpinan Kepimpinan sekolah mewujudkan perkongsian tanggungjawab bagi memupuk kesedaran tanggungjawab bersama dalam mengurus sekolah.
 35. 35. Cadangan Penambahbaikan PIPP 2006-2010 (PIPP 2011-2015) JPN Perak : Perkembangan baru PIPP• Membangunkan modal insan Peningkatan kadar literasi murid di peringkat sekolah rendah dijadikan KPI untuk Guru besar, PPD dan Pengarah JPN.• Memperkasakan SK Setiap pengetua / guru besar diberi tempoh percubaan selama setahun (kegagalan mencapai KPI yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan)• Memartabatkan Profession Keguruan Semua Pengetua/Guru besar memakai lencana (badge) seperti “saya agen perubahan” atau “saya guru berkualiti” mulai tahun 2010• Melonjakkan Kecemerlangan Institut Pendidikan - Memantapkan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak tempatan dan luar Negara seperti IPTA/IPTS bagi melonjakkan Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) bidang kebitaraan masing-masing. - Menyediakan mekanisme penilaian bagi membolehkan murid menilai guru dan guru menilai pentadbir sekolah untuk tingkatkan kecemerlangan SKK -80% daripada pelajar daripada SKK perlu cemerlang dalam bidang kebitaraan sekolah tersebut pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. -Semua pengetua/guru besar perlu mengekalkan prestasi lebih 80% berdasarkan SKPM sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
 36. 36. GRED PENGETUA• Sistem pendidikan di Malaysia telah menetapkan bahawa terdapat dua gred jawatan pengetua iaitu pengetua DG 48 dan penetua Kanan DG54. Matlamat utama perlantikan jawatan pengetua kanan adalah sebagai pakar rujuk yang arif dan cekap dalam pengurusan sekolah. Pengetua kanan dituntut member khidmat nasihat kepada pengetua baru supaya mereka dapat mengurus sekolah berdasarkan sistem yang betul. Jawatan pengetua kanan dianugerahkan kepada pengetua yang telah menunjukkan perkhidmatan yang cemerlang iaitu markah prestasi melebihi 90% selama 3 tahun berturut-turut. (Lokman et al 2008)• Kementerian Pelajaran telah menambah bilangan jawatan pengetua dan guru besar gred Jusa C dan DG54 dalam usaha mencapai Indeks Prestasi Utama (KPI) Bidang Hasil Utama Negara (NKRA) untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Timbalan Menteri Pelajaran Dr Mohd Puad Zarkashi berkata kementerian telah menambah jawatan pengetua cemerlang Jusa C daripada 10 kepada 20 jawatan dan DG54 daripada 200 kepada 435 jawatan manakala DG52 masih kekal dengan 400 jawatan. Bernama.com 8 Julai, 2009
 37. 37. • Menegaskan bahawa tugas pengetua tidak terhad hanya kepada tugas rutin pentadbiran sahaja malahMc Nulty et. mereka perlu menggerakkan segala bentuk sumber al. 2005 dan modal insan di bawah tadbirannya terutama guru supaya mereka dapat menyumbang khidmat dengan komited dan efektif Shields • Tugas utama pengetua tidak terhad hanya melaksanakan fungsional seperti(2005) & pengelolaan, penyelarasan, dan penilaian tetapiDay et. al. perlu menjadi suri teladan atau sumber inspirasi (2000) kepada guru-guru. • Peranan pengetua sekolah kini hanya sebagai Abdul pentadbir dan bukan pemimpin pendidikan professional seperti yang diinginkan oleh pihak KPM Shukor iaitu mencakupi peranan sebagai Abdullah pendidik, pembimbing guru serta pemimpin yang (2004) dapat menjana kesetiaan guru supaya lebih komited dan produktif
 38. 38.  Pengetua itidak mempunyai pengalaman dengan tugas-tugaspengurusan/pentadbiran sekolah, apatah lagi dalam soal kepimpinan.Menjadi pengetua bererti melakukan tugas-tugas yang berbeza dengan tugas-tugas seorang guru seperti, menghadapi orang-orang dewasa (guru dan ibu-bapa), tekanan-tekanan dan keperluan-keperluan kerja dan sebagainya. Dalamwaktu yang sama mereka juga menjadi tumpuan untuk segala maklumat danpemimpin disekolah. Ini bererti para pengetua memerlukan bukan sahajakemahiran yang berbeza tetapi juga kebolehan dalam mendapatkan kerjasamadari kakitangan bawahannya.Morris et.al (1984) mendapati pengetua menerima tekanan kerja yang banyakdari pihak atas seperti dari pihak (PPD/JPN) dalam bentuk arahan dan peraturan.Pengetua ini juga dibebankan dengan tugas-tugas pentadbiran dan suratmenyurat yang datangnya dari semua peringkat yang kebanyakkannyamemerlukan tindakan segera. Dan adakalanya pengetua ini terperangkap dalamsatu keadaan iaitu di antara tuntutan pihak atasan dengan kehendak di sekolahiaitu daripada kaitangan sekolah, ibu-bapa dan masyarakat tempatan.
 39. 39. PERANAN PENGETUA • PEMIMPIN PENGAJARAN• PEMIMPIN PENTADBIRAN & PENGURUSAN.
 40. 40. 3.1 Isu-isu Yang Berkaitan Dengan Kekuatan Pengurusan dan Kepemimpinan Yang Perlu Ada Pada Seseorang Pengetua Sekolah Iaitu : 1.Stail Kepim- pinan 2.Perso- 5.Komuni naliti / -kasi Ketokoha n 4. 3.Kepim- Keilmuan pinan
 41. 41. 6.Pengikti- rafan10.Kesiha- 7.Komit- tan men 8.Keberke- 9.Kemahi- sanan / ran kecemer- langan
 42. 42. ISU 4: PERANAN PENGETUA YANG MENGUTAMAKANTUGAS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH DAN MENGABAIKAN FUNGSINYA SEBAGAI KEPIMPINAN PENGAJARAN.
 43. 43. Menurut Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di sekolah KementerianPendidikan Malaysia (1982), fungsi utama kepemimpinan pengetua atau guru besar mestilah: “...Cekap dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktivitipembelajaran di sekolah. Mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengancara yang berkesan, bertindak sebagai pakar runding, penasihat dankoordinator bagi program pengajaran dan pembelajaran di sekolah,dan perlu juga menghabiskan masa yang lebih dalam kegiatanprofesional guru dan pelajar."Jawatankuasa itu turut mengingatkan pengetua atau guru besar supaya: "...dan jangan hanya bekerja semata-mata sebagai pentadbir yangberkurung di bilik mengeluarkan arahan dan surat arahan atausurat siaran.“Malah, kebanyakan penulis dan penyelidik dalam pendidikan mengakui bahawakebanyakan pengetua/guru besar yang dapat mewujudkan sekolah yang berkesanatau sekolah cemerlang berfungsi sebagai pemimpin pengajaran.
 44. 44. Perhubungan pengetua dengan guru-guru; di mana para guru lebih suka soal-soal yang berkaitan dengan pengajaran dijadikan hak mereka, tanpa gangguan atau campur-tangan dari pengetua mereka . Akibatnya, pengetua ini menumpukan perhatian hanya kepada tugas- tugas pentadbiran sekolah sahaja. -McPherson &Crowson (1982)-pengetua yang berkesan adalah ketua-ketua yang menitik beratkan soal pencapaian matlamat sekolah, ekspektasi dan kehendak ibu-bapa. Disebaliknya, bagi pengetua yang kurang/tidak berkesan pulamenganggap tugas-tugas pengurusan dan kepimpinan sebagai masalah yang utama. -Leithwood dan Montgomery (1984)-Laporan Jemaah Nazir (2001), menunjukkan kebanyakan pengetua tidak memberi panduan kurikulum kepada guru masing-masing, sebaliknya lebih mirip kepada pentadbiran am sahaja, tidak dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, terutama pedagogi serta pendekatan melaksanakan kurikulum.
 45. 45. Kajian Dalam Negara Kajian Luar Negara (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan (Mangieri dan Arnn (1985)) Pendidikan, 1987)•melaporkan kerja yang dilakukan oleh pengetuadaripada enam buah sekolah. Kajian ini mendapati - kajian tentang jenis aktiviti yang banyak dijalankanbahawa pengetua banyak menghabiskan masa oleh para pengetua. Sampel kajiannya itu terdiri daripadamereka,dalam kerja pentadbiran khususnya hal-hal yang 111 orang pengetua dari sekolah yang terkenal danberkaitan dengan surat menyurat dan perkhidmatan. berjaya. Mereka dapati kerja pengetua ini dapat•Pengetua telah menghabiskan tidak kurang daripada dikelompokkan ke dalam tiga dimensi mengikut2jam sehari untuk surat-menyurat. keutamaan iaitu:•banyak masa pengetua diisi dengan kerja-kerja yangberkaitan dengan kutipan data yang diperlukan oleh 1.Penyeliaan pengajaranpelbagai pihak.•pengetua dalam kajian ini mempunyai persepsi bahawa 2.Penilaian prestasi guru dan kurikulum/perkembanganbidang: pengajaran1 perancangan (9% daripada masa kerja sebulan) 3.Pentadbiran2.Pengawalan (7%)3.Kepemimpinan (7%) Dimensi terakhir iaitu pentadbiran merupakan aktiviti4.Perhubungan (5%) yang paling rendah dalam susunan pangkat iaitu yang5.Penyelesaian masalah (3%) paling sedikit dijalankan oleh pengetua berjaya.6.masa yang selebihnya juga ditumpukan kepadapengurusan kewangan dan akaun sekolah sertapenyeliaan.
 46. 46.  Kepimpinan pengajaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengetua yang mampu meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang turut melibatkan guru,murid,ibubapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, kemudahan sumber dan budaya sekolah (Hallinger dan Murphy 1987) Laporan Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pendidikan di sekolah-sekolah, KPM 1982 melaporkan bahawa pengetua bertanggungjawab terhadap pencapaian murid di sekolah dengan menyarankan peralihan tugas utama pengetua iaitu dari pentadbir sekolah kepada pemimpin pengajaran. Menurut Shahril (2001) peranan pengetua yang hanya menjalankan pentadbiran sekolah kini tidak lagi sesuai untuk mencapai matlamat pendidikan bagi memenuhi Wawasan 2020 yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan pengajaran ini pengetua seharusnya tahu serta mampu menggunakan orientasi yang sesuai. Pengetua juga perlu melibatkan guru dalam aktiviti, memberi maklumat yang cukup kepada guru, menerima pandangan guru secara terbuka dan menghargai sumbangan guru. mewujudkan suasana yang kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanapun pengetua selalu menghadapi kesempitan waktu untuk mencerap guru-guru dalam kelas. Kebanyakan masa dihabiskan untuk menyelesaikan urusan di sekolah atau di luar sekolah lebih mustahak dan perlu dilaksanakan segera.
 47. 47. Hussein Mahmood (2008) Pertama, peranan pengetua yang hanyamelaksanakan tugas pengurusan dan pentadbiran sekolah didapati tidak berkesan. Kedua, pengetua telah dikenalpasti sebagai orang yang amat penting di sekolah dan sebagai pembolehubah yang penting bagi menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu inovasi pendidikan di sekolah termasuklah juga prestasi pelajar. banyak inovasi pendidikan telah gagal, oleh sebab pengetua kurang melibatkan diri secara berkesan dalam pelaksanaan inovasi tersebut.
 48. 48. Intipati Ucapan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin di Persidangan Kebangsaan Pengurusan Pendidikan Pengetua Cemerlang Ketiga di Institut Aminuddin Baki (02-11-2010, Bernama)dimensi pentadbiran dan pengurusan, dan dimensi kepimpinan pengajaran. dimensi terpenting yang perlu dimainkan oleh pengetua adalah dimensi kepimpinan pengajaranterutama dalam mencorakkan iklim dan budaya pengajaran dan pembelajaran. Dalam dimensi inipengetua berperanan memberi kepimpinan, galakan dan sokongan kepada guru dan murid disamping mewujudkan keadaan persekitaran yang kondusif, sihat serta memberangsangkan prosespengajaran dan pembelajaran,Kepimpinan pengajaran yang diamalkan oleh pengetua bukan sahaja boleh menentukanpencapaian matlamat sesebuah sekolah tetapi juga boleh memberi kesan kepada keseluruhanindividu yang berada dalam organisasi tersebut.dimensi pentadbiran dan pengurusan tidak harus disisihkan kerana kedua-dua saling berkaitanbagi memastikan keberkesanan proses pembangunan modal insan dapat dicapai.kepimpinan pendidikan perlu menekankan tentang pentingnya membina semula dan membuatpenyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat. kepimpinanpendidikan perlu mempunyai kecenderungan untuk membawa perubahan sosial yangmembina, mengenal pasti kelemahan-kelemahan kontroversi dan konflik, dan seterusnyamengambil pendekatan strategik bagi menangani isu dan permasalahan yang wujud
 49. 49. sekolah yang tidak menentukan hala tuju proses pendidikannya pasti tidak mempunyai criteria untuk mengukur sama ada sekolah berjaya melaksanakan proses itu atau tidak (Krug 1992) 1.warga sekolah tidak 2.Murid adalah golongan yang diabaikan dalam usaha berkongsi visi/misi merealisasikan misi sekolah3. Ibubapa dan waris muridjuga harus dilibatkan dalam 4.Visi dan misi yang usaha merealisasikan misi tidak realistik sekolah
 50. 50. Purkey dan Smith (di dalam Owen 2011) berpendapat kebolehan pengetua menjelaskanmatlamat dengan baik merupakan satu ciri pengetua yang berkesan. Peranan ini dapatmemastikan semua pihak memahami, menghayati dan melaksanakan program yangdirancang mengikut kerangka yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pengetua berperananmemastikan matlamat sekolah sentiasa dirujuk.•memastikan matlamat sekolah mampu diterjemahkan oleh guru-guru dalam pengajaran bilikdarjah. Pengetua juga berperanan memastikan proses p&p dijalankan selari denganmatlamat sekolah.•Matlamat sekolah yang diterjemahkan melalui pengajaran dalam bilik darjah kemudiaannyadipantau oleh pengetua dengan menguatkuasakan dasar akademik, memberi sokongankepada aktiviti pengajaran, menjaga masa pengajaran, serta melakukan pencerapan danpenilaian pengajaran guru.•memberi sokongan kepada guru-guru yang melaksanakan tugas mereka mengikutperancangan yang telah ditetapkan.•Pengetua juga memastikan murid-murid berkebolehan dalam pelajaran diberi perhatiandengan menetapkan piawaian yang tinggi serta dimaklumkan tentang jangkaan sekolahterhadap prestasi mereka. Bagaimanapun pengetua kurang memberi penekanan dalampelaksanaan piawaian kemajuan murid iaitu membina jangkaan tinggi untuk pencapaianmurid merupakan aspek yang penting yang perlu dilaksanakan pengetua.
 51. 51. Penetapan matlamat pula membantu sesebuah organisasi untukmenterjemahkan misinya kepada sasaran prestasi yang spesifik dan bolehdiukur. Matlamat sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam apa bidangsekalipun perlu disebar kepada semua warga sekolah. Dengan adanyamaklumat yang tepat tentang matlamat sekolah, maka semua warga sekolahakan merasa bertanggungjawab untuk bersama-sama menjayakan matlamatmurni ini (Anuar, 2000)Adakalanya sukar untuk membentuk visi sekolah kerana guru-guru mempunyainilai dan visi tersendiri. Oleh demikian ada baiknya jika guru-gurumemperjelaskan nilai-nilai dan kepercayaan mereka dan lihat bagaimana semuaini dapat dihubungkaitkan dengan guru-guru lain. Pemahaman terhadap visisekolah adalah sebagai daya pemandu yang menentukan hala tuju sekolah.Sebagai pendidik, guru-guru haruslah memahami visi dan aspirasi negara keranadi tangan gurulah generasi akan datang dibentuk (Mahathir 1999)
 52. 52. ISU 6 :PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS OLEH PENGETUA/GURU BESAR
 53. 53. ISU - ISU DALAM PENYELIAAN:1.Pemimpin sekolah tidak menjalankan penyeliaanpengajaran dan pembelajaran kerana kesibukan mengurusdan mentadbir sekolah.2. Terdapat pemimpin sekolah yang beranggapan berjalan disekeliling blok bangunan bilik darjah bagi memastikan gurudan murid berada di kelas sebagai sebahagian daripadapenyeliaan.3.Sesetengah pemimpin sekolah berpendapat adalah memadaiberada di kelas selama 10 minit atau kurang bagi mendapatkangambaran status pengajaran dan pembelajaran.
 54. 54. 4.pemimpin sekolah yang tidak berpeluang menjalankan penyeliaanmenurunkan kuasa kepada barisan guru penolong kanan bagimenyempurnakan tugas itu, tetapi tidak mendapatkan maklum balasdan laporan kemajuan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.5.Pemimpin sekolah menjalankan penyeliaan tanpa garis panduanatau tidak memberi maklum balas kepada guru bagi tujuanmembimbing dan penambahbaikan.6.pemimpin sekolah menggunakan instrumen penyeliaan sebagaisenarai semak tanpa membuat penilaian secara kualitatif danberanggapan pengajaran dan pembelajaran yang memenuhi ciri-ciriyang disenaraikan dalam senarai semak itu sebagai pengajaran danpembelajaran yang cemerlang.
 55. 55. 7.Terdapat pemimpin sekolah yang berpendapat guru yangberpengalaman tidak perlu diselia8.Pemimpin sekolah tidak bersifat professional semasa penyeliaanpengajaran dan pembelajaran kerana kurang memiliki kemahiranbimbingan dan mentoring.9.Penyeliaan yang dijalankan hanya berfokus pada pengajaran gurutanpa menghiraukan aspek pembelajaran murid keranamenganggap terdapat pertalian sebab akibat antara pengajarandengan pembelajaran. Jika pengajaran berjalan denganbaik, dengan sendirinya pembelajaran dianggap berlaku.10. Isu Pengurus Pertengahan
 56. 56. Guru yang tidak memahami tujuan dan objektif penyeliaan sering beradadalam keadaan tertekan apabila diselia oleh pemimpin atau wakil-wakilnya.Ada juga guru yang berfikiran kurang terbuka yang sentiasa mempunyai buruksangka dan beranggapan pemimpin menyelia dan menilai pengajaran merekauntuk mencari kesalahan.Selain isu kesibukan membuat persediaan dan mengajar, sikap guru padaidea penyeliaan itu sendiri adalah salah satu cabaran utama pemimpin disekolah.Penyeliaan bertujuan memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti penyampaianpengajaran para guru secara berterusan bagi memantapkan tahappembelajaran murid dan membangunkan modal insan.Penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran sebenar nya adalah suatuproses jaminan kualiti yang bersifat pembangunan kerana penambahbaikanperlu sentiasa dibuat mengikut keperluan. (James ang &Balasandran 2009).
 57. 57. Sekolah yang baik atau Sekolah Yang Tidak Baik? Sepanjang kerjaya saya sebagai seorang wartawan, saya tidak pernah melihat sekolah yang baik dipimpin oleh pengetua yang lemah, atau sekolah yang lemah dipimpin oleh pengetua yang baik. Saya telah melihat sekolah- sekolah yang tidak berjaya diubah menjadi sekolah-sekolah berjaya, dan kesalnya, sekolah-sekolah terkemuka merosot dengan cepat. Bagi setiap kes, jatuh bangunnya sesebuah sekolah dengan mudah boleh dikaitkan dengan kualiti pengetua. Terjemahan: ‘Good School or Bad School? Fred M.Hechinger, presiden, New York Times
 58. 58. HUBUNGAN GURUDENGAN BUDAYA SEKOLAH 62
 59. 59. Guru Dan Budaya Sekolah• Cheng (1993) dalam kajiannya mendapati sekolah yang mempunyai budaya yang kukuh menghasilkan guru yang bermotivasi, persekitaran organisasi yang kaya dengan idealogi, penyertaan bersama dan kepimpinan berkarisma. 63
 60. 60. (sambungan…)• Guru atau pendidik merupakan tunjang dan pelaksana yang paling utama untuk menjayakan reformasi pendidikan pembangunan sumber manusia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Wan Mohd Zahid, 1994). 64
 61. 61. (sambungan…)• Oleh itu, guru patut didedahkan dengan budaya sekolah yang positif dan kolaboratif untuk memupuk semangat yang tinggi dan motivasi kendiri agar nilai-nilai murni dapat dijayakan melalui aktiviti kokurikulum dan interaksi dalam sekolah. 65
 62. 62. ISU 1KOMITMEN GURU DENGANKEPEMIMPINAN PENGETUA 66
 63. 63. Takrifan Komitmen• Mowday, Steer dan Porter (1979), menjelaskan komitmen sebagai tingkah laku individu yang mempunyai satu kepercayaan yang kuat terhadap nilai dan matlamat organisasi, semangat sukarela untuk meningkatkan pencapaian organisasi dan keinginan yang kuat untuk terus berada dalam organisasi. 67
 64. 64. (sambungan…)• Mowday, Porter dan Steers (1982), komitmen organisasi yang tinggi adalah dilihat sebagai faktor positif di antara pekerja dengan organisasi, pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi merasakan dirinya selamat, dipunyai dan mempunyai kepuasan terhadap pekerjaan dan prospek organisasi. Pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi akan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi berbanding dengan mereka yang mempunyai komitmen yang rendah. 68
 65. 65. Hubungan Komitmen Guru denganKepimpinan Pengetua• Ishak dan Mastura (2010) menyatakan bahawa tingkah laku kepimpinan pengetua mempunyai impak yang signifikan kepada kepuasan kerja guru dan komitmen guru terhadap sekolah.• Kepimpinan merupakan satu aspek kehidupan sosial yang memperlihatkan hubungan manusia, khususnya hubungan antara pemimpin dan pengikut. 69
 66. 66. (sambungan…)• Corak penyeliaan yang diamalkan oleh pengetua kadang-kala akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan guru dan seterusnya akan menjejaskan perhubungan guru dengan pengetua yang akan mempengaruhi komitmen guru terhadap tugasan yang diberikan (Collmer, 1990). 70
 67. 67. (sambungan…)• Yaakob (2007), menyatakan kejayaan sesebuah organisasi mempunyai kaitan rapat dengan kepimpinan sekolah dan komitmen guru.• Pemimpin mempengaruhi pengikut dalam kebanyakan perkara terutamanya dalam membuat keputusan atau melakukan perubahan bagi meningkatkan kualiti kehidupan pengikutnya. 71
 68. 68. (sambungan…)• Pengetua adalah orang yang bertanggungjawab meningkatkan profesionalisme dan moral guru-gurunya ke tahap yang tinggi dan juga memastikan pelajar-pelajarnya cemerlang dalam bidang akademik(Al Ramaiah,1993);(Lim The Eng, 1986).• Hellinger dan Hack (1998) menyatakan bahawa sekolah yang lemah boleh bertukar menjadi sekolah yang berkesan dan berjaya dengan adanya kepimpinan pengetua yang berkualiti. 72
 69. 69. (sambungan…)• Walau bagaimanapun, hasrat menjadikan sekolah berkesan tidak akan kesampaian jika guru-gurunya tidak berkesan.• Guru-guru merupakan staf yang memainkan peranan yang penting bagi memastikan matlamat menjadikan sebuah sekolah berkesan tercapai.• Matlamat untuk menjadikan sebuah sekolah berkesan tidak akan tercapai sekiranya guru- guru tidak efektif dan efisyen. 73
 70. 70. (sambungan…)• Sejak kebelakangan ini ketidakpuasan kerja di kalangan guru semakin ketara. Antara puncanya ialah tekanan kerja yang wujud dari pelbagai tugas baru. Ini kerana banyak program baru dari berbagai peringkat dalam KPM (Azizi, 2007).• Guru-guru yang merasa tidak puas terhadap kerjanya lebih cenderung melakukan perlakuan negatif seperti ponteng kelas, kurang beri tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran dan tidak minat mengajar (Burrows dan Mundy, 1996). 74
 71. 71. (sambungan…)• Oleh yang demikian, untuk mewujudkan sekolah berkesan, kepuasan kerja guru-guru mesti diberi keutamaan oleh pengetua.• Guru-guru yang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi akan berasa seronok melaksanakan tanggungjawabnya dan secara tidak langsung komitmen mereka terhadap pencapaian matlamat sekolah juga adalah tinggi (Andermant, Belzer & Smith, 1991). 75
 72. 72. (sambungan…)• Sergiovanni (1984) mengatakan, untuk menjamin kepuasan kerja guru-guru dan komitmen guru-guru terhadap sekolah kekal di tahap yang tinggi, seseorang pengetua itu perlulah memantapkan kualiti kepimpinannya.• Pengetua yang mempunyai kualiti kepimpinan yang tinggi akan mampu mempengaruhi tingkah laku guru-gurunya supaya semangat kerja terarah kepada pencapaian matlamat (Stogdill, 1974). 76
 73. 73. ISU 2Kepuasan Kerja Guru Dengan Kualiti dan Motivasi Kerja Guru 77
 74. 74. Takrifan Kepuasan Kerja• Kepuasan kerja adalah kehendak naluri setiap individu yang bekerja. Kehendak ini akan mendorong kepada perasaan tanggungjawab dan penglibatan yang menyeluruh ke arah pencapaian matlamat kerjaya seterusnya menyumbang kepada kepentingan organisasi (Abu Ajip, 1994).• Azura (2004) menyatakan bahawa kepuasan kerja merupakan keperluan utama manusia sebagai pekerja dan harus dipenuhi bagi mencapai tahap kesempurnaan kendiri 78
 75. 75. Takrifan Kepuasan Kerja• Dinham and Scott (2000) menerangkan kepuasan kerja merupakan satu perasaan yang diperoleh daripada sesuatu tugas sebagai menepati nilai kerja yang berselarasan dengan keperluan individu.• Locke (1976) mendefinisikannya sebagai satu keseronokan atau emosi positif secara langsung hasil daripada peghormatan atau pengalaman kerja seseorang. 79
 76. 76. Hubungan Kepuasan Kerja Guru denganKualiti dan Motivasi Kerja Guru• Dworkin (1987) telah menjalankan kajian ke atas guru-guru di Wilayah Timur Amerika Syarikat dan mendapati 50 peratus daripada responden akan menukar kerja lain jika diberi peluang. Menurut penemuan kajian tersebut antara puncanya adalah terlalu banyak masa diperlukan untuk kerja-kerja perkeranian, gaji yang tidak memuaskan, dan tidak mendapat kerjasama daripada rakan 80
 77. 77. (sambungan…)• Dalam kajian Lim (2005) telah membuktikan bahawa sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan dan telah memikirkan atau mengambil keputusan untuk berhenti atau bersara sebelum sampai umur persaraan. Ini disebabkan ketidakpuasan kerja kerana peranan yang kabur terhadap kerja dan beban kerja yang tinggi. 81
 78. 78. (sambungan…)• Zembylas (2003) pula telah mengemukakan beberapa pandangan berhubung dengan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Antaranya adalah keadaan kerja yang tidak menentu, tiada hubungan yang erat di antara pekerja, penyelia atau pemimpin yang kurang berkesan, dan peluang kenaikan pangkat yang terhad. 82
 79. 79. (sambungan…)• Satu kajian lain yang telah dijalankan oleh Castillo et al., (1999) mengenai sikap dan minat terhadap profesion perguruan dalam kalangan guru-guru pertanian di Ohio telah mendapati bahawa guru-guru tidak puas hati dengan keadaan kemudahan yang disediakan di sekolah. Guru juga tidak berpuas hati terhadap beban tugas yang kian bertambah dan menyebabkan mereka tidak mempunyai masa untuk menyelaraskan aktiviti yang lebih kreatif. 83
 80. 80. (sambungan…)• Selain itu, hasil dapatan kajian juga mendapati bahawa sebanyak 55% responden kajian memilih profesion perguruan kerana gagal mendapat pekerjaan lain. Perkara yang lebih menyedihkan adalah lebih kurang 47% responden akan meninggalkan kerjaya ini jika mendapat pilihan lain. 84
 81. 81. (sambungan…)• Menurut Azura (2004), kepuasan kerja dikaitkan dengan kebolehan individu menyesuaikan diri dengan suasana keadaan pekerjaannya. Oleh yang demikian, kurangnya penyesuaian terhadap suasana kerja akan menjejaskan tahap kepuasan kerja yang dialami. 85
 82. 82. (sambungan…)• Kebolehan penyesuaian juga merupakan ciri asas untuk berkomunikasi dengan suasana kerja mereka (Abu Ajip, 1994). Kegagalan menyesuaikan diri menyebabkan pekerja gagal mencapai tahap kepuasan dalam kerja mereka. Jika dilihat dalam fenomena perguruan di Malaysia hari ini, terdapat situasi di mana ilmu yang dipelajari tidak dapat digunakan sepenuhnya kerana berlainan bidang pengkhususan semasa mengikuti kursus perguruan dengan pengkhususan pengajaran di sekolah. 86
 83. 83. (sambungan…)• Perhubungan antara guru juga adalah penting bagi menjamin kepuasan kerja seseorang. Konflik dalam kalangan guru akan menjejaskan prestasi kerjaya seseorang guru. Semua guru harus bersedia bekerjasama untuk melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran (Markandan, 1984). 87
 84. 84. (sambungan…)• Sekiranya masalah ketidakpuasan guru ini berterusan, bidang pendidikan bukan sahaja akan mengalami masalah guru yang tiada komitmen, tidak dedikasi, dan tidak profesional malahan akan kehilangan tenaga pengajar yang berkualiti dan seterusnya akan menjejaskan produktiviti dan kualiti Pendidikan (Ruhland, 2001) 88
 85. 85. (sambungan…)• Oleh itu, kepuasan kerja adalah penting disebabkan ini merupakan salah satu faktor untuk memperolehi hasil kerja yang optimal. Bagi seseorang yang mempunyai kepuasan dalam pekerjaan tentunya akan terpupuk satu semangat dan komitmen yang mampu membantu dalam penyelesaian tugasan harian pekerjaan mereka. Maka, semangat tersebut bukan saja mampu membantu dalam produktiviti kerja malahan kualiti kerja juga dapat ditingkatkan. 89
 86. 86. (sambungan…)• Hasil kajian yang didapati oleh Mohan Raju dan Srivastava (1999) menunjukkan bahawa pekerja yang mencapai tahap kepuasan yang tinggi dalam pekerjaan adalah lebih komitmen terhadap tugas yang dijalankan.• Kenyataan ini telah disokong oleh Shann (2001) yang menyatakan bahawa kepuasan kerja merupakan penentu kepada komitmen terhadap pekerjaan. 90
 87. 87. (sambungan…)• Guru yang mempunyai kepuasan tinggi adalah guru yang berkesan dan dapat menghasilkan pelajar yang lebih bermotivasi dan dapat mempertingkatkan pencapaian pelajar (Mertler, 1992). 91
 88. 88. • Uben & Huges 1987&Brookover et al. 1996-Budaya sekolah mampu mempengaruhi pencapaian akademik pelajar dan penting apabila dikaitkan dengan kecemerlangan sekolah• Mortimore(1995)- sekolah yg berkesan merujuk kepada sekolah yg memberi nilai @ hasil (output) iaitu pencapaian akademik dan peningkatan dlm kemahiran asas- menulis, mengira, membaca
 89. 89. • Zigarelli(1996)- budaya ke arah pencapaian akademik.• Nor, 2001; Mahmood, 1989- pemimpin sekolah adalah komponen yang paling penting di sekolah dan corak kepimpinannya menentukan jatuh dan bangunnya inovasi pendidikan termasuk pencapaian murid.
 90. 90. • Hallinger & Murphy(1987) – skor ujian adalah indikator yg penting dalam menentukan keberkesanan sekolah.• Lambert 2003- pencapaian murid dalam konteks kapasiti kepimpinan adalah lebih luas drpd skor ujian.• Perkins-Gough(2006)- sekolah berimpak tinggi menggunakan skor ujian bagi merancang masa depan dan kurikulumnya.
 91. 91. ISU-ISU BERKAITAN BUDAYA DAN PENCAPAIAN PELAJAR 1. SK VS SRJKC• Pencapaian pelajar pelajar SJKC lebih baik daripada pelajar SK.• Kenapa pelajar berbangsa Cina lebih menguasai Matematik?• Adakah terdapat perbezaan kaedah pengajaran guru di SJKC dan SK?
 92. 92. SK VS SRJKC• Kerajaan akan mengkaji kaedah pembelajaran Matematik dan Sains di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) berikutan prestasi lebih baik yang dicatatkan murid dalam keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), baru-baru ini, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berita Harian |22 November 2009|
 93. 93. • Maths helps from Chinese schools- The Star, 21 January 1992• Ministry studying Chinese approach to Mathematics- New Straits Times, 21 January 1992• Teaching Maths the Chinese Way - The 3 September 1992
 94. 94. BUDAYA SEKOLAH CULTURE DIFFERENCES ANDMATHEMATICS LEARNING IN MALAYSIA LIM CHAP SAM SRJKC SK 64% daripada 30 43% daripada 30 minit pengajaran minit pengajaran Matematik Matematik untuk digunakan untuk menerangkan menerangkan konsep dan konsep dan kemahiran kemahiran.
 95. 95. Soalan latihan Soalan latihan yangyang banyak sedikitMenghafal sifir Menghafal sifirdari tahun 2 lagi semasa berada di tahun 5Kelas tambahan Kelas tambahanuntuk pelajar yang untuk pelajar yangbermasalah dan pencapaian baik shjsejak tahun 4 dan untuk pelajar tahun 6 shj.
 96. 96. aktiviti pengayaan pelajar hanya diberiyang digunakan di latihan secaraSRJKC iaitu: individu dan gurui. Pertandingan akan berjalan dalam antara kelas membantu kumpulan pelajar yangii. Penyelesaian memerlukan masalah bantuan. berkumpulaniii. Menyelesaikan soalan di hadapan kelas
 97. 97. SK VS SRJKC• Biggs& Watskin(1996) – pelajar Cina menggunakan kaedah memorization with understanding• Confucian tradition – faham, refleksi dan menggalakkan kepentingan mengetahui setiap aspek dengan lengkap.• Di Malaysia, situasi ini berlaku kajian yang telah dibuat oleh Chan kah Yein & Judith Mouseley(2005) Using Word Problems in Malaysian Mathematics Education.
 98. 98. ISU 2:SEKOLAH CEMERLANG, SEDERHANA DAN RENDAH Apabila keputusan diumumkan hanya sebilangan kecil sekolah sahaja yang dianggap cemerlang berbanding sebahagian besarnya sederhana atau lemah. Begitu juga dengan bilangan pelajar cemerlang jauh lebih kecil daripada bilangan yang kurang atau tidak cemerlang - Hishamuddin Hussin, 2006).
 99. 99. BUDAYA SEKOLAH CEMERLANG, SEDERHANA DAN RENDAH NOR,PIHIE DAN ALI (2008)CEMERLANG SEDERHANA RENDAHTIDAK HANYA TIDAK KURANGBERGANTUNG MENGGUNAKAN MEMAHAMIKEPADA ANALISIS PROSESKEPUTUSAN UNTUK PENYEDIAANPEPERIKSAAN MERANCANG MAKLUMAT DANMALAH GUNA PELAN GAGALDATA TINDAKAN MERANCANGPEMANTAUAN- PROGRAMBENGKEL,LATIH TUBI,MELAKSANA
 100. 100. CEMERLANG SEDERHANA RENDAHPELAJAR YANG PELAJAR YANG TIDAKBERPENCAPAIA BERPENCAPAIA DIAMALKANN RENDAH N RENDAHDIPANGGIL DIPANGGILDIBERI DIBERIMOTIVASI MOTIVASI
 101. 101. ISU-ISU LAIN• Pelajar berpencapaian tinggi mempunyai persepsi positif terhadap budaya sekolah jika dibandingkan dengan pelajar berpencapaian rendah.• Guru memberi lebih perhatian kepada pelajar berpencapaian tinggi mungkin kerana mereka didapati lebih positif bermotivasi dan berminat terhadap pelajaran
 102. 102. • pelajar berpencapaian rendah mempunyai kebolehan belajar yang rendah dan mereka bertindak balas secara negative terhadap pengajaran guru.• Akhirnya pelajar berpencapaian rendah tidak mendapat perhatian dari guru.• Guru lebih mudah putus asa dengan pelajar- pelajar berpencapaian rendah.
 103. 103. LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN JURANG PENCAPAIAN PELAJAR1. Memantau pencapaian murid melalui pendekatan headcount – Nor, Pihie dan Ali 20082. Merencanakan program yg sesuai dengan tahap pencapaian murid- Connelly 20083. Pendekatan pengajaran yang berbeza dpt melepasi standard akdemik – Levy 2008
 104. 104. 5. Pelan Induk Pembangunan 2006-20106. Pendidik mencari sebab-sebabkemerosotan dan sanggup menerimakebenaran bagi pembaikan sekolah –Mahathir Mohamed 20017. Sekolah perlu memiliki kompetensidalam empat aspek- Fullan 2001i. Kemampuan menganalisa pencapaian dan keputusan murid secara terperinciii. Melaksana perubahan fizikaliii. Memahami dan merancang pelan pembangunan sekolahiv. Proaktif dan terbuka
 105. 105. Isu: Adakah sekolah dapatmenyediakan persekitaran yang kondusif dan selamat kepada setiap pelajar?
 106. 106. Persekitaran sekolah yangkondusif• Organisasi bilik darjah – susunan meja dan kerusi yang teratur, papan kenyataan yang berfungsi dan dapat menarik perhatian pelajar, dan sudut-sudut yang menarik di dalam bilik darjah – 35 pelajar 1 kelas• Lanskap sekolah – pembangunan landskap boleh mengindahkan dan meneduhkan kawasan sekolah dengan kombinasi pokok-pokok dan elemen-elemen lain seperti air, struktur dan batuan.
 107. 107. • Kebersihan tandas, kantin• Perpustakaan dan pusat sumber• Padang• Makmal sains dan matematik• Asrama – Dewan makan – Bilik/dorm – Dewan belajar – Beri keselesaan pelajar untuk belajar
 108. 108. SUMBANGAN KERAJAAN• Menerusi RMK-9, kerajaan memperuntukkan sejumlah RM 2.3 billion bagi meningkatkan kemudahan serta kelengkapan ICT di semua sekolah seluruh negara. Setakat ini kira-kira 97 peratus sekolah sudah mempunyai kelengkapan berkenaan (Utusan Malaysia,29 Ogos 2006)• BENTONG 29 Julai 2011 - Kementerian Pelajaran memperuntukkan RM310.5 juta bagi mewujudkan kemudahan dan prasarana di sekolah luar bandar dan kawasan pedalaman seluruh negara sepanjang tahun ini.(Utusan Malaysia)• Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP) Terengganu, Haji Ahmad Sharom Yasin berkata “Projek baru di bawah penyeliaan JPP terbahagi kepada tiga kategori iaitu membaiki padang sekolah yang memperuntukkan (kira-kira) RM300,000, membaiki makmal dan juga tandas masing-masing memerlukan kos antara RM100,000 hingga RM200,000” (12 Mac 2012). (teganukita.blogspot.com)
 109. 109. Faktor penghalang penggunaan ict dalam p&p• Kekangan masa• Pengalaman lepas yang negatif• Kurang keyakinan• Tiada/kurang pengetahuan dalam aspek teknikal• Penggunaan makmal dan bilik media yang terhad• Tiada peluang mengikuti kursus
 110. 110. Cara mengatasi• Menyediakan kursus-kursus supaya guru-guru diajar mengenai penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, pengurusan email, blog dan sebagainya yang berkaitan- LDP• Pembinaan Modul yang ringkas dan mudah• Sikap tidak berputus asa dalam mempelajari sesuatu yang baru
 111. 111. PERSEKITARAN SEKOLAH SELAMAT• Program Sekolah Selamat merupakan salah satu kaedah Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mendedahkan tatacara kepada murid, ibu bapa, guru dan individu yang mempunyai hubungan dengan sekolah, mengenai keselamatan murid dari aspek fizikal dan bangunan, aktiviti murid, bencana alam, sosial dan persekitaran atau lokasi
 112. 112. • Menurut pengerusi Niosh, Tan Sri Lee Lam Thye konsep ``sekolah selamat tidak seharus terbatas kepada masalah disiplin, jenayah, ancaman kepada pelajar, membuli dan sikap gengster semata- mata, tetapi juga perlu meliputi aspek keselamatan bangunan, peralatan dan kemudahan sekolah.
 113. 113. KES-KES YANG BERLAKU DI SEKOLAH• Ipoh, 1 Julai 2004- Seramai 19 orang pelajar Sekolah Menengah Gunung Rapat dekat sini, cedera selepas satu paip gas di makmal sains sekolah itu meletup.• Pada awal Februari 2005 kita dikejutkan mengenai seorang pelajar tingkatan 5 MRSM Pendang Kedah Mohd Zaki Shukri patah tulang rusuk dan lebam di badan selepas di pikul oleh lima rakan di asrama.• Pada awal bulan Ogos 2005, seorang pelajar perempuan sekolah menengah di daerah Johor Bahru yang dalam perjalanan ke sekolah telah dilarikan dan dirogol beramai-ramai oleh sekumpulan lelaki.• Baru-baru ini, seorang guru dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina telah meninggal dunia akibat jatuh dari tingkat atas bangunan sekolah yang lantainya telah dimakan anai-anai.• REMBAU – Seorang pengawal keselamatan telah merogol seorang pelajar perempuan tingkatan 5 di sebuah kelas kosong, 16 April 2012• Tahun lalu, sebanyak 434 kes keracunan makanan dilaporkan di seluruh negara dan daripada jumlah itu 146 kes dilaporkan berlaku di 135 buah sekolah (Akhbar Utusan Online)
 114. 114. Rajah: Model Sekolah SelamatKeluarga yang Sekolah yang Masyarakat yang selamat selamat selamat Sumber: National Education Association (1996). Safe School Manual. NEA: United States. Hlm.3
 115. 115. Cara atasi1. Kepemimpinan yang berkesan2. Menyediakan prasarana dan kawasan yang selamat3. Mempertingkatkan mutu disiplin4. Sekolah mewujudkan hubungan dengan keluarga dan masyarakat5. Menekankan perhubungan yang positif antara pelajar dan staf
 116. 116. 1. Kepemimpinan yang berkesan • Pengetua sekolah sebagai pemimpin perlulah mengamalkan ketelusan, mudah dihubungi, menggunakan piawai disiplin yang adil, pengharapan yang tinggi terhadap tingkah laku para pelajar dan kakitangan.
 117. 117. 2. Menyediakan prasarana dan kawasan yang selamat • Tempat berkumpul yang selamat dan terkawal bagi pelajar-pelajar yang sampai awal pagi sebelum permulaan kelas dan pelajar-pelajar yang menunggu kenderaan untuk pulang di sebelah petang selepas sesi persekolahan perlu di sediakan oleh pihak sekolah. • Pihak sekolah perlu membersihkan semak-samun kawasan, laluan dan jalan yang digunakan seharian oleh para pelajar agar lebih terbuka dan selamat.
 118. 118. 3. Mempertingkatkan mutu disiplin • Disiplin dalam bilik darjah penting bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Oleh itu disiplin dalam bilik darjah yang konstruktif akan dapat mempengaruhi para pelajar berasa bertanggungjawab terhadap setiap tingkahlakunya.
 119. 119. 4. Mewujudkan hubungan dengan keluarga dan masyarakat. • Sekolah juga perlu mewujudkan hubungan yang baik, rapat dan telus dengan masyarakat atau komuniti sekolah. Ini termasuklah ibu bapa pelajar, masyarakat sekitar sekolah, polis, pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan.
 120. 120. 5. Menekankan perhubungan yang positif antara pelajar dan guru • Hubungan yang baik antara guru dengan pelajar perlu dipupuk dan dijadikan sebagai amalan untuk mewujudkan iklim sekolah yang selamat.
 121. 121. KESIMPULAN“if you put a frog in water and slowly heat it,the frog will eventually let itself be boiled to death. We too will not survive if we don’t respond to the radical way in which the world is changing.” -Charles Handy (1990) - The age of unreason.
 122. 122. TAMAT

×