Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten HSYn viestintä- ja neuvontaryhmä voi muuttaa maailmaa?

706 views

Published on

Ajattelemisen aihetta yhteiskunnan muuttamisesta erityisesti kestävän kulutuksen saralla.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miten HSYn viestintä- ja neuvontaryhmä voi muuttaa maailmaa?

 1. 1. Miten HSYn viestintä- ja neuvontaryhmä voi muuttaa maailmaa? Annukka Berg, VTT Suomen ympäristökeskus (SYKE) 31.3.2015
 2. 2. Esityksen sisältö 2 ● Kestävän kulutuksen (ja tuotannon) neljä myyttiä ● Miten muutos tapahtuu? - kolme näkökulmaa ● Kolme mahdollista työkalua ○ Kokeilukulttuuri ○ Tarinoiden rakentaminen ○ Muutosstrategiat ja “käyttäjälähtöisyys”
 3. 3. 3 Kestävän kulutuksen (ja tuotannon) 5 myyttiä
 4. 4. Myytti 1: ”Kulutusongelma johtuu turhakkeista” 4
 5. 5. Isot valinnat = asuminen, liikkuminen, ruoka 5 ● Energia ○ Sähkö ○ Lämpö ● Yksityisautoilu ○ Myös lentämisellä iso vaikutus ● Ruuan alkutuotanto ○ Esim. kasvis- vs. eläinproteiini
 6. 6. Myytti 2: ”Kulutusongelma johtuu hedonististen shoppailijoiden heräteostoksista” 6
 7. 7. Isot virrat rutiineista ja rakkaudesta 7 ● Arkinen kulutus rutinoitunutta ● Kodin, työpaikan ja koulun sijainti ja rakenteet määräävät paljon ○ Sähkön ja lämmön kulutus ○ Liikennevalinnat ● Kulutamme usein rakkaudesta läheisiä kohtaan ● Isoilla valinnoilla pieniä identiteettivaikutuksia
 8. 8. Myytti 3: ”Laaja ympäristöherätys ratkaisee ylikulutusongelman” 8
 9. 9. Olemme jo hereillä 9 ● Ympäristöherätys tapahtunut jo 1990-luvulla ● Talouden rakenteet ratkaisevat ○ Poliittiset päätökset (verot, tuet, säännökset) ○ Yritykset: 3000 suurinta=1/3 ymp.haitoista ● Myös kulttuuri ja toimintatavat vaikuttavat ● Edelläkävijöillä tärkeä rooli
 10. 10. Myytti 4: ”Suomalaisten ympäristöjälkeen ei enää voi vaikuttaa, sillä kaikki järkevät ekotehostamistoimet on jo tehty.” 10
 11. 11. Suomessa on sarkaa 11 ● Suurta ympäristöjälkeä ei voi laittaa viennin tai haastavien olosuhteiden piikkiin ● Ekotehostamisen paikkoja on yhä runsaasti ○ Omahyväisyyteen ei ole syytä ● Tehostaminen ei riitä ○ Tarvitaan myös kattoja päästöille ja luonnonvarojen käytölle
 12. 12. 12 Väliyhteenveto: Missä siis olemme nyt?
 13. 13. Ajan kuvaa 13 ● Emme ole enää lähtöruudussa – mutta haasteita riittää -> Pelissä paljon! ● Emme ole itsestään selvä edelläkävijä -> Silti: maailma tarvitsee esikuvia ● (Omaehtoinen/ruohonjuuritaso n) toiminnallisuus nousussa -> Paljon tapahtuu ● Miten HSY voi luoda/ylläpitää hyvää kehää? Erityiset toiminnan paikat?
 14. 14. 14 Miten muutos tapahtuu? Missä on viestinnän paikkoja?
 15. 15. Landscape Regime(s) Niches Innovaatiotutkimus: Rakennemuutoksen transitiomalli HSY - Kokeilut! - PK-seudun edelläkävijät - Fiksumman toiminnan paikalliset esteet
 16. 16. Politiikan tutkimus: poliiikan kehämalli HSY - Uudet ideat, käsitteet, kysymykset - Politiikan seuranta
 17. 17. Kulutustutkimus: asenteista käytäntöihin ● Asenneilmasto Suomessa sangen suotuisa esim. ilmastopoliittisille toimille ● Käytännön toiminta arjen pakkoraossa ● Huomio käytäntöihin ja toiminnan moninaisiin vaikuttimiin ○ Mikä on “normaalia”? ○ Mikä on “(epä)mukavaa”? HSY - Ratkaisut! - Asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, räätälöinti - Moniarvoisuus ja huumori - Kokeilukulttuuri ja toiminnallisuus
 18. 18. 18 Kolme mahdollista työkalua jatkotyöstöön
 19. 19. 19 1. Kokeilukulttuuri
 20. 20. Kokeileva toimintatapa - kolme lupausta 20 1) Lupa toimia 2) Lupa suunnitella vähemmän 3) Lupa epäonnistua
 21. 21. Kokeilukulttuuri on vastalääkettä… 21 ● Paperityön ja käsitepyörityksen ylivallalle ● Puhumisen kasaantumiselle prosessien alkutaipaleille
 22. 22. Oppimisen paikkojen luonti 22 ● Maanläheistä tietoa mahdollisista toimintatavoista ○ Testaus: Mikä toimii, mikä ei? ● Laajemmin: vaikeista ja monimutkaisista asioista konkreettisia ja lähestyttäviä ○ Arvojen muutos ○ Sosiaalinen oppiminen
 23. 23. Resurssien houkuttelu 23 ● Kokeilut tehokas tapa kerätä resursseja: rahoitus, huomio, verkostot ● Kokeilut medialle kiinnostava mahd. lähestyä vaikeita kysymyksiä ○ Ruohonjuuritason sankarit ○ Laajemmat näkymät ○ Ilmiöiden/symbolien synnyttäminen
 24. 24. Toimintatapojen (suora) synnyttäminen 24 ● Monet kokeilut puuttuvat suoraan olemassa oleviin käytäntöihin ● Rutiinit merkittävä osa inhimillistä toimintaa ○ Tuumasta toimeen usein pitkä matka ● Hedelmällisempi muutostyö, kun enemmän toimintaa ja vähemmän puhetta?
 25. 25. Haasteita ja ratkaisuja 25 ● Toiminnan sirpaloituminen ○ Muutosstrategia, osallistaminen, linkittäminen ● Huomio pois vallasta ja rahasta ○ Kytkökset formaaliin päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen ● Liiallinen yleistäminen ● Vetäjiltä vaaditaan taitoa ja luovaa hulluutta ○ Asiantuntija- ja viestintätuki
 26. 26. 26 2. Tarinat
 27. 27. Tarinoiden inhimillinen ja yhteiskunnallinen voima 27 ● Tarinat, symbolit, rinnastukset ja vastakkainasettelut perustavanlaatuisia tapoja hahmottaa maailmaa ● Monimutkaisilla asioilla taipumus pelkistyä julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ● Miten tukea hedelmällisten tarinoiden ja symbolien syntyä? ○ Esim. pelkkä kritiikki ei ole
 28. 28. 28 3. ”Käyttäjälähtöisyys”
 29. 29. Muutosstrategia: Kuka tietoa käyttää? 29 ● Tiedon ja viestinnän vaikuttavuus arvaamatonta ● Viestinnän “käyttäjälähtöisyys” ○ Roolien hahmottelu: esim. kuluttajat vs. kansalaiset ● Välittäjäorganisaatiot ja portinvartijat ○ Olennaiset tahot mukana?
 30. 30. 30 Muutostyö on vaikeaa.
 31. 31. 31 Entä sitten?
 32. 32. Lopuksi 32 ● Kulutusongelman ratkaiseminen on haastavaa, tärkeää – motivoivaa ja kiinnostavaa ● Minkälaisiin haasteisiin HSY:n viestintä- ja neuvontaryhmä voi tarttua?
 33. 33. 33 Kiitos! annukka.berg@iki.fi @annukkaberg

×