Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kokeilukulttuurin voima - Miten kokeilut muuttavat maailmaa ja sinua?

617 views

Published on

Asiaa muutostyön myyteistä, kokeilukulttuurista, kokeilujen voimasta, haasteista ja mahdollisuuksista.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kokeilukulttuurin voima - Miten kokeilut muuttavat maailmaa ja sinua?

 1. 1. Kokeilukulttuurin voima. Miten kokeilut muuttavat maailmaa - ja sinua? Annukka Berg (VTT), Syke Liikkujan polku 7.5.2015
 2. 2. Esityksen sisältö 2 ● Myyttejä ja faktoja toiminnan muutoksesta ● Kokeilukulttuuri: Mistä on kyse? ● Kokeilujen haasteita ja ratkaisuja ● Yhteenveto: Miksi kokeilut muuttavat maailmaa ja sinua?
 3. 3. 3 Myyttejä ja faktoja toiminnan muutoksesta
 4. 4. Myytti 1: Tieto ja asenteet muuttavat käyttäytymistä 4
 5. 5. Käyttäytymisen muutos on moninainen prosessi 5 ● 1) Tietoisuus; 2) Tunteet; 3) Tavat ● 4) Toiset; 5) Tarjonta; 6) Toimintaympäristö ● Arjen pakkorako ○ Rutiinien ja käytäntöjen rooli ○ Mikä on normaalia? Mikä on mukavaa?
 6. 6. Myytti 2: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 6
 7. 7. Suunnittelu ei ole (vielä) tekemistä 7 ● Yhteiskuntaa kehittäviä resursseja rajallisesti ● Kehittäjillä ohjelma- ja hankeväsymystä ● Missä määrin suunnittelu, ohjelmien sorvaaminen ja hankebyrokratia on pois konkreettisesta toiminnasta? ● Mitä voidaan karsia, jotta tulokset maksimoidaan? ○ Vrt. ”lean”-johtamisfilosofia
 8. 8. Myytti 3: Haastava tilanne vaatii, että osalliset keskustelevat, kunnes kysymykset on ratkaistu 8
 9. 9. Keskustelua tarvitaan, mutta… 9 ● Hedelmällinen vuorovaikutus todennäköisempää, kun vähemmän pelkkää puhetta ja enemmän konkreettista toimintaa ○ Väärinymmärrykset ja erilaiset hahmotustavat ○ Pelot ja epäluulot ● Pois vuorovaikutuksen kasaantumisesta: enemmän keskusteluja pitkin matkaa ○ Vrt. ketterä (agile) ohjelmistokehitys
 10. 10. 10 Mitä oma kokemuksenne sanoo muutostyön myyteistä ja faktoista?
 11. 11. 11 Kokeilukulttuuri: Mistä on kyse?
 12. 12. Kokeileva toimintatapa - kolme lupausta 12 1) Lupa toimia 2) Lupa suunnitella vähemmän 3) Lupa epäonnistua
 13. 13. Kokeilukulttuuri on vastalääkettä… 13 ● Paperityön ja käsitepyörityksen ylivallalle ● Vuorovaikutuksen kasaantumiselle prosessien alkutaipaleille ● Onnistumista vaativalle kulttuurille: hyvin perustellun kokeilun epäonnistuminen on tulos!
 14. 14. 14 Hyvä kokeilu on…
 15. 15. 1. Oppimisen paikka 15 ● Maanläheistä tietoa mahdollisista toimintatavoista ○ Testaus: Mikä toimii, mikä ei? ● Laajemmin: vaikeista ja monimutkaisista asioista konkreettisia ja lähestyttäviä ○ Arvojen muutos ○ Sosiaalinen oppiminen ● Moniaistillisuus!
 16. 16. 2. Suoraa toimintaa 16 ● Monet kokeilut puuttuvat suoraan olemassa oleviin käytäntöihin ● Tuumasta toimeen usein pitkä matka ○ Arjen pakkorako ja rutiinit ○ Negatiiviset asenteet, pelot ja yleinen muutosvastarinta
 17. 17. 3. Resurssimagneetti 17 ● Kokeilut resurssimagneetteja (Anssi Tuulenmäki): rahoitus, verkostot, huomio ● Kokeilut medialle kiinnostava mahd. lähestyä vaikeita kysymyksiä ○ Ruohonjuuritason sankarit ○ Laajemmat näkymät ○ Ilmiöiden/symbolien synnyttäminen
 18. 18. 4. Tarinoiden tuottaja 18 ● Tarinat, symbolit, rinnastukset ja vastakkainasettelut perustavanlaatuisia tapoja hahmottaa maailmaa ● Yhden sanan tarinat: ”Nokia” -> ”Supercell”
 19. 19. 19 Esimerkkejä
 20. 20. Case1: Ruokahävikki- kokeilu Jyväskylässä 20 ● Tähderuuan jäähdyttäminen ja myyminen/uudelleenkäyttö on kiellettyä -> Hävikkiä yksin Jyväskylän palvelutaloissa ja kouluissa 50 000 ateriaa/v. ● Jyväskylässä kokeiltiin tähderuuan myymistä varsinaisen ruokailun jälkeen -> Koulussa toimi, palvelutalossa ei ● Kokeilukoulu jatkoi toimintaa -> useita vastaavia aloitteita ympäri Suomea Kuva: Yle – Jori Asikainen
 21. 21. Case2: HSL:n “kevätloma autoilusta” 21 ● Kampanja sai 33 000 autoilijaa kokeilemaan matkakorttia ● Monet matkakortilla matkustamista kokeilleet jatkoivat joukkoliikenteen käyttöä kampanjan jälkeenkin ● Vuoden aikana lisämyynti 1,5 miljoonaa euroa
 22. 22. 22 Kommentteja kokeilujen muutosvoimasta? Mikä puhuttelee?
 23. 23. 23 Kokeilujen haasteita ja ratkaisuja
 24. 24. 1. Toiminnan sirpaloituminen 24 ● Erityisesti bottom-up kokeilut (vs. top-down ohjelmat) ● Mietitään muutosstrategia (kevyesti!) ● Osallistetaan avainhenkilöitä/- tahoja ja panostetaan viestintään ● Linkitetään kokeilut isompiin hankekokonaisuuksiin
 25. 25. 2. Huomio pois vallasta ja rahasta 25 ● Erityisesti ruohonjuuritason kokeilut ● Kytkökset formaaliin päätöksentekoon ○ Politiikan kehittäminen ○ Päättäjien osallistaminen ● Kytkökset liiketoiminnan kehittämiseen ○ Esim. uusien liiketoimintamallien ja tuotteiden kehitys osana laajempia hankkeita
 26. 26. 3. ”Väärät” tulkinnat 26 ● Tulosten tulkintaristiriidat - > Legitimiteettiä sopimalla kokeilun asetelmasta etukäteen ● Liiallinen yleistäminen -> Huomio kokeilujen rajallisuuteen ● Epäonnistuminen=tulos: pois pelon kulttuurista
 27. 27. 4. Uudisraivaajien taakka 27 ● Vetäjiltä vaaditaan “käsien likaamista”, tietotaitoa ja luovaa hulluutta ● Työkaluja ○ Siemenrahat (kevyt hallinnointi) ○ Vahvat taustatahot ○ Resurssipankki (kokeilujen suunnittelu ja motivointi; viestintätyökalut) ○ Asiantuntija-apu (lakineuvonta)
 28. 28. 28 Mitkä haasteista ovat merkittävimpiä? Miten ne saadaan selätettyä?
 29. 29. 29 Yhteenveto: Miksi kokeilut muuttavat maailmaa - ja sinua?
 30. 30. 30 Tekemisen teesit
 31. 31. 31 Tekeminen on mielekäs tapa oppia yksilöille ja yhteisöille
 32. 32. 32 Teot muuttavat asenteita enemmän kuin asenteet tekoja
 33. 33. 33 The potential and risks of experimenting Tekeminen on sanomisen korkein muoto
 34. 34. 34 Lopuksi
 35. 35. 35 Muutostyö on vaikeaa.
 36. 36. 36 Entä sitten?
 37. 37. Muutostyö on motivoivaa. 37 ● Liikkeen lisääminen on haastavaa – tärkeää ja kiinnostavaa ● Keskeistä muutostyössä ○ Vilpittömyys ja ihmisten kohtaaminen ○ Itsensä likoon laittaminen ○ Hyväksyvän ilmapiirin luominen ○ Luottamus ja innostus resursseja, joita ei tule haaskata!
 38. 38. Case Alfido (HS 29.3.2015) 38 ● Suurenmoisille ihmisille tarkoitettu kuntosali Kuopiossa ● Matalan kynnyksen paikka: liikuntaa räätälöidysti ja ilman ulkonäköpaineita ● “Tämä on minulle!” ● Kokeileminen ja kohtaaminen voi auttaa löytämään piilevät esteet ja ratkaisut
 39. 39. 39 Koska lopulta kyse on siitä...
 40. 40. 40 Miltä inhimillinen oppiminen näyttää?
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43 Kiitos! Kommentteja?annukka.b erg@iki.fi @annukkaberg

×