Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kokeilut resurssiviisauden edistämiskeinona - mahdollisuudet ja haasteet

897 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kokeilut resurssiviisauden edistämiskeinona - mahdollisuudet ja haasteet

 1. 1. Kokeilut resurssiviisauden edistämiskeinona – Mahdollisuudet ja haasteet Annukka Berg Klinikka II: Resurssiviisauden edistäminen kokeilukulttuurilla Sitra 10.6.2014
 2. 2. Miksi kokeilukulttuuria? 2 ● Resurssiviisauden haaste valtava ● Yhteiskunnassa rajalliset resurssit muutostyöhön ● Konkreettinen tekeminen inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti mielekäs ja potentiaalisesti tehokas tapa oppia
 3. 3. Strategiset kokeilut 3 ● Tehdään jotakin (tietyssä yhteydessä) uutta ja konkreettista ● Rajattua ajan, laajuuden ja/tai toimijoiden suhteen ● Mahdollisuus laajempaan vaikutukseen monistamisen ja/tai vaikutustason noston kautta
 4. 4. Kokeilukulttuurissa… 4 ● Kokeileva toimintatapa on yleistä eri tasoilla ja yhteyksissä ● Kokeiluihin kannustetaan ● Suvaitaan kokeilujen ominaispiirteitä kuten keskeneräisyyttä, epävarmuutta ja epäonnistumisia
 5. 5. 5 Esimerkki: Jyväskylän resussiviisaat kokeilut Kuva: Wikipedia
 6. 6. ● Vuonna 2013: 15 resurssiviisauteen tähtäävää kokeilua. ● Avoin ideahaku: yli 200 ehdotusta ● Jokaiselle kokeilulle lähtökohtaisesti neljä viikkoa aikaa ja enintään 8000 euroa rahaa. ● Mukaan mahtui monenlaisia toteutustapoja ● Teemat vaihtelivat ruokahävikin vähentämisestä ilmaiseen bussiliikenteeseen ja joustaviin lähipalveluihin alueen syrjäkylillä. ● Osa kokeiluista sai paljon sekä paikallista että valtakunnallista julkisuutta ○ osa on myös poikinut vastaavia aloitteita muille paikkakunnille. 6 Jyväskylän resurssiviisaat kokeilut
 7. 7. ● Kokeilut pureutuivat merkittäviin sosiaalisiin ja ympäristöhaasteisiin ● Onnistumisia: ○ idean toimivuuden testaus ○ resurssiviisauden havainnollistaminen ○ Mediahuomion houkuttelu ○ innostavan ja osallistavan ilmapiirin luominen ● Riski: sirpaleinen ja paikallinen vaikutus 7 Jyväskylän kokeilujen saldo?
 8. 8. 8 Kokeilukulttuurin toimintamekanismit
 9. 9. ● Konkreettista tietoa mahdollisista toimintatavoista ○ Mikä toimii, mikä ei? ○ Mahdollisuus koko organisaation kattavaan ja kokemukselliseen oppimiseen ○ Mahdollisuus tiedon levittämiseen ja vallitsevien käytäntöjen haastamiseen ○ Riskinä liiallinen yleistäminen ● Laajemmin: vaikeista, monimutkaisista ja abstrakteista asioista konkreettisia ja lähestyttäviä ○ Esim. resurssiviisauden idea mahdollista hahmottaa tunnettujen kokeilujen kuten ruokahävikki-kokeilun kautta ○ Mahdollisuus asenteiden muokkaamiseen 9 1. Kokeilut oppimisen paikkoina
 10. 10. ● Kehittäjien näkökulmasta kokeilut mahdollisuus strategisten linjausten jalkauttamiseen ○ Laajempaa motivaatiota toimintaan kokeilujen kautta ● Kokeilut voivat kannustaa uusiin yhteistyösuhteisiin. Toisaalta: joidenkin onnistuneimpien kokeilujen taustalla: ○ pitkäaikainen verkostoitumistyö ja/tai ○ tavallista osallistavampi prosessi ● Kokeilut voivat sekä herättää ristiriitoja että ratkaista niitä ○ Mahd. rakentavaan muutokseen suurempi, kun konkreettinen yhteistyö korvaa verbaalista kanssakäymistä (Himmelstrand 1960) 10 2. Kokeilut osallistumisen kenttinä
 11. 11. ● Kokeilut medialle kiinnostava tapa lähestyä vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä ○ Ihmisläheisiä tarinoita ○ Laajemmat näkymät: haasteet ja mahdollisuudet ○ Ruohonjuuritason sankarit ● Mahdollisuus ilmiöiden synnyttämiseen ja viestin levittämiseen uusille kentille ja tasoille ○ ”Yhden sanan tarinat” ● Esim. Jyväskylän tähdelounaskonsepti 11 3. Kokeilut julkisen keskustelun herättäjinä
 12. 12. ● Monet kokeilut puuttuvat suoraan olemassa oleviin toimintatapoihin ○ Rutiinit merkittävä osa inhimillistä toimintaa ○ Käytäntöjen ja käyttäytymisen muutos usein hidasta ● Potentiaalien ja jäykkyyksien osoittaminen ● Esim. HSL:n matkakortin käyttökokeiluihin kannustava kampanja menestys ○ Ensimmäisen askeleen ottaminen ○ Teot voivat muuttaa asenteita enemmän kuin asenteet tekoja 12 4. Kokeilut vakiintuneiden toimintatapojen ja sääntöjen haastajina
 13. 13. 13 Lopuksi
 14. 14. Resurssiviisautta kokeiluilla: mahdollisuuksia 14 ● Innostusta ● Näyttöä ja konkreettisia esimerkkejä ● Positiivista huomiota ● Vähäinen resurssien käyttö ja byrokratia ○ Vrt. strategiatyö, tutkimus, laajemmat hankkeet ● Mahdollisuus tehokkaisiin ja silti osallistaviin/keskusteleviin muutosprosesseihin
 15. 15. 1) Lupa toimia 2) Lupa suunnitella vähemmän 3) Lupa epäonnistua 15 Strategisten kokeilujen kolme lupausta
 16. 16. Resurssiviisautta kokeiluilla: haasteita 16 ● Toiminnan sirpaloituminen ● Huomio pois isoista asioista kuten vallasta ja rahasta ○ Linkit formaaliin päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen ● Liiallinen yleistäminen ● Vetäjiltä vaaditaan taitoa ja luovaa hulluutta
 17. 17. Vetäjille ● Konkreettisia kokeiluja, joilla kirkas tavoite ● Osallistetaan johtajia, keskeisiä toimijoita ja mediaa ● Sisällytetään kokeiluja laajempiin kehittämisprosesseihin Rahoittajille ● Vaikutusvaltaisia tahoja tueksi ● Kevyesti hallinnoituja siemenrahoja ● Viestintä-, fasilitointi- ja asiantuntijatukea Kaikille ● Kokeiluille suotuisan kultuurin luominen 17 Ideoita strategisten kokeilujen edistämiseen
 18. 18. 18 Onneksi hulluus ei ole Suomen niukimpia resursseja.
 19. 19. 19 Kiitos! Kommentteja? annukka.berg@iki.fi

×