Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvin suunniteltu ei ole puoliksi tehty_Innomarkkinat

837 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Hyvin suunniteltu ei ole puoliksi tehty_Innomarkkinat

 1. 1. Hyvin suunniteltu ei ole puoliksi tehty – Kokeilujen muutosvoima Annukka Berg, VTT Suomen ympäristökeskus (SYKE) Innokylä 18.11.2014
 2. 2. 2 Tarina suunnittelijasta, joka käänsi takkinsa
 3. 3. Suomalaisen kehittämistyön perinne
 4. 4. Esityksen sisältö 4 ● Strategiset kokeilut ja kokeilukulttuuri: Mistä on kyse? ● Kokeilujen vaikutusmekanismit ja tekemisen teesit ● Kokeilukulttuurin haasteet, mahdollisuudet ja edistämiskeinot
 5. 5. Strategiset kokeilut 5 ● Tehdään jotakin tietyssä yhteydessä uutta ja konkreettista ○ rajattua ajan tai kattavuuden suhteen ● Mahdollisuus laajempaan vaikutukseen ○ monistamisen ja/tai vaikutustason noston kautta
 6. 6. 6 Suomessa kokeillaan jo eri tasoilla, mutta…
 7. 7. 7 Kokeiluissa piilee vielä paljon käyttämätöntä muutosvoimaa.
 8. 8. 8 Suomessa ei ole vahvaa kokeilukulttuuria.
 9. 9. Kokeilukulttuurin kolme lupausta 9 1) Lupa toimia (vs. jämähdys) 2) Lupa suunnitella vähemmän (vs. jäykät, ylisuunnitteluun ajavat hankemallit) 3) Lupa epäonnistua (vs. vain onnistumisia palkitsevat rahoitusmuodot)
 10. 10. Kokeilukulttuuri on vastalääkettä… 10 ● Paperityön ja käsitepyörityksen ylivallalle (vrt. ylimitoitettu työryhmä-, strategia- ja ohjelmatyö) ● Puhumisen kasaantumiselle hankkeiden alkutaipaleille (vrt. ohjelmistoalan “notkeusmanifesti”)
 11. 11. 11 Kuulostaako tutulta?
 12. 12. 12 Miten kokeilut sitten vaikuttavat?
 13. 13. Oppimisen paikkojen luonti 13 ● Maanläheistä tietoa mahdollisista toimintatavoista ○ Testaus: Mikä toimii, mikä ei? ● Laajemmin: vaikeista ja monimutkaisista asioista konkreettisia ja lähestyttäviä ○ Esim. Jyväskylän resurssiviisaat kokeilut
 14. 14. Oppiminen verkostoissa 14 ● Kokeilut kannustavat uusiin yhteistyösuhteisiin ○ Onnistuneimpien kokeilujen taustalla osallistava prosessi ● Mahdollisuus laajemman joukon kokemukselliseen oppimiseen ● Muutosprosessi rakentavampi, kun konkreettinen yhteistyö korvaa verbaalista kanssakäymistä
 15. 15. Tarinoiden synnyttäminen, resurssit ja julkisuus 15 ● Kokeilut synnyttävät tarinoita: tehokas tapa houkutella resursseja ● Kokeilut medialle kiinnostava mahd. lähestyä vaikeita kysymyksiä ○ Ruohonjuuritason sankarit ○ Laajemmat näkymät ○ Ilmiöiden synnyttäminen
 16. 16. Toimintatapojen (suora) synnyttäminen 16 ● Monet kokeilut puuttuvat suoraan olemassa oleviin käytäntöihin ○ Rutiinit merkittävä osa inhimillistä toimintaa ○ Tuumasta toimeen usein pitkä matka ● Esim. HSL:n matkakortin käyttökokeiluihin kannustava kampanja
 17. 17. Kokeileminen=inhimillisesti ja 17 sosiaalisesti mielekäs tapa ottaa uusia asioita haltuun
 18. 18. 18 Tekemisen kolme teesiä
 19. 19. 19 1. Hyvin suunniteltu ei ole puoliksi tehty
 20. 20. 20 2. Tekeminen on sanomisen korkein muoto The potential and risks of experimenting
 21. 21. 21 3. Teot voivat muuttaa asenteita enemmän kuin asenteet tekoja
 22. 22. 22 Kokeilukulttuurin mahdollisuudet ja haasteet
 23. 23. Kohti kokeilukulttuuria? Mahdollisuuksia. 23 ● Näyttöä ja konkreettisia esimerkkejä ● Innostusta ja positiivista huomiota ● Mahdollisuus tehokkaisiin ja silti osallistaviin/keskusteleviin muutosprosesseihin
 24. 24. Kohti kokeilukulttuuria? Haasteita. 24 ● Toiminnan sirpaloituminen ● Huomio pois isoista asioista kuten vallasta ja rahasta ○ Linkit formaaliin päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen ● Liiallinen yleistäminen ● Vetäjiltä vaaditaan taitoa ja luovaa hulluutta
 25. 25. Ideoita onnistuneisiin kokeiluihin 25 ● Konkreettisia kokeiluja, joilla kirkas tavoite ● Osallistetaan johtajia, keskeisiä toimijoita ja mediaa ● Sisällytetään kokeiluja laajempiin kehittämisprosesseihin ● Kevyesti hallinnoituja siemenrahoja ● Viestintä-, fasilitointi- ja asiantuntijatukea
 26. 26. 26 Kuitenkin lopulta kyse on siitä...
 27. 27. 27 Miltä oppimisen ja luomisen pitäisi näyttää?
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30 Kiitos! annukka.berg@iki.fi @annukkaberg

×