Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Degrowth - 3 huomiota

783 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Degrowth - 3 huomiota

  1. 1. Kommenttipuheenvuoro: degrowth – 3 havaintoa Annukka Berg, VTT Mitä olisi kestävän kehityksen työpolitiikka? 17.10.2012
  2. 2. Lähtökohdista• Erilaisia degrowth-määrittelyitä yhdistää: otetaan etäisyyttä kasvuun sidotusta taloudesta ja kasvuhakuisesta kulttuurista• Oma tausta: väitöskirja & degrowth-verkosto
  3. 3. 1. Kasvupuhe on ristiriitaista• Kasvuun sidotun talouden kritiikkiä esiintyy laajasti – Sosiaalisia, ympäristö- ja talousperusteita – Kohteena kasvukulttuurin äärevät ilmenemismuodot ja talous ”luontona”• Samalla talouskasvun tavoittelu yhä eri aloilla hyväksytty tavoite – Sosiaalipolitiikan hyvä kehä, vihreä kasvu, valtavirran talouspuhe ...
  4. 4. 2. Degrowth tapahtuu jo keskuudessamme• Esim. hoitovapaat ovat Suomessa yleisiä ja moni haluaisi leikata työtunteja palkan kustannuksella• Suuri osa yrityksistä on pieniä ja haluttomia kasvamaan• Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä
  5. 5. 3. Kasvuvapaasta taloudesta tarvitaan tarina/oita• Tarinat keskeisiä ymmärryksen luomisessa – Kritiikki ei täytä tarinan ehtoja – degrowth on epätarina• Talouden palauttaminen ”luonnosta” inhimillisen piiriin• Lähellä tapahtuvan näkeminen: kasvuhakuisuus on marginaalista• Uuden kokeileminen ja makrotaloudellisten vaihtoehtojen mallintaminen
  6. 6. Lopuksi: degrowth-keskustelun parasta antia• Syvempi ymmärrys siitä, millä eri tasoilla ja elämänalueilla ”kasvupakot” ilmenevät – Kasvun hinnan tiedostaminen – Pakkojen kyseenalaistaminen• Vaihtoehtojen etsiminen• Pelon kulttuurista luopuminen

×