Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kohti vähähiilistä Suomea: strategiat, kokeilut, kulutus Annukka Berg, HY Ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselont...
Esityksen sisältö <ul><li>Strategiat: Laaditaan, hyväksytään, toteutetaan vai…? </li></ul><ul><li>Kokeilut : Miksi niide...
Käyttäjänäkökulma poliittisiin strategioihin <ul><li>Ohjelma prosessi voi olla vaikuttavampi kuin sen lopputulos </li></u...
Ohjelmatyö meiningin synnyttämisenä <ul><li>Larsen (2001): Strategian onnistuminen voi johtua sen synnyttämästä itseluot...
Transitiot ohjelmatyön haasteena Van den Bosch & Rotmans 2007
Kokeiluyhteiskunta – rivakampaa kehitystä demokraattisemmin <ul><li>Taustalla sopeutuvan hallinnoinnin (adaptive governa...
Kokeiluyhteiskunta ja toimijat <ul><li>Kun kokeiluja tehdään, laajempien kansanjoukkojen mahdollista hahmottaa, mitä muu...
Kokeiluyhteiskunta: Tukholman ruuhkamaksut <ul><li>Vuosina 2005 – 2006 </li></ul><ul><ul><li>Lähes 200 uutta bussia ; 16 ...
Kulutusnäkökulman kriittinen rooli ilmastopolitiikassa <ul><li>Rebound -ilmiö ekotehokkuuden sudenkuoppana </li></ul><ul><...
Kohti henkilökohtaisia päästökiintiöitä? <ul><li>Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulmasta jokaisella pitäisi olla yhtälä...
Henkilökohtainen päästökauppa <ul><li>Personal carbon trading (PCT) </li></ul><ul><ul><li>Jokaisella päästökiintiö , jon...
Iso-Britannian PCT-selvitysten tuloksia <ul><li>Puolesta </li></ul><ul><ul><li>Nykyiset politiikkatoimet eivät riitä; rei...
Kuluttajan oikeus ilmastotietoon <ul><li>Ilmasto-/ympäristötiedon saanti oikeutena </li></ul><ul><ul><li>Vrt. Århusin sop...
Millaista kulutuksen ilmastotietoa? <ul><li>Kolmesta kulutuksen suuresta osa-alueesta elintarvikkeet ongelmallisin </li><...
Yhteenvetoa: pohdittavaa selontekotyöhön <ul><li>Mikä on selonteon ” käytettävyys ”? Minkälaista meininkiä se synnyttää?...
Kiitos! Kommentteja? Kysymyksiä? [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle

493 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle

 1. 1. Kohti vähähiilistä Suomea: strategiat, kokeilut, kulutus Annukka Berg, HY Ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko, asiantuntijaryhmän kokous 29.1.2009
 2. 2. Esityksen sisältö <ul><li>Strategiat: Laaditaan, hyväksytään, toteutetaan vai…? </li></ul><ul><li>Kokeilut : Miksi niiden on muutettava ihmisten arkeen? </li></ul><ul><li>Kulutus : Olemmeko me reboundin herroja? </li></ul>
 3. 3. Käyttäjänäkökulma poliittisiin strategioihin <ul><li>Ohjelma prosessi voi olla vaikuttavampi kuin sen lopputulos </li></ul><ul><ul><li>Sosiaaliset verkostot, oppiminen, sitoutuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös keskustelun tyrehdyttäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hallinnossa ”ohjelmaähkyä” </li></ul></ul><ul><li>Konkreettisten ehdotusten ja tavoitteiden ohella tärkeitä käsitteet ja puhumisen tavat </li></ul><ul><ul><li>Mihin ohjelmaa/prosessia voi käyttää? Kuka sitä haluaa käyttää? </li></ul></ul>
 4. 4. Ohjelmatyö meiningin synnyttämisenä <ul><li>Larsen (2001): Strategian onnistuminen voi johtua sen synnyttämästä itseluottamuksesta, uskosta, hyväksyttävyydestä ja PR:stä </li></ul><ul><ul><li>Mediajulkisuus meiningin synty- ja elinehtona? </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkretia ja kasvot mediajulkisuuden edellytyksenä? </li></ul></ul><ul><li>-> Mitä voisi tarkoittaa ilmastoselonteon kohdalla? </li></ul>
 5. 5. Transitiot ohjelmatyön haasteena Van den Bosch & Rotmans 2007
 6. 6. Kokeiluyhteiskunta – rivakampaa kehitystä demokraattisemmin <ul><li>Taustalla sopeutuvan hallinnoinnin (adaptive governance) teoria </li></ul><ul><li>Perusajatus: suurin viisaus yhteiskunnan muuttamiseen ei löydy pöydän ääressä pähkäillen </li></ul><ul><ul><li>Epävarmuus, monimutkaisuus, hajaannus </li></ul></ul><ul><li>Konkreettiset hankkeet saavat yhteiskunnan voimavarat paremmin käyttöön </li></ul><ul><ul><li>Intressitahojen aktivoituminen </li></ul></ul>
 7. 7. Kokeiluyhteiskunta ja toimijat <ul><li>Kun kokeiluja tehdään, laajempien kansanjoukkojen mahdollista hahmottaa, mitä muutos tarkoittaa heidän kannaltaan </li></ul><ul><ul><li>Laadukkaampi kansalaiskeskustelu </li></ul></ul><ul><li>Kokeiluja myös vaikeampi vastustaa </li></ul><ul><ul><li>Jämähdyksen murtaminen </li></ul></ul><ul><li>Tieteellisten arviointien hyödyntäminen </li></ul><ul><li>-> Synnyttääkö ilmastoselonteko yhteiskunnallisia kokeiluja? </li></ul>
 8. 8. Kokeiluyhteiskunta: Tukholman ruuhkamaksut <ul><li>Vuosina 2005 – 2006 </li></ul><ul><ul><li>Lähes 200 uutta bussia ; 16 uutta bussilinjaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruuhkamaksut Tukholman kantakaupungin ulkoreunoilla </li></ul></ul><ul><li>Kattava selvitys : ympäristö, talous, liikenne, kaupunkilaisten näkemykset </li></ul><ul><li>Kunnallisvaalien yhteydessä kansanäänestys </li></ul><ul><ul><li>Tukholmalaiset niukasti puolesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Järjestelmä käyttöön 2007 </li></ul></ul>
 9. 9. Kulutusnäkökulman kriittinen rooli ilmastopolitiikassa <ul><li>Rebound -ilmiö ekotehokkuuden sudenkuoppana </li></ul><ul><li>Haaste: Miten reboundin mahdollisuus otetaan huomioon erityisesti merkittävimmillä kulutussektoreilla (asuminen, liikenne, ruoka) ? </li></ul><ul><ul><ul><li>Ongelma erityisesti, jos talous kasvaa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaikeutena, että suurimmat kulutusvirrat aiheutuvat osittain perustarpeiden tyydytyksestä </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Kohti henkilökohtaisia päästökiintiöitä? <ul><li>Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulmasta jokaisella pitäisi olla yhtäläinen oikeus käyttää resursseja ja tuottaa päästöjä </li></ul><ul><ul><li>Ajatus kulutuksen rajoista sisäänleivottuna </li></ul></ul><ul><li>Keskustelu vilkasta Iso-Britanniassa </li></ul><ul><ul><li>Sopii yhteen ilmastolain vuosittaisten sitovien päästöleikkausten kanssa </li></ul></ul>
 11. 11. Henkilökohtainen päästökauppa <ul><li>Personal carbon trading (PCT) </li></ul><ul><ul><li>Jokaisella päästökiintiö , jonka kokoa voi säädellä oikeuksia myymällä/ostamalla </li></ul></ul><ul><li>Eri malleja </li></ul><ul><ul><li>Mukana yksilöt (aikuiset ja mahd. lapset) sekä joissakin malleissa organisaatiot </li></ul></ul><ul><ul><li>Kattavuus: sähkö ja lämpö (kaasu, hiilivoima, öljy), liikennepolttoaineet sekä mahd. lentäminen </li></ul></ul>
 12. 12. Iso-Britannian PCT-selvitysten tuloksia <ul><li>Puolesta </li></ul><ul><ul><li>Nykyiset politiikkatoimet eivät riitä; reilua ja tehokasta; osallistaa yksilöitä </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei ylitsepääsemättömiä teknisiä esteitä </li></ul></ul><ul><li>Vastaan </li></ul><ul><ul><li>Kansalaisten kannatus laimeaa : Järjestelmän reiluus ja läpinäkyvyys? Kaupankäynnin houkuttelevuus? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hinta toistaiseksi korkea : £700 milj. - £2 mrd. + £1 – 2 mrd./v. </li></ul></ul><ul><li>Kompromissit </li></ul><ul><ul><li>Vapaaehtoiset ja paikalliset järjestelmät </li></ul></ul>
 13. 13. Kuluttajan oikeus ilmastotietoon <ul><li>Ilmasto-/ympäristötiedon saanti oikeutena </li></ul><ul><ul><li>Vrt. Århusin sopimus </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastuullisen kuluttajakansalaisuuden edellytys teollisessa yhteiskunnassa </li></ul></ul><ul><li>Norjan ympäristötietolaki (Miljøinformasjonslov 1.1.2004) </li></ul><ul><ul><li>Valmistajan on annettava kuluttajalle tietoa tuotteen valmistuksen ja käytön aikaista ympäristövaikutuksista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiaa pohdittu Suomessa kuluttajapoliittisen ohjelman toteutuksen yhteydessä </li></ul></ul><ul><ul><li>> Selvitys kuluttajien oikeudesta ympäristötiedon saantiin? </li></ul></ul>
 14. 14. Millaista kulutuksen ilmastotietoa? <ul><li>Kolmesta kulutuksen suuresta osa-alueesta elintarvikkeet ongelmallisin </li></ul><ul><ul><li>Väliajan ratkaisut? </li></ul></ul><ul><li>Liikennevälineille laskuri ja päästötieto bensamittariin ja joukkoliikenteen lippuihin </li></ul><ul><li>Koteihin reaaliaikaiset mittarit sähkölle, lämmölle ja lämpimälle vedelle sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan </li></ul>
 15. 15. Yhteenvetoa: pohdittavaa selontekotyöhön <ul><li>Mikä on selonteon ” käytettävyys ”? Minkälaista meininkiä se synnyttää? </li></ul><ul><li>Tukeeko se yhteiskunnallisia kokeiluja ? </li></ul><ul><li>Onko rebound -ilmiö otettu työssä vakavasti? </li></ul><ul><li>Pitäisikö keskustelu henkilökohtaisesta päästökaupasta käynnistää myös Suomessa? </li></ul><ul><li>Miten kuluttajien oikeutta ilmastotiedon saantiin voisi edistää? </li></ul>
 16. 16. Kiitos! Kommentteja? Kysymyksiä? [email_address]

×