Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maatschapplijke stage

318 views

Published on

wat is een maatschappelijke stage

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maatschapplijke stage

  1. 1. HomeAlle onderwerpenVoortgezet onderwijsVraag en antwoord Onderwerp: Voortgezet onderwijs Dit onderwerp bevat 5 rubrieken. Overzicht Inhoud Nieuws Vraag en antwoord Documenten en publicaties Wat is een maatschappelijke stage? Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis of op een zorgboerderij. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving. Het kabinet wil de maatschappelijke stage vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht stellen voor scholieren. Maatschappelijke stage is onbetaald werk Leerlingen kunnen hun maatschappelijke stage bijvoorbeeld doen bij een zorginstelling, een sportvereniging of een non-profitorganisatie. De maatschappelijke stage mogen ze ook op school doen. Belangrijk is dat het gaat om onbetaald werk. Leerlingen die al vrijwilligerswerk doen, hoeven niet iets anders te zoeken als het vrijwilligerswerk past binnen de eisen van de maatschappelijke stage. De school bepaalt dit samen met de leerling. Duur maatschappelijke stage De maatschappelijke stage duurt minimaal 30 uur. Leerlingen mogen deze uren verdelen over de hele schoolloopbaan. Scholen kunnen kiezen voor een langere stage. Zo hebben veel scholen een maatschappelijke stage van 60 uur in hun onderwijsprogramma.
  2. 2. Voorbeelden maatschappelijke stages Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage op veel manieren invullen. Zij kunnen bijvoorbeeld: acties opzetten om geld in te zamelen voor een goed doel; ouderen helpen bij sms'en of internetten; een sportactiviteit organiseren; vreemdelingen helpen bij hun inburgering; meehelpen in een buurthuis, verzorgingstehuis of bij de scouting. Zij kunnen ook een groene maatschappelijk stage volgen. Bijvoorbeeld: groenafval opruimen in een natuurgebied; dieren verzorgen op een kinderboerderij; een boer helpen met klusjes op de boerderij. Maatschappelijke stageplek zoeken Leerlingen kunnen zelf op zoek gaan naar een stage die goed bij hen past. De school bepaalt of de stage geschikt is. Lukt het de leerling niet om een stageplek te vinden, dan kan de school helpen. Ook gemeenten bemiddelen tussen scholen, leerlingen en aanbieders van stageplaatsen. Op de website maatschappelijkestage.nl staat een overzicht van organisaties die maatschappelijke stages aanbieden. Bekostiging maatschappelijke stages Scholen maken kosten om de maatschappelijke stages te organiseren. Zo moeten ze bemiddelingskosten betalen om scholieren te plaatsen. De kosten van de maatschappelijke stage betalen de scholen via de lumpsum. Dit is een totaalbedrag dat schoolbesturen ontvangen voor personeelskosten en materiële uitgaven. Andere vragen en antwoorden Welk werk mogen kinderen van 13, 14 en 15 jaar doen tijdens hun maatschappelijke stage en hoe lang?
  3. 3. Hoeveel mogen kinderen van 13 en 14 jaar werken? Kinderen van 13 en 14 jaar mogen tussen 7.00 uur en 19.00 uur beperkt werken. Tijdens schoolweken mogen ze minder werken dan in vakantieweken. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet op zondag werken. Werktijden kinderen van 13 en 14 jaar Tabel met werktijden kinderen van 13 en 14 jaar klusjes rond het huis en in licht niet-industrieel maximum arbeidstijden per: de buurt werk(*) schooldag 2 uur per dag n.v.t. niet-schooldag 7 uur per dag 7 uur per dag vakantiedag 7 uur per dag 7 uur per dag schoolweek 12 uur per week 12 uur per week vakantieweek 35 uur per week 35 uur per week maximum aantal gewerkte 4 4 vakantieweken per jaar waarvan max. aaneengesloten 3 weken 3 weken maximum aantal werkdagen per week 5 dagen 5 dagen zondag n.v.t. n.v.t. (*) Licht niet-industrieel werk is bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt of recamedrukwerk bezorgen. Rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar Tabel met rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar klusjes rond het huis en in rusttijden de buurt minimum dagelijkse rust 14 uur in elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur in vakanties 19.00 - 7.00 uur aaneengesloten pauze bij werktijd van 30 minuten meer dan 4,5 uur licht niet-industrieel werk 14 uur 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur 30 minuten Welk werk mogen kinderen van 13 en 14 jaar doen?
  4. 4. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen. Ook mogen ze helpen bij licht, nietindustrieel werk. Zoals helpen bij het vakken vullen in een winkel. Een aantal werkzaamheden is verboden voor deze leeftijdsgroep. Werk dat kinderen van 13 en 14 jaar mogen doen Kinderen van 13 en 14 jaar mogen het volgende werk doen: Ze mogen klusjes doen rond het huis en in de buurt. Bijvoorbeeld oppassen bij familie of kennissen of auto’s wassen. Dit mag op schooldagen en op vrije dagen. Ze mogen op vrije dagen helpen bij ander licht, niet-industrieel werk. Ze mogen meehelpen in de winkel of het landbouwbedrijf van hun ouders. Dit mag alleen als woonhuis en bedrijf 1 geheel vormen. Ze mogen meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneel spelen of in een reclamespotje spelen. Jongeren vanaf 14 jaar mogen onder voorwaarden stage lopen. Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines. Helpen bij licht niet-industrieel werk Kinderen van 13 en 14 jaar mogen helpen bij licht, niet-industrieel werk. Voorbeelden: Zij mogen helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken. Zij mogen helpen bij lichte werkzaamheden in de landbouw. Zoals helpen bij lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren of groenten en fruit plukken. Groenten en fruit plukken is verboden als er pas met bestrijdingsmiddelen is gespoten. Zij mogen aan de lopende band werken. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden. Zo moet de werkgever met de ouders/verzorgers en het kind een overeenkomst ondertekenen. Ook moet de werkgever nadelige lichamelijke en geestelijke belasting van het kind voorkomen en een veilige werkomgeving garanderen. Ze mogen helpen bij lichte werkzaamheden op bijvoorbeeld een manege, een camping of in een speeltuin. Verboden werkzaamheden Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet: werken in een fabriek; werken met of in de omgeving van machines; werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen; dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo; dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo; achter de kassa werken; vrachtwagens laden of lossen;
  5. 5. zelf kranten bezorgen (helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen mag wel); werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd. Voor kinderen van 13 en 14 jaar zijn uiteraard ook niet toegestaan: Wat is MaS? Richtlijnen stageplaatsen Stagesectoren Landelijke stagebieders Voorwaarden Achtergrond Wat is MaS? Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Uitgangspunten maatschappelijke stage Alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 zijn gestart in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) moeten een maatschappelijke stage doen van minimaal 30 uur. Vanaf schooljaar 2014-2015 is dit niet meer verplicht. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. Lees de spelregels voor maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel. Vrijwilligerswerk Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol spelen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.
  6. 6. » Lees meer over de rol en taken van stagebieders » Zoek voorbeelden van stages met de praktijkvoorbeeldentool » Lees meer over de verschillende stagesectoren De school voert de regie en is eindverantwoordelijk De school is verantwoordelijk voor de maatschappelijke stage van haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over begeleiding. » Lees meer over de rol en taken van scholen Ruimte voor initiatief scholen en leerlingen Leerlingen zijn gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij hun interesses. De maatschappelijke stage levert dan ook meer op. Daarom is het stimuleren van eigen initiatief belangrijk. Na een goede uitleg weten leerlingen vaak al waar ze graag hun maatschappelijke stage willen lopen. De leerling kan zelf een stage bedenken en aan school vragen of die geschikt is als maatschappelijke stage. Een stageadres is niet altijd noodzakelijk; een leerling of school kan bijvoorbeeld ook een sponsoractie opzetten voor een goed doel. Lukt het de leerling niet een maatschappelijke stage te vinden, dan ondersteunt de school. Dit kan onder meer door het inschakelen van een stagemakelaar. Op ikbengeweldig.nl kunnen leerlingen een quiz doen om te testen welke maatschappelijke stage bij hen past. Creativiteit voorop Alles is mogelijk, als het maar gaat om vrijwilligerswerk. Het vraagt om creativiteit van scholen, stagebieders en stagemakelaars om alle leerlingen een leuke en uitdagende stageplek te bieden. » Zoek voorbeelden van stages met de praktijkvoorbeeldentool
  7. 7. Wat is MaS? Richtlijnen stageplaatsen Stagesectoren Landelijke stagebieders Voorwaarden Achtergrond Wat is MaS? Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Uitgangspunten maatschappelijke stage Alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 zijn gestart in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) moeten een maatschappelijke stage doen van minimaal 30 uur. Vanaf schooljaar 2014-2015 is dit niet meer verplicht. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. Lees de spelregels voor maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel. Vrijwilligerswerk Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de nonprofitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol spelen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. » Lees meer over de rol en taken van stagebieders » Zoek voorbeelden van stages met de praktijkvoorbeeldentool » Lees meer over de verschillende stagesectoren
  8. 8. De school voert de regie en is eindverantwoordelijk De school is verantwoordelijk voor de maatschappelijke stage van haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over begeleiding. » Lees meer over de rol en taken van scholen Ruimte voor initiatief scholen en leerlingen Leerlingen zijn gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij hun interesses. De maatschappelijke stage levert dan ook meer op. Daarom is het stimuleren van eigen initiatief belangrijk. Na een goede uitleg weten leerlingen vaak al waar ze graag hun maatschappelijke stage willen lopen. De leerling kan zelf een stage bedenken en aan school vragen of die geschikt is als maatschappelijke stage. Een stageadres is niet altijd noodzakelijk; een leerling of school kan bijvoorbeeld ook een sponsoractie opzetten voor een goed doel. Lukt het de leerling niet een maatschappelijke stage te vinden, dan ondersteunt de school. Dit kan onder meer door het inschakelen van een stagemakelaar. Op ikbengeweldig.nl kunnen leerlingen een quiz doen om te testen welke maatschappelijke stage bij hen past. Creativiteit voorop Alles is mogelijk, als het maar gaat om vrijwilligerswerk. Het vraagt om creativiteit van scholen, stagebieders en stagemakelaars om alle leerlingen een leuke en uitdagende stageplek te biede

×