Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vurdering for læring

876 views

Published on

Presentasjon brukt på personalseminar for Sandvika vgs i Berlin

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vurdering for læring

 1. 1. Den norske ambassaden i BerlinSandvika vgsTorsdag 27.10.11
 2. 2. Vurderingen av elevenes arbeid skal motivereelevene i læringsprosessen, og bidra til at desitter igjen med den riktige kompetansen når deer ferdig med videregående skole.Hvordan sørger du for dette i din undervisning? To minutter med din skulder-partner
 3. 3. 1. Hjelpe elevene å se det store bildet for å sette kunnskapen I en sammenheng2. Trivial pursuit kunnskap = lett å måle, men kan ikke brukes til noe Ditt forhold til punkt 1 og 2? To minutter med din skulder-partner
 4. 4. 3 minutter med din skulder-partner
 5. 5. Formativ vurdering ervurdering som har tilhensikt å bidra til elevensvidere læring, menssummativ vurdering erment å være enoppsummerende/avsluttende vurdering.
 6. 6. Nå er det like vanlig å brukebegrepene underveisvurderingog sluttvurdering når man vilskille mellom ulikevurderingsformål.
 7. 7. OljepeilerGps?
 8. 8. Qualifications and position: PhD, Professor of Education, university of LondonI vurderingen bør man stille følgende spørsmål, i følge Stobart:1. Hva er formålet med denne testen eller vurderingen?2. Er formen for vurdering tilpasset formålet?3. Oppnår vurderingen formålet? 7 minutter med din skulder-partner
 9. 9. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrettog spesialpedagogikk, Universiteteti Stavanger,Tilbakemeldinger - vi er oftest generelle i vår omtale av detpositive, men veldig konkrete på det negative.Kravene må justeres, mente Helle. Det kan ikkevære mange forbedringspunkter som trekkesfrem hver eneste gang elevene vurderes. 3 minutter med din skulder-partner
 10. 10. HeldagsprøverTentamenMindre prøver med konkrete målMuntlige høringerGruppediskusjonerMuntlige innleveringerPrøver med alle hjelpemidler 3 minutter med din skulder-partner
 11. 11. Elevene trenger tilbake- og framovermeldingersom motiverer både 5’er og 2’er eleven, slik atde har lyst og motivasjon til å jobbe for å nå sinemål.Mange elever blir mestre i å være aktive uten atde gjør oppgaven, de har utviklet en lærthjelpeløshet hvor de unngår oppgaven de ikketror de vil få til ved å gjøre en masse annet somfår dem til å fremstå som opptatte og aktive.
 12. 12. To sett mål: de målrelaterte (mål som gjelder gruppen som helhet) ipsative (mål som gjelder eleven som individ).Vi må bli flinkere til å arbeide med ipsative mål,dvs. se på hva den enkelte eleven trenger åtrene på for å bedre sin måloppnåelse. Her erdet viktig å inkludere eleven i å utarbeidekonkrete satsingområder,.
 13. 13. Lage en oversikt over læreplanmålBryte læreplanmål opp i læringsmålBruke «rubrics» til å dokumentere 3 minutter med din skulder-partner
 14. 14. Cometancy aims Evidence Assessme Student’s Teacher’s of mastery nt assessment assesment methodLocate, elaborate on and How can How do How well did Do I agree?discuss international you show you want you do this?educational options and that you to be Low,employment options know this? assessed? medium,highAnalyze and assess therole of some English-language media ininternational societyElaborate on and discussvarious aspects ofmulticultural societies inthe English-speaking world

×