Rogalandskonferansen

    Samarbeidslæring
   elevsamarbeid i praksis


      Ann Sørum Michaelsen
     San...
Sandvika vgs

Sandvika vgs har 850
elever fordelt på SSP
HE, MK og tilrettelagt
Sandvika vgs flyttet inn i nye
lokaler høs...
Litt om meg

• Sandvika vgs, utviklingsleder og lærer, vg3
 samfunnsfaglig engelsk
• Blant de første lærerene til Canada ...
Hvorfor samarbeidslæring?
Kristin Halvorsen tale til
Utdanningsforbundets landsmøte
2009
 Som finansminister fikk jeg mye oppmerksomhet som
 ansvarl...
Hvilke krav finnes til
 kompetanse i dag?

21st century skills;
is the buzz word!
Learning and innovation skills:

• Creativity and innovation
• Critical thinking and problem
 solving
• Communication
• C...
Social and cross-cultural
skills
Students should be able to:
Interact effectively with others
• Know when it’s appropriate...
Based on research

• 55 year research at Standford university (Linda
 Darling-Hammond)
• There are significant benefits f...
Five minds for the future

•  The disciplined mind
•  The synthesizing mind
•  The creating mind
•  The respectful min...
Læreplan - generell del

Lærere er ledere av elevenes
arbeidsfellesskap. Framgang
avhenger ikke bare av hvordan
lærerne fu...
Prinsipper for opplæringen
Tilpasset opplæring og likeverdige
muligheter

• Alle elever skal i arbeidet med
 fagene få mø...
Læringsplakaten

• Læringsplakaten 10 grunnleggende
 forpliktelser
  – 1. Gi alle elever og
   lærlinger/lærekandidate...
Vi tar utfordringen!
Hva er samarbeidslæring?


 • Samarbeidslæring er en pedagogisk bruk av
  grupper, der deltakerne arbeider sammen
  med ...
Samarbeidslæring

• Forskning på samarbeidslæring har foregått siden 1920-
 årene.
• I 1981 publiserte Johnsons og deres ...
Samarbeidslæring baseres på følgende:


  •  Lik og jevnbyrdig deltakelse
  •  Individuelt ansvar
  •  Positiv felle...
Lik og jevnbyrdig deltakelse

• Alle har konkrete arbeidsoppgaver som bidrar til
  at gruppa løser sine oppgaver og når s...
Positiv felles avhengighet

Positiv felles avhengighet har to oppgaver:
• hver enkelt lærer det de skal lære
• hver enkelt...
Individuelt ansvar


• I samarbeidslæring har alle individuelt ansvar
• Prøver vurderes individuelt.
• Elevene trenes til ...
Det er lov å tenke selv!
Sosiale ferdigheter – må også
læres!
• Ikke alle er født til samarbeid!
• Må lære spesielle sosiale ferdigheter –
• Det el...
Samarbeidslæring - roller

• Sekretær - skriver ned gruppas ideer
• Tilrettelegger - sørger for at alle i gruppa deltar
• ...
Prosessvurdering
• Gruppa skal utvikle sine
 samarbeidsferdigheter
• Samspillet vurderes – mål nådd - hvordan?
• Tilbakem...
Eksempel på skjema til vurdering av
samarbeidsferdigheter
           N iv å 1         N iv å 2     ...
Ulike samarbeidsgrupper

  Formelle læregrupper - grupper som fortsetter over
  tid for å fullføre bestemte oppgaver e...
Samarbeidslæring
Tenk, skriv, del (bli enige)

• God øvelse når du vil sikre at elevene har fått
 med seg det viktigste
•...
Tenk, skriv, del (bli enige)
Vi øver oss!


• Spørsmål stilt: «Hva mener du er de tre
 viktigste årsakene til at så mange...
Fra PISA undersøkelsen

Elevene skulle ta stilling til følgende utsagn:
• Når jeg arbeider med skolefag, starter jeg med å...
Samarbeidslæring
Idémyldring
• Hvert gruppemedlem skriver en idé på et
 papir fortløpende.
• Si ideen høyt mens du plasse...
Samarbeidslæring
Idémyldring - videreføring
• Del lappene mellom dere slik at alle har
 omtrent like mange.
• Strukturert...
Samarbeidslæring
Rundbord

• Elevene får et tema og tid til å tenke
• Elevene gir etter tur sine svar, eller sin idé
• Del...
Variant av rundbord

Gjennomgående læreplaner
Nytt tema
1. Hva kan jeg om dette fra før? Hva lurer jeg på?
2. Rundbord i g...
Samarbeidslæring
Puslespill
• Hvert gruppemedlem får en tekst
 (nummerert fra 1 til 4) og et firedelt ark.
• Les din teks...
Samarbeidslæring
Puslespill - varianter

• Når gruppemedlemmene
 har lest sine tekster.
 Enere, toere osv samles
 med s...
Samarbeidslæring
Finn en som kan svare
• Du får utdelt (eller lager selv) en del spørsmål,
 påbegynte setninger, påstande...
Samarbeidslæring og pc!

• Læreren som leder - krever struktur og
 planlegging
• Starte opplæringen med:
 – Pretest i gr...
Læringsgruppens
prestasjonskurve
                        Høytpresterende
             ...
Don’t laugh at me
Teacher have to practice
what they teach!
Teachers will have to
collaborate and
communicate with other
teachers and expert...
New ways to learn
cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring
cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring
cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring
cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring
cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring
cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring

1,778 views

Published on

Hvordan samarbeidslæring hører sammen med 21 century skills

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Løringsplakaten, og ny FAFO rapport Hernes. Rapporter sier to tre elever med spesielle behov vil lære mer en en vanlig klasse enn i en spesialklasse
 • Hilse på andre, ro i klasserommet. Selv om hun ikke drev med samarbeidslæring. Hele Østfold har vært med på dette, en dame som kom og hilste en matte lærer som er over 60 år vært på et kurs som vi har hatt så mye nytte.
 • Dele ut disse rollen der du øver opp ting. Systematisk med samarbeidslæring. Tar mye tid i starten, men så går det seg til. Få et system rundt dette, så kommer læringstrykket etterpå. Mye kommer gratis her
 • Treningsleiren er i basisgruppen.
 • Skjema for dette rubrikker og sånt noe, men det handler om å gjøre dette systematisk. At de sitter i grupper. Lage en finn en som kan svare på slutten.
 • cooperative learning and the use of ict, samarbeidslæring

  1. 1. Rogalandskonferansen Samarbeidslæring elevsamarbeid i praksis Ann Sørum Michaelsen Sandvika videregående skole
  2. 2. Sandvika vgs Sandvika vgs har 850 elever fordelt på SSP HE, MK og tilrettelagt Sandvika vgs flyttet inn i nye lokaler høsten 2006
  3. 3. Litt om meg • Sandvika vgs, utviklingsleder og lærer, vg3 samfunnsfaglig engelsk • Blant de første lærerene til Canada sommeren 1999 • Konsulent i Akershus fylkeskommune 4 år, med ansvar for LMS, pedagogisk bruk av ikt og samarbeidslæring • Invitert canadiske foredragsholdere til Norge 7 ganger og hatt med lærere til Canada 5 ganger • Vært på Sandvika siden 2006 • Følg meg på: twitter @annmic, facebook, slideshare, Teaching English using web 2.0
  4. 4. Hvorfor samarbeidslæring?
  5. 5. Kristin Halvorsen tale til Utdanningsforbundets landsmøte 2009 Som finansminister fikk jeg mye oppmerksomhet som ansvarlig for et av verdens største fond. Jeg ble invitert til World Economic Forum i Davos, sammen med all verdens celebriteter. Jeg var omsvermet av fintfolk – og det var oljeformuen som var så tiltrekkende. Men jeg forvalter mye større verdier som kunnskapsminister! Det er ikke olje og gass, men folk og deres kompetanse som er den største delen av nasjonalformuen.
  6. 6. Hvilke krav finnes til kompetanse i dag? 21st century skills; is the buzz word!
  7. 7. Learning and innovation skills: • Creativity and innovation • Critical thinking and problem solving • Communication • Collaboration
  8. 8. Social and cross-cultural skills Students should be able to: Interact effectively with others • Know when it’s appropriate to listen and when to speak • Conduct themselves in a respectable, professional manner Work effectively in diverse teams • Respect cultural differences and work effectively with people from a range of social and cultural backgrounds • Respond open-mindedly to different ideas and values
  9. 9. Based on research • 55 year research at Standford university (Linda Darling-Hammond) • There are significant benefits for students who work together on learning activities compared to students who work alone • Benefits include both greater individual and collective knowledge growth, better confidence and motivation levels, and improved social interactions and feelings toward other students • Individuals who work in groups do better on individual assessment as well
  10. 10. Five minds for the future • The disciplined mind • The synthesizing mind • The creating mind • The respectful mind • The ethical mind
  11. 11. Læreplan - generell del Lærere er ledere av elevenes arbeidsfellesskap. Framgang avhenger ikke bare av hvordan lærerne fungerer i forhold til hver elev, men også av hvordan de får elevene til å fungere i forhold til hverandre. I et godt arbeidslag hever deltakerne kvaliteten på hverandres arbeid.
  12. 12. Prinsipper for opplæringen Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter • Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. • I opplæringen skal mangfoldet i elevenes bakgrunn, forutsetninger, interesser og talenter møtes med et mangfold av utfordringer
  13. 13. Læringsplakaten • Læringsplakaten 10 grunnleggende forpliktelser – 1. Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
  14. 14. Vi tar utfordringen!
  15. 15. Hva er samarbeidslæring? • Samarbeidslæring er en pedagogisk bruk av grupper, der deltakerne arbeider sammen med det formål og øke eget og gruppas læringsutbytte.
  16. 16. Samarbeidslæring • Forskning på samarbeidslæring har foregått siden 1920- årene. • I 1981 publiserte Johnsons og deres kolleger ved Universitetet i Minnesota en analyse av 122 studier. Konklusjon: Samarbeidslæring gir bedre resultater enn konkurrerende og individuell læring - gjennomgående på alle alderstrinn. • Fra Universitetet i Minnesota har samarbeidslæring spredt seg til ulike kanter av verden. • Dr. Spencer Kagan, California, har laget en rekke strukturer som ivaretar de teoretiske prinsippene i samarbeidslæring.
  17. 17. Samarbeidslæring baseres på følgende: • Lik og jevnbyrdig deltakelse • Individuelt ansvar • Positiv felles avhengighet • Sosiale ferdigheter • Vurdering av prosess • Fokuser her på de 3 første knyttet til læreprosesser
  18. 18. Lik og jevnbyrdig deltakelse • Alle har konkrete arbeidsoppgaver som bidrar til at gruppa løser sine oppgaver og når sine mål. Tilrettelegge: • organisere gruppene slik at elevene sitter ansikt til ansikt • hvert gruppemedlem har definerte oppgaver • differensiere oppgavene der det er behov
  19. 19. Positiv felles avhengighet Positiv felles avhengighet har to oppgaver: • hver enkelt lærer det de skal lære • hver enkelt bidrar til at de andre lærer Når grupper får trening i dette vil de øke hverandres kompetanse Krever klart definerte oppgaver /mål • gruppa skal få frem et produkt • alle gruppemedlemmene skal kunne prøves individuelt i forhold til oppgaven/målet
  20. 20. Individuelt ansvar • I samarbeidslæring har alle individuelt ansvar • Prøver vurderes individuelt. • Elevene trenes til å reflektere, hva de kan, hva de lurer på,ideer osv. Dette er en av de viktigste forskjellene på samarbeidslæring og vanlig gruppearbeid. Her ”tvinges” eleven til å gjøre et selvstendig arbeid for gruppa.
  21. 21. Det er lov å tenke selv!
  22. 22. Sosiale ferdigheter – må også læres! • Ikke alle er født til samarbeid! • Må lære spesielle sosiale ferdigheter – • Det elevene må lære er: - lærer hverandre å kjenne, bli trygge på hverandre. - kommunisere klart og tydelig - lytte og spørre - støtte og oppmuntre hverandre - løse konflikter som kan oppstå under arbeidets gang Eksempel Columbine
  23. 23. Samarbeidslæring - roller • Sekretær - skriver ned gruppas ideer • Tilrettelegger - sørger for at alle i gruppa deltar • Oppmuntrer - gir positive kommentarer til andres ideer • Materialforvalter - henter, fordeler og tar vare på materiell • Tidtaker • Spion - ser hva andre grupper gjør og får ideer til eget arbeid • Tegner - f eks ved utarbeidelse av tankekart • Avgjør ved uenighet
  24. 24. Prosessvurdering • Gruppa skal utvikle sine samarbeidsferdigheter • Samspillet vurderes – mål nådd - hvordan? • Tilbakemeldinger innad i gruppen • Tilbakemeldinger fra lærer • Gruppen finner områder der de var gode • Gruppen finner områder de kan bli bedre på
  25. 25. Eksempel på skjema til vurdering av samarbeidsferdigheter N iv å 1 N iv å 2 N iv å 3 N iv å 4 L ytter til id een e, L ytter ak tiv t. L ytter ak tiv t. B id rar m ed u lik e m en k o m m er S tiller sp ø rsm ål S tiller sp ø rsm ål n ye s yn sp u n k te r. L yttin g ik k e m ed in k lu d erer d e so m setter i gan g S tiller sp ø rsm ål in n sp ill. an d re gru p p e- m er so m får fram n ye m ed lem m en e. k o m m u n ik asjo n . id eer. D eltar sp o rad isk . D eltar p o sitiv t, E r h ele tid en E r h ele tid en n år m an b lir k o n sen trert o m k o n sen trert o m D elta gelse o p p m u n tret av o p p gav en . o p p gav en o g an d re. in k lu d erer d e an d re i p ro sessen . T ren ger h jelp fo r G jø r sin d el av K an fylle m an ge K an tilrettele g ge å u tfø re sin jo b b en o g ro ller p å en arb eid et. F o rstår S am arb eid o p p gav e. resp ek terer d e sam arb eid en d e n år d et e r an d res a rb eid . m åte. n ø d v en d ig å led e o g n å r an d re sk al slip p e til V iser lite V iser n o e V iser go d t V iser en g asjem en t. M å en g asjem en t fo r en g asjem en t o g led ere g en sk ap e r i L ø sn in g av settes i gan g. å lø se o p p gav en . v ilje til å lø se p ro sessen o g o p p gav en o p p gav en . v eiled er fram til lø sn in g av o p p gav en .
  26. 26. Ulike samarbeidsgrupper Formelle læregrupper - grupper som fortsetter over tid for å fullføre bestemte oppgaver eller prosjekter. Uformelle grupper - ad hoc-grupper som består gjennom en time eller kortere perioder. Basisgrupper - permanente læringsgrupper som gir langtidsstøtte, oppmuntring og assistanse • Basisgrupper personliggjør arbeidet som må gjøres og læringserfaringene som inngår i skolearbeidet. Jo større klassen er, jo viktigere er det å ha basisgrupper.
  27. 27. Samarbeidslæring Tenk, skriv, del (bli enige) • God øvelse når du vil sikre at elevene har fått med seg det viktigste • Spørsmål stilt: «hva er de viktigste to punkter?» – Tenk igjennom problemstillingen – Skriv ned dine innspill – Del med hverandre i gruppa – (Bli enige …)
  28. 28. Tenk, skriv, del (bli enige) Vi øver oss! • Spørsmål stilt: «Hva mener du er de tre viktigste årsakene til at så mange elever ikke fullfører videregående opplæring? – Tenk igjennom og skriv ned det du mener er årsaken – Del med sidemannen – Bli enige om det dere mener er de 3 viktigste årsakene
  29. 29. Fra PISA undersøkelsen Elevene skulle ta stilling til følgende utsagn: • Når jeg arbeider med skolefag, starter jeg med å finne ut nøyaktig hva jeg trenger å lære. • Når jeg arbeider med skolefagene, tvinger jeg meg til å sjekke at jeg husker det jeg har lært. • Når jeg arbeider med skolefag, forsøker jeg å finne ut hvilke begrep jeg fortsatt ikke har forstått ordentlig. • Når jeg arbeider med skolefag, forsikrer jeg meg om at jeg husker de viktigste tingene. • Når jeg arbeider med skolefag og det er noe jeg ikke forstår, forsøker jeg å få tak i tilleggsinformasjon som kan gjøre det klarere.
  30. 30. Samarbeidslæring Idémyldring • Hvert gruppemedlem skriver en idé på et papir fortløpende. • Si ideen høyt mens du plasserer lappen midt på bordet. • La det skje hurtig, ingen vurdering underveis, alle ideer tas med. • Skriv så mange ideer du kan i den tilmålte tiden.
  31. 31. Samarbeidslæring Idémyldring - videreføring • Del lappene mellom dere slik at alle har omtrent like mange. • Strukturert idémyldring – diskuter og sorter lappene ut fra gitte kategorier. • Ustrukturert idémyldring - diskuter og sorter lappene ut fra kategorier dere lager selv.
  32. 32. Samarbeidslæring Rundbord • Elevene får et tema og tid til å tenke • Elevene gir etter tur sine svar, eller sin idé • Deltakelse - ikke produktet - er målet med denne strukturen • Hver person snakker, tilmålt tid • Gruppediskusjon
  33. 33. Variant av rundbord Gjennomgående læreplaner Nytt tema 1. Hva kan jeg om dette fra før? Hva lurer jeg på? 2. Rundbord i gruppa - hva kan vi og hva lurer vi fortsatt på 3. Gjennomgang av fagstoff - notater 4. Gruppe - har vi fått svar på det vi lurte på? 5. Individuelt - sjekke ut måloppnåelse ”prøve”
  34. 34. Samarbeidslæring Puslespill • Hvert gruppemedlem får en tekst (nummerert fra 1 til 4) og et firedelt ark. • Les din tekst og gjør notater i feltet med ditt nummer. • Når alle har lest sin tekst, deler dere med hverandre. Ta notater når de andre forteller slik at notatarket er utfylt når runden er avsluttet.
  35. 35. Samarbeidslæring Puslespill - varianter • Når gruppemedlemmene har lest sine tekster. Enere, toere osv samles med samme tekst, sjekker ut forståelse hva som bør vektlegges. Går de tilbake til gruppa og deler.
  36. 36. Samarbeidslæring Finn en som kan svare • Du får utdelt (eller lager selv) en del spørsmål, påbegynte setninger, påstander og lignende. • Gå rundt i klasserommet for å finne en som kan gi deg svar, og for å svare på spørsmål fra andre. Når du har fått svaret, skriver du det ned og får den som gav det til deg, til å signere. • Still ett spørsmål til hver person. • Når du har fått svarene, går du tilbake til gruppa og sammenligner/diskuterer svarene.
  37. 37. Samarbeidslæring og pc! • Læreren som leder - krever struktur og planlegging • Starte opplæringen med: – Pretest i gruppen eller individuelt – Introduksjon, forelesning, film, Youtube, – veiledning – Oppgaver – strukturert på tid og innhold, roller i gruppen – Stikkprøver og beskjeder underveis – Fremføringer, innleveringer, skriving på blog – Post- test, individuelt eller i gruppe • Avslutning – hvordan gikk dette – videre arbeid
  38. 38. Læringsgruppens prestasjonskurve Høytpresterende Samarbeids-grupper Prestasjonsni Samarbeids- grupper vå Individuelle medlemmer Tradisjonelle grupper Gruppens effektivitet Pseudo-grupper
  39. 39. Don’t laugh at me
  40. 40. Teacher have to practice what they teach! Teachers will have to collaborate and communicate with other teachers and experts, working in teams to create and share their best engaging projects that can engage the interests and skill levels of their students!
  41. 41. New ways to learn

  ×