Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kemi repetition åk 7 b
Next

Share

Kemiska beräkningar

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Kemiska beräkningar

 1. 1. Kemiska beräkningar sid. 305 - 307Det finns lika många atomer i ettsandkorn som detfinns sandkorn i Sahara
 2. 2. Atommassa Har enheten u En proton har massan 1u En neutron har också massan 1u 1u = 1,66053 ∙ 10-24 g 1 En elektron har massan u 2000 Man utgick från kolatomen C 12 6 då man bestämde atommassan.
 3. 3. Masstal = summan avprotoner och neutroner. 12 Atomnummer = antal protoner 6 C 12 6 C har atommassan 12 u
 4. 4. FormelmassaFormelmassan för en förening är summan avatommassorna för de atomer som ingår iföreningen.Ex. Vatten H2O: atommassan för O = 16 u atommassan för H = 1 u Formelmassan för vatten = 16 u + 2 ∙ 1u = 18 u
 5. 5. Beräkna formelmassan för följandeföreningar: 1) HCl H=1,0, Cl=35,5 Svar: 36,5 u 2) NaOH Na=23, O=16, H=1 Svar: 40 u 3) MgCl2 Mg=24,3, Cl=35,5 24,3+2 ∙ 35,5 = 95,3 Svar: 95,3 u 4) H2SO4 H=1, S=32,1, O=16 → 2 ∙ 1+32,1+4 ∙ 16 = 98 Svar: 98,1 u 5) K2CO3 K=39,1, C=12, O=16 → 2 ∙ 39,1+12+3 ∙ 16 = 138,2 Svar: 138,2 u
 6. 6. MolVad är det?
 7. 7.  1 mol innehåller ett bestämt antal atomer eller molekyler (ämnesmängd) 1 mol är 6,022 · 1023 stycken. Detta antal kallas Avogadros tal. 1 mol
 8. 8. Molmassa (M) har enheten g/mol formelmassan eller atommassan är i gramSambandet mellan massa (m),ämnesmängd (n) och molmassa (M) ges avformeln: m= n ∙ M
 9. 9. m nM m = massa [g] n = ämnesmängd [mol] M = molmassa [g/mol] m mn M M n
 10. 10. 10 Molmassa1 mol av C atomer = 12.0 g/mol1 mol av Mg atomer = 24.3 g/mol1 mol av Cu atomer = 63.5 g/mol Hur mycket är 1 mol?Brom = 79.9 g/molTenn = 118.7 g/mol
 11. 11. 11 Exempel: hur stor massa har 1 mol kalciumklorid CaCl2 1 mol Ca 40.1 g+ 2 mol Cl 2∙35.5 g 71,0 g1 mol CaCl2 111.1g
 12. 12. 12Exempel: Hur många gram är 3 mol Al?Molmassan för Aluminium är 27.0 g/mol3 mol Al m nM m = 3 mol ∙ 27.0 g/mol = 81 g Svar: 81 g
 13. 13. Exempel:1. Beräkna molmasan för 1 mol natriumklorid NaCl Formelmassa: 23,0 u + 35,5 u = 58,5 u Ändrar formelmassan till gram. m 58,5g M n 1mol 58,5g / mol Svar: 58,5 g/mol
 14. 14. 2. Hur många mol är 175 g NaCl? 1 mol är 58,5 g m m n M n M 175 g n 58,5 g/mol 3 mol Svar: 3 mol
 15. 15. 3. Hur många mol är 250 g kopparsulfat CuSO4 Formelmassa för CuSO4: 63,5 u +32,1 u + (4 ∙ 16) u = 159,6 u Molmassa = 159,6 g/mol 250 g 1 mol blir då n 1,57 mol 159,6g/mol Svar: 1,57 mol
 16. 16. ExempelAntag att vi vill ha reda på hur många atomer en järnbit består av.Vi börjar med att väga järnbiten. Låt oss säga att den har massan175 g.Sen slår vi upp vad järn (Fe) har för molmassa. MFe=55,8 g/mol.Vi använder nu formeln m n M och skriver om den som: m 175 g n 3,14mol M 55,8 g / mol Avogadros tal Antalet atomer blir då 3,14 mol · 6,023·1023 st/mol = =1,89·1024 atomer

Views

Total views

7,187

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×