Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hållbar Utveckling

Projekt för grundskolan på tema Hållbar Utveckling. Eleverna får välja en fråga inom temat och utforma en kampanj för att påverka sin omvärld så mycket som möjligt.

 • Login to see the comments

Hållbar Utveckling

 1. 1. Hållbar Utveckling Projekt på Vittra Saltsjö-Boo läsåret 2011/2012
 2. 2. Hållbar Utveckling Bakgrund”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar utanlånar den av våra barn” gammalt ordspråk
 3. 3. Hållbar Utveckling BakgrundVår framtid hänger på val vi gör idag. Vår jord ska hålla för många, oändligt många generationer, samtidigt som den tekniskautvecklingen bara går allt snabbare framåt.
 4. 4. Hållbar Utveckling BakgrundFör att detta ska vara möjligt måste vårt samhälle utvecklas på ett hållbart sätt.
 5. 5. Hållbar Utveckling BakgrundOm alla gjorde en gemensam insats skulle framtiden vara säkrad.Men hur bestämmer man över 6 miljarder människor och hur de ska leva?
 6. 6. Hållbar Utveckling Bakgrund Vi kan inte omvända alla, men ju fler vi blir desto bättreHur ska vi få så många som möjligt att leva och verka för en Hållbar Utveckling?
 7. 7. Hållbar UtvecklingDet finns tre perspektiv att undersöka när det gäller hållbar utveckling. • Ekologisk hållbarhet • Ekonomisk hållbarhet • Social hållbarhet
 8. 8. Hållbar Utveckling Uppdrag
 9. 9. Hållbar Utveckling Uppdrag Ditt uppdrag är att göra en kampanj där duförsöker påverka andra människor att agera i linje med en hållbar utveckling
 10. 10. Hållbar Utveckling Uppdrag
 11. 11. Hållbar Utveckling UppdragBland de temaområden vi kommer att jobbamed under läsåret ska du välja en fråga att fördjupa dig i under rubriken Hållbar Utveckling.
 12. 12. Hållbar Utveckling UppdragBland de temaområden vi kommer att jobbamed under läsåret ska du välja en fråga att fördjupa dig i under rubriken Hållbar Utveckling. Det blir då din fråga som du ska påverka i genom din kampanj.
 13. 13. Hållbar UtvecklingMa En Sv Id NO SO Mu Bi Sl Hk
 14. 14. Hållbar Utveckling• Ämnena på schemat - vi utgår från eller kopplar till hållbar utvecklingMa En Sv Id NO SO Mu Bi Sl Hk
 15. 15. Hållbar Utveckling• Ämnena på schemat - vi utgår från eller kopplar till hållbar utvecklingMa En Sv Id NO SO Mu Bi Sl Hk
 16. 16. Hållbar Utveckling • Kampanjarbete - stort uppdrag på IUP-tid i olika ämnen. Pedagogerna handleder dig• Ämnena på schemat - vi utgår från eller kopplar till hållbar utvecklingMa En Sv Id NO SO Mu Bi Sl Hk
 17. 17. Hållbar Utveckling • Kampanjarbete - stort uppdrag på IUP-tid i olika ämnen. Pedagogerna handleder dig• Ämnena på schemat - vi utgår från eller kopplar till hållbar utvecklingMa En Sv Id NO SO Mu Bi Sl Hk
 18. 18. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel
 19. 19. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ kampanjsajt
 20. 20. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ kampanjsajt• Reklamfilm/ kampanjfilm
 21. 21. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ kampanjsajt• Reklamfilm/ kampanjfilm• Tidningsartikel/ Insändare
 22. 22. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ • Sociala medier kampanjsajt• Reklamfilm/ kampanjfilm• Tidningsartikel/ Insändare
 23. 23. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ • Sociala medier kampanjsajt • Flygblad• Reklamfilm/ kampanjfilm• Tidningsartikel/ Insändare
 24. 24. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ • Sociala medier kampanjsajt • Flygblad• Reklamfilm/ kampanjfilm • Utställning• Tidningsartikel/ Insändare
 25. 25. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ • Sociala medier kampanjsajt • Flygblad• Reklamfilm/ kampanjfilm • Utställning• Tidningsartikel/ • Musikuppträdande Insändare
 26. 26. Hållbar UtvecklingKampanj - exempel• Webbsida/ • Sociala medier kampanjsajt • Flygblad• Reklamfilm/ kampanjfilm • Utställning• Tidningsartikel/ • Musikuppträdande Insändare • Radioprogram/ podcast
 27. 27. KampanjAntiscampi kampanjfilm
 28. 28. KampanjGreenpeace kampanjsajt mot VW
 29. 29. Kampanj
 30. 30. Kampanj
 31. 31. Hållbar Utveckling KampanjMöjlighet till • Fördjupning • Analys • Värdering
 32. 32. Hållbar Utveckling Fördelar med projektet• Tema Grön Flagg läsåret 2011/2012• Entreprenörskap (se Lgr11)• 1-1 och medverkande i tävlingen Webbstjärnan• Viktigt på riktigt• Möjlighet att få samarbeta med riktiga miljö- och PR-proffs

×