Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balansstaat - Graad 8

2,648 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Balansstaat - Graad 8

 1. 1. Balansstaat Graad 8
 2. 2. Doel • Om die finansiële posisie te toon • Dis die “ware” prentjie van die besigheid
 3. 3. Wat kom in die Balansstaat??? • Al die B- rekeninge
 4. 4. • Wat is nou weer al die BBladsy 6 rekeninge? – Kapitaal – Onttrekkings – Grond & Geboue – Voertuie – Toerusting – Debiteure – Krediteure – Bank – Wisselgeld – Kleinkas – Handelsvoorraad BATES, Eienaarsbelang & LASTE
 5. 5. Stappe om ’n Balansstaat te doen 1. Gebruik jou proefbalans/inligting om die NOTAS tot die finansiële state aan die EINDE van die finansiële jaar op te stel 2. Skryf die TOTALE van die notas in die “gesiggie” van die Balansstaat
 6. 6. 3 Notas 1. Vaste Bates: - Grond & Geboue - Toerusting - Voertuie 2. Kontant: - Bank - Wisselgeld - Kleinkas
 7. 7. 3. Eienaarsekwiteit - Saldo van Kapitaal aan die begin van die finansiële jaar - Netto inkomste - minus: onttrekkings = Saldo van Kapitaal aan die einde van die finansiële jaar
 8. 8. Piet Nel Handeldrywend as Nel-Enterprizes Notas tot die finansiële state vir die jaar geëindig 31 Julie 2000 1. Vaste Bates Kosprys Grond & Geboue 40 000 Toerusting 12 000 Voertuie 20 000 Totaal 72 000 2. Kontant 37164 Bank 37 064 Wisselgeld 100 3. Eienaarsekwiteit Saldo op 1 Augustus 1999 100 000 Netto Inkomste 14 164 Onttrekkings (5 000) Saldo op 31 Julie 2000 109 164
 9. 9. Piet Nel Handeldrywend as: Nel-Enterprizes Balansstaat op 31 Julie 2000 BATES NOTA Nie-Bedryfsbates Vaste Bates 72 000 1. Bedryfsbates Kontant 72 000 37 164 2. Totale Bates 37 164 109 164 EKWITEIT EN LASTE Eienaarsekwiteit 3. 109 164 109 164

×