Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 Steg FöR Att Skapa En Social Media Plan

833 views

Published on

Detta visar 7 steg för att integrera sociala media i den externa kommunikatione och skapa en social media plan. Matr från våra frukostseminarier

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 Steg FöR Att Skapa En Social Media Plan

  1. 1. 7 steg för att skapa en Social Media Marknadsplan PlanSteg 1: Gör din egen undersökning i hur dubäst kan använda sociala medier för att mötaditt företags mål. ves.Step 2: Skapa en affärs- och integreradmarknadsplan inklusive mål. Var noga medatt tydligt fokusera på dina huvudsakligamarknadssegment med målet att lära kännadem och komma dem in ”på skinnet” på bästa sätt!Step 3: Om ditt företag (du eller andra internet), anlita en konsult som hjälper dig attintegrera sociala medier i din verksamhet. Försäkra dig om att både du själv ochkonsulten verkligen förstås och kan vad som menas med integrerad marknadsföring,vikten av att man sätter mål och som kan hjälpa dig utveckla och ta fram en plan somföljer din egen affärsplan. Vägra acceptera en lista med förslag på aktiviteter som inteär integrerade i den övergripande planen!Step 4: Integrera social media in i din affärsplan med fokusering på att verkligenanvända sociala medier för att stödja dina affärsmål. Din affärsplan behöver kanskejusteras allteftersom du hittar nya infallsvinklar och lär dig hur sociala media fungeraroch resultaten du uppnår kort- och långsiktigt!Step 5: Ta fram en integrerad social media strategi, företagets approach och en sombäst stödjer ditt företags affärsmål.Step 6: Gör en konkret handlingsplan och skapa en s.k. Posting Plan/ConversationalCalendar och genomför allt i företagets integrerade sociala mediamarknadsplan.Marknadsplan och affärsplan.Step 7: Fortsätt att analysera, mät och utveckla företagets approach, strategier ochtaktik baserade på uppnådda mål.C: Marrketinghouse – en del av The Surprisehouse Company Döbelnsgatan 65 SE-113 52 Stockholm Tel: 0709-16 93 00 Epost: info@surprisehouse.se 1VATnr: SE6516407-2125 Webbplats: www.marketinghouse & www.surprisehouse.se Företaget innehar F-skattsedel Bankgironummer: 718-2850

×