Samenwerken rond collectiebeleid en ontsluiting: De Vlaamse Erfgoedbibliotheek

1,316 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
157
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samenwerken rond collectiebeleid en ontsluiting: De Vlaamse Erfgoedbibliotheek

 1. 1. V LAAMSE E RFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Samenwerken rond collectiebeleid en ontsluiting 23.09.09 - BRUSSEL Eva Wuyts
 2. 2. V LAAMSE E RFGOEDBIBLIOTHEEK vzw <ul><li>I. Definitie </li></ul><ul><li>II. Oprichting </li></ul><ul><li>III. Voorgeschiedenis </li></ul><ul><li>IV. Collectiebeleid </li></ul><ul><li>V. Ontsluiting </li></ul> / 30
 3. 3. I. DEFINITIE <ul><li>A. Bewaarbibliotheek </li></ul><ul><li>B. Erfgoedbibliotheek </li></ul> / 30
 4. 4. A. Bewaarbibliotheek <ul><li>J. Walterus / L. Simons: </li></ul><ul><li>heeft meestal een zekere traditie </li></ul><ul><li>in het bewaren , beheren, bibliografisch ontsluiten en beschikbaar stellen </li></ul><ul><li>!! niet altijd een bewuste keuze </li></ul><ul><li>!! bewaren hoeft niet enige functie te zijn </li></ul><ul><li>van documentair patrimonium van cultureel-wetenschappelijk belang </li></ul><ul><li>!! oud maar ook digitale publicaties </li></ul><ul><li>!! actief collectiebeleid </li></ul><ul><li>in gedrukte, geschreven of elektronische vorm </li></ul> / 30
 5. 5. B. Erfgoedbibliotheek <ul><li>Decreet/beheersovereenkomst: </li></ul><ul><li>“ Een instelling die een werking ontplooit die past in de hedendaagse praktijk en theorie van de informatie- en bibliotheekwetenschap , en die (met het oog op langetermijnbewaring) een collectie cultureel erfgoed beheert die kan lopen van de oudste schriftmaterialen en de eerste gedrukte werken tot de moderne en hedendaagse gedrukte en digitale publicaties” </li></ul><ul><li>kleitablet > handschrift > encyclopedie > e-book </li></ul> / 30
 6. 6. II. OPRICHTING <ul><li>A. Vzw </li></ul><ul><li>B. Rol </li></ul><ul><li>C. Doelstellingen </li></ul><ul><li>D. Middelen </li></ul> / 30
 7. 7. A. Vzw <ul><li>Statuten: 17.10.08 </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverband 6 partnerbibliotheken: </li></ul><ul><ul><li>Universiteitsbibliotheek Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Universiteitsbibliotheek Gent </li></ul></ul><ul><ul><li>Universiteitsbibliotheek Leuven </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare Bibliotheek van Brugge </li></ul></ul><ul><ul><li>Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt </li></ul></ul><ul><ul><li>Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen </li></ul></ul><ul><li>Bestuursorganen: ook FARO, VVBAD en experten </li></ul> / 30
 8. 8. B. Rol <ul><li>Cultureel-erfgoeddecreet </li></ul><ul><li>= erkenning sector (kwaliteitslabel) </li></ul><ul><li>= aanzet tot een volwaardig beleid </li></ul><ul><li>Vlaamse Erfgoedbibliotheek: ankerfunctie </li></ul><ul><ul><li>Aanspreekpunt </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking (netwerk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisdeling & Expertise-uitwisseling (ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering) </li></ul></ul> / 30
 9. 9. C. Doelstellingen <ul><li>Collectiebeleid : actief en passief </li></ul><ul><li>Ontsluiten </li></ul><ul><li>Digitaliseren (o.a. Virtuele VEB) </li></ul><ul><li>Duurzame bewaring en ter beschikkingstelling (digitaal depot) </li></ul><ul><li>Preservering en conservering (o.a. masterplan en schaderegistratie) </li></ul><ul><li>Publiekswerking & Communicatie </li></ul> / 30
 10. 10. D. Middelen <ul><li>Bijdrage partners (logistiek en inhoudelijk) </li></ul><ul><li>Subsidie Vlaamse Gemeenschap 2009-2012 (300.000 euro/jaar) </li></ul><ul><li>Personeel: </li></ul><ul><ul><li>Coördinator ( Eva Wuyts ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Stafmedewerker Ontsl.&Digi. ( David Coppoolse ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectmedewerkers: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>STCV ( Diederik Lanoye ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abraham ( Elsje van Bellingen ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>+ extern consulent Pres.& Cons. (?) </li></ul></ul> / 30
 11. 11. III. Voorgeschiedenis <ul><li>A. Rapporten </li></ul><ul><li>B. Overlegplatform </li></ul><ul><li>> Vlabidoc & Collecties Online </li></ul> / 30
 12. 12. A. Rapporten <ul><li>Onderzoeken: </li></ul><ul><ul><li>KPMG: “ Van Stadsbibliotheek Antwerpen naar Vlaamse erfgoedbibliotheek ” (2002) = profilering Stadsbibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeroen Walterus: “ Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen ” (2003) = onderzoek landschap + aanbevelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ludo Simons: “Bewaarbibliotheken in Vlaanderen” (2005) = beleidsvoorstellen </li></ul></ul> / 30
 13. 13. A. Rapporten <ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><ul><li>Veldafbakening </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste verkenning noden en behoeften: grote achterstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbevelingen / beleidsvoorstellen, o.a.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontwikkelen beleidsvisie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conserveringsbeleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlaams aanvullend depot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlaamse erfgoedbibliotheek (netwerk) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oprichting overlegplatform </li></ul></ul> / 30
 14. 14. B. Overlegplatform <ul><li>Oprichting “Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen” </li></ul><ul><ul><li>01.04.2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdeling binnen VVBAD </li></ul></ul><ul><li>Deelnemers: sector en beleid </li></ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><ul><li>Zichtbaarheid erfgoedbibliotheken verhogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Overleg en samenwerking stimuleren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ijveren voor structurele ondersteuning van erfgoedbibliotheken </li></ul></ul><ul><li>Belangrijkste realisaties </li></ul><ul><ul><li>Tentoonstelling “Dagelijks Boek” </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicaties (themanummers, handleidingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlabidoc & Collecties Online </li></ul></ul> / 30
 15. 15. Vlabidoc & Collecties Online <ul><li>Initiatief van platform en OKBV, i.s.m. VVBAD </li></ul><ul><li>Uitgangspunt: wie bewaart wat? </li></ul><ul><ul><li>Publiek: wegwijzer </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleid: managementtool </li></ul></ul><ul><li>Vlabidoc </li></ul><ul><ul><li>Databank van VVBAD </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevat algemene info over Bib/Arch/Doc </li></ul></ul><ul><ul><li>> uitbreidingsmodule “Collecties Online” voor deelcollecties van kunst- en erfgoedbibliotheken </li></ul></ul> / 30
 16. 16. Vlabidoc & Collecties Online <ul><li>Collecties Online: aanpak </li></ul><ul><ul><li>Via enquête bij 254 instellingen (Walterus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gecentraliseerde invoer </li></ul></ul><ul><ul><li>> gestandaardiseerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Work in progress </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegang: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorlopig partieel via webstek VVBAD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2010 ook via webstek Vlaamse Erfgoedbibliotheek </li></ul></ul></ul> / 30
 17. 17. Vlabidoc & Collecties Online <ul><li>Collecties Online: inhoud </li></ul><ul><ul><li>Instelling: historiek & budget </li></ul></ul><ul><ul><li>Collecties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving (type, herkomst, eigenaar, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Collectie-inhoud (documenttype, taal, periode, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gerelateerde bronnen (moedercollectie, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toegankelijkheid (zoekinstrument, IBL, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Collectiemanagement (acquisitiemethode, …) </li></ul></ul></ul> / 30
 18. 18. www.vvbad.be/views/Vlabidoc / 30
 19. 19. IV. COLLECTIEBELEID <ul><li>A. Opzet </li></ul><ul><li>B. Passief </li></ul><ul><li>C. Actief </li></ul> / 30
 20. 20. A. Opzet <ul><li>Erfgoedbibliothekenlandschap structureren op het vlak van collectievorming </li></ul><ul><ul><li>Middelen worden efficiënter ingezet </li></ul></ul><ul><ul><li>Schenking of depot komt op de beste plek terecht </li></ul></ul> / 30
 21. 21. B. Passief (korte termijn) <ul><li>Vereist dat de verschillende partners: </li></ul><ul><ul><li>individuele collectieplannen opstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>deze afstemmen door te werken met thema- en zwaartepuntcollecties </li></ul></ul><ul><ul><li>naar elkaar doorverwijzen via het netwerk </li></ul></ul><ul><li>Methodiek: nog te ontwikkelen </li></ul><ul><li>Vb. Aankoop en schenking van Antifonarium Tsgrooten </li></ul> / 30
 22. 22. C. Actief (lange termijn) <ul><li>Onderlinge afspraken over collectievorming en het aanwinstenbeleid </li></ul><ul><li>Het uitbouwen van een actief collectie-beleid voor Flandrica </li></ul><ul><li>Onderzoek naar de organisatie van een aanvullend decretaal depot </li></ul> / 30
 23. 23. V. ONTSLUITING <ul><li>A. Opzet </li></ul><ul><li>B. STCV </li></ul><ul><li>C. Abraham </li></ul><ul><li>D. Masterplannen </li></ul> / 30
 24. 24. A. Opzet <ul><li>Bibliografisch ontsluiten van cultureel-erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken </li></ul><ul><li>Onder meer d.m.v.: </li></ul><ul><ul><li>Digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Expertise over metadata en standaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>D atabanken </li></ul></ul> / 30
 25. 25. B. Short Title Catalogus Vlaanderen <ul><li>Drukwerk uit Vlaanderen en Brussel uit de periode 1600-1800 </li></ul><ul><li>Gratis online databank: </li></ul><ul><ul><li>Circa 11.000 bibliografische records </li></ul></ul><ul><ul><li>18.500 fysieke exemplaren </li></ul></ul><ul><ul><li>Collecties: Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen </li></ul></ul><ul><li>Projectmedewerker: Diederik Lanoye </li></ul><ul><li>Initiatief van Universiteit Antwerpen </li></ul><ul><li>Timing: vanaf 01.09.09 tot eind 2012 </li></ul> / 30
 26. 26. www.stcv.be / 30
 27. 27. C. Abraham <ul><li>Belgische kranten in Vlaamse erfgoedinstellingen van 1830 tot 1950 </li></ul><ul><li>Gratis online databank: </li></ul><ul><ul><li>Circa 3.530 krantentitels </li></ul></ul><ul><ul><li>Collecties: ruim 30 musea, archieven en bibliotheken </li></ul></ul><ul><li>Projectmedewerker: Elsje van Bellingen </li></ul><ul><li>Initiatief van Erfgoedbib H. Conscience </li></ul><ul><li>Timing: vanaf 01.10.09 tot eind 2010 </li></ul> / 30
 28. 28. www.abraham-online.be / 30
 29. 29. D. Masterplannen <ul><li>Op basis van Vlabidoc & Collecties Online </li></ul><ul><li>In kaart brengen van: </li></ul><ul><ul><li>Noden en behoeften </li></ul></ul><ul><ul><li>Lacunes </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteiten </li></ul></ul><ul><li>Op vlak van: </li></ul><ul><ul><li>Ontsluiting & Digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Preservering & Conservering </li></ul></ul><ul><li>Tegen eind 2011 </li></ul> / 30
 30. 30. INFO <ul><li>Eva Wuyts </li></ul><ul><li>V LAAMSE E RFGOEDBIBLIOTHEEK vzw </li></ul><ul><li>p/a Hendrik Conscienceplein 4 </li></ul><ul><li>2000 Antwerpen </li></ul><ul><li>T: 03 338 87 92 - 0495 776 111 </li></ul><ul><li>E: eva@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be </li></ul><ul><li>www. vlaamse-erfgoedbibliotheek.be </li></ul> / 30

×