Oktoberrede gouverneur Paul Breyne

941 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
130
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oktoberrede gouverneur Paul Breyne

 1. 1. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Erfgoed: </li></ul><ul><li>een legaat uit het verleden </li></ul><ul><li>met relevantie voor de toekomst </li></ul><ul><li>6 oktober 2009 </li></ul><ul><li>Paul Breyne Gouverneur van West-Vlaanderen </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 2. 2. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>“ Wie zich het verleden niet herinnert, </li></ul><ul><li>is gedoemd het opnieuw te beleven” </li></ul><ul><li>Georges Santayana </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 3. 3. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Erfgoed = alle culturele goederen die wij van onze voorouders geërfd hebben. </li></ul><ul><li>3 grote soorten erfgoed: </li></ul><ul><li>- onroerend erfgoed - roerend erfgoed - immaterieel erfgoed </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 4. 4. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>onroerend erfgoed: </li></ul><ul><li>monumenten en </li></ul><ul><li>archeologie </li></ul><ul><li>(het Provinciaal Hof) </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 5. 5. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>roerend erfgoed: </li></ul><ul><li>musea </li></ul><ul><li>en archieven </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 6. 6. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>immaterieel erfgoed: </li></ul><ul><li>volkscultuur </li></ul><ul><li>volksdevotie </li></ul><ul><li>tradities … </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 7. 7. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>ERFGOED : relevantie voor de samenleving - historische en intrinsieke waarde - onvervangbaarheid - herkenbaarheid van een streek - kwaliteit van de leefomgeving - economische troef </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 8. 8. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Erfgoedzorg = verantwoordelijkheid van iedereen </li></ul><ul><li>overheid heeft kapitale rol = kerntaak van elke provincie </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 9. 9. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Erfgoedsector = huis met vele bewoners </li></ul><ul><li>- grote diversiteit in betrokkenen - professionelen versus vrijwilligers - individueel versus georganiseerd </li></ul><ul><li>- “tussenorganisaties” </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 10. 10. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Erfgoed en provinciale identiteit - typisch West-Vlaamse erfgoedthema’s: </li></ul><ul><li>- agrarisch erfgoed (landelijk karakter van de provincie) - industriële profiel Zuid-West-Vlaanderen - maritiem erfgoed - oorlogserfgoed - religieus erfgoed </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 11. 11. Maritiem erfgoed <ul><li>een typisch West-Vlaams erfgoedthema </li></ul><ul><li>(Visserijmuseum Oostduinkerke) </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 12. 12. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Omgang met erfgoed </li></ul><ul><li>- integraal en geïntegreerd - complementariteit - projectmatige aanpak - grensoverschrijdende samenwerking - duurzaamheid </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 13. 13. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Rol van de Provincie: 3 pijlers - kennisopbouw: erfgoed onderzoeken - behoud en beheer van erfgoed - ontsluiting van erfgoed </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 14. 14. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Pijler 1: erfgoed onderzoeken = kennisopbouw Provincie = kennispartner (strategische doelstelling 3) </li></ul><ul><li>Kennis via onderzoek, prioriteiten stellen op basis van: </li></ul><ul><ul><li>- streekeigenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>- complementariteit </li></ul></ul><ul><ul><li>- ondersteuning </li></ul></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 15. 15. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Onderzoek = </li></ul><ul><li>- inventariseren en registreren </li></ul><ul><li>- interpretatief onderzoek: streekgeschiedenissen vanuit West-Vlaamse thema’s </li></ul><ul><li>- ook gericht op provinciaal patrimonium </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 16. 16. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Onderzoek = - toegankelijk maken via erfgoedpublicaties - studie van noden en uitdagingen - implementatie in het beleid </li></ul><ul><li>Bronnen van kennis: twee provinciale instellingen </li></ul><ul><ul><li>de provinciale bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>het provinciaal archief </li></ul></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 17. 17. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Provinciale Bibliotheek </li></ul><ul><li>Provinciaal Archief </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 18. 18. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Pijler 2: behoud en beheer </li></ul><ul><li>erfgoed is kwetsbaar en vergankelijk verleden = selectief: veel erfgoed is al verloren heden: wat kan en moet bewaard worden? </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 19. 19. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Onroerend erfgoed bewaren: - inventariseren - wettelijke bescherming - ontwikkeling en onderhoud </li></ul><ul><li>Onroerend erfgoed preventief beleid: Monumentenwacht West-Vlaanderen </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 20. 20. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Monumentenwacht West-Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>nazicht van monumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>gebreken detecteren </li></ul></ul><ul><ul><li>tijdig ingrijpen </li></ul></ul><ul><ul><li>restauraties zoveel mogelijk vermijden </li></ul></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 21. 21. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Immaterieel erfgoed = veel kwetsbaarder vluchtig en niet bedoeld om te bewaren </li></ul><ul><li>Pogingen om vast te leggen: mondelinge getuigenissen - Vlasparlee/Graanfluisteraar - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 22. 22. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Roerend erfgoed: objecten en collecties - preventieve conservering als uitgangspunt </li></ul><ul><li>- goede bewaaromstandigheden van collecties </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 23. 23. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Roerend erfgoed bewaren en conserveren  depotwerking is een belangrijk aspect  </li></ul><ul><li>helaas weinig aandacht daarvoor </li></ul><ul><li>= veel depotproblemen </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 24. 24. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Depotbeleid = nieuwe opdracht van de provincie - in erfgoeddecreet naar provincies toegeschoven - convenant met de Vlaamse Gemeenschap voor uitvoering depotbeleid </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 25. 25. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Pijler 3: erfgoed ontsluiten </li></ul><ul><li>erfgoed = mensenwerk ! </li></ul><ul><li>zowel het creëren, onderzoeken, behouden als het ontsluiten  erfgoedgemeenschappen vormen het draagvlak maar ook het brede publiek </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 26. 26. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Ontsluiten via: </li></ul><ul><li>- tentoonstellingen - musea - interpretatiecentra/bezoekerscentra - binnen-buitenverhaal - nieuwe media </li></ul><ul><li>- educatie </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 27. 27. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Erfgoededucatie </li></ul><ul><li>- jongeren/medioren/ senioren - levenslang en levensbreed leren - omgevingsonderwijs - sensibiliserend - betrokkenheid </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 28. 28. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Slotbeschouwing 1 de provincie focust op drie kernbegrippen: </li></ul><ul><ul><li>streekgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>samenwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>ondersteuning </li></ul></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 29. 29. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Slotbeschouwing 2 erfgoed heeft een maatschappelijke functie </li></ul><ul><li>erfgoedzorg is dus een taak van alle overheden: </li></ul><ul><li> taakverdeling nodig: wie doet wat ? provincie vervult sleutelpositie daarin </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 30. 30. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Slotbeschouwing 3 provinciaal erfgoedbeleid: - is niet alleen gericht op erfgoed in West-Vlaanderen - maar is ook gericht op het eigen patrimonium  monumenten en musea </li></ul><ul><li>zorg voor eigen erfgoed = permanente uitdaging ! </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 31. 31. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Provinciaal Museum Bulskampveld kansen voor de toekomst: - synergie tussen natuur en erfgoed - expertisecentrum voor agrarisch erfgoed - sleutelrol in depotbeleid voor agrarische collecties </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 32. 32. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Provinciaal Museum Stijn Streuvels kansen voor de toekomst: </li></ul><ul><li>- museale optimalisering bij heropening </li></ul><ul><li>- actualisering van figuur en oeuvre van Streuvels - kern van netwerk van literaire musea </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 33. 33. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Slotbeschouwing 4 Depotproblematiek als nieuwe uitdaging ! </li></ul><ul><li>- structurele aanpak depotbehoeften van de erfgoedsector </li></ul><ul><li>- vergt investering in mensen en infrastructuur </li></ul><ul><li>regionale aanpak dus typisch provinciale rol </li></ul><ul><li>- lange termijn benadering </li></ul><ul><li>- provinciaal netwerk rond collectieregistratie </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 34. 34. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>Slotbeschouwing 5 </li></ul><ul><li>Monumentenwacht blijft grote troef </li></ul><ul><ul><li>- speerpunt in provinciaal erfgoedbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>- sleutel in preventief bewaringsbeleid </li></ul></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 35. 35. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED <ul><li>eindconclusie Erfgoed heeft toenemend belang in provinciaal beleid </li></ul><ul><li>oproep: erfgoedbeleid verder uitbouwen en versterken </li></ul>6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed
 36. 36. OKTOBERREDE GOUVERNEUR thema ERFGOED 6-10-2009 oktoberrede gouverneur: thema erfgoed

×