Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algemeen overzicht van Prisma

924 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Algemeen overzicht van Prisma

 1. 1. Prisma veldanalyse cultureel erfgoed<br />Onderzoeksplan<br />(2009-2011)<br />ONTWERP - september 2009<br />
 2. 2. ‘Prisma’ is een metafoor voor het in beeld brengen v/h cultureel-erfgoedveld: veel-vlakkig, n-zijdig, veel-kleurig,…<br />Doel: structuur, omvang en potentieel van het cultureel-erfgoedveld in beeld brengen:<br />KT: strategische planning FARO: volgende beleidsperiode (2012-2016)<br />LT: toekomstperspectief cultureel-erfgoedveld ontwikkelen (2020)<br />maandag 21 september 2009<br />2<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 3. 3. Prisma is een ‘open’ onderzoeksplan:<br />‘open to suggestions’ (uw feedback en kritiek)<br />Open voor partnerschappen<br />Open voor nieuwe ontwikkelingen (tijdens traject)<br />Open qua resultaten: publiek domein<br />Open tijdpad: veldanalyse is nooit ‘af’ (Prisma 2012- ?)<br />maandag 21 september 2009<br />3<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 4. 4. Prisma is een ‘participatief’ traject, in samenwerking met de overheid en het veld<br />Inspraak en participatie via:<br />de klankbordgroep<br />werkgroepen en focusgroepen<br />de praktijkgemeenschap op faronet.be<br />Werkgroepen: cijferboek / participatie-onderzoek<br />-&gt; Aanmelding via prisma@faronet.be<br />-&gt; Communicatie via www.faronet.be/prisma (oktober)<br />maandag 21 september 2009<br />4<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 5. 5. Vijf onderzoeksluiken (2009-2011) (* must do):<br />Luik 1: veldverkenning, prospectie<br />In kaart brengen v/h CE-veld (wie, wat, waar,…)<br />Webdatabank CE-veld* (organisaties, verenigingen)<br />Ondersteunend internationaal literatuuronderzoek*<br />Luik 2: kwalitatief onderzoek<br />Toekomstscenario’s ontwikkelen (perspectief 2020)*<br />Thematische onderzoekslijnen (verdiepend onderzoek)<br />maandag 21 september 2009<br />5<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 6. 6. Luik 3: kwantitatief veldonderzoek<br />Ontwikkelen van een cijferboek voor/van het cultureel-erfgoedveld (i.s.m. agentschap Kunsten en Erfgoed en dep. CJSM)*<br />Vervolgonderzoek erfgoedverenigingen (VCV, 2002)<br />Luik 4: participatie-onderzoek (2010-2012)<br />Bevolkingsonderzoek bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking over cultureel-erfgoedthema’s<br />‘Ledenonderzoek’ (erfgoedvrijwilligers als actieve participanten)<br />maandag 21 september 2009<br />6<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 7. 7. Luik 5: disseminatie en valorisatie*<br />Rapporten, artikels en publicatie<br />Workshops/opleidingsaanbod (publieksonderzoek, kwantitatieve methoden, scenariodenken,…)<br />(eind)colloquium (2011)<br />Prisma op faronet (www.faronet.be/prisma):<br />Actuele informatie over Prisma<br />Open kennisplatform/praktijkgemeenschap<br />maandag 21 september 2009<br />7<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 8. 8. Projectstructuur: Prisma is ‘groepswerk’<br />Klankbordgroep en werkgroepen<br />Project kernteam (‘cel Prisma’):<br />Alexander Vander Stichele (onderzoeksmedewerker) (o.a. participatie-onderzoek, cijferboek; …)<br />Jacqueline Van Leeuwen en Anita Caals (toekomstanalyse)<br />Jeroen Walterus (coördinatie, prospectie, cijferboek;…)<br />Marc Jacobs (algemene aansturing)<br />Alle stafmedewerkers FARO (specifieke onderdelen)<br />Externe partners<br />maandag 21 september 2009<br />8<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 9. 9. Prisma en het cultureel-erfgoedveld<br />FARO ondersteunt de veldanalyse door CE-actoren:<br />afstemming stimuleren en overleg faciliteren (cf. 23/9)<br />Begeleiding van actoren (op maat)<br />Ontwikkelen van een leidraad omgevingsanalyse/strategische planning<br />Prisma levert een bijdrage aan de veldanalyse CE:<br />eigen onderzoeksacties en studies van FARO is partners<br />Deskundigheidbevordering (scenariodenken, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden,…)<br />Van elkaar leren / empowerment (praktijkgemeenschap)<br />Participatie CE-veld aan Prisma is essentieel (workshops, focus- en werkgroepen,…)<br />maandag 21 september 2009<br />9<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 10. 10. Planning: najaar 2009<br />Kick off (23/9)<br />faronet.be/prisma (oktober)<br />Dataverzameling prospectie CE-veld (databank)<br />Opstart traject toekomstanalyse (28/10)<br />Opstart traject cijferboek (overleg 8/10)<br />Voorstudie participatie-onderzoek<br />Opzetten partnerschappen / externe opdrachten<br />Opstarten werkgroepen<br />maandag 21 september 2009<br />10<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 11. 11. Prisma coördinaten: <br /> FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed<br /> Priemstraat 51, 1000 Brussel<br />prisma@faronet.be<br />www.faronet.be/prisma<br /> Tel. 02/213 10 60<br />Toekomstanalyse: Jacqueline Van Leeuwen, Anita Caals<br />Participatie-onderzoek: Alexander Vander Stichele<br />Cijferboek cultureel erfgoed: Jeroen Walterus<br />Algemeen: Marc Jacobs , Jeroen Walterus (coördinatie)<br />maandag 21 september 2009<br />11<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />

×