Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20080313 Spectrum Collectiemanagement

1,023 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20080313 Spectrum Collectiemanagement

  1. 1. Standaard voor collectiemanagement in musea Lancering FARO, 13 maart 2008 Griet Lebeer
  2. 2. SPECTRUM = een continu proces <ul><li>S tandard P roc E dures for C ollec T ions R ecording U sed in M useums </li></ul><ul><li>set of Best Practices </li></ul><ul><li>informatie wordt kennis en expertise </li></ul><ul><li>samengesteld, ontwikkeld door museumprofessionals (open standaard) </li></ul>
  3. 3. SPECTRUM = <ul><li>the UK Museum Documentation Standard </li></ul><ul><li>published by MDA (Collections Trust), Cambridge </li></ul><ul><li>www.mda.org.uk /spectrum </li></ul><ul><ul><li>1994 </li></ul></ul><ul><ul><li>1997 </li></ul></ul><ul><ul><li>2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>2007 Spectrum 3.1 </li></ul></ul>
  4. 4. SPECTRUM = twee onderdelen <ul><li>21 standaardprocedures over handelingen met museumobjecten </li></ul><ul><li>ca. 450 informatie-eenheden </li></ul>
  5. 5. SPECTRUM 3.1 SPECTRUM-N 1.0 1 Pre-Entry Voorbereiding inkomend object 2 Object Entry Inkomend object 3 Loans In Inkomende bruikleen 4 Acquisition Verwerving 5 Inventory Control Inventaris 6 Location and Movement Control Standplaats en verplaatsing 7 Transport Transport 8 Cataloguing Registratie en documentatie 9 Object Condition checking and technical Assessment Conditiecontrole en -onderzoek 10 Conservation and Collections Care Actieve en preventieve conservering 11 Risk Management Risicobeheer 12 Insurance and Indemnity Management Verzekering en indemniteit 13 Valuation Control Waardebepaling 14 Audit Audit 15 Rights Management Rechten 16 Use of Collections Gebruik collecties 17 Object Exit Uitgaand object 18 Loans Out Uitgaande bruikleen 19 Loss and Damage Verlies en schade 20 Deaccession and Disposal Afstoting 21 Retrospective Documentation Retrospectieve documentatie
  6. 6. STRUCTUUR PROCEDURE <ul><li>definitie </li></ul><ul><li>minimumstandaard </li></ul><ul><li>voor u begint ( wettelijke bepalingen, wat moet in uw beleid zijn vastgelegd?) </li></ul><ul><li>procedure (checklist van achtereenvolgende stappen en vermelding van de informatiegroepen) </li></ul><ul><li>voor verdere informatie </li></ul>
  7. 7. SPECTRUM BENEFITS <ul><li>een aanmoediging voor mobiliteit van collecties binnen de Europese Gemeenschap </li></ul><ul><li>een zelfde taal </li></ul><ul><li>meer uitwisseling van informatie over objecten </li></ul><ul><li>wederzijds uitlenen </li></ul><ul><li>kwaliteitszorg </li></ul><ul><li>professionalisering museumbeheer en collectiebeheer </li></ul><ul><li>terugkoppeling naar MDA en Collections Trust </li></ul><ul><li>internationale uitstraling </li></ul><ul><li>cfr. www.spectrum-n.be en www.faronet.be </li></ul>

×