Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het verhaal achter ‘mijn’ lepel

271 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het verhaal achter ‘mijn’ lepel

  1. 1. HET VERHAAL ACHTER‘MIJN’ LEPELHerinneringslepel van AafkeWillems Swart geboren op 30December 1869
  2. 2. Inscriptie op de bak
  3. 3. HERINNERINGSLEPELAl sinds de 17e eeuw kent men in Nederland de herinneringslepel. Dezewerd gegeven als aandenken aan een bepaalde gebeurtenis en wanneer ermoeilijke tijden zouden komen, kon de lepel verkocht worden voor dezilverwaarde. Vooral in Friesland kwam dit gebruik veel voor.Nu is er in mijn familie één herinneringslepel. De lepel is van mijn oma, zijheeft hem ook weer van haar oma gehad. Deze oma van mijn oma heeft delepel ook weer van haar oma gehad, Aafke Willems Swart geboren op 30December 1869. Haar naam staat ook in de lepel gegraveerd.Al deze vrouwen hebben één ding gemeenschappelijk; ze dragen allemaalde naam Aafke. Mijn tweede naam is ook Aafke, later wordt het dus mijnlepel. Ik vind het mooi om te zien hoe een herinneringslepel een familiestukwordt die van generatie op generatie wordt overgedragen. Alleen was erover mijn lepel vrijwel niks bekend, ik vond het hoog tijd om daar veranderingin te brengen.
  4. 4. HERKOMSTHet enige wat mijn oma mij kon vertellen was dat het een krentenlepel is.Maar daar is de lepel nooit voor gebruikt, omdat die daar te mooi voor was.Op het handvat staan drie merkjes en in de bak staat een jaarletter. Dejaarletter verwijst naar het jaar 1827, hoewel Aafke Willems Swart in 1869 isgeboren. Er zit dus 32 jaar tussen de maak van de lepel en het momentwaarop de lepel bij ons in de familie kwam. Aan de inscriptie is te zien dat ereerst een andere naam in heeft gestaan. Dat verklaard het verschil.Wanneer er financieel moeilijke tijden waren werd het zilverwerk verkocht omhet leven iets te veraangenamen. Dit kwam wel vaker voor. De inscriptiewerd er dan uitpoetst en de lepel weer de verkoop in.Een ander merkje verwijst naar de Sneker zilversmid Meinardus Warren.Leuk om te vertellen dat er ook werk van hem in het Rijksmuseum ligt.
  5. 5. UITERLIJKHet handvat versiert met organische vormen en het er aan de bovenkant eenvrouw met een kruis en een bijbel afgebeeld. Deze steelbekroning stelt eenpersonificatie van het geloof voor.In vergelijking met andere herinneringslepels, is mijn lepel vrij eenvoudigmaar nog in zeer goede staat. Het is duidelijk te zien dat de lepel met zorg isonderhouden door haar eigenaressen.
  6. 6. TENSLOTTEMijn oma is zeer trots op de naam Aafke en delepel die daarbij hoort. Stiekem ben ik dat ookwel, want een lepel van ruim anderhalve eeuwoud, die ook nog eens bij mijn naam hoort, datkomt niet veel voor. Wanneer de tijd daar is zalik de lepel ook met veel zorg bewaren en zal iker alles aan doen om de traditie voort zetten.

×