Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gezinso triple, practice en evidence

40 views

Published on

Evidence based

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gezinso triple, practice en evidence

 1. 1. Gezinsondersteun ing DEEL 2: 3. Triple P
 2. 2. Triple P  Nadruk op positieve (vb. complimenten geven) want voorkomt problemen, positieve ouder-kind relatie opbouwen, competenties bijbrengen zodat ouders opvoeden zelfstandig kunnen opnemen en zelf problemen kunnen oplossen  Alle ouders: problemen of niet, alle leeftijden (apart programma voor tieners) (verschillende niveaus)(verschillende vormen: brochures, groep,…)
 3. 3. Triple P Implementatie in provincie Antwerpen:  Wat wordt als de taak van de overheid omschreven? Waarom?  Wie bracht het programma naar Antwerpen?  Welk doel heeft men hiermee in Antwerpen?  Welke structuren heeft men in Antwerpen opgezet?  Waartoe worden ze ingezet?  Welke voordelen worden genoemd, voor wie?
 4. 4. Triple P  Implementatie in provincie Antwerpen: http://www.youtube.com/watch?v=oVbd54zi7vQ&fe ature=player_detailpage  Welke boodschap over OO krijg je? Waarom is Triple P zo goed?
 5. 5. Triple P  Voordelen: globale visie zodat 1 taal & efficiëntiegarantie Eerder voordelen voor beleid, organisatie, medewerkers (houvast)? 1 programma & 1 taal => alternatief als niet werkt? ‘We weten dat het werkt’ => ouder doet het niet goed als niet werkt? => vertrekken vanuit aanbod ipv vraag & aanwezige competentie/ervaringen
 6. 6. Triple P: bedenkingen  Effectiviteit aangetoond ?  Ouderlijk ideaal = autonoom, zelfmanagement  Vertrekt vanuit deficit-denken over ouders
 7. 7. Triple P  Belang van de context van opvoeding?  Etiket bij verdere stappen? Bepaald niveau voor bepaalde ouders?  Kostprijs  Houvast ook voor ouders?
 8. 8. “Dit is gebakken lucht. Peperdure gebakken lucht.” (HUMO, 29 nov 2010) Er valt met het opvoeden van kinderen heel wat geld te verdienen. Dat is ook de Australische professor Matt Sanders niet ontgaan: hij is bezig de wereld te veroveren … Zijn peperdure methode is nu ook in Vlaanderen gearriveerd. De Vlaamse regering investeerde 3,8 miljoen euro om de Triple P- boodschap te verspreiden, onder andere via Kind en Gezin, en het Antwerpse provinciebestuur deed daar nog eens 1 miljoen euro bovenop.
 9. 9. “Dit is gebakken lucht. Peperdure gebakken lucht.” (HUMO, 29 nov 2010) • Mieke Vogels «Het programma is al in twintig landen verkocht. In Vlaanderen verdienen al behoorlijk wat mensen hun brood met Triple P. Het Triple P-contract is een lopende rekening: telkens als je iets bovenop het basispakket wil, moet je bijbetalen aan Australië…  Vandenbroeck «Je zit erin of je zit er niet in. En als je er inzit, moet je aan de normen beantwoorden. Het is geen open source. Er is maar één centrale, en die zit in Australië. Je doet wat die zegt, of je doet niet mee. Matt Sanders superviseert dat persoonlijk, hé.  Vandenbroeck «Bij de meeste van die onderzoeken waaruit bleek dat Triple P werkt, ging het om ouders uit de middenklasse. Bij mensen die in moeilijke situaties leven, is het effect veel wisselvalliger.
 10. 10. Evidence based  Tendens: Programma’s voor OO moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn  Lijkt logisch:  Ouders kwalitatieve dienstverlening bieden  Maatschappelijke kost verantwoorden  Begeleiders houvast bieden
 11. 11. Evidence based OO programma: bedenkingen  Andere vormen van onderzoek ( even waardevol ) genereren diversiteit aan programma’s  Context blijft belangrijk (geen nood aan kookboek maar aan dialoog ook over doelen)  Flexibele toepassing methodiek moet mogelijk zijn (ipv gestandaardiseerd en volgens protocol omwille van Eb)
 12. 12. Evidence based OO programma: bedenkingen  Inspelen op vele problemen, varianten moet mogelijk zijn (ipv afbakening/ uitzuivering omwille van Eb)  Aandacht voor langer durende en procesmatige tussenkomst moet kunnen (ipv kort en oplossingsgericht omwille van Eb)
 13. 13. Practice based evidence  Wie bepaalt wat het probleem is, de ouders of de wetenschap?  Moeilijk debat over wat nu juist het probleem is en wat daarbij ondersteunend kan zijn  Groepen vergelijken: wat is normaal gezin?  Onderzoek bewust van reductie, respectvol

×