Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Definitieve Ppt Projectmanagement

3,926 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Definitieve Ppt Projectmanagement

 1. 1. Workshop: Projectmanagement Anneke Schack en Laura De Walsche
 2. 2. <ul><li>DEEL I: THEORIE </li></ul>
 3. 3. Overzicht <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Wat is projectmanagement </li></ul><ul><li>Projectorganisatie </li></ul><ul><li>De beheersing van een project </li></ul><ul><li>Een project van begin tot einde </li></ul><ul><li>Project Planning & Scheduling </li></ul><ul><li>Kritische succesfactoren </li></ul>
 4. 4. 1. Inleiding
 5. 5. 1. Inleiding <ul><li>Waarom projectmanagement? </li></ul><ul><ul><li>Organisaties continu aanpassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostenverlagend werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Fusies en reorganisaties </li></ul></ul><ul><li>Hoe deze chaos managen? </li></ul><ul><li>projectondersteunende methodes </li></ul><ul><li>PROJECTMANAGEMENT </li></ul>
 6. 6. 2. Wat is Projectmanagement?
 7. 7. <ul><li>Een project is een </li></ul>2.1 Wat is een project? tijdelijk werkverband van een om een vooraf vastgesteld te bereiken met een vastgesteld aantal mensen doel budget Definitie:
 8. 8. Begeleiding van project vanaf het begin via de uitvoering tot aan de voltooiing ervan Opm .: projectmanagement is niet nieuw! 2.2 Wat is projectmanagement?
 9. 9. 2.3 Project, proces en programma Project Proces programma Continu, meermalig Theoretisch, beschrijvend, verschillende stappen eenmalig Herhalend, vaste procedures Samenstelling meerdere projecten Verloop van geheel stappenplan Verloop project Deadlines, theoretisch gedeelte geheel
 10. 10. 2.3 Project, proces en programma
 11. 11. <ul><li>Project, Proces of Programma? </li></ul><ul><ul><ul><li>Het postgraduaat Man agement & C ommunicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bouw van een huis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spaghetti avond </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Politieke besluitvorming </li></ul></ul></ul>2.3 Project, proces en programma
 12. 12. <ul><li>Technische projecten </li></ul><ul><li>Sociale Projecten </li></ul><ul><li>Gemengde Projecten </li></ul><ul><li> </li></ul>2.5 Soorten projecten
 13. 13. <ul><li>S pecifiek </li></ul><ul><li>M eetbaar </li></ul><ul><li>A anwijsbaar/Acceptabel </li></ul><ul><li>R ealistisch </li></ul><ul><li>T ijdgebonden </li></ul>2.6 Projectdoel moet SMART zijn
 14. 14. <ul><li>Omschrijf volgende doelen SMART: </li></ul><ul><li>Ik wil een verrassingsfuif organiseren voor mancom </li></ul><ul><li>De overbevolking in gevangenissen verminderen </li></ul><ul><li>Ik ben te dik en ik wil vermageren </li></ul>2.6 Projectdoel moet SMART zijn
 15. 15. <ul><li>Oplossingen </li></ul><ul><li>Op 18 jan organiseer ik een verrassingsfuif in de Pallieter voor de studenten van mancom. </li></ul><ul><li>Tegen 2012 moet de overbevolking in de gevangenissen met 10% gedaald zijn. </li></ul><ul><li>Tegen 31 januari ben ik 2 kilo afgevallen. </li></ul>2.6 Projectdoel moet SMART zijn
 16. 16. 3. Projectorganisatie
 17. 17. 3.1 Leden van een projectorganisatie <ul><li>INTERN </li></ul><ul><li>Projectleider </li></ul><ul><li>Projectsecretariaat </li></ul><ul><li>Projectleden </li></ul><ul><li>Adviseurs </li></ul><ul><li>EXTERN </li></ul><ul><li>Opdrachtgever </li></ul><ul><li>Stuurgroep </li></ul><ul><li>Referentiegroep </li></ul><ul><li>Afdelingshoofden </li></ul><ul><li>Gebruikers </li></ul>
 18. 18. 3.2 Projecthiërarchie Stuurgroep Project- groep Referentie- groep
 19. 19. 4.De beheersing van een project
 20. 20. Tijd Scope Kost KWALITEIT 4.1 De Project Management Triangle
 21. 21. 4.2 Risk Management
 22. 22. <ul><li>2 soorten </li></ul><ul><ul><li>Change request </li></ul></ul><ul><ul><li>Off-specification </li></ul></ul><ul><li>Ten behoeve van de kwaliteit </li></ul>4.3 Change control
 23. 23. 5.Het project van begin tot eind
 24. 24. 5.1 Fasering
 25. 25. 5.2 Plan van aanpak 10 Risico’s 9 Kosten en baten 8 Planning 7 Projectorganisatie 6 Kwaliteit 5 Producten 4 Projectgrenzen 3 Projectactiviteiten 2 Projectopdracht 1 Achtergronden
 26. 26. 6.Project Planning & Scheduling
 27. 27. <ul><li>Work Breakdown Structure </li></ul><ul><li>Netwerkdiagram </li></ul><ul><li>Gantt Chart </li></ul>6.1 Verschillende schema’s
 28. 28. 6.2 Work Breakdown Structure
 29. 29. milestone 6.3 Netwerkdiagram milestone activiteit Tijdsspanne
 30. 30. 6.3.1 Voorbeeld: spaghetti avond Tot. tijd = 225 min
 31. 31. 6.4 Gantt Chart
 32. 32. 7. Kritische succesfactoren
 33. 33. <ul><li>Doelstellingen bereikt </li></ul><ul><li>Efficiënt inzetten van middelen </li></ul><ul><li>Kosten en baten </li></ul><ul><li>Goede projectleider </li></ul><ul><li>Binnen tijd </li></ul><ul><li>Goed definiëren van doelstellingen </li></ul><ul><li>Scope </li></ul><ul><li>Risico-analyse </li></ul><ul><li>Tijdsopvolging </li></ul><ul><li>Samenwerking tss verschillende personen </li></ul>7. Kritische succesfactoren
 34. 34. 7. Kritische succesfactoren <ul><li>Realistische doelstelling </li></ul><ul><li>Goede beslissingsstructuur </li></ul><ul><li>Goede communicatie </li></ul><ul><li>Teamleden uit verschillende disciplines </li></ul><ul><li>Goede projectleider </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke doel nastreven </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 35. 35. <ul><li>DEEL II: SOFTWARETOOL </li></ul>
 36. 36. <ul><li>DEEL III: CASE HUIS </li></ul>
 37. 37. Oefening: Gantt Chart
 38. 38. <ul><li>Bedankt voor jullie aandacht! </li></ul>

×