Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nkul2015 presentasjon

1,967 views

Published on

Presentasjon om omvendt undervisning på NKUL2015

Published in: Education
 • Login to see the comments

Nkul2015 presentasjon

 1. 1. Fra flipped classroom til flipped learning Anne Cathrine Gotaas – NKUL 2015
 2. 2. Erasmus+ prosjektet 2014 - 2016
 3. 3. Erasmus+ - prosjektet
 4. 4. Erasmus+ - prosjektet
 5. 5. Origami frosk
 6. 6. Bergmann & Sams Flip 2.0 Flip 1.0
 7. 7. Flipped classroom
 8. 8. Flipped classroom
 9. 9. A-magasinet 14.11.2014  Om matematikk bl.a.: «Matemagisk oppgavebok, og kunne forklare hvorfor standardiserte målenheter er nødvendig.»  Naturfag: «Beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen beveger seg.»  RLE: «Forklare hvorfor menneskerettighetene er viktige for humanister.»
 10. 10. Da jeg fikk ideen
 11. 11. En av mine første videoer – fra 2008
 12. 12. Andre historiske tilbakeblikk - 2012
 13. 13. Fra lærersentrert til elevsentrert 2010  fokus på læring (ikke læreren) i klasserommet 2015
 14. 14. Bergmann & Sams Flip 2.0 Flip 1.0
 15. 15. Fra til Sage on the stage Guide on the side
 16. 16. Flipped learning – elevens læring i fokus  elevene utvikler sin egen «hva trenger jeg å vite?» i motsetning til «dette skal dere nå lære.»
 17. 17. In-Flip https://www.youtube.com/watch?v=55e2So-L9ZU
 18. 18. Blooms taksonomi Skape Vurdere Analysere Anvende Forstå Huske
 19. 19. Omvendt undervisning → Omvendt Blooms taksonomi Skape Vurdere Analysere Anvende Forstå Huske
 20. 20. Blooms taksonomi – fokus på A Skape Vurdere Analysere Anvende Forstå Huske
 21. 21. Må læreren lage alle videoen selv?
 22. 22. Mye er laget allerede – mye brukes allerede
 23. 23. Antall visninger og kommentarer sier sitt
 24. 24. Fra andre «flippa» lærere
 25. 25. Overhørt på skolebiblioteket - Hører du ikke på Anne Cathrines videoer i 1T lenger? - Nei, byttet til lektor Thue, litt mer oversiktlig på campus. - OK, begge to, på hver sin måte
 26. 26. Kommersielle, gratis og private aktører
 27. 27. Elevene må lære å bruke læringsvideoer
 28. 28. Flip your classroom på 1-2-3 1. Finn en video: søk på YouTube, eller lag en på video: screen-cast-o- matic.com og publiser på YouTube: du trenger en gmail-konto 2. Legg videoen tilgjengelig på en læringsplattform, campus inkrement eller en nettside der du og elevene har tilgang 3. Lag noen refleksjonsoppgaver digitalt som passer til 4. Legg det ut som lekse til neste time 5. Sjekk tilbakemeldinger fra elevene 6. Tilpass økten på bakgrunn av tilbakemeldingene
 29. 29. Campus Inkrement
 30. 30. 5 T’er for læringsvideo Tenke Trene: lærer og elev Tid: 1 – 1,5 minutt pr klassetrinn Teknologi To lærere: Fordel å være to
 31. 31. Hands-on: Bok om omvendt undervisning
 32. 32. “Jeg har aldri latt min skolegang forstyrre min utdannelse.” - Mark Twain

×