PENILAIANKEMAHIRANBAHASA
PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA• Penilaian Kemahiran Lisan• Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkanmaklumat hasil interaksi an...
• Aspek LISAN yang dinilai ialah :• kefahaman konsep• pengetahuan fakta• pemikiran peringkat tinggi• kecekapan mendeng...
Penilaian Kemahiran Menulis• Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :• karangan• laporan projek/kerja kursus/folio...
• Kemahiran yang diukur dalam kemahiran men• kemahiran menulis• menyusun idea• perbendaharaan kata• mengaplikasi• men...
PENILAIANAKTIVITIBAHASA
SYARAHAN• berformat khusus. syarahan mestilah mempunyai :(a) Kata alu-aluan/pendahuluan(b) Kata-kata penghadapan(c) Isi(d)...
• Peringkat dan Langkah/Kemahiran:Persediaan• • Memahami tajuk dan kehendak soalan.• • Mengumpulkan idea / isi-isi penting...
FORUM1. Satu sesi perbincangan yang melibatkanbeberapa ahli panel untuk mencanai fikiran danmengemukakan pendapat tentang ...
3. Tajuk forum haruslah dipilih denganmudah, menarik dan mencabar selarasdengan kemahiran, pencapaian sertaperingkat umur ...
DEBAT• pengucapan sama ada menyokong ataumembangkang sesuatu pendirian dengan alasanyang logik dan idea yang tersusun.• ia...
• setiap pihak haruslah yakin dan sentiasarmenegakkan fakta yang diutarakan berdasarkantajuk yang diberikan.• sekiranya ...
PIDATO• ia mengandungi huraian isi-isi yangmelibatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsipberdasarkan tajuk yang diberikan.• ...
• ini membolehkan penyampaian isi pidato lebihkukuh kerana adanya fakta beserta contoh yangdiberikan.• pidato dimulakan ...
SAJAK• satu bentuk puisi lisan moden.• ~ ia berbentuk bebas iaitu rangkap dantemanya tidak terikat.• ~ ia menitikberatkan ...
PANTUN• ~ satu bentuk puisi lisan yang bersifat peribumi.• ~ rangkap2 yang mudah dan ringkas yang terdiridaripada pembayan...
CERAMAH• - Ceramah merupakan pengucapan tentang bidangtertentu disampaikan oleh orang yang pakar.• - Penerangan dan penjel...
PANTUN• - Pantun adalah merupakan satu bentuk puisilisan yang bersifat peribumi.• - Rangkap-rangkap pantun yang ringkas da...
• - Dari perumpamaan atau bidalan jugalahrangkap pantun berkembang.• - Mulanya 2 baris, kemudian 4 baris danseterusnya 8 b...
PENILAIAN BERASASKANSEKOLAH
Rasional PBSi. Mengesan perkembangan murid secaramenyeluruh.ii. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahanmurid dalam pembelaja...
Ciri PBS• Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan satubentuk pentaksiran dan penilaian yangdilaksanakan di sekolah. Ianya d...
1.Kerja kursus / PEKA• – Calon melaksanakan tugasan di sekolah yangdikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktupengajaran dan...
2. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah• • Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusipelbagi konteks dalam situasi pengaja...
Prinsip PBSDirancang di peringkat sekolah merujuk kepadaperancangan berikut:• 1. Murid yang akan ditaksir, bila pentaksira...
• 1. Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada prosespemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkanskema penskoran.• ...
Aspek PBS• i. Daya kreatif – contoh; merekacipta, melukis.• ii. Kemahiran proses sains – contoh;memerhati, membuat inferen...
• i. Sikap – contoh; bersemangat untukbelajar, gigih bekerja.• • Kesihatan dan kecergasan – contoh;sihat, cergas dan aktif...
JENIS UJIAN
Ujian Formatif• Ujian formatif dilaksanakan untuk menentukankemajuan pelajar-pelajar dari semasa ke semasadi sepanjang pem...
Ujian Sumatif• Ujian sumatif digunakan bagi menentukan tahappenguasaan pelajar dalam keseluruhan pembelajaran.Merupakan ba...
Ujian Kefasihan• 3.Bertujuan untuk menentukan setakat manaseseorang itu mengetahui dan menguasaisesuatu bahasa secara kese...
Ujian Kemajuan• Ujian jenis ini adalah ujian ringkas yang dibinaoleh guru-guru kelas untuk penggunaan kelasnyasahaja.• I...
Ujian Bakat• Ujian jenis ini adalah khusus untuk menelahprestasi seseorang murid dalam pelajaran ataukemahiran bahasa asi...
Ujian Pencapaian• Ia bertujuan untuk menentukan setakat mana pelajartelah menguasai kemahiran, bahan/isi pelajaran yangte...
KAEDAH PENILAIAN1. PORTFOLIO2. PEMERHATIAN
PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO• Portfolio pada umumnya merupakan folder ataufile atau sebagainya yang mengandungi bahan-bahan...
Ciri-ciri Portfolio• 1. Dokumentasi berstruktur yang memerlukanpelaksanaan perancangan dan penilaian yang teliti.• 2. Pros...
Jenis Portfolio1. Porfolio kerja harian• Bahan yang dikumpul untuk menghasilkantugasan dalam satu jangka waktu yang diberi...
• Penilaian Portfolio• 1. Penilaian berbentuk lebih terbuka dan seimbang.• 2. Tugasan portfolio dapat dipantau melalui pet...
• Kepentingan Portfolio• 1. Membolehkan guru menggunakan bukti portfolio bersamarekod anekdot guru untuk membuat penilaian...
Perancangan Portfolio• 1. Tentukan tujuan pembinaan, ciri-ciri portfolio danjenis portfolio yang dikehendaki.• 2. Kenalpas...
Merekod Penilaian Portfolio• Dua cara merekod penilaian portfolio, iaitumenggunakan skala dan menggunakan kaedahsenarai s...
Kriteria Penilaian• 1. Struktur dan organisasi• 2. Strategi pengurusan• 3. Variasi isi yang sesuai• 4. Struktur ayat dan g...
PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN1. Kualiti Pemerhatian• - Pengetahuan mendalam dalam bidang tugasnyadan prihatin dengan perse...
Bentuk Perancangan• - Menyediakan alat yang releven danmenentukan kaedah untuk mentadbirnya.• - Menetukan teknikmenganalis...
Merekod Penilaian Pemerhatian• Rekod pemerhatian harus menggambarkan perubahantingkahlaku secara tersusun dari segi:• Pen...
Jenis Pemerhatian• Mengikut tujuan dan aspek yang hendakdiperhatikan atau dinilai.• Memerhati sesuatu perlakuan tanpamem...
Strategi Pelaksanaan• Secara berterusan mengikut keperluan yangtelah dikenalpasti/ dirancang.• Menggunakan senarai semak...
Fungsi Penilaian Melalui Pemerhatian• • Guru berpeluang memerhati perkembanganpsikomotor, kognitif dan objektif pelajar.• ...
KONTRAK PEMBELAJARAN• dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaraniaitu suatu persetujuan atau kontrak yangdibuat di antara gu...
• Kriteria KP yang berkaitan dengan penghasilantugasan adalah:• • Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan - tahapmanakah tuga...
• Fungsi Kontrak Pembelajaran• • Pelajar mengenal pasti & merekod• • Menetapkan objektif & matlamat pembelajaran kendiri• ...
Kontrak pembelajaran digunakan dalam pelbagai cara mengikut tahap penglibatan pelajardalam menentukan kaedah, objektif, da...
Format / Bentuk• • Keperluan tugasan / kontrak boleh dibuatmengikut bentuk keperluan tugasan / kontrak &pihak yang terliba...
• • Senarai semak bagi butiran yang hendakdinilai, bagaimana penggredan dibuat perludilampirkan. Senarai semak mesti disus...
SOAL JAWAB• Guru akan dapat menilai murid-muridnya melaluisoal jawab yang dijalankan di dalam kelas.• Guru dapat mengeta...
PENILAIAN BAHASABERASASKAN PROJEK
Brosur• Brosur ialah risalah yang memberikanmaklumat atau keterangan ringkas tentangsesuatu.• Rubrik Penilaian Brosur1. Le...
Rubrik Penilaian BrosurASPEK LEMAH (0-5) SEDERHANA (6-8) CEMERLANG(9-10)Kreativitidan keaslianKurang kreatif danmengambil ...
Power Point• Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahangrafiks yang lengkap. Ia menyediakan semua keperluandalam mengel...
• MATLAMAT• • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkanbahan p&p yang bersifat tempatan danmembanyakkan bahan p&p berasas...
CIRI-CIRI• • Pemilihan jenis bahan multimediaberasaskan power point menstilahberdasarkan tajuk pengajaran yang dipilihberd...
ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:• 1. Warna, pengurusan ruang dan kreativiti• 2. Keberkesanan kesinambunganpersembah...
PENILAIAN PENGALAMANPEMBELAJARAN
Definisi penilaian pengalaman pembelajaran• § Penilaian merupakan kegiatan untuk memperolehinformasi tentang pencapaian da...
• § Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usahauntuk mendapatkan berbagai informasi secaraberkala, berkesinambungan, d...
PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARANTEMA : PENGALAMANi. KOMPETENSI DASAR1. PKN1.1 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sek...
iii. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARANA. KEGIATAN AWAL1. Doa bersama2. Absensi siswa3. Apresiasi: Menyanyikan lagu “Nama-NamaHa...
4. Memberi contoh hidup rukun di rumab5. Memberi contoh hidup rukun di sekolah6. Menjelaskan akibat hidup tidak rukun7. Me...
• C. KEGIATAN AKHIR1. Siswa melaksanakan tugas portofolio2. Pelajaran ditutup dengan lagu “Aku AnakSehat”
a. METODE1. Ceramah 4. Tanya Jawab2. Demonstrasi 5. Tugas3. Gameb. SUMBER1. Buku Tematik Kelas I (Terdiri dari PKN, B.Indo...
v. PENILAIAN1. Lisan 2. Tertulis3. Perbuatan 4. Portofolio
CIRI-CIRI PENILAIAN PENGLAMAN PEMBELAJARANPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESANa. KAEDAH JIGSAW- Kaedah jigsaw merupakan sa...
b. KRITIKAN TERBUKA- Kritikan terbuka membabitkan kemahiran pengucapan awampelajar, dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeri...
c. PENILAIAN RAKAN KUMPULAN- Penilaian rakan kumpulan (PRK) merupakan satu kaedah penilaianyang digunakan sebagai alat pen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bmm 3103

407 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bmm 3103

 1. 1. PENILAIANKEMAHIRANBAHASA
 2. 2. PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA• Penilaian Kemahiran Lisan• Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkanmaklumat hasil interaksi antara :• •pelajar dengan guru• •pelajar dengan pelajar• •pelajar dengan bahan pembelajaran
 3. 3. • Aspek LISAN yang dinilai ialah :• kefahaman konsep• pengetahuan fakta• pemikiran peringkat tinggi• kecekapan mendengar• penggunaan bahasa yang tepat• kecekapan matematik• gaya persembahan• kelancaran berbahasa• pertuturan dan sikap
 4. 4. Penilaian Kemahiran Menulis• Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :• karangan• laporan projek/kerja kursus/folio• latihan dan ujian bertulis• huraian atau tafsiran data/jadual, graf ataucarta.
 5. 5. • Kemahiran yang diukur dalam kemahiran men• kemahiran menulis• menyusun idea• perbendaharaan kata• mengaplikasi• mentafsir• menilai• mempertahan / menyokong hujah• menyebar idea / buat rumusan /cadangan
 6. 6. PENILAIANAKTIVITIBAHASA
 7. 7. SYARAHAN• berformat khusus. syarahan mestilah mempunyai :(a) Kata alu-aluan/pendahuluan(b) Kata-kata penghadapan(c) Isi(d) Penutup• Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perludisampaikan secara teratur, mantap, dan berkesan.• Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepatberserta contoh-contoh yang relevan. Isi-isi utama perlulahdisokong oleh isi-isi sampingan.• Sebagai langkah awal syarahan, sediakanlah suatu rangkapenulisan untuk dijadikan panduan semasa aktivitisyarahan• Yang berikut merupakan langkah-langkah yang boleh diikutiuntuk menghasilkan sesuatu syarahan.
 8. 8. • Peringkat dan Langkah/Kemahiran:Persediaan• • Memahami tajuk dan kehendak soalan.• • Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan• • Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahanPenulisan• • Menulis perenggan pendahuluan• • Mengembangkan isi-isi secara tersusun• • Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutupPenyemakan• • Menyemak ejaan dan tanda baca• • Menyemak tatabahasa• • Menyemak jumlah perkataan
 9. 9. FORUM1. Satu sesi perbincangan yang melibatkanbeberapa ahli panel untuk mencanai fikiran danmengemukakan pendapat tentang sesuatutajuk, di mana ia dijalankan secara formal.2. Teknik berforum merupakan salah satu aktivitilisan yang sesuai, pelajar akan berkongsipengetahuan dan pengalaman secara langsunguntuk meningkatkan kemahiran menyampai- kanidea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif, danrasional.
 10. 10. 3. Tajuk forum haruslah dipilih denganmudah, menarik dan mencabar selarasdengan kemahiran, pencapaian sertaperingkat umur pelajar.4. soalan daripada penonton boleh diajukankepada para panel untuk mendapatkan ulasanselanjutnya.
 11. 11. DEBAT• pengucapan sama ada menyokong ataumembangkang sesuatu pendirian dengan alasanyang logik dan idea yang tersusun.• ia terdiri daripada dua pihak iaitu pihak pertamamerupakan pihak penyokong tajuk perdebatanmanakala pihak kedua ialah pembangkangkepada tajuk tersebut.• huraian yang dilontarkan mestilah berpandukankepada fakta serta contoh daripada maklumatyang kukuh dan bernas.
 12. 12. • setiap pihak haruslah yakin dan sentiasarmenegakkan fakta yang diutarakan berdasarkantajuk yang diberikan.• sekiranya fakta yang diberikan pihak penyokongtidak bernas, maka pihak pembangkang bolehmengangkat tangan dan meminta izin laluanuntuk membetulkan fakta tadi.• setelah selesai, maka sesi pengulasan akandibuat.• masa yang diberikan untuk sesi perdebatanditetapkan. markah tidak diberikan untuk lebihanmasa.
 13. 13. PIDATO• ia mengandungi huraian isi-isi yangmelibatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsipberdasarkan tajuk yang diberikan.• interaksi satu hala di mana pemidatomembentangkan hujah-hujahnya di depanpenonton.• berpidato merupakan penerangan, memberiinterpretasi dan menghuraikan idea-ideauntuk menguatkan fakta yang diketengahkan.
 14. 14. • ini membolehkan penyampaian isi pidato lebihkukuh kerana adanya fakta beserta contoh yangdiberikan.• pidato dimulakan dengan kata-kata aluankemudian perkenalkan tajuk.• ia menitikberatkan intonasi serta gayapenyampaian yang tersendiri.• keyakinan diri iaitu kepetahanbercakap, kelancaran menggunakan bahasa, nadasuara pelbagai, gaya badan dan mimik muka yangsesuai.• ketepatan masa di ambil kira dalam aktivitipidato.
 15. 15. SAJAK• satu bentuk puisi lisan moden.• ~ ia berbentuk bebas iaitu rangkap dantemanya tidak terikat.• ~ ia menitikberatkan intonasi dalammendeklamasikan sajak.• ~ gaya bahasa yang pelbagai dan bercampur2.• ~ penggunaan kata dan ungkapan salingberkait dan terjalin erat berdasarkan maknadan irama.
 16. 16. PANTUN• ~ satu bentuk puisi lisan yang bersifat peribumi.• ~ rangkap2 yang mudah dan ringkas yang terdiridaripada pembayang dan maksud.• ~ ia menitikberatkan gaya penyampaian danalunan bacaan pantun tersebut.• ~ kesinambungan bunyi di hujung setiap baris.• ~ ia terdiri daripada penjual pantun dan pembelipantun.• ~ gaya bahasa yang berbunga2 dan keindahanpersekitaran turut diselitkan
 17. 17. CERAMAH• - Ceramah merupakan pengucapan tentang bidangtertentu disampaikan oleh orang yang pakar.• - Penerangan dan penjelasan tentang perkara yangmenjadi perbincangan umum, topik disampaikanpenceramah kepada penonton.• - Ceramah biasanya diadakan di majlis atau diperhimpunan. Antara jenis-jenis ceramah ialah :-i) Ceramah agamaii) Ceramah pendidikaniii) Ceramah kesihataniv) Ceramah kesedaran dan sebagainya.
 18. 18. PANTUN• - Pantun adalah merupakan satu bentuk puisilisan yang bersifat peribumi.• - Rangkap-rangkap pantun yang ringkas danmudah, dalam bentuk kias ibarat, usikmengusik,uji menguji di kalangan masyarakat.• - Seperti perumpamaan, bidalan dan rumus-rumus bahasa tersirat.• - Istilah pantun bagi orang melayu seringkalimembawa maksud “umpama” dan “ibarat”• - Pantun juga sering ditukar ganti denganperumpamaan.
 19. 19. • - Dari perumpamaan atau bidalan jugalahrangkap pantun berkembang.• - Mulanya 2 baris, kemudian 4 baris danseterusnya 8 baris.• - Antara ciri-ciri pantun ialah :-i) Bentuk yang unik iaitu sifatnya yang profanii) Bahasa bebas dari pantang larangiii) Mudah dicipta dan lebih akrab denganmasyarakat bawahan.iv) Unsur-unsur persekitaran menjadi ilham
 20. 20. PENILAIAN BERASASKANSEKOLAH
 21. 21. Rasional PBSi. Mengesan perkembangan murid secaramenyeluruh.ii. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahanmurid dalam pembelajaran lebih awal darisemasa ke semasa.iii. Mengetahui keberkesanan pengajaran guru.iv. Guru dapat merancang dan mengubahsuaipengajarannya.v. Guru juga dapat menjalankan tindakan susulanyang sesuai dengan serta - merta.
 22. 22. Ciri PBS• Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan satubentuk pentaksiran dan penilaian yangdilaksanakan di sekolah. Ianya diurus danditadbirkan secara terancang mengikut proseduryang ditetapkan oleh Lembaga PeperiksaanMalaysia.• PBS terbahagi kepada dua (2) bentuk formatpentaksiran iaitu:– Kerja kursus / PEKA– Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah
 23. 23. 1.Kerja kursus / PEKA• – Calon melaksanakan tugasan di sekolah yangdikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktupengajaran dan pembelajaran• – LPM membekalkan dokumen pentaksiran• – LPM/JPN/PPD melantik pemantau /penyelaras• – Penskoran dan pelaporan oleh sekolah• – Markah dihantar kepada LPM• – Sekolah mengeluarkan sijil
 24. 24. 2. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah• • Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusipelbagi konteks dalam situasi pengajaran danpembelajaran.• • LPM membekalkan panduan• • LPM/JPN/PPD melantik pemantau /penyelaras.• • Penskoran dan pelaporan oleh sekolah.• • Sekolah mengeluarkan sijil.
 25. 25. Prinsip PBSDirancang di peringkat sekolah merujuk kepadaperancangan berikut:• 1. Murid yang akan ditaksir, bila pentaksirandibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibatdalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaaninstrumen pentaksiran, penskoran, pengredan danpelaporan dibuat oleh pihak sekolah denganberpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaranberkenaan.• 2. Ditadbir diperingkat sekolah - merujuk kepada usahamengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakanoleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaranmurid dan pengurusan evidens.
 26. 26. • 1. Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada prosespemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkanskema penskoran.• 3. Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepadaperumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkantahap penguasaan pelajar. Perumusan skor akan dibuatberdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkanoleh peraturan penggredan yang telah dibina.• 5. Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsipdan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah.• 6. Pelaporan positif -Skor yang dilaporkanmenunjukkan tahap penguasaan murid dan ini bolehdiperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.
 27. 27. Aspek PBS• i. Daya kreatif – contoh; merekacipta, melukis.• ii. Kemahiran proses sains – contoh;memerhati, membuat inferens.• iii. Perlakuan dan amalan nilai – contoh;membantu, berdikari.
 28. 28. • i. Sikap – contoh; bersemangat untukbelajar, gigih bekerja.• • Kesihatan dan kecergasan – contoh;sihat, cergas dan aktif.• • Kemahiran kinestetik – contoh;bersukan, bergerak secara kreatif.• • Bakat dan minat – contoh; kesungguhanmembuat sesuatu, kelebihan dalam sesuatubidang.
 29. 29. JENIS UJIAN
 30. 30. Ujian Formatif• Ujian formatif dilaksanakan untuk menentukankemajuan pelajar-pelajar dari semasa ke semasadi sepanjang pembelajaran mereka.• Ia juga merupakan bahan atau alat yang dibinaoleh guru untuk menguji sesuatu unit kemahiranatau subkemahiran bahasa yang telah diajar.• Ujian jenis ini merupakan jenis ujian yangberasaskan kemahiran (yang diajar dalam jangkamasa pendek).
 31. 31. Ujian Sumatif• Ujian sumatif digunakan bagi menentukan tahappenguasaan pelajar dalam keseluruhan pembelajaran.Merupakan bahan atau alat ujian yang dibina untukmenguji pencapaian murid dalam beberapa kemahiranbahasa yang telah diajar secara jangkamasa panjang(selepas satu-satu semester/ selepas satu tahun).• Kemahiran bahasa yang diuji ialah kemahiran lisan, bacaandan penulisan.• Ujian sumatif biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran.Contoh ujian sumatif ialah ujian akhir semester.• Memandangkan penilaian sumatif dibuat pada akhirpembelajaran, skor-skor dari penilaian sumatif biasanyalebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajardaripada memperbaiki kelemahan awal pengajaran gurudan pembelajaran murid.
 32. 32. Ujian Kefasihan• 3.Bertujuan untuk menentukan setakat manaseseorang itu mengetahui dan menguasaisesuatu bahasa secara keseluruhan.• 5.Ujian ini tidak berdasarkan sesuatukandungan atau isi pelajaran tetapi menilaikebolehan umum seseorang terhadap bahasayang dipelajari.• 7.Ujian ini penting untuk mengukur kebolehanberbahasa seseorang.
 33. 33. Ujian Kemajuan• Ujian jenis ini adalah ujian ringkas yang dibinaoleh guru-guru kelas untuk penggunaan kelasnyasahaja.• Ia hanya sesuai dinilai oleh guru kelas sahaja.Ujian ini harus berasaskan objektifpengajaran, program pembelajaran yang telahdiikuti oleh pelajar dan pengetahuan yang ingindiuji.• Ia membolehkan guru mengetahui dengan lebihjelas tentang kemajuan seseorang murid dankemajuan darjahnya secara keseluruhan.
 34. 34. Ujian Bakat• Ujian jenis ini adalah khusus untuk menelahprestasi seseorang murid dalam pelajaran ataukemahiran bahasa asing yang akandipelajarinya.• Ia selalu melibatkan data-data bahasa yangartifical,iaitu mengandungi unsurfonetik, tatabahasa, perbendaharaan kata dansebagainya.
 35. 35. Ujian Pencapaian• Ia bertujuan untuk menentukan setakat mana pelajartelah menguasai kemahiran, bahan/isi pelajaran yangtelah diajar kepada mereka.• Soalan yang diajukan dalam ujian jenis ini mestilahberkaitan dengan isi pelajaran yang telah diajar sahaja.• Ia juga bertujuan untuk menentukan penempatanjenis sekolah, jurusan atau kumpulan-kumpulantertentu murid.• Dalam pengajaran bahasa, ujian ini diberikan untukmengasingkan calon-calon mengikut kebolehan merekadan ini adalah semata-mata untuk tujuan strategi danperancangan pengajaran guru.
 36. 36. KAEDAH PENILAIAN1. PORTFOLIO2. PEMERHATIAN
 37. 37. PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO• Portfolio pada umumnya merupakan folder ataufile atau sebagainya yang mengandungi bahan-bahan yang dikumpulkan untuk sesuatu tempohbagi menggambarkan atau menjalaskan ataumenjelaskan atau menerangkan perkembangankognitif bagi si penyedianya tentang sesuatutugasan yang pernah diarahkan.• Portfolio merupakan satu kaedah yang digunakanuntuk mengumpul dan merekodkan buktipencapaian pelajar dalam satu jangka masa yangdipersetujui.
 38. 38. Ciri-ciri Portfolio• 1. Dokumentasi berstruktur yang memerlukanpelaksanaan perancangan dan penilaian yang teliti.• 2. Proses pembelajaran secara portfolio dijalankansecara kolaboratif untuk mencapai kefahaman danmendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif• 3. Pemilihan maklumat dari fakta dari peringkat awalhingga akhir.• 4. Menggalakkan pembelajaran secarainteraktif melaluikerjasama dan bantuan daripada pelbagai pihak.• 5. Kandungan portfolio terdiri daripada maklumatsecara urutan dan mestilah logik.• 6. Portfolio bersifat reflektif yang dirangsang melaluipersoalan.
 39. 39. Jenis Portfolio1. Porfolio kerja harian• Bahan yang dikumpul untuk menghasilkantugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan.2. Portfolio hasil terbaik• Dipilih bersumberkan hasil terbaik daripadaportfolio kerja harian. Berbentuk sumatif.3. Portfolio dokumen.• Hasil tugasan kecil yang dijalankan semasamengumpul bahan pada satu jangka masatertentu untuk menyempurnakan kerja tugasan
 40. 40. • Penilaian Portfolio• 1. Penilaian berbentuk lebih terbuka dan seimbang.• 2. Tugasan portfolio dapat dipantau melalui petaperkembangan pelajar yang boleh dinilai melalui buktibuktilain.• 3. Proses penilaian perlu dijalankan secara berterusan supayadapat mencerminkan perkembangan pelajar dari semasa kesemasa mengikut kriteria yang telah dipersetujui bersama.• 4. Portfolio dinilai berdasarkan konsep perkembanganpembelajaran yang berterusan.• 5. Fokus kepada aspek perkembangan pengetahuan danperkembangan kefahaman.• 6. Peta perkembangan pelajar boleh digunakan bagi memberigambaran perkembangan yang lebih menyeluruh bermulaawal pembinaan portfolio sehingga tugasan tersebut selesai.
 41. 41. • Kepentingan Portfolio• 1. Membolehkan guru menggunakan bukti portfolio bersamarekod anekdot guru untuk membuat penilaian secara holistik.• 2. Mengekalkan galakkan pelajar untuk mengawal danmemantau perkembangan pelajar• 3. Membolehkan guru memantau perkembanganpembelajaran pelajar dengan menggunakan petaperkembangan.• 4. Mempelbagaikan bukti penilaian seperti rekodpemerhatian dan penilaian, nota anekdot, rekod pelaksanaantugaan dan kadar pencapaian hasil kerja pelajar.• 5. Membolehkan penilaian dalam bidang afaktif tentangusaha dan aplikasi dapatan melalui pemerhatiantingkahlaku, pengelibatan dalamkelas, inisiatif, kerjasama, ketabahan dan komitmen sewaktumembina portfolio.
 42. 42. Perancangan Portfolio• 1. Tentukan tujuan pembinaan, ciri-ciri portfolio danjenis portfolio yang dikehendaki.• 2. Kenalpasti isi kandungan portfolio.• 3. Pemilihan isi kandungan dan bahan isi kandunganportfolio.• 4. Penilaian portfolio dari segi kaedah penilaiansamada secarakeseluruhan, kumpulan, individu, termasuklahkriteria yang dipakai untuk menilai portfolio.
 43. 43. Merekod Penilaian Portfolio• Dua cara merekod penilaian portfolio, iaitumenggunakan skala dan menggunakan kaedahsenarai semak.• Penilaian awal – penilaian merentasi tugasanbertulis mengikut kriteria dengan skala –senarai ciri-ciri paling penting – penentuangred.
 44. 44. Kriteria Penilaian• 1. Struktur dan organisasi• 2. Strategi pengurusan• 3. Variasi isi yang sesuai• 4. Struktur ayat dan gaya bahasa• 5. Senaraikan ciri. Ini akan menentukan markahportfolio, tentukan wajaran markah bagi setiapciri.• 6. Mengambil kira markah yang diberikan kepadatiaptiap peringkat dan bukti-bukti lain setiap notaanekdot dan refleksi pelajar.• 7. Skala berkadar atau berkala boleh digunakan
 45. 45. PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN1. Kualiti Pemerhatian• - Pengetahuan mendalam dalam bidang tugasnyadan prihatin dengan persekitarannya.• - Guru perlu peka terhadap perubahan yangberkaitan dengan bahan.• - Yakin dengan keputusan yang dibuat dankeputusan yang diambil.• - Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuatkeputusan yang diambil terhadap sesuatu.• - Tekal dan stabil dalam penilaiannya
 46. 46. Bentuk Perancangan• - Menyediakan alat yang releven danmenentukan kaedah untuk mentadbirnya.• - Menetukan teknikmenganalisis, mentafsir, merekod danmelapor.• - Merangka tindakan susulan yang akandijalankan mengikut konsekuan yangdijalankan daripada pemerhatian.
 47. 47. Merekod Penilaian Pemerhatian• Rekod pemerhatian harus menggambarkan perubahantingkahlaku secara tersusun dari segi:• Pendekatan, kaedah individu atau berkumpulan• Semasa menjalankan pemerhatian dan hasilpendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaanperlu direkod dengan jelas• Menjalankan Tugasan• Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiaphasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .• Cara merekodkan dapatan dan rumusan• Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikuturutan yang betul.• Tindakan Susulan• Rekod pemerhatian hendaklah juga jelaskan tindakkansusulan hasil yang akan dicapai.
 48. 48. Jenis Pemerhatian• Mengikut tujuan dan aspek yang hendakdiperhatikan atau dinilai.• Memerhati sesuatu perlakuan tanpamembuat tafsian dan tanggapan. Melaporkanapa saja yang dilihat. Tafsiran bukan untukpenilaian semasa.• Memerhati apa-apa yang telah dirancangdan secara berfikiran terbuka. Menilaikemahiran, pengetahuan dan perlakuan.• Memerhati untuk jangka pendek atau jangkapanjang.• Penilaian dalam bentuk sekuen.
 49. 49. Strategi Pelaksanaan• Secara berterusan mengikut keperluan yangtelah dikenalpasti/ dirancang.• Menggunakan senarai semak.• Tindakkan susulan terhadap hasil pemerhatian• Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuaidengan kaedah dan keperluan• Maklum balas diperolehi daripada guru danpelajar.• Refleksi tentang pengalaman bahandikategorikan sebagai pemerhatian.
 50. 50. Fungsi Penilaian Melalui Pemerhatian• • Guru berpeluang memerhati perkembanganpsikomotor, kognitif dan objektif pelajar.• • Guru membuat penilaian kendiri terhadapkeberkesanan p&p sebagai penyampaimaklumat, tutor, pemudah cara dan pendidik.
 51. 51. KONTRAK PEMBELAJARAN• dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaraniaitu suatu persetujuan atau kontrak yangdibuat di antara guru dengan pelajar(individu/ kumpulan) dilakukan secara bertulis.
 52. 52. • Kriteria KP yang berkaitan dengan penghasilantugasan adalah:• • Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan - tahapmanakah tugasan itu perlu disiapkan?• • Bagaimana tugasan itu dilaksanakan?• • Berapa lama tugasan tersebut perlu disiapkan ?• • Konsekuen yang diterima oleh pihak yang gagalmemenuhi atau mematuhi kontrak yang telah dibuat(penolakan markah).• Ditandatangani apabila kedua belah pihak bersetujudengan kriteria / syarat yang disenaraikan.• Terdapat kompromi dalam kriteria yang dikenakan• Kriteria ditetapkan oleh guru
 53. 53. • Fungsi Kontrak Pembelajaran• • Pelajar mengenal pasti & merekod• • Menetapkan objektif & matlamat pembelajaran kendiri• • Kenal pasti kaedah2 yang akan diambil untuk mencapaimatlamat tersebut• • Tetapkan jangka masa pelaksanaan & penghasilannya• • Pamerkan bukti yang menunjukkan objektif telah tercapai• • Tentukan bagaimana & pada tahap mana pencapaianmatlamat/tugasan dinilai• • Beri peluang kpd pelajar untuk tentukan matlamatpembelajaran mengikut minat & keupayaan masing-masing• • Hasilkan kerja yang terancang• • Bantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses penyiapantugasan
 54. 54. Kontrak pembelajaran digunakan dalam pelbagai cara mengikut tahap penglibatan pelajardalam menentukan kaedah, objektif, dan penilaian Tugasan yang diberi. Cara-cara:4.Penilaian objektif tugasan• •Guru tentukan objektif, manakala pelajar tetapkan strategi pelaksanaan• •Guru sarankan beberapa set objektif, kemudia pelajar pilih mana-mana yang difikirkanpaling sesuai• •Pelajar rangka beberapa objektif, kemudian guru persetujui mana2 yang paling sesuai2. Hasil pembelajaran• •Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya sama adadalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dsb.• •Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan terlebih dahulu oleh guru3. Penilaian• •Pelajar nyatakan gred akademik yang diharapkan & sistem penggredan untuk keseluruhandalam kontrak mereka• •Guru tentukan sistem penggredan & kaedah penilaian keseluruhan proses serta hasiltugasan• •Gred terakhir boleh dibincangkan. Kompromi di antara guru & pelajar berdasarkan syarat-syarat / kriteria tertentu• •Dibuat oleh individu berkenaan & rakan sebaya
 55. 55. Format / Bentuk• • Keperluan tugasan / kontrak boleh dibuatmengikut bentuk keperluan tugasan / kontrak &pihak yang terlibat• • Sesetengah kontrak / tugasan berbentukformal; prosedur dinyatakan dengan jelas & rapi• • Terdapat juga berbentuk tidak formal tetapiterancang & jelas• • Dalam kontrak pembelajaran, penilaianselalunya berpusatkan pelajar, penggredan perludikawal oleh guru agar kesahannya tidak terjejas.
 56. 56. • • Senarai semak bagi butiran yang hendakdinilai, bagaimana penggredan dibuat perludilampirkan. Senarai semak mesti disusun bersamapenghasilan dan penilaian tugasan ataupun ditetapkanoleh guru dan dibentangkan kepada pelajar semasamembuat perjanjian sebelum mematrikan kontrak.• • Matlamat yang hendak dicapai semasa melalukantugasan perlu difikirkan terlebih dahulu. kemudianditentukan pula kaedah dan prosedur serta jangkawaktu yang akan diambil untuk menyiapkan tugasantersebut.• • Kontrak akan menjadi dokumen yang akanmengingatkannya tentang objektif / tujuankerjanya, tahap kerja yang disempurnakan di sampingmemberi maklumat tentang apa yang patut dilakukan.
 57. 57. SOAL JAWAB• Guru akan dapat menilai murid-muridnya melaluisoal jawab yang dijalankan di dalam kelas.• Guru dapat mengetahui kelemhan setiap muriddalam sesuatu topik yang diajarkan• Guru dapat mencari penyelesaian terhadapkelemahan yang dialami oleh murid.• Jika ada di antara murid yang tidak faham tentangtopik yang diajar, proses pembelajaran akan diulangsemula. guru akan mengajar murid yang lemah itudengan menggunakan kaedah yang lebih mudah lagi.• Tujuannya supaya murid itu memahami sertamengikuti segala topik yang sedang diajar itu.
 58. 58. PENILAIAN BAHASABERASASKAN PROJEK
 59. 59. Brosur• Brosur ialah risalah yang memberikanmaklumat atau keterangan ringkas tentangsesuatu.• Rubrik Penilaian Brosur1. Lemah (0-5)2. Sederhana (6-8)3. Cemerlang (9-10)
 60. 60. Rubrik Penilaian BrosurASPEK LEMAH (0-5) SEDERHANA (6-8) CEMERLANG(9-10)Kreativitidan keaslianKurang kreatif danmengambil daripadasumber lain (plagiat)Mempunyai kekreatifandan keaslianMempunyai kekreatifandan keaslian serta mampumenarik perhatian umum.Fungsi Reka bentuk danpaparan yang salahRekabentuk danpaparan brosur yangbetul tetapi kurangmenarik.Rekabentuk danpaparan brosurkelihatan sepertibrosur yang sebenar.Tatabahasa Penggunaantatabahasa dan ejaanyang lemahPenggunaantatabahasa dan ejaanyang baik tetapi masihperlu diperbaiki.Penggunaantatabahasa dan ejaanyang baik, jelas dantidak mengandungikesalahan.Ilustrasi Menggunakanilustrasiyang sedikit atautiadalangsung ilustrasi.Menggunakan ilustrasisekadar mencukupisyaratMenggunakanilustrasi yangpelbagai, menarik dansesuai.
 61. 61. Power Point• Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahangrafiks yang lengkap. Ia menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secaraprofessional. Melalui kursus asas ini, persembahanakan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaidpertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkanciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘backgroundformat’, ‘drawing’, ‘colour’, ‘transitions’ dan‘animations’, ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalanmasa, yang mana akan memudahkan seseorang untukmenjadi pengendali persembahan yang professional.
 62. 62. • MATLAMAT• • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkanbahan p&p yang bersifat tempatan danmembanyakkan bahan p&p berasaskan ict• OBJEKTIF• • Merangsangkan para pelajar dan guru menciptabahan p&p berasaskan ICT• • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru
 63. 63. CIRI-CIRI• • Pemilihan jenis bahan multimediaberasaskan power point menstilahberdasarkan tajuk pengajaran yang dipilihberdasarkan sukatan pelajaran semasa• • Bahan yang dipertandingkan mestilahmengikut kriteria seperti berikut:-Hasil ciptaan sendiri-Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri-Berasaskan Windows-Interaktif
 64. 64. ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:• 1. Warna, pengurusan ruang dan kreativiti• 2. Keberkesanan kesinambunganpersembahan• 3. Ketepatan isi kandungan• 4. Kelengkapan laporan• 5. Cara penyampaian maklumat• 6. Keistimewaan persembahan• 7. Hasil ciptaa persembahan multimedia yangterpilh akan direkodkan dalam cd• 8. Masa terhad untuk persembahan.
 65. 65. PENILAIAN PENGALAMANPEMBELAJARAN
 66. 66. Definisi penilaian pengalaman pembelajaran• § Penilaian merupakan kegiatan untuk memperolehinformasi tentang pencapaian dan kemajuan belajarpeserta didik dan mengefektifkan penggunaaninformasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan.Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk prosespembuatan keputusan tentang kedudukan danpersembahan peserta didik. Maksudnya adalahbahawa penilaian dalam hal ini merupakan kegiatanyang dirancang untuk mengukur keefektifan suatusistem pendidikan secara keseluruhan.
 67. 67. • § Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usahauntuk mendapatkan berbagai informasi secaraberkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentangproses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembanganyang telah dicapai oleh anak didik melalui prograkegiatan belajar.• Penilaian pembelajaran§ adalah kegiatan untukmengetahui apakah sesuatu yang telah dikerjakan telahberhasil/belum melalui suatu alat pengukuran yangdapat berupa tes ataupun non tes.• Penilaian Pembelajaran merupakan salah atu cara gurumengetahui§ perkembangan hasilbelajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungansosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik.
 68. 68. PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARANTEMA : PENGALAMANi. KOMPETENSI DASAR1. PKN1.1 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolahii. INDIKATOR1. PKN• Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah• Melakukan sikap hormat pada orang lain (orangtua, saudara, guru, teman, dan lainlain)• Memberi contoh hidup rukun di rumah• Membeni contoh hidup rukun di sekolah• Menjelaskan akibat hidup tidak rukun• Menyebutkan manfaat hidup
 69. 69. iii. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARANA. KEGIATAN AWAL1. Doa bersama2. Absensi siswa3. Apresiasi: Menyanyikan lagu “Nama-NamaHari”B. KEGIATAN Inti1. Menceritakan hidup rukun di rumah2. Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam saturumah3. Melakukan sikap hormat pada orang lain(orang tua, saudara, guru, teman, dan lainlain)
 70. 70. 4. Memberi contoh hidup rukun di rumab5. Memberi contoh hidup rukun di sekolah6. Menjelaskan akibat hidup tidak rukun7. Menyebutkan manfaat hidup rukun8. Menyapa teman sebaya dengan benar9. Menggunakan kata tanya untuk menyapa orang lain10. Membuat kalimat sapaan secara lisan11. Menulis kata tanya (apa, siapa, di mana)12. Membuat kalimat Tanya dengan benar13. Menyelesaikan masalah yang berkaitan denganpenjurniahari bilangan 2 1-5014. Menye!esaikan masalah yang berkaitan denganpengurangan bilangan 21-50
 71. 71. • C. KEGIATAN AKHIR1. Siswa melaksanakan tugas portofolio2. Pelajaran ditutup dengan lagu “Aku AnakSehat”
 72. 72. a. METODE1. Ceramah 4. Tanya Jawab2. Demonstrasi 5. Tugas3. Gameb. SUMBER1. Buku Tematik Kelas I (Terdiri dari PKN, B.Indonesia, Matematika, IPA, IPS)2. Pengembangan Guruc. MEDIA1. Kartu bilangan 2. Kartu huruf3. Kantu kata 4. Gambar yang relevan
 73. 73. v. PENILAIAN1. Lisan 2. Tertulis3. Perbuatan 4. Portofolio
 74. 74. CIRI-CIRI PENILAIAN PENGLAMAN PEMBELAJARANPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESANa. KAEDAH JIGSAW- Kaedah jigsaw merupakan satu kaedah pembelajaran yangdapat memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar.Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiranmendengar, penyampaian, dan pemikiran kreatif (Felder &Brent, 2004) dan telah terbukti keberkesanannya seprtiyang dilaporkan dalam Hafizah Husain et al. (2006).- Kaedah jigsaw menekankan lima perkara dalamperlaksanaannya melalui perbincangan dalam kumpulankecil (Hafizah Husain et al. 2006), iaitu:• • Pergantungan secara positif• • Tanggungjawab• • Interaksi secara terus (bertentang mata)
 75. 75. b. KRITIKAN TERBUKA- Kritikan terbuka membabitkan kemahiran pengucapan awampelajar, dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ianya juga sebagaimemenuhi keperluan PBH bagi melengkapkan kitaran (closing the loop).Pada penghujung kelas, pelajar akan dipilih secara rawak untuk berucapselama 5 minit kepada rakan-rakan sekelas.- Pelajar akan diberi topik yang mudah untuk dibincangkan seperti apayang telah diajar sebelum itu, atau mengenai tugasan yang telah diberi.Semasa ucapan pelajar, seorang panel penilai akan memberi markahatas ucapan yang diberi. Pelajar akan diberi markah berdasarkan limaperkara: intonasi dan kejelasan suara, keyakinan diri di khalayakramai, kelancaran bahasa, penampilan, dan maklum balas terhadapsoalan yang diterima. Komen dari panel akan disampaikan kepadapelajar untuk membaiki kelemahan yang ada.- Dengan adanya kaedah kritikan terbuka ini, pelajar mendapat perananyang lebih aktif di dalam bilik kuliah. Selain itu, ianya juga dapatmembantu meningkatkan kemahiran komunikasi awam di kalanganpara pelajar.
 76. 76. c. PENILAIAN RAKAN KUMPULAN- Penilaian rakan kumpulan (PRK) merupakan satu kaedah penilaianyang digunakan sebagai alat pengukuran secara terus oleh rakan-rakan pelajar yang bekerja dalam kumpulan yang sama. Kaedah PRKdapat digunakan bagi menilai aspek-aspek tertentu berkaitankemahiran dan pengetahuan pelajar-pelajar (Kaufman et al. 2000).- Antara aspek-aspek yang dapat diukur adalah seperti tahapkepimpinan, kerja secara berpasukan dan komitmen pelajar dalammenyiapkan kerja kursus. Kaedah PRK ini amat berkesan dilakukanuntuk menilai kerja kursus secara berkumpulan (Kaufman et al.2000 dan Buckley). Ini kerana rakan-rakan adalah merupakanindividu yang terdekat dan paling banyak meluangkan masabersama pelajar ketika melakukan kerja kursus tersebut.- Oleh itu, rakan-rakan sekumpulan merupakan pemerhati yang baikantara satu sama lain dan kedudukan mereka ini secara tidaklangsung dapat menjadikan mereka sebagai penilai yang berkesanuntuk menilai kemahiran dan pengetahuan tertentu rakan-rakanmereka.

×