Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
<ul><li>Kinderen en volwassenen met : </li></ul><ul><li>g ehoorstoornissen </li></ul><ul><li>taal-, spraak-, stem-, leers...
Sint-Lievenspoort : De 5 VZW’s <ul><li>Kinderdagverblijf </li></ul><ul><li>Thuisbegeleidingsdienst </li></ul><ul><li>Reval...
 
Het kinderdagverblijf <ul><li>Voor: </li></ul><ul><li>kinderen met een normale ontwikkeling </li></ul><ul><li>dove en slec...
 
Begeleiding en ondersteuning in het gezin en het secundaire (opvoedings-)milieu: opvang, school, vrije tijd en werk. Wat?...
De thuisbegeleidingsdienst Door huisbezoeken, begeleiding bij opvang, school of werk, in de buurt of de vereniging, groeps...
De thuisbegeleidingsdienst Kerntaken: <ul><li>Informatie verstrekken over slechthorendheid en doofheid </li></ul><ul><li>...
 
Wat doen ze? <ul><li>Vroegtijdig opsporen </li></ul><ul><li>Grondige diagnostiek </li></ul><ul><li>Functionele revalidat...
Het revalidatiecentrum (RC) Bij wie? <ul><li>Personen met: </li></ul><ul><li>gehoorstoornissen </li></ul><ul><li>autisme...
 
Kerntaken: <ul><li>Diagnostiek en observatie </li></ul><ul><li>Remediëren en behandelen van stoornissen </li></ul><ul><li...
Het medisch pedagogisch instituut (MPI) Kerntaken: <ul><li>Ondersteuning van en begeleiding bij </li></ul><ul><li>licham...
 
Na overleg tussen ouders, leerkrachten, opvoeders, … kunnen kinderen een aantal weken integreren in het gewoon onderwijs...
Het geïntegreerd onderwijs (GON)
Het geïntegreerd onderwijs (GON)
Het geïntegreerd onderwijs (GON)
Het geïntegreerd onderwijs (GON) Wanneer GON? <ul><li>Het kind heeft:  </li></ul><ul><li>een goede sociaal-emotionele ont...
 
Buitengewoon Onderwijs type 7: <ul><li>lichte, matige en zware slechthorendheid of doofheid </li></ul><ul><li>spraak- en t...
Geen klassen, maar pedagogische eenheden: De indeling is afhankelijk van de specifieke problematiek en noden: <ul><li>gra...
Multimodale communicatie : De communicatiecode wordt in overleg gekozen volgens de mogelijkheden van het kind: <ul><li>lu...
Hulpmiddelen : <ul><li>hoorapparaten en CI’s bij de kinderen </li></ul><ul><li>batterijtester en sensorstick </li></ul><ul...
Hulpmiddelen : De school: doelgroep doven en slechthorenden sensorstick Cochleair implant achteroorhanger microlink
Hulpmiddelen : De school: doelgroep doven en slechthorenden Zwaailicht bij belsignaal Klasopstelling in U-vorm
Werkvormen : <ul><li>klassikale instructie </li></ul><ul><li>individuele instructie </li></ul><ul><li>zelfstandig werk </l...
Vakken: <ul><li>Taal </li></ul><ul><li>Rekenen </li></ul><ul><li>Wero </li></ul><ul><li>Godsdienst </li></ul><ul><li>Crea ...
Methodes : Voor een aantal vakken worden methodes van het gewoon onderwijs gebruikt, aangepast aan de noden en mogelijkhed...
Methodes: <ul><li>Godsdienst: De Tuin Van Heden </li></ul><ul><li>Rekenen: </li></ul><ul><ul><li>Zo Gezegd, Zo Gerekend ...
Doelgroep D/SH: een rekenles
Doelgroep D/SH: een les creatieve sociale vaardigheden
Doelgroep D/SH: een les creatieve sociale vaardigheden
Doelgroep D/SH: een les creatieve sociale vaardigheden
Doelgroep D/SH: een taalles: spelling
Doelgroep D/SH:  een taalles: spreken
Doelgroep D/SH:  een taalles: schrijven
De school: doelgroep D/SH Onze dove medewerkster: In enkele klassen komt de dove medewerkster ondersteunen: <ul><li>Verha...
Doelgroep D/SH:  Onze dove medewerkster
De Reflecterende Moedertaalmethode: <ul><li>Basisprincipes: </li></ul><ul><li>De leerkracht of leerlingen brengen een the...
Doelgroep D/SH: op uitstap
Doelgroep D/SH: op uitstap
Doelgroep D/SH: op uitstap
De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: <ul><li>Basisprincipes: </li></ul><ul><li>Deze ervaringen w...
Doelgroep D/SH:  een gevisualiseerd gesprek
Doelgroep D/SH:  een gevisualiseerd gesprek
De Reflecterende Moedertaalmethode: Basisprincipes: <ul><ul><ul><li>werkwoorden aanduiden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul...
De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: Basisprincipes: Les 5 – vijfde les: Op stap in Brussel.   ...
De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: De basisprincipes van de Reflecterende Moedertaalmethode wor...
De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: Woordenschat: <ul><li>De lln geven moeilijke woorden aan ui...
Doelgroep D/SH:  een fichebak
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie doven en slechthorenden

2,760 views

Published on

Presentatie doven en slechthorenden Sint-Lievenspoort Gent

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie doven en slechthorenden

 1. 2. <ul><li>Kinderen en volwassenen met : </li></ul><ul><li>g ehoorstoornissen </li></ul><ul><li>taal-, spraak-, stem-, leerstoornissen </li></ul><ul><li>o ntwikkelingsstoornissen </li></ul><ul><li>autisme en aanverwante communicatiestoornissen </li></ul>Sint-Lievenspoort VZW
 2. 3. Sint-Lievenspoort : De 5 VZW’s <ul><li>Kinderdagverblijf </li></ul><ul><li>Thuisbegeleidingsdienst </li></ul><ul><li>Revalidatiecentrum (RC) </li></ul><ul><li>Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) </li></ul><ul><li>School (met GON) </li></ul>
 3. 5. Het kinderdagverblijf <ul><li>Voor: </li></ul><ul><li>kinderen met een normale ontwikkeling </li></ul><ul><li>dove en slechthorende kinderen </li></ul><ul><li>kinderen met een taal- en spraakachterstand </li></ul>
 4. 7. Begeleiding en ondersteuning in het gezin en het secundaire (opvoedings-)milieu: opvang, school, vrije tijd en werk. Wat? Voor wie? <ul><li>Horende ouders met slechthorende/dove kinderen </li></ul><ul><li>Slechthorende/dove ouders met horende kinderen </li></ul><ul><li>Familie </li></ul><ul><li>Baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen </li></ul><ul><li>met slechthorendheid/doofheid </li></ul>De thuisbegeleidingsdienst
 5. 8. De thuisbegeleidingsdienst Door huisbezoeken, begeleiding bij opvang, school of werk, in de buurt of de vereniging, groepsbijeenkomsten en cursussen. Hoe? Met wie? Nauwe samenwerking met onthaalmoeder, therapeuten, opvoeders en scholen.
 6. 9. De thuisbegeleidingsdienst Kerntaken: <ul><li>Informatie verstrekken over slechthorendheid en doofheid </li></ul><ul><li>Emotionele ondersteuning en begeleiding </li></ul><ul><li>bij het verwerkingsproces </li></ul><ul><li>(bij de persoon zelf en verwanten) </li></ul><ul><li>Aanleren van aangepaste communicatievaardigheden </li></ul><ul><li>Advisering over aangepast spelmateriaal </li></ul><ul><li>Ondersteuning van integratie </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 7. 11. Wat doen ze? <ul><li>Vroegtijdig opsporen </li></ul><ul><li>Grondige diagnostiek </li></ul><ul><li>Functionele revalidatie </li></ul><ul><li>Psycho-sociale opvolging </li></ul><ul><li>Pedagogische opvolging </li></ul><ul><li>Onderzoeken (audiologisch, kine- en ergotherapeutisch, </li></ul><ul><li>logopedisch, psychologisch en medisch) </li></ul>Het revalidatiecentrum (RC)
 8. 12. Het revalidatiecentrum (RC) Bij wie? <ul><li>Personen met: </li></ul><ul><li>gehoorstoornissen </li></ul><ul><li>autisme en aanverwante stoornissen </li></ul><ul><li>stem-, spraak- en taalstoornissen </li></ul><ul><li>leerstoornissen </li></ul>
 9. 14. Kerntaken: <ul><li>Diagnostiek en observatie </li></ul><ul><li>Remediëren en behandelen van stoornissen </li></ul><ul><li>Verpleging </li></ul><ul><li>Opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding </li></ul><ul><li>Trainingen en cursussen voor ouders, brussen </li></ul><ul><li>en familieleden </li></ul>Het medisch pedagogisch instituut (MPI)
 10. 15. Het medisch pedagogisch instituut (MPI) Kerntaken: <ul><li>Ondersteuning van en begeleiding bij </li></ul><ul><li>lichamelijke activiteiten, huishoudelijke </li></ul><ul><li>activiteiten en maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>Psychosociale begeleiding </li></ul><ul><li>Ontspanning en vrijetijdsbesteding </li></ul><ul><li>Crisisopvang </li></ul><ul><li>Kortverblijf </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 11. 17. Na overleg tussen ouders, leerkrachten, opvoeders, … kunnen kinderen een aantal weken integreren in het gewoon onderwijs. Tijdelijke integratie: De GON-begeleider: <ul><li>helpt bij het doornemen van de leerstof </li></ul><ul><li>leert een goede studiemethode aan </li></ul><ul><li>geeft tips voor een goede communicatie tussen de </li></ul><ul><li>gehoorgestoorde leerling, zijn medeleerlingen en de </li></ul><ul><li>leerkracht </li></ul>Het geïntegreerd onderwijs (GON)
 12. 18. Het geïntegreerd onderwijs (GON)
 13. 19. Het geïntegreerd onderwijs (GON)
 14. 20. Het geïntegreerd onderwijs (GON)
 15. 21. Het geïntegreerd onderwijs (GON) Wanneer GON? <ul><li>Het kind heeft: </li></ul><ul><li>een goede sociaal-emotionele ontwikkeling </li></ul><ul><li>communicatievaardigheden </li></ul><ul><li>een reëel zelfbeeld </li></ul><ul><li>leervermogen </li></ul><ul><li>een sterke motivatie en inzet </li></ul>
 16. 23. Buitengewoon Onderwijs type 7: <ul><li>lichte, matige en zware slechthorendheid of doofheid </li></ul><ul><li>spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (STOS) </li></ul><ul><li>een dysfasie en/of verbale dyspraxie (DVD) </li></ul><ul><li>een autismespectrumstoornis met (rand-)normale </li></ul><ul><li>begaafdheid (ASS) </li></ul>De school
 17. 24. Geen klassen, maar pedagogische eenheden: De indeling is afhankelijk van de specifieke problematiek en noden: <ul><li>graad van gehoorverlies </li></ul><ul><li>auditief functioneren </li></ul><ul><li>taalontwikkeling </li></ul><ul><li>communicatiecode (gebarentaal, NMG of auditief verbaal) </li></ul><ul><li>intellectuele mogelijkheden </li></ul><ul><li>schoolvorderingen </li></ul><ul><li>spraakontwikkeling </li></ul>De school: doelgroep doven en slechthorenden
 18. 25. Multimodale communicatie : De communicatiecode wordt in overleg gekozen volgens de mogelijkheden van het kind: <ul><li>luisteren </li></ul><ul><li>liplezen </li></ul><ul><li>spraakafzien </li></ul><ul><li>vingerspelling </li></ul><ul><li>Nederlands met gebaren </li></ul><ul><li>gebarentaal </li></ul>De school: doelgroep doven en slechthorenden
 19. 26. Hulpmiddelen : <ul><li>hoorapparaten en CI’s bij de kinderen </li></ul><ul><li>batterijtester en sensorstick </li></ul><ul><li>klasopstelling in U-vorm </li></ul><ul><li>microfoon met boxen </li></ul><ul><li>zwaailicht bij het belsignaal </li></ul><ul><li>aangepaste methodes </li></ul><ul><li>visualisatie d.m.v. een overheadprojector, </li></ul><ul><li>rubriceerborden, … </li></ul><ul><li>… </li></ul>De school: doelgroep doven en slechthorenden
 20. 27. Hulpmiddelen : De school: doelgroep doven en slechthorenden sensorstick Cochleair implant achteroorhanger microlink
 21. 28. Hulpmiddelen : De school: doelgroep doven en slechthorenden Zwaailicht bij belsignaal Klasopstelling in U-vorm
 22. 29. Werkvormen : <ul><li>klassikale instructie </li></ul><ul><li>individuele instructie </li></ul><ul><li>zelfstandig werk </li></ul><ul><li>groepswerk </li></ul><ul><li>hoekenwerk </li></ul><ul><li>kringgesprek </li></ul><ul><li>leergesprek </li></ul><ul><li>… </li></ul>De school: doelgroep doven en slechthorenden
 23. 30. Vakken: <ul><li>Taal </li></ul><ul><li>Rekenen </li></ul><ul><li>Wero </li></ul><ul><li>Godsdienst </li></ul><ul><li>Crea </li></ul><ul><li>Zwemmen/lichamelijke opvoeding </li></ul><ul><li>Creatieve Sociale Vaardigheden </li></ul><ul><li>… </li></ul>De school: doelgroep doven en slechthorenden
 24. 31. Methodes : Voor een aantal vakken worden methodes van het gewoon onderwijs gebruikt, aangepast aan de noden en mogelijkheden van elk kind. Voor andere vakken worden methodes gehanteerd, die speciaal voor dove kinderen ontwikkeld zijn. De school: doelgroep doven en slechthorenden
 25. 32. Methodes: <ul><li>Godsdienst: De Tuin Van Heden </li></ul><ul><li>Rekenen: </li></ul><ul><ul><li>Zo Gezegd, Zo Gerekend </li></ul></ul><ul><ul><li>Remelka </li></ul></ul><ul><li>Taal: </li></ul><ul><ul><li>Veilig Leren Lezen </li></ul></ul><ul><ul><li>Taalsignaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Leespad </li></ul></ul><ul><ul><li>De Reflecterende Moedertaalmethode </li></ul></ul>De school: doelgroep doven en slechthorenden
 26. 33. Doelgroep D/SH: een rekenles
 27. 34. Doelgroep D/SH: een les creatieve sociale vaardigheden
 28. 35. Doelgroep D/SH: een les creatieve sociale vaardigheden
 29. 36. Doelgroep D/SH: een les creatieve sociale vaardigheden
 30. 37. Doelgroep D/SH: een taalles: spelling
 31. 38. Doelgroep D/SH: een taalles: spreken
 32. 39. Doelgroep D/SH: een taalles: schrijven
 33. 40. De school: doelgroep D/SH Onze dove medewerkster: In enkele klassen komt de dove medewerkster ondersteunen: <ul><li>Verhalen vertellen in Vlaamse Gebarentaal (VGT) </li></ul><ul><li>VGT vergelijken met het Nederlands </li></ul><ul><li>Gebarenschat uitbreiden </li></ul><ul><li>Rolneming </li></ul><ul><li>Dovencultuur </li></ul><ul><li>Actualiteit </li></ul><ul><li>Voorbeeldfunctie </li></ul>
 34. 41. Doelgroep D/SH: Onze dove medewerkster
 35. 42. De Reflecterende Moedertaalmethode: <ul><li>Basisprincipes: </li></ul><ul><li>De leerkracht of leerlingen brengen een thema aan. </li></ul><ul><li>D.m.v. een uitstap worden ervaringen opgedaan. </li></ul>De school: doelgroep D/SH
 36. 43. Doelgroep D/SH: op uitstap
 37. 44. Doelgroep D/SH: op uitstap
 38. 45. Doelgroep D/SH: op uitstap
 39. 46. De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: <ul><li>Basisprincipes: </li></ul><ul><li>Deze ervaringen worden verwerkt in een gesprek. </li></ul><ul><li>Dit gesprek wordt gevisualiseerd. </li></ul>
 40. 47. Doelgroep D/SH: een gevisualiseerd gesprek
 41. 48. Doelgroep D/SH: een gevisualiseerd gesprek
 42. 49. De Reflecterende Moedertaalmethode: Basisprincipes: <ul><ul><ul><li>werkwoorden aanduiden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>verwijswoorden verklaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voorzetselgroepen aanduiden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vraagzinnen herkennen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><li>Op dit gesprek (of op de leesles, zie verder) worden </li></ul><ul><li>reflecterende oefeningen gemaakt: </li></ul>De school: doelgroep D/SH
 43. 50. De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: Basisprincipes: Les 5 – vijfde les: Op stap in Brussel.   Op 14 december trokken wij met de klas naar Brussel. We bezochten de belangrijkste bezienswaardigheden.   Het Spanjeplein.   Op het Spanjeplein staat er een mooi, groot beeld van Don Quichot. Naast hem staat zijn trouwe knecht. Don Quichot zit op een paard, zijn knecht op een ezel. Men zegt van Don Quichot dat hij gek is omdat hij tegen molens vocht. Al van op het Spanjeplein zagen we de grote toren van het stadhuis.   De grote markt.   Hier staat het stadhuis, nu zien we de toren van dichtbij. Hij is 96 meter hoog. Bovenop staat een beeld van Michaël van 5 meter hoog. Hij vecht met een draak en steekt hem dood. Zo overwint hij ‘het slechte’. Het stadhuis werd gebouwd in 1401 en was klaar in 1499. Aan het stadhuis zelf vond Dylan een fout terug! Het rechterdeel is smaller dan het linkerdeel.   Rechtover het stadhuis staat het Broodmuseum. Hierin worden al de kostuums die Manneke Pis ooit droeg tentoongesteld.   We wreven ook over een gouden beeld, want dat zou geluk brengen…   In het midden van de Grote Markt stond er een kerststal en kerstbomen. De kerstsfeer was duidelijk aanwezig. <ul><li>De leerkracht maakt een </li></ul><ul><li>leesles a.h.v. het gesprek. </li></ul><ul><li>Of hij kiest een bestaande </li></ul><ul><li>tekst, met hetzelfde </li></ul><ul><li>thema. </li></ul>
 44. 51. De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: De basisprincipes van de Reflecterende Moedertaalmethode worden in de mate van het mogelijke toegepast op taalmethodes uit het gewoon onderwijs: Vb: Veilig Leren Lezen en Taalsignaal.
 45. 52. De school: doelgroep D/SH De Reflecterende Moedertaalmethode: Woordenschat: <ul><li>De lln geven moeilijke woorden aan uit het gesprek, </li></ul><ul><li>de leesles, de actualiteit, een gebeurtenis, … </li></ul><ul><li>Via provocerende vraagstelling worden deze woorden </li></ul><ul><li>verklaard. </li></ul><ul><li>Soms zoeken de lln zelf de betekenis op. </li></ul><ul><li>De woordverklaring komt op fiche. </li></ul><ul><li>De fiches worden in een abc-mapje of fichebak bewaard. </li></ul><ul><li>De woordenschat wordt regelmatig geoefend, </li></ul><ul><li>verruimd en getest. </li></ul>
 46. 53. Doelgroep D/SH: een fichebak

×