Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

маркетинговые стратегии

739 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

маркетинговые стратегии

 1. 1. Стратегія виживання(скорочення)Виключно захисна стратегія, яказастосовується в умовах глибокої кризиекономічної діяльності фірми, коли фірмаперебуває на межі банкрутства.Основна мета цієї стратегії полягає у виході зкризового стану шляхом перегляду іперебудови всього маркетинговогокомплексу фірми (товарної, ціновоїполітики, системи товароруху та просуваннятоварів).
 2. 2. Стратегія виживання — це захисна стратегія, яка базується на застосуванні конкретних стратегіяхстратегія оборонистратегія напрямку дій в конкретних зрізах діяльності підприємствастратегії для слабкого бізнесуальтернативні стратегії.
 3. 3. Необхідність застосування складових стратегій виживання перш за все визначається:рівнем собівартості продукції підприємства мінімальним рівнем рентабельності часткою ринку кількістю працівників
 4. 4. Стратегія виживання потребує швидких, рішучих іскоординованих дій в основнихзрізах діяльності підприємства
 5. 5. Стратегія стабілізаціїВикористовується за умов швидкого абонесподіваного падіння базовихпоказників фірми, чи за умов, колирозвиток фірми має коливальнийхарактер.Ця стратегія передбачає вирівнюванняпоказників з їхнім наступнимпідвищенням і перехід до стратегії росту.
 6. 6. Стратегія стабілізацїї — це наступально-захисна стратегія.Стратегія стабілізації застосовується, колипередбачається спад виробництва тарозпочинається раптове падіння обсягупродажу та прибутку.
 7. 7. Фазами здійснення стратегії стабілізації є:1) ревізія витрат, на якій передбачається економія витрат на утримання персоналу,маркетингу, товарних запасів, заради змін на краще; 2) консолідація, яка спрямована на зняття з виробництва нерентабельної продукції, перегляду комунікаційної політики;3) пожвавлення, яке направлене на поступовий перехід від захисної до наступальноїстратегії, що супроводжується завершенням принципових перегрупувань у системіуправління й здійснюється активізацією діяльності у сфері маркетингу і фінансів.
 8. 8.  перегляд стратегії (вибір нових орієнтирів, ревізія функціональних стратегій, злиття з іншою фірмою, зменшення асортименту, звуження кола споживачів); збільшення доходів (посилення конкурентної політики, розширення асортименту послуг, удосконалення товару, ефективніше використання виробничих потужностей); зниження витрат (скорочення адміністративних витрат, відмова від низькодохідного бізнесу, модернізація устаткування, зниження неосновних капіталовкладень, реструктуризація боргів); продаж активів (продаж заводів, устаткування, землі, патентів, запасів, зняття з виробництва нерентабельної продукції; закриття деяких виробництв; скорочення діяльності; відмова від деяких ринків); комбіновані зусилля (зміни в системі управління, вживання комплексних заходів тощо).
 9. 9. Стратегія ростуПередбачає:• зростання обсягів продажу• прибутку• капіталу Стратегії росту визначають напрямок розширення масштабу фірми.
 10. 10. Стратегії росту поділяються на такі різновиди:маркетингова стратегія інтенсивного (органічногоросту);маркетингова стратегія інтеграційного росту;маркетингова стратегія диверсифікації.
 11. 11. Стратегія росту Стратегія Стратегіяінтенсивного інтегративного Стратегія росту росту диверсифікації Стратегія конгломеративна Стратегія глибокого прямої диверсифікація проникнення на інтеграції ринок Стратегія зворотньої горизонтальна Стратегія диверсифікація розвитку інтеграції товару Стратегія вертикальної концентрична Стратегія розвитку інтеграції (вертикальна) ринку диверсифікація Стратегія Горизонтальної інтеграції
 12. 12. Стратегії інтенсивного ростуВибір стратегії інтенсивного росту має базуватися на наявності такихможливостей фірми: підвищення ринкової частки та обсягу збуту певних товарів на існуючих ринках; при наявності такої можливості – глибоке проникнення; знаходження нових ринків збуту для існуючих товарів фірми; при наявності – стратегія розвитку ринку; пропозиція нового товару на існуючому ринку – стратегія розвитку товару. "існуючий товар" – товар, який вже виробляє й збуває підприємство, "новий товар" – товар, який є новим у номенклатурі підприємства, "існуючий ринок" – ринок збуту, на якому діє підприємство, "новий ринок" – ринок збуту, на який підприємство планує вийти.
 13. 13. Стратегії інтегративного росту (від терміна "інтеграція" – включення) належать стратегії, які передбачають збільшення результатів діяльності підприємства внаслідок об’єднання зусиль з іншими підприємствами. Залежно від того, з ким об’єднується підприємство, виділяють наступні види стратегій: пряма інтеграція, зворотна інтеграція, вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція.Стратегія прямої інтеграції передбачає об’єднання виробника з торговельним посередником.Стратегія зворотної інтеграції передбачає обєднання виробника з постачальником матеріально-технічних ресурсів.У разі, якщо об’єднуються зусилля постачальників, виробника та посередника, йдеться простратегію вертикальної інтеграції з утворенням каналів розподілу продукції.
 14. 14. Стратегії диверсифікації застосовуються у випадках, коли підприємство відкриває для себе нові можливості в інших сферах бізнесу. В окремих випадках така стратегія може бути необхідністю, коли ринок, на якому діє підприємство, скорочується, і фірма вимушена шукати для себе інші види діяльності.Диверсифікація – це стратегія, яка передбачає вихідпідприємства в нові для нього сфери бізнесу.

×