Biodiversitat

3,546 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,517
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biodiversitat

 1. 1. “El més gran misteri de la vida podria ser ben bé la manera com aquesta ha pogut crear tanta diversitat a partir de tant poca matèria física” (Edward O. Wilson 1992)
 2. 2. Índex 1. Concepte de biodiversitat. Nivells de biodiversitat. 2. Els valors de la diversitat biològica. 3. Les pèrdues de la biodiversitat. 4. Antecedents històrics 5. Ajudem a la biodiversitat 6. Biodiversitat a Catalunya 7. Any internacional de la diversitat biològica
 3. 3. 1. Concepte de biodiversitat. Nivells de biodiversitat La paraula “biodiversitat” és una versió acurçada de la “diversitat biològica”. A gran escala podem definir biodiversitat com el conjunt d’organismes vius que habiten el planeta. Però per poder realitzar una millor comprensió del concepte general, el podem subdividir en tres apartats: o La diversitat genètica. Correspon a la diversitat i la varietat de gens a l’interior de cada espècie animal o vegetal. Per exemple, en l’espècie humana, podem trobar variacions en el color dels ulls o dels cabells, en l’alçada de les persones... d'individus prou semblants entre ells per ser agrupats (la definició científica és més complexa i es basa en la capacitat d'aquests individus a reproduir-se entre ells per donar descendència fecunda). La definició d'espècie quan pensem en animals superiors (un gos, un gat, un lleó, un pardal, etc.) és relativament senzilla, però el problema es complica quan tractem amb grups inferiors com els bacteris, els virus o els fongs. o La diversitat ecològica (o diversitat d'ecosistemes). Venen a ser les espècies La variabilitat genètica és la més important, que viuen en ambients diferents. De ja que consisteix amb el material sobre el forma genèrica podem dir que el lleó qual actuen els mecanismes evolutius. És està vinculat a un tipus d'ecosistema (la gràcies als nostres gens que podem resistir i sabana africana) i l'ós polar a un altre (la adaptar-nos a les malalties o a les banquisa polar). A escala més reduïda, el variacions del nostre entorn. nostre entorn es compon d'un mosaic d'hàbitats en el qual varia la composició o La diversitat específica. Per diversitat d'espècie, les relacions que mantenen específica s'entén la varietat morfològica entre elles i de manera més global, la de les formes de vida del planeta. Se sol manera de funcionar d'aquest conjunt definir una espècie com un conjunt anomenat ecosistema.
 4. 4. 2. Els valors de la biodiversitat malalties o per aconseguir gens procedents de plantes silvestres, per salvar els cultius de les Com acabem de veure en cada ecosistema, els invasions de plagues. És més, l’amplia gama éssers vius, formen una comunitat. En el cas que se’ns ofereix entre els diversos dels humans ve a ser la combinació de formes components de la diversitat biològica , permet de vida i les seves relacions mútues amb la que el planeta pugui estar habitat per totes les resta de l’entorn, que ha fet de la Terra un lloc espècies, incloent els éssers humans. La nostra habitable. La diversitat biològica ofereix un salut individual, la salut de l’economia i de la gran nombre de béns i serveis que sustenten la societat humana, depenen dels serveis de la nostra vida. naturalesa. Els serveis naturals són variats i pràcticament infinits. La protecció de la diversitat biològica és un tema de d’interès. Els recursos biològics són els Entre el béns i serveis prestats pels pilars que sustenten les civilitzacions. Els ecosistemes podrem mencionar: productes de la naturalesa serveixen de base a industries tan diverses com l’agricultura, la o El subministrament de fusta, combustible i cosmètica, la farmacèutica, la indústria del fibra paper, l’horticultura, la construcció... La o El subministrament de la vivenda i pèrdua d’aquesta diversitat biològica amenaça materials de construcció els nostres recursos alimentaris, les o La purificació de l’aire i de l’aigua possibilitats d’oci i turisme, els medicaments, o L’estabilització del clima de la Terra l’origen de la fusta i l’energia. Interfereix o La moderació de les inundacions, sequíes, bàsicament en totes les funcions ecològiques temperatures extremes i força del vent. essencials. o La pol·linització de les plantes, incloent molts cultius Entre les nostres necessitats, la dels o El control de les plagues i malalties components de la natura, és de les més o El manteniment dels recursos genètics importants i imprevisibles que tenim. Sempre com contribució fonamental per a les hi ha algun cop que acudim precipitadament a varietats de cultius i rases d’animals, els la rebost de la natura per curar les nostres medicaments i altres productes o Els beneficis culturals i estètics o La capacitat d’adaptació al canvi
 5. 5. 3. La pèrdua de biodiversitat huracans i pressions causades per l’home, com en podria ser, la contaminació i el canvi Pareix que ens haguéssim adonat que el món climàtic. Però la biodiversitat no es queda tan natural està en perill per la disminució del sols en aquest canvi, també ens afecta d’altres nombre d’animals carismàtics que ens criden formes. La nostra identitat cultural deriva l’atenció, ja siguin pandes, tigres, elefants, profundament de l’entorn biològic. Podem balenes... inspirar simplement mirant la bellesa del nostre voltant i el poder de la natura. El cas és molt més seriós, estem parlant que han desaparegut a un ritme entre 50 i 100 S’ha de dir que la pèrdua d’espècies sempre ha vegades superiors al ritme natural, una sèrie existit com ha fenomen natural però també d’organismes que sobre la base de les s’ha de dir que el ritme de l’extinció s’ha tendències actuals correspon a una quantitat accelerat de forma sorprenent com a resultat de 34,000 plantes i 5,200 especies d’animals. de l’activitat humana. Estem creant la major Tot i això l’amenaça més greu és la degradació i crisis d’extinció des de el desastre natural que va fer desaparèixer els dinosaures fa 65 milions pèrdua directa dels boscos entre altres d’anys. ecosistemes. Els boscos alberguen gran part de la diversitat biològica coneguda a la Terra i L’extinció de les especies és irreversible i, prop del 45% dels boscos originals han tenint en compte la dependència que tenim als desaparegut, com resultat de la tala realitzada cultius alimentaris, als medicaments i altres principalment durant el segle passat. recursos biològics, estem representant una Els canvis atmosfèrics mundials, per exemple, amenaça per al nostre benestar. Resulta temerari, atemptar contínuament contra el l’esgotament de la capa d’ozó i el canvi sistema que suporta la nostra vida. A demés, és climàtic, tan sols agreguen noves fonts de poc ètic causar l’extinció d’altres formes de pressió. El calentament mundial ja està canviant els hàbits i la distribució de les vida i, d’aquesta forma, privar a les especies. Els científics ens adverteixen que un generacions presents i futures opcions per a la supervivència i desenvolupament. sol augment brusc, d’un grau en la temperatura mundial mitjana, és el que Cal preguntar-nos si podrem salvar els necessitaríem per poder tenir greus ecosistemes mundials i, amb ells, les especies conseqüències en moltes especies. Per tant, els que apreciem i altres milions d’espècies que, nostres sistemes de producció alimentaria en alguns dels casos, poden produir els també es podrien veure greument afectats. aliments i medicaments del demà. La resposta La pèrdua de la diversitat biològica amb la tenim a la nostra capacitat d’organitzar les nostres despeses amb la freqüència, redueix la productivitat dels capacitat de la natura per ecosistemes, aquest fet provoca una disminució dels béns i serveis que ofereix la produir el que necessitem i absorbir de forma i absorbir natura. Desestabilitzant els ecosistemes i debilitant la seva capacitat per fer front als de manera innòcua el que rebutgem. desastres naturals com inundacions, sequíes
 6. 6. Des de principis del segle XIX fins meitat del 4. Antecedents històrics segle XX és va produir un augment en l’extinció d’especies registrades. Al llarg de la història, i per efecte de l’evolució i els seus ambients, s’han produit canvis De totes formes, no s’ha de menysprear la notables a la biodiversitat del planeta, conciencia actual sobre la conservació de la especialment en mans de l’home durant biodiversitat i els efectes que pot tenir el seu periodes intensos de colonització. De fet, manteniment. encara que no conste, sabem que moltes El fet d’establir un estat real de conservació de especies s’han exstingit sense el nostre la biodiversitat actual és complicat, ja que la coneixement. A les illes, per exemple i solen major part de les especies del planeta, haver especies endèmiques (espècies rares que especialment vertebrats, es troben sense representen riqueses naturals, culturals i en evaluar. Com exemple, s’ha estudiat mils són part dels principals objectius d’estudi per d’especies d’aus, casi la meitat de mamífers i l’ecologia evolutiva) afavorides per l’aïllament una petita part de plantes superiors, moluscos i geogràfic, per això és previsible que en temps insectes (aquests últims son el grup més de colonització i expansió d’algunes cultures nombros de la Terra). cap a noves terres verges, s’ha produït en primer moment la destrucció d’hàbitats, i Aquestes dates obtingudes mitjançant posteriorment un gran impacte a causa dels l’observació directa, ens permeten realitzar la asentaments humans i sobreexplotació hipòtesi per veure que existeix un esgotament deixant com a resultat la desaparició de la biodiversitat. d’espècies úniques en aquelles zones.
 7. 7. 5. Ajudem a la biodiversitat Com sempre es diu, la millor ajuda comença en millorar el voltant de cadascú. Davant aquesta dificultat podem: o Donar suport a les aus, insectes, rèptils, mamífers i plantes que viuen al nostre veïnat. També el que podem fer és atraure més especies proporcionant aigua, aliments, refugi i privacitat. o Explorar els hàbitats de l’àrea. Ajudar a netejar i protegir les platges, parques, reserves i camps on viuen animals i plantes silvestres. o Buscar informació de les organitzacions ecologistes més pròximes a l’àrea on vivim. Potser podríem ajudar a cuidar animals ferits. o Comprar coses realment de necessitat (ens podem estalviar elements innecessaris) i estalviarem en recursos. o Reciclar, estalviarem en energia, electricitat, aigua i altres recursos. o No agafar plantes i animals del seu hàbitat. Moltes vegades tot hi no morir, no poden reproduir-se ni fer la seva vida en normalitat. o Aprendre sobre altres cultures per descobrir noves formes per ajudar a la biodiversitat
 8. 8. 6. Biodiversitat a Catalunya Catalunya compta amb una comunitat científica de primera línia internacional en l'estudi de la diversitat biològica, com ho demostren les constants publicacions d'estudis especialitzats i, fins i tot, la descoberta de noves espècies. Catalunya té registrades un total de 25.176 espècies. Un dels exemples del treball científic sobre biodiversitat és el descobriment d'espècies totalment noves. L'any 2005 es va realitzar la representació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), descrit com a nova espècie gràcies al treball d'un equip liderat per Salvador Carranza i Fèlix Amat. El desembre del 2008, d'altra banda, es va fer oficial la descripció del nou poliquet Mesochaetopterus rogeri, una mena de cuc marí amb dues llargues antenes que Daniel Martín, director del Centre d'Estudis Avançats (CEAB-CSIC) de Blanes, havia començat a investigar el 1995. També els últims anys s'han presentat descobertes com la presència a Catalunya del ratpenat orellut alpí (Plecotus macrobullaris).
 9. 9. 7. Any internacional de la diversitat biològica Ja per acabar, nombrar que Les Nacions Unides Els objectius del desenvolupament no s'aturen van declarar 2010 com l’any Internacional de només en la reducció de la pobresa, la la Biodiversitat. Per commemorar l’aprovació sostenibilitat del medi ambient és també un del text del Conveni del 22 de maig de 1992. objectiu de desenvolupament fonamental. La És una celebració de la vida a la terra i del valor diversitat biològica i el desenvolupament de la diversitat biològica per a les nostres podem dir que estan vinculats. Tot i que la vides. El món sencer és convidat a prendre diversitat biològica no contribueix directament acció durant aquest 2010 per tal de protegir la a tots els sectors de desenvolupament, el varietat de la vida a la terra: la biodiversitat desenvolupament sostenible no es pot La situació actual de la biodiversitat a la Terra aconseguir si la diversitat biològica es veu és crucial per a la reducció de la pobresa, a compromesa pels esforços de causa dels béns bàsics i serveis que desenvolupament. proporcionen els ecosistemes... Més de 1,3 milions de persones depenen de la biodiversitat i dels béns bàsics i serveis dels ecosistemes per als seus mitjans de subsistència. (la disponibilitat de terra cultivable, aigua, espècies vegetals i animals). Durant mil·lennis, l'ús per la humanitat de la diversitat biològica i dels serveis dels ecosistemes ha contribuït al benestar humà i al desenvolupament econòmic.

×