Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nätverk för utveckling

622 views

Published on

Att använda Ning för gemensamt lärande. Föreläsning 20090616 i Jönköping. Konferens för gymnasiebibliotekarier.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nätverk för utveckling

  1. 1. Nätverk för utveckling Att använda Ning för gemensamt lärande 2009-06-16 Anna-Stina Axelsson Utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm
  2. 2. Kunskap idag  Minskad auktoritetstro  Delad kunskap  Transparens  Platsoberoende - global
  3. 3. Att dela kunskap Verktyg
  4. 4. Kollaborativt lärande ”Inlärning sker bäst i ett socialt sammanhang utifrån en kollektiv kunskapsbildning och delad expertis. Att presentera sina tankar för de andra lärande spelar en viktig roll, liksom responsen från kamrater. I den kollektiva kunskapsbildningen utvecklar de lärande sina tankar och konstruerar kunskap tillsammans; de får kommentarer och nya idéer av de andra lärande och måste reflektera över sitt eget tänkande. Kollaborativt lärande kan genomföras bl.a. i en webbaserad utbildning som utnyttjar lärplattformar.” Efter Lärplattformen Känguru, Finska utbildningsstyrelsen http://www2.edu.fi/kenguru/ sv/oppimisprosessi_6_1.php
  5. 5. quot;På Ning kan du upptäcka och skapa nya sociala nätverk som passar dina intressen och åsikter.” www.ning.com Exempel: Kollaborativt lärande - 23 saker http://23sakeristockholmslan.ning.com/ Dela kunskap om skolfrågor http://shareanduse.ning.com/ Diskutera skolbiblioteksfrågor http://skolebibliotek.ning.com/ BiblFeed - bibliotekens digitala lifestream Forum och samlingsplats för information och kommunikation om bibliotek http://biblfeed.ning.com/
  6. 6. Workshop  Gå till adress: http://tinyurl.com/16juni  Titta på några Ning:ar (t ex de som nämnts).  Skapa en egen Ning för gymnasiebibliotekarierna i ert område. Vem kan fungera som administratör? Alternativt:  Gå med i ett nätverk, t ex Dela, Biblfeed eller Skolebibliotek. Undersök vilka diskussioner som förs och hur Ning:en används. Alternativt:  Skapa en Ning utifrån något av dina personliga intressen, bjud in vänner.

×