Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att möta besökare på webben

565 views

Published on

Chatt på bibliotek. Fråga biblioteket

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att möta besökare på webben

 1. 1. Att möta besökare på webben Chatt på bibliotek Anna-Stina Axelsson Regionbibliotek Stockholm Fråga biblioteket 2010-05-05 Foto: Jonathan_W http://www.flickr.com/photos/s3a/4406984166/
 2. 2. Schema <ul><li>09.00 – 09.45 Introduktion chatt </li></ul><ul><li>09.45 – 10.15 Kaffe </li></ul><ul><li>10.15 – 11.00 Övningar chatt </li></ul><ul><li>11.00 – 12.00 Referensbiblioteket </li></ul>
 3. 3. Library as Conversation
 4. 4. Library as Conversation <ul><li>Kunskap skapas genom samtal i olika former </li></ul><ul><li>Bibliotekspersonalen har till uppgift att underlätta samtal </li></ul><ul><li>Deltagande bibliotekarier har till uppgift att berika , fånga , lagra och sprida samtal i sitt närområde </li></ul><ul><li>David Lankes http://ptbed.org </li></ul>
 5. 5. Library as Conversation Fråga biblioteket Göteborgs stadsbibliotek
 6. 6. <ul><li>Chatt på bibliotek : </li></ul><ul><li>Referenssamtal ”virtuellt referensarbete” </li></ul><ul><li>Kundtjänst </li></ul><ul><li>Med mera! </li></ul>Library as Conversation New York Public Library http://www.flickr.com/photos/60584010@N00/3131239031/
 7. 7. Chatt på bibliotek <ul><li>Kommunikationen i ett virtuellt referenssamtal mer jämlik än i fysiska disken </li></ul><ul><li>Bibliotekariens ansvar att bjuda in till jämlik kommunikation </li></ul><ul><li>Bibliotekariens samtalsteknik avgörande för delaktigheten hos användaren (medskapande) </li></ul><ul><li>Kleinhenz, Christian, Närhet och distans i det virtuella referenssamtalet (2008) </li></ul>
 8. 8. Chatt på bibliotek <ul><li>Att tänka på </li></ul><ul><li>Hälsning – etablera relation </li></ul><ul><li>Följdfrågor – en bra start ger ett bra samtal </li></ul><ul><li>Feedback – återkoppling, spegling </li></ul><ul><li>Audiovisuella signaler saknas. Interpunktioner och emoticons ersätter ansiktsuttryck - !! ?? ;-) =D </li></ul><ul><li>Ett vardagligt språk </li></ul><ul><li>Ett bra avslut ger användare som återkommer </li></ul>By Alexandra White http://www.flickr.com/photos/abcharliee/3161441473/
 9. 9. Det virtuella samtalet http://vrsamtalet.wordpress.com
 10. 10. VRLplus <ul><li>Exempel på chattsamtal </li></ul><ul><li>och demo av programmet </li></ul>

×