Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cerbikovs Adolfs

136 views

Published on

Ādolfs Čerbikovs dzimis, audzis, skolojies, strādājis un sabiedriski darbojies Annas pagastā. 2016.gadā viņam paliktu 95 gadi.

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cerbikovs Adolfs

  1. 1. AdolfsČERBIKOVS /04.04.1921. – 01.02.2013./ Krietns annenietis, pagasta kult ras un sabiedrisk s dz vesū ā ī veidot js,ā me u un ce u str dnieks, akt vsž ļ ā ī te tra un m zikas amatieris,ā ū ilggad js re isors, politiskiē ž repres tsē

×