Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Presentació Jornada Tècnica d'audiovisuals

 1. Comunicació i Audiovisuals a Internet 29 de gener de 2007
 2. “ L’escola actual inverteix un temps desproporcionat i preciós a donar lliçons de fets i conceptes acadèmics, quan el fonamental és desenvolupar i consolidar les capacitats de les persones, estimular la curiositat i la cooperació, fomentar la creativitat i la investigació com a vies de generació d’estructures de pensament pròpies i d’esquemes d’interpretació de l’entorn d’informació. “ Ferran Ruiz Tarragó
 3. “ Potser allò que ens permet entendre les coses globalment i classificar-les no és amb quin material estan fetes, ja siguin imatges o paraules, sinó amb quina funció estan fetes, per a què estan fetes. “ Vicenç Villatoro
 4. “ Tú ” ets els personatge de l’any 2006, segons la revista “Time”, en un homenatge a milions de ciutadans i ciutadanes anònims,per la seva influència en la era global de la informació com a usuaris d’Internet
 5. PER QUÈ ELS AUDIOVISUALS? PART ESQUERRA   LÒGICA   Anàlisi Verbalitat Seqüencialitat Simbòlica Lineal   PART DRETA CREATIVA   Imaginació Visualització Creativitat Intuició Sentiments L’audiovisual, un pont de comunicació
 6. PODCAST És una emissió formada per un conjunt de fitxers de so integrats en un bloc que es difonen per subscripció
 7. FOTOBLOC I VIDEOBLOC Són blocs que contenen imatges fixes o en moviment que poden incloure comentaris dels autors i visitants. Poden descriure des d’un itinerari pedagògic fins a una experiència didàctica.
 8. Bloc Presentada com a pàgina web interactiva està formada per articles classificats per temes (a través d’etiquetes o “tags”) o dates i que admet comentaris. Cada nou article escrit el podem compartir a través de les subscripcions o RSS.
 9. Durant la Jornada es proposa un itinerari a través d’unes pràctiques enllaçades que ofereixen una panoràmica global del tema de la publicació de so, imatge i vídeo als blocs Tot i això, a la plana de suport de la Jornada trobareu tota una sèrie de pràctiques i explicacions complementàries que van molt més enllà del temps disponible avui http :// www.xtec.cat /audiovisuals/ sav /jtec0607
 10. Horari de la Jornada 9,30 – Presentació 10,30 – Descans 11,00 – Podcast 11,45 – Fotobloc 12,30 – Videobloc 13,30 – Dinar 15,30 – Blocs 16,30 – Pràctiques complementàries
 11. Divicast 5 Complements Razz Podomatic Itinerari Clickcaster 4 Editors Podcast SpliceMusic 2,5 MB Podproducer 3 Editors so Itinerari 2 Materials Itinerari 1 Introducció PODCAST
 12. Col·lex 5 Classificadors Bubbleshare.... 4 Complements Fastone, Snipshot, Pixer... Itinerari Picasa 3 Editors imatges Morguefile, Stock.xchng.... Itinerari Flickr 2 Bancs imatges Itinerari 1 Introducció FOTOBLOC
 13. Reader Sindicació Blogger.com Youtube Itinerari Bloc Itinerari Videobloc
Advertisement