Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llei d'educació

1,223 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llei d'educació

 1. 1. Llei d’ Educació de Catalunya Una llei de país
 2. 2. <ul><li>Els centres educatius perseguiran l’assoliment de les competències bàsiques per part de tots els alumnes. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Les Competències comunicatives </li></ul><ul><li>Participació activa i col·laborativa, en interacció amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l’escola derivada de situacions d’ensenyament aprenentatge. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Les Competències comunicatives </li></ul><ul><li>Producció de textos (descripcions, diàlegs, narracions, poemes) d’extensió controlada seguint models treballats a l’aula amb una finalitat comunicativa. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Les Competències específiques centrades en conviure i habitar el món. </li></ul><ul><li>Els coneixements escolars han de permetre al nen i la nena comprendre i interpretar el món en què viu i facilitar-li la seva participació en la construcció d’una societat més humana. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Capacitat d’elegir amb criteri propi. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha de comprendre i interpretar el món en què viu. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>Desenvolupament del pensament cientificotècnic. </li></ul><ul><li>Realització d’observacions directes i indirectes. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Competència social i ciutadana </li></ul><ul><li>Utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic, així com utilitzar el judici moral per elegir i prendre decisions i exercir activament i responsable els drets i deures de la ciutadania. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>... i per garantir l’assoliment de les competències bàsiques... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>L’Avaluació </li></ul><ul><li>Ha de proporcionar informació rellevant i significativa </li></ul>

×