Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La felicitat 2

359 views

Published on

treball d'ètica.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La felicitat 2

 1. 2. Com aconseguim aquesta plena felicitat? Aquí vem algunes de les teories ètiques més conegudes. A la societat actual se´ns manipula per a que pensem que la felicitat s’aconseguieix comprant, però realment, així aconseguim una completa felicitat? La felicitat és l’estat de l'ànim plenament satisfet.
 2. 3. . Filòsof més important: Pirro d’Elis . La felicitat  obligació moral Infeliços  lliures de buscar la felicitat. S’acomoden en la desgràcia Intel·ligència limitada  impedeix arribar al coneixement que afavoreix el benestar.
 3. 4. Idees de Kant  declaració dels drets humans. Imperatiu categòric ONU  Instrument per a assegurar la pau perfecta Pensar i actuar amb criteri i Autonomia . El èsser humà no té preu, té dignitat . Sapere Aude  Atrevix -te a pensar Fés per als demés el que vols que et fagen a tú Filòsof més important: I Immanuel Kant
 4. 5. Ser feliç  viure segons: · plaer · físic · espiritual Filòsof més important: Epicuris S’aconse -gueix  amb atraxia (pasivitat de l’esperit) Basada en teories anteriors com Atonisme de Demòcrit.
 5. 6. FELICITAT  vida espiritual, intelectual, dedicada aln coneixement. Identifica la virtut amb el coneixement; era prou el coneixement d'allò  just per obrar correctament. Filòsof més importat: Plató i Sòcrates. La perfecció humana l'obtenim quan som conscients d'allò que realment val la pena: "No és bo el que tothom diu, sinó el que està d'acord amb tu mateix". Les males accions són producte del desconeixement.
 6. 7. Filòsof més important: Aristòtil. La paraula eudaimonia inclou les nocions de comportar-se bé i de viure bé. Comportarse bé és actuar conforme a la virtut, “viure bé” és exercitar la funció pròpia de l’home . El fi de les accions humanes és eudemonia ( felicitat ), és a dir, “l’activitat de l’ànima conforme a una virtut o excel·lència perfecta”.
 7. 8. COM S’ACONSEGUEIX LA FELICITAT?
 8. 9. Fés per als demés el que vols que et fagen a tu Pensar i actuar amb criteri i autonimia. No fa falta consumir amb excés Vida dedicada al coneixement “ No és bo el que tothom diu, sinío el que està d’acord amb tu mateix ” Atrevix -te a pensar FELICITAT
 9. 10. Elena Luque Anna Puchades Maria Peiró Irene Garcia Laura Pastor 4t eso B

×